Základní škola Zubří

okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří ————— školní rok 2019/2020
image_pdfimage_print

Od

Organizace 1. týdne školního roku 2019 / 2020 na 2. stupni ZŠ

Organizace 1. týdne školního roku 2019 / 2020 na 2. stupni ZŠ

Výuka začíná 2.9.2019 v 7:40 h .

 • 2.9. zahájení školního roku: 1.roč.do 8:30, 2. – 9. roč.do 9:20          
 • TU seznámí žáky s rozvrhem třídy, školním řádem + dodatkem 
 •  dodržováním zásad bezpečnosti a chování, dodržováním             
 •  dopravní kázně, upozorní na šetření školního majetku,  
 •  vyplní s žáky úvodní stránku žákovské knížky      
 •  poučení zapíší do TK a překontrolují a doplní údaje         
 •  v seznamech tříd  ( odevzdat ZŘ ) !         

3.-6.9.  1. ročník – 3 hodiny třídnické       TU

3.9.  2.- 5. ročník – 4 hodiny třídnické               TU

3.9.   6.-9. roč.:1+2+3.hod. – TH, 4.+5. vyuč. a dozory dle rozpisu           TU + PP


od 4.9.   výuka dle pravidelného rozvrhu ( II.st. ) VČETNĚ odp. vyuč.         

od 4.-6.9.    výuka dle pravidelného rozvrhu ( I.st. ) BEZ pov. vol. př.


od 9.9.  zahájení   výuky pov. vol. předmětů ( I.st. )         

od 9.9.   zahájení činnosti ŠK        Juříčková

od 9.9.   zahájení vyučování náboženství  – fara !


 10.9.     15:30     společná schůzka rodičů II.st.     TU

 12.9.     15:30     společná schůzka rodičů I. st.     TU

Od

Organizace 1. týdne školního roku 2019 / 2020 na 1. stupni ZŠ

Organizace 1. týdne školního roku 2019 / 2020 na 1. stupni ZŠ

Výuka začíná 2.9.2019 v 7:40 h.

1. ročník         7:40 – 8:25 h.

2. – 5. ročník   7:40 – 9:20 h.

 

3.9. – 6.9.   1. ročník bude mít 3 vyučovací hodiny / konec 10:25 h. /

3.9.            2. – 5. ročník 4 vyučovací hodiny / konec 11:20 h. /

4.9. – 6.9.   2. – 5. ročník výuka dle rozvrhu / bez pov. volitelných předmětů /

9.9. – zahájení výuky pov. volitelných předmětů a výuky náboženství

 

Školní družina : od 3.9.2019 – nutnost přihlášení dítěte

 

Obědy : vaří se již v pondělí 2.9.2019, opět je nutné přihlásit dítě u paní vedoucí v kanceláři školní jídelny

Od

Zeměpisný úspěch naší školy

Zeměpisný úspěch naší školy

Netradičně v neděli 28. dubna hostila moderní budova přírodovědecké fakulty UP v Olomouci regionální kolo zeměpisné soutěže Eurorébus. Naše škola, která je každoročním účastníkem, vyslala tentokrát dvě družstva reprezentující třídy 8. A (ve složení Andrea Mierna, Anička Pernicová a Tomáš Zeman) a 9.B (Zuzana Šimurdová, Ondřej Hyjánek a Lukáš Goláň). V šibeničním čase 40 minut museli zástupci tříd odpovědět na více jak 35 záludných zeměpisných otázek, kdy i čas odevzdání testů hrál při možné rovnosti bodů svoji roli.
V silné konkurenci 22 základních škol a víceletých gymnázií Zlínského a Olomouckého kraje se obě naše družstva neztratila, kdy ti mladší z 8.A obsadili 13. místo, zatímco zkušenější starší tým zůstal jen 2 body od celkového vítězství. I stříbrný stupínek nám však zajistil postup do dalších bojů, tentokráte celorepublikového finále, které se bude konat v úterý 18. června v kongresovém sále pražského hotelu TOP.

Blahopřejeme a držíme palce!

Na dokreslení náročnosti testovaných úloh jedna otázka:

„Dokázali byste zpaměti bez použití jakékoliv nápovědy vyjmenovat s kterými státy má Rusko pevninskou hranici“?
                                                            Za ZŠ Zubří  Mgr. Tomáš Randýsek

Od

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ – 17.4.2018 00:00


Seznam žáků přijatých do 1. ročníku šk. roku 2019/2020

Pozn. Pořadí ani umístění v tabulce nemá žádnou souvislost se zařazením do budoucích tříd.

 

 


Seznam žáků s odkladem pro 1. ročník šk. roku 2019/2020

Od

PROJEKTOVÝ DEN aneb nejsme žádné béčka


V pátek před jarními prázdninami jsme si zpříjemnili pobyt v poloprázdné škole ( třídy typu A byly na soustředění) a z popudu 9.B pod vedením paní učitelky Hýblové jsme uspořádali projektový den. 9.B to celé vymyslela, organizačně zaštítila a nutno říct, že se svého úkolu zhostila výbornou ! Pěkně nám všechno dopředu vysvětlili v tělocvičně, rozdělili nás do družstev a nechali nás putovat poškole, kde na nás měli připravené různé stanoviště spjaté s určitým státem. Třebas Brazílie, Finsko, Irsko Francie a podobně, celkem 11 atrakcí. Šlo o to splnit zadané úkoly, něco vědět být pohyblivý a také si navzájem pomoci a spolupracovat. A hlavně si to užít, protože je to  každopádně lepší než vyučování. Nakonec jsme si v tělocvičně zadali ještě úkol zhudebnění nebo spíš přezpívání námi složené oslavné hymny a pak jsme ji veřejně prezentovali. Po vyhodnocení jsem se spokojeně rozešli na zasloužený odpočinek jarních prázdnin. Nelze říct nic jiného než dobrá práce !

Děkujeme tímto za pomoc, vstřícnost s trpělivost od všech učitelek a učitelů, kteří nám pomohli s organizací.

Za kolektiv pořadatelů Libor Stratílek.

Obrázky ale aj videa naleznete zde.

Od

ŠKOLNÍ PLES VÝTĚŽEK

Nadační fond ZŠ Zubří děkuje tímto všem sponzorům a přispěvatelům pro školní ples ZŠ Zubří v roce 2019. Dále NF děkuje všem kolegyním a kolegům, kteří přispěli k realizaci školního plesu.

Celkový výtěžek plesu činí 48 338,- Kč, celá částka buede zaslána na účet NF ZŠ a bude použita výhradně na aktivity dětí.

Za NF Jaroslava Juříčková, Renata Krůpová  a Gabriela Cábová

Od

Výklad – týdenní projekt žáků 8. ročníku


Žáci 8.A a 8.B si měli do českého jazyka vybrat libovolné téma výkladu. Našli si odborný text v knize či časopise a na internetu, stručně a věcně sepsali svůj článek dle daných typografických parametrů, vytvořili obrázkovou prezentaci nebo vytiskli fotografie, někteří přinesli na ukázku i různé předměty. A pak už jen nahlas, spisovně a zpaměti představili svá témata. V každé vyučovací hodině českého jazyka během týdne, kdy se všichni vystřídali, tak odevzdali písemný výklad a předvedli jeho mluvenou verzi. Na závěr celého projektu ŠVP (Tvorba mediálních sdělení) ještě písemně odpovídali na dvě otázky ze všech výkladů – co si kdo zapamatoval z vystoupení každého spolužáka.

                                                                                                                                                                           Mgr. K.Gazdová
 

Od

Hudba a kultura různých zemí a etnik


Třídy 7.A a 7.B představily v předmětu hudební výchova v rámci ŠVP svým mladším spolužákům ze 6.A a 6.B skupinový projekt. Hodnotila se kreativita a splnění požadavků, ke kterým patřilo vyhledat kulturní a hudební informace o dané zemi či etnické oblasti, vytvořit prezentaci, představit se v typickém oděvu, mluvit zpaměti a projevit se i pohybem. A výsledek dle reakcí diváků i učitelů byl v obou třídách výborný.  K.Gazdová

Od

CHEMICKÁ EXKURZE NA SZŠ – SMĚSI

V rámci spolupráce se SZŠ Rožnov pod Radhoštěm proběhla v pondělí 12.11.2018 plánovaná exkurze 8.A pod vedením pana učitele Mikla do této školy. Jednalo se o první návštěvu, naše očekávání mělo chemickou příchuť a bylo i v tomto duchu vedeno. Děti navštívily zdejší chemickou laboratoř, oděly se do bílých plášťů a jako zkušení chemici (čti šemíci) se ujaly připravených úkolů – filtrace, destilace a hlavně chromatografie na tenké destičce. Práce podle pracovních listů se dařila, žáci byli úkoly zaujati a dotáhli je do prokazatelného závěru. Děkujeme tímto také kolektivu SZŠ v čele s paní učitelkou Tkadlecovou a jejími pomocníky v laboratoři za připravené úkoly a pohoštění.

Obrázky z akce najdete zde.

Od

AJ A.I.

Umělá inteligence (A.I.) nás obklopuje čím dál tím více a proto je třeba se s ní naučit žít. Jako jeden z prvních kroků na cestě porozumění robotům je jejich anatomie. Jednoduché robotické modely sady Lego Mindstorm začaly v listopadu postupně kompletovat všechny ročníky žáků, kteří mají na rozvrhu Informatiku – tedy 4. a 6. – a to jako náhradní způsob výuky (testování SCIO nám totiž na celý týden zabralo učebnu informatiky). Všechny skupiny plnily pečlivě a pozorně práci dle návodu a tak v prvním týdnu jsou k dispozici již tři hotoví roboti, další se při nejbližší příležitosti určitě dohotoví dáky Technickému semináři.

Obrázky z hodin najdete zde.

Od

ZEMĚPISNÁ EXKURZE


Zeměpisná exkurze 2018

Stejně tak jako našim předchůdcům, i nám se letos naskytla jedinečná příležitost zúčastnit se zeměpisné exkurze. Naše výprava čítala celkem 4 zastávky představující různá odvětví české i slovenské chlouby, ať už v souvislosti s průmyslem, nerostnými surovinami nebo třeba vodním hospodářstvím.

Prvním cílem naší cesty se stalo hrazené jezírko „Jezerné“ skrývající se v objetí beskydských vrchů Velkých Karlovic. Jen málokdo by vodní plochu o takové velikosti považoval za významnou nebo něčím zajímavou, ale o pravém opaku jsme se mohli přesvědčit sami. Kromě podložených faktů jsme se ovšem seznámili i s tajemnou tváří tmavé jezerní hladiny opředené mnoha příběhy a legendami, kterými se dokonce inspiroval i sám Karel Jaromír Erben.

Po této návštěvě náš autobus zastavil až na území Slovenska, kde se nedaleko českých hranic skrýval další neméně důležitý bod naší cesty. Řeč je o unikátním ropném prameni Korňa, který se na první pohled nejspíš vážně nezdá natolik jedinečným, ale právě tento lehce přehlédnutelný úzký pramínek vyvěrající na rozbahněný povrch je ve střední Evropě, jakožto téměř jediný svého druhu, vysoce vážený. O přítomnosti ropy jsme se díky našim dvěma průvodcům panu učiteli Tomáši

Randýskovi a Marku Miklovi mohli přesvědčit na vlastní oči.

Zanedlouho jsme ovšem svého slovenského souseda nechali daleko za zády a rozjeli se směrem k řece Morávce, na níž byla v 60. letech 20. století vybudována stejnojmenná přehradní nádrž, náš další cíl. Po krátkém seznámení s její stavbou, funkcemi i historií jsme se vydali prozkoumat útroby přehradní hráze protkané mnoha různými chodbami. Na vlastní oči jsme se tak mohli přesvědčit o důležitosti vodního díla a během procházek tzv. štolami se také seznámit s veškerým systémem této nádrže.

Po této zajímavé zkušenosti na nás čekala poslední část našeho programu. Tou se stala návštěva průmyslové zóny Hyundai v Nošovicích. Nejprve jsme zde zhlédli krátký dokument, kdy jsme byli seznámeni se základními informacemi o výrobním závodě, avšak hlavní bod naší návštěvy nás teprve čekal. V první řadě jsme se na něj ale museli patřičně vyzbrojit. Vybaveni zářivě žlutou vestou a ochrannými brýlemi jsme se naskládali do dvou vláčků a vyjeli vstříc poznání výroby automobilů. V rámci komentované prohlídky nám tak bylo umožněno nahlédnout třeba do lisovny, svařovny i budovy na finální montáž automobilů a mimo jiné i do převodovkárny, která svou výrobou pokrývá i potřeby dalších významných automobilových společností. Tahle zastávka byla přinejmenším velmi zajímavá a není tak divu, že sklidila velký úspěch.

Z mého pohledu by se naše zeměpisná výprava dala nazvat neobvykle úspěšnou a ve jménu všech zúčastněných bych chtěla panu učiteli Tomáši Randýskovi a Marku Miklovi velmi poděkovat za realizaci celé akce.

 

Martina Majerová, 9. BV úterý 6.11.2018 se skupina 9. ročníku za doprovodu Mgr. Randýska a Mikla vydala na již tradiční exkurzi po zajímavostech zdejšího kraje. Jako první stanoviště jsme zvolili přírodní hrazené jezero na Jezernici pod Soláněm, jako druhé potom přirozený vývěr ropy v obci Korňa na Slovensku. Kolem oběda jsme se přesunuli na podrobnou prohlídku přehrady Morávka a poté vrchol akce – automobilka Hyundai (Pokrok) v Nošovicích u Frýdku-Místku. Počasí nám přálo více než dost, akce byla akční a doufáme, že si žáci i odnesli potřebné vědomosti, což ukáže blízký zeměpisný exkurzivní exkluzívní test. Děkujeme tímto za adresný příspěvek do Nadačního fondu školy, který podpořil tuto akci, firmám : NOCTUAM Ing Jiří Sladovník,  INGPRO Ing. Pavel Cabák a DEZA a.s.

Obrázky z akce najdete zde.

Od

INFORMACE O ROZPOČTU ŠKOLY A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU

Zákonné informace ohledně rozpočtu školy a střednědobého výhledu zde.

Od

Návštěva 8.B u myslivců


 V pondělí 22. října jsme při příležitosti 70.výročí založení Mysliveckého sdružení Březovec navštívili jejich výstavu v sokolovně. Myslivci nás při prohlídce rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina se šla dívat na střelné i sečné zbraně, které myslivci používali dříve i dnes. Seznámili nás s typem i rychlostí různých nábojů a také s jejich plněním střelným prachem. Druhá skupina se dozvěděla něco o lovení zvěře, o vábení i dorozumívání mezi sebou a o zásahu loveckých psů. Poslouchali jsme zajímavosti o shazování jeleních parohů, o jelení říji a také jsme si prohlédli lovecké trofeje. Pak jsme se  ve skupinách vystřídali.   

             Všem se to moc líbilo a myslivcům děkujeme!
 
                                                                                        Za celou 8.B Matěj Melichařík
 

Od

Koncertní hodiny v šestých a sedmých třídách

Od

EKOŠKOLA – SOUČASNÁ ČINNOST

Současná činnost Ekoškoly, Ekologie a další aktivity – 2015 -2018


 

Od

PLÁN EVVO

PLÁN EVVO 2018 – 2019

PLÁN EVVO 2019 – 2020


 

 

Od

EKOŠKOLA – obecný souhrn 1994 – 2015

EKOŠKOLA


Přehled činnosti – 1994 – 2015

PRAKTICKÁ EKOLOGIE NA NAŠÍ ŠKOLE

– ZAPOJUJE SE EKOTÝM ZŠ ZUBŘÍ, DĚTI CELÉ ŠKOLY A SPECIÁLNĚ DĚTI, KTERÉ NAVŠTĚVUJÍ VOLITELNÝ PŘEDMĚT EKOLOGIE

ZACHRAŇUJEME OTAKÁRKA FENYKLOVÉHO
V rámci našeho ŠVP jsme v šestých a sedmých ročnících uvedli v nabídce volitelných předmětů také předmět EKOLOGIE . Navázali jsme na několikaletou úspěšnou práci našich bývalých pedagogů, Mgr. Jaroslava Kováře, Mgr. Oldřišky Kovářové a Mgr. Růženy Janoškové, kteří tento předmět pozvedli na skvělou úroveň, za což byli po právu každý rok oceněni. Pomyslnou laťku máme tudíž velmi vysokou a je naším úkolem ji tam udržet! Mgr. J. Kovář Mgr. O. Kovářová Mgr. R. Janošková Nabídka činností pro děti v rámci tohoto předmětu je široká a pestrá. Jednou z nejvýznamnějších a nejoriginálnějších ekologických aktivit v celé ČR probíhajících na škole je dlouhodobý projekt OCHRANA OTAKÁRKA FENYKLOVÉHO , který započal na podzim roku 1994. Autorem projektu je Mgr. Jaroslav Kovář. Hlavním cílem je záchrana tohoto ohroženého živočišného druhu z ploch, které obhospodařují zahrádkáři. Housenky tohoto živočicha jsou považovány za škůdce a následně, zejména při pěstování a sklizni kopru nebo mrkve, hubeny. Zachraňující sběr s následnou péčí v chovném zařízení až po jarní vypouštění imág do volné přírody má za úkol posílení populace tohoto krásného motýla. Jedná se tedy o ochranu první – přezimující generace. Zářijové a říjnové měsíce věnujeme hledání housenek OTAKÁRKA FENYKLOVÉHO na zahrádkách našich spoluobčanů. Specifikou tohoto druhu je to, že jejich larvální stádium se živí natí mrkve či listy kopru. Na podzim ale pomaličku končí sklizeň těchto plodin na zahrádkách, což vede k tomu, že potrava těchto housenek je zničena ještě předtím, než se zakuklí. Děti obcházejí zahrádky domů a se svolením jejich majitelů kontrolují porosty zmíněných rostlin a mají-li štěstí, nalezenou housenku přinesou do školy. V připraveném insektáriu jsou housenky dokrmovány až do fáze zakuklení. Na zimu jsou uloženy na půdě domu a na jaře děti společně vypouštějí vylíhnuté, už dospělé jedince.

EKOŠKOLA 2002 – 2006

V letech 2002 – 2003 se tato ekologická aktivita stala součástí projektu Seeds of Positive Infection (putovní fotografická výstava), který vznikl z úzké spolupráce mezi paní Marni Horwitz z New Yorku a občanským sdružením pro ekologickou výchovu TEREZA. Projektu se zúčastnilo deset vybraných ekologicky se profilujících škol a sdružení z ČR.   Díky dlouhodobému projektu Ochrana otakárka fenyklového získala ZŠ Zubří v roce 2002,2003 a 2004 titul EKOŠKOLA. Tento projekt byl v roce 2004 v Praze vyhodnocen jako jeden z nejlepších republikových projektů. V listopadu školního roku 2005/2006 byla naší škole udělena Cena za přínos a rozvoj EVVO ve Zlínském kraji.

PŘIKRMOVÁNÍ LESNÍ ZVĚŘE VE STŘÍBRNÍKU  

Spolupráce mezi ZŠ Zubří a mysliveckým sdružením začala už v 90. letech minulého století. Tehdejší předseda komise životního prostředí pan Milan Zeman dojednal konkrétní spolupráci mezi panem učitelem Jaroslavem Kovářem a panem Daňkem a my jsme se začali starat o pravidelné přikrmování volně žijící zvěře ve Stříbrníku. Myslivecké sdružení poskytlo finanční příspěvek na zakoupení 3 dalekohledů, které se hojně využívají při pozorování volně žijících zvířat. Na tyto tradice jsme navázali a od této doby se každoročně starají skupiny dětí o přísun kaštanů, žaludů a dalších pochoutek pro zvěř do Stříbrníku a o jejich krmení v zimním období. Připravují také krmení pro ptáky. Každý rok je pro žáky 7. ročníků připravena přednáška na zajímavé téma. Rádi pokračujeme v započaté spolupráci, neboť aktivity všech myslivců v převážné míře vedou k ochraně přírody, která je také důležitou součástí našeho nového školního vzdělávacího programu. Naši spolupráci prezentujeme na výstavách, které myslivecké sdružení pořádá. V rámci projektu „Měření stavu ovzduší, vody a půdy“ jsme věnovali mysliveckému sdružení nový krmelec.

PROJEKT RECYKLOHRANÍ    

ZŠ Zubří se od školního roku 2008/2009 připojila do ekologického projektu pro školy v ČR, nad kterým převzal záštitu bývalý ministr školství ČR Ondřej Liška. Neziskové společnosti ASEKOL, EKOBAT a EKO-KOM , které organizují zpětný odběr elektrozařízení, baterií a obalů, připravily pro děti dlouhodobou ekologickou hru pod názvem RECYKLOHRANÍ. Do budovy naší školy byly umístěny sběrné nádoby na použité baterie a použité elektrozařízení.  Děti se praktickou činností učí, že tento odpad se musí třídit a nepatří do normální popelnice či kontejneru na odpad. Kromě toho se zapojují do soutěží (vědomostních, výtvarných či fotografických), které jim vhodně rozšiřují poznatky o hospodaření s odpady. Za splnění různých úkolů získávají body, které mohou v závěru roku proměnit za věcné ceny, které si samy vyberou. Více informací můžete získat na www.recyklohrani.cz .

MĚŘÍME STAV OVZDUŠÍ, VODY A PŮDY    

Díky krajské finanční dotaci jsme nakoupili základní měřící přístroje, které umí vyhodnotit vzorky půdy a vody a poskytnou základní údaje o vzduchu a také meteorologickou stanici, které mohou využívat děti v praktické výuce všech předmětů. Byly vypracovány konkrétní návody pro jejich použití, včetně pracovních listů s úkoly, které lze plnit jednorázově nebo dlouhodobě. Ověřování smysluplnosti a použitelnosti těchto přístrojů a seznámení s ekologií na naší škole proběhlo v měsíci dubnu 2009 v prostorách školy. Skupiny dětí ze ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí a dětí z MŠ Zubří trávily v naší škole pod vedením našich žáků z ekologie pracovní dopoledne a odnášely si od nás spoustu nových vědomostí a hlavně praktických dovedností. Významný podíl na průběhu tohoto projektu měl pan učitel Marek Mikl, do práce s malými dětmi se zapojila paní učitelka Jaroslava Juříčková.
Za tento projekt získala naše ZŠ   Cenu za přínos k rozvoji a stabilizaci EVVO ve Zlínském kraji za rok 2009.   Cena byla předána ve čtvrtek 26. listopadu 2009 na devátém ročníku Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji v Uherském Hradišti.

DEN ZEMĚ  

Oslava tohoto svátku probíhá na ZŠ Zubří od roku 1994. Každý rok všechny děti vyrážejí na úklid okolí svých škol a některé třídy také do různých částí města, kde likvidují černé skládky nebo čistí různá zákoutí našeho městečka. Účastní se vědomostních a výtvarných soutěží, které se úzce vztahují k přírodě. Za odměnu  je čeká celodenní výlet do třídírny odpadů, do záchranné stanice, do arboreta, na hrad a do jeho starého parku, do jeskyní nebo do jiného krásného a zajímavého zákoutí našeho kraje.

STROMKY NA ULICI PŘÍČNÁ

Na výzvu ekologického sdružení SALAMANDR naši žáci vlastními silami vysázeli na podzim 2012 různé listnaté stromky, které přivezli a pomohli dětem vysadit členové tohoto sdružení. Byla to pro mnohé  první „opravdová“ práce, která přispěla k tomu, že u nově postavené silnice se objevily opět základy aleje, která tam byla před více lety, kdy se mezi poli vinula cesta jenom hliněná. Každý rok se děti ke stromům vracejí, kontrolují je a snaží se o ně pečovat.

MALUJEME Z ROSTLIN

Stačí mít oči otevřené, vyrazit na louku, zahradu nebo do lesa a nemusíte mít žádné tužky a pastelky, a přesto jste schopni nakreslit krásně barevný obrázek. Nevěříte? Tak to můžete zkusit tak jako děti v ekologii. Výsledky jsou překvapující a velmi zdařilé.

RECYKLACE PAPÍRU – VÝROBA VLASTNÍHO PAPÍRU  

Vyrobit si vlastní papír není vůbec nic těžkého. Stačí mít pár starých novin nebo pomalovaných papírů, trošku vody, mixér a síto a hlavně chvilku času a trpělivosti a „jenom váš papír“ je na světě. Záložky a přáníčka, která si z něho potom děti vyrobí jsou naprosto originální výtvory.

VÝROBA STOLNÍCH HER S EKOLOGICKOU TÉMATIKOU

Zejména v zimních měsících si rádi ukrátíme čas nějakou hrou. Hru s ekologickou tématikou si můžeme koupit v obchodě. Ale mnohem zajímavější je si ji vyrobit sami. Zahrát si pexeso nebo s figurkami absolvovat cestu krajinou, plnit úkoly a vyvarovat se různým nástrahám je zábava, kterou si děti pro sebe připravují sami.

HŘBITOV ODPADŮ

O tom, za jak dlouho se rozpadne ohryzek nebo kousek papíru si můžeme přečíst na internetu. Ale není, jak si to vyzkoušet sami. Stačí vzít motyku, zkoumané kousky odpadů, najít kousek půdy poblíž školy a pak už jen dobře označit místo, abychom se za čas měli kam vrátit a co zkoumat.

JARNÍ A PODZIMNÍ VÝLET A OPÉKÁNÍ NA KONEC ROKU  

Když je pěkné počasí vyrážíme  na podzim a na jaře do okolí Zubří. Děti se učí poznávat rostliny a živočichy, protáhnou si těla a vnímají krásy přírody Beskyd.

SOUTĚŽE    

POZNEJ A CHRAŇ

Zapojili jsme se do ekologické soutěže, kterou vyhlašuje ekocentrum ČTYŘLÍSTEK. Děti z ekologie mají za úkol vyrobit plakát s ekologickou tématikou na zadané téma a ten se stává vstupenkou do teoretické a poznávací části. Tu absolvují 3 vybraní zástupci školy. V roce 2008/2009 reprezentovali naši školu sedmáci ve složení ŠTĚPÁN NOHAVICA ( 7.C ), MOJMÍR KOCUREK a PETR POLÁCH (7.A) a získali v dubnu v obrovské konkurenci 32 škol 2. místo v okresním kole ve Vsetíně a postoupili do krajského kola , které se konalo 28. dubna 2009 v Želechovicích u Zlína. Přes pečlivou přípravu a velkou snahu se kluci nedostali do vyhlašované pětice nejlepších a obsadili 8. místo.   Na jaře 2010 skupinka dětí, které navštěvují volitelný předmět EKOLOGIE, získala 1. MÍSTO v okresním kole soutěže POZNEJ A CHRAŇ svým zpracováním tématu „Lesy ve Zlínském kraji“. O tento úspěch se přičinili: Simona Titková, Jakub Pšenica, Žaneta Pšenicová, Lucie Pšenicová, Lenka Bradáčová, Petra Šejstalová, Stanislav Ondřej, Klára Mynarčíková, Adam Smetana, Adéla Pokoráková, Kateřina Holišová, Simona Válková, Martin Macháček, Kristýna Žárská, Filip Berka, Nikola Maléřová, Edita Mizerová, Hanka Porubová a Jakub Šimurda . Jejich práce byla vystavena na Krajském úřadu Zlínského kraje ve Zlíně – ve 21. budově. Tříčlenné družstvo ve složení Štěpán Zeman, Filip Ondřej a Jakub Šimurda ve vědomostní části obsadilo 7. místo .

ZELENÁ STEZKA – ZLATÝ LIST 2010 – KRAJSKÉ KOLO

30. dubna 2010 jsme využili pozvání na ekologickou soutěž šestičlenných družstev Zelená stezka-Zlatý list, která se konala ve Valašském Meziříčí. Za velmi „bojových“ podmínek a ve velkém vedru, se vydali na trasu také naši reprezentanti: za sedmáky – Filip Ondřej, Jakub Šimurda (oba 7.B) a Štěpán Zeman (7.A), za osmáky Mojmír Kocurek (8.A) a za deváťáky Tomáš Vrážel a Michael Nerád (oba 9.B) . Kluci podali výborný výkon a skončili na 5. místě!

______________________________________________________________________________________________________

SNAŽÍME SE ZÍSKAT OPĚT PO LETECH TITUL EKOŠKOLA – PROGRAM SDRUŽENÍ TEREZA

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

EKOTÝM NA ZŠ ZUBŘÍ 

Červen 2013 se stal přelomovým měsícem pro děti, které mají rády přírodu. Mohly se sejít na první schůzce všech, kteří chtějí něco pro ni udělat. Cokoliv, i maličkost. Ale něco. A mohly s tím začít třeba ve škole.

1. schůzka

Ta úplně první, seznamovací schůzka byla i s noclehem ve škole. Sešli se kluci i holky z několika tříd a protože se znali jenom od vidění, měli díky p.uč.Mořkovské a Kocurkové celý večer a kus noci nato, aby se všichni seznámili a dali se dohromady.

Hned další týden se všichni sešli na 2. schůzce, založili si skupinu na facebooku, aby se mohli rychle domlouvat a dostali první úkol – navrhnout logo pro Ekotým a hlasovat pro svého zástupce – stal se jím Lukáš Bill.

Do konce roku už mnoho času nezbývalo, přesto stihli připravit deváťáci prezentaci pro žákovskou badatelskou konferenci ŽA-BA-KO na téma „ZÁCHRANA OTAKÁRKA FENYKLOVÉHO“. Odjeli 26. června 2013 na Vsetín a výborně naši školu reprezentovali. I když se neumístili na 1. místě, získali si na svou stranu děti v publiku a také obdiv dospělých.

3. schůzka

Bylo nutné se dohodnou, které prostory ve škole budeme využívat a jak si je upravíme. Získali jsme od pana ředitele svolení předělat si místo u schodiště a pustili  se do práce. Návrhy změn jsme vystřídali diskuzí nad tím, co vlastně bychom chtěli, aby bylo ve škole možné udělat a všichni se tím byli schopni řídit a tak pomaličku vznikal i náš Ekokodex.

4. schůzka

Tak nadšení nezná mezí, sešli jsme se dokonce o prázdninách. Schůzka trvala celý den a stihli jsme toho opravdu hodně. Sestavili jsme pravidla práce v Ekotýmu, dopracovali Ekokodex, vymysleli, jak bude vypadat naše nové místo, kam dáme nástěnky, kam Ekokodex, jakou bude mít podobu, co je nutné předělat a jak co upravit. Vrhli jsme se také na přípravné práce pro uskutečnění nové výsadby kolem školy – měřili jsme pozemky, fotili je a připravovali podklady pro naši bývalou žákyni, která celý projekt sestaví. Ještě nám zbyly síly na projednání dvou nápadů – ovoce z oběda na svačinu a splachování na pisoárech. Dokonce jsme si i uvařili oběd – vynikající špagety.

5. schůzka

Pracovali jsme celé odpoledne. Kluci vrtali, šroubovali, přitloukali, nosili, holky natíraly, malovaly, zametaly, uklízely a máme hotovo. Místo pro Ekotým je připravené.

6.schůzka

Dnes přišla do školy bývalá žákyně Marie Krupová, která studuje na Střední zahradnické škole v Ostravě. Podklady, které jsme pro ni připravili, jsme předali, vysvětlili a vyslechli si její první návrh, jak bude okolí školy vypadat. Co se vyřeže, co se zasadí. Jak se nové keře jmenují a kdy se vysazování uskuteční.

7. schůzka

Den Země připadl na 30. dubna 2014. Ráno se sešel Ekotým, protože nachystal pro své spolužáky a jejich učitele projekt – výsadba nových okrasných stromů a keřů v okolí naší školy. Čtyři deváťáci z Ekotýmu se stali ten den vůdci čtyř tříd a podle jejich příkazů a  příkladné práce nejenom ekotýmáků se prostranství před naší školou zaskvělo v novém hávu.

8. schůzka

Asi nejsložitější, ale zároveň nejzajímavější setkání. Paní učitelka Kocurková přinesla vytištěné papíry, které měly spoustu otázek na téma Voda, Energie, Odpady, Prostředí a Doprava. Rozdělili jsme se do čtyř skupin a pod vedením deváťáků jsme začali koumat nad odpovědmi. Některé jsme sami nezvládli a museli jsme vyrazit za panem ředitelem, panem zástupcem, do kuchyně, za panem školníkem, paní účetní a našimi uklízečkami. Odpovědi jsme poctivě zapisovali a pak jsme se sešli a řekli si, co se v naší škole dělá dobře a co ne. Deváťáci si potom sedli a všechno zpracovali. Zjistili jsme, že bychom se chtěli i nadále věnovat Prostředí a taky Odpadům, ve kterých jsme na tom ve škole špatně. Naplánovali jsme si, co bychom mohli dělat dál.

9. schůzka

Sešli jsme se, abychom si řekli, co se daří a co ne a hlavně jsme dnes namalovali a vytvořili náš Ekokodex v našem koutku.

10. schůzka

Vyhodnotili jsme náš první plán a dohodli jsme se na novém plánu pro další školní rok 2014-2015.

11. schůzka

Rozmístili jsme koše na tříděný odpad po celé škole a vyrobili jsme na ně popisky. Udělali jsme nové nástěnky a holky z devítky si připravili „výukový program“ na téma Třídění odpadů, se kterým obešly všechny třídy na škole.

Osmáci Ekotýmáci, kteří mají na starost Recyklohraní a vybírají použité elektrozařízení, ukončili jimi vyhlášenou soutěž a vyhlásili vítěze. Vyhrála 8.B. Gratulujeme!

12. schůzka

Setkání bylo trošku slavnostní, protože jsme zjistili, že už máme kus práce za sebou a tak paní učitelka požádá sdružení TEREZA, které organizuje Ekoškoly v České republice, o možnost znovu získat na naší škole titul Ekoškola. Uvidíme, jak uspějeme.

 

______________________________________________________________________________________________________

TĚŠÍM SE NA VŠECHNY ZAPÁLENÉ DĚTI, KTERÉ MAJÍ RÁDY PŘÍRODU KOLEM NÁS A JSOU OCHOTNY PŘILOŽIT RUKU K JEJÍ OCHRANĚ . . .

Mgr. Šárka Kocurková

Edit

 

Od

INFORMACE O ROZPOČTU ŠKOLY

Zákonem stanovené informace o rozpočtu školy naleznete v následujících odkazech:

ZŠ rozpočet 2018

ZŠ RV 219_2020

NÁVRH ROZPOČTU ŠKOLY NA 2020

Od

FOTOPŘÍBĚHY Z BAREVNÉHO DNE

29. září 2017 se na naší škole uskutečnil Barevný den. Kromě atrakcí na žáky čekalo několik úkolů. Vyrazili do okolí školy, aby zjistili, kde se v našem městě nachází kontejnery na tříděný odpad a jaké druhy odpadu je možné do nich ukládat. Spočítali také, kolik kontejnerů je v naší obci k třídění odpadů připraveno. Zároveň měli své pátrání, stejně jako soutěže u atrakcí, zdokumentovat formou fotopříběhu. V úterý 31. 10. 2017 se k hodnocení fotopříběhů sešla porota ve složení: Mgr. Gabriela Cábová, Mgr. Helena Dufková, Mgr. Martin Hrstka, Mgr. Matěj Šustáček. Poradní hlas měli i Mgr. Marek Mikl, Mgr. Šárka Janušová a Jaroslava Juříčková. Podle poroty se v kategorii 6. a 7. tříd stal vítězem fotopříběh třídy 7. B. V kategorii 8. a 9. tříd zvítězily fotopříběhy tříd 8. A a 9. A. Porotě se ale líbily i ostatní příspěvky, a nadační fond naší školy se rozhodl ocenit práci všech třídních kolektivů, které fotopříběh připravily, finanční odměnou. Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili

Soubory s příběhy ke stažení zde :  FOTOPŘÍBĚH NA WEB

Od

OPATRUJEME ČTYŘI KUKLY OTAKÁRKA FENYKLOVÉHO


Na začátku školního roku jsme na záhonu s koprem našli čtyři housenky otakárka. Housenky byly hodně malé a v insektáriu jsme jim téměř měsíc doplňovali čerstvý kopr a mrkvovou nať. V říjnu se housenky zakuklily. Naše kukly se velmi liší ve zbarvení. Jedna je světle zelená, jedna světle hnědá a dvě mají i odstíny šedé a černé. Kukly jsme uložili na nevytápěnou půdu a těšíme se, že na jaře budeme vypouštět dospělé otakárky.

Děkujeme všem, kteří náš projekt sledují a fandí nám.

Tým ekologů ZŠ Zubří

Více obrázků naleznete zde.

Od

Slohový projekt


Žáci 8.A si během týdne v hodinách českého jazyka vyzkoušeli, jak zaujmout spolužáky svým výkladem na dané téma. Tento slohový útvar si nejdříve zpracovali písemně doma, témata čerpali většinou z internetu, encyklopedií i autobiografií. Připravili si také fotografie a různé konkrétní předměty a pak se už jen snažili v 5 minutách upoutat pozornost ostatních. Kdo chtěl uspět, musel mluvit  ve větší míře zpaměti a výklad prokládat názornými ukázkami. Zazněly tak zajímavé informace např. o coca-cole, džínách, kosmetických a oděvních firmách, módě 20. století, orientálním tanci,  o 7 divech světa, moravských hradech, planetách sluneční soustavy, ale třeba i o Nobelově ceně, Microsoftu, o českých a československých  prezidentech, Stevu Jobsovi, o největší nákladní lodi na světě, o vzniku automobilu a letadla či peněz. Žáci se dozvěděli  také zajímavosti i o historii zuberské házené, pražských divadlech nebo o největších vynálezech 19. a 20. století.  Viz foto zde.

Od

Koncertní hodiny 6.A, 7.A a 7.B


 

Zpěv na mikrofon do hudebního podkladu nebo s klavírním či kytarovým doprovodem, hra na flétnu,  klavír, housle nebo na kytaru, to vše zaznělo při koncertních hodinách žáků 2. stupně. Dva moderátoři vždy provázeli téměř 45 minutovým programem, který si žáci připravili sami. Dle svého výběru si nacvičili buď doma, nebo v hodinách ZUŠ krátké skladby nebo písně. Nechybělo společenské oblečení, potlesk a někdy i výkřiky: „Bravo!“   Viz foto.

Od

BAREVNÝ DEN VE ŠKOLE


V loňském školním roce se žáci předmětu ekologie zapojili do soutěže vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu Přeměna odpadů na zdroje a za kreativní a originální využití výrobků s ukončenou životností získali diplom za 1. místo v kategorii základních škol a mimo jiné i poukaz na zábavně vzdělávací akci pro školu Barevný den. Barevný den se uskutečnil v pátek 29. září. Na žáky čekaly v okolí školy aktivity zábavné i poučné. U jednotlivých stanovišť si žáci mohli vyzkoušet svůj důvtip, přesnou ruku, mrštnost i rychlost a zároveň si připomněli i se dozvěděli nové informace týkající se třídění odpadů.

Obrázky z akce naleznete tady.

Od

PODZIMNÍ ATLETICKÝ ČTYŘBOJ


V pondělí 18.9.2017 se na atletickém stadionu ve Valašském Meziříčí uskutečnilo okresní kolo v atletickém čtyřboji. Naši školu reprezentovaly družstva starších žáků a starších žaček. Družstvo starších žáků tvořili žáci Petr Kavka, Štěpán Fiala, Jiří Zeman, Jakub Cibulec a Miroslav Koleček. Družstvo starších žaček bylo ve složení Leona Jurajdová, Eliška Jurajdová, Hana Mikulenková, Kateřina Zapletalová a Agáta Mičolová. Starší žíci v konkurenci 9 týmů vybojovali 2. místo a starší žačky skončily na 4. místě z 11 družstev. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a výborné výsledky.
Obrázky najdete zde.

Od

O otakárky jsme pečovali i v srpnu


 • 2.srpna 2017 našly Zuzka Šimurdová s Kájou Podmolovou na zahradě rodinného domu pět housenek otakárka fenyklového. Živnou rostlinou housenek byl kopr a fenykl. Housenky byly v různém stádiu vývoje. První se zakuklila 14. srpna, poslední 26. srpna.
 • 24. srpna nás kontaktovala paní doktorka Žáková, že na své zahradě na kopru také nalezla housenku.Ta se zakuklila do druhého dne.
 • 30. srpna se otakárek – zakuklený jako první – vylíhl.
 • 30.září se vylíhli další dva otakárci. Zbylé tři kukly ještě „spí“ a měly by až do jara.

 

Tým ekologů ZŠ Zubří