image_print

ŠKOLENÍ PRO RODIČE – MAP

RODIČE A JEJICH DĚTI POHLEDEM PSYCHOLOGŮ. 
 
dovolujeme si vám zaslat pozvánku pro rodiče dětí na zajímavý webinář s lektorským tandemem PaedDr. Mgr. Věrou Facovou a MUDr. PhDr. Miroslavem Orlem, Phd.D. s názvem RODIČE A JEJICH DĚTI POHLEDEM PSYCHOLOGŮ. 

Webinář se uskuteční ve středu 10.6.2020 od 17 hodin.


Více informací o webináři lze najít na odkaze zde: http://www.maproznovsko.cz/rodice-a-jejich-deti-pohledem-psychologu/
  
Prosíme o vytištění a vyvěšení pozvánky u vás ve škole a rozšíření informace o konání webináře mezi rodiče. Děkujeme za spolupráci.
 

S pozdravem, 

 

Bc. Petra Šatánková

Koordinátor aktivit MAP
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Rožnov p. R.

 

Tel.: 777 793 716

E-mail: petra.satankova@maproznovsko.cz

Web: www.maproznovsko.cz

www.facebook.com/MAP2.Roznovsko/

 

 


LOGOHRÁTKY

Rádi bychom vás informovali o vysílání v pořadí již pátém pokračování úspěšného webináře pro rodiče „vašich“ dětí s odbornicí na logopedii Mgr. Lucií Pavlicovou.

Více informací o webináři LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ naleznete na odkaze zde: http://www.maproznovsko.cz/logohratky-v-domacim-prostredi-2/

Výuka na 2. stupni od 8. června 2020

Výuka na 2. stupni od 8. června 2020

 • Vzhledem k personálním a omezeným prostorovým podmínkám (výuka 1. st.) budou probíhat vzdělávací aktivity na 2. stupni ve stávajícím režimu formou vzdálené výuky.
 • Případné individuální konzultace žáků budou možné po vzájemné domluvě s vyučujícími při dodržení všech platných hygienických a bezpečnostních norem.
 • Vzdálená výuka bude ukončena v pátek 19. června.
 • Školní rok bude ukončen 26. června 2020 (viz organizace závěru školního roku) – informace zde.

Organizace závěru školního roku

Organizace závěru školního roku

Na základě § 24 odst.2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ve druhém pololetí školního roku 2019/2020  2 dny volna a to z technických důvodů (rekonstrukce sociálních zařízení na 1. stupni).  Školní rok bude ukončen v pátek 26. června. Vzhledem k zahájení prací se tento den nebude vařit a provoz školní družiny je zajištěn do 12:00 hodin.

ředitel školy

INFORMACE O PŘÍPRAVĚ 9. ROČ. NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Informace pro přípravu 9. ročníků – aktualizace

Vzhledem k termínu přijímacích zkoušek na střední školy (8. – 9. června) dochází k prodloužení osobní přítomnosti žáků 9. tříd za účelem přípravy k přijímacím zkouškám do 4. června. Výuka bude probíhat ve stejném režimu dvakrát týdně a to v úterý a ve čtvrtek.


INFORMACE o obnovení osobní přítomnosti žáků 9. tříd ve škole za účelem přípravy k příjímacím zkouškám

 

Termín: 11. – 22. 5. 2020

Žáci budou rozděleni do skupin max. do 15 osob, vstup do budovy školy bude umožněn pouze předem přihlášeným žákům (přihlášení žáků do 7. 5. 2020 zákonným zástupcem na zszubri@ro.inext.cz – do předmětu zprávy PŘÍPRAVA NA PZ.

Prosím pošlete zprávu ve znění:

Potvrzuji ÚČAST/NEÚČAST ……………………………………….. (jméno dítěte, třída) na přípravě k přijímacím zkouškám v termínu 11. – 22. 5. 2020.

Vstup do budovy a následná výuka bude umožněna JEN žákům, kteří osobně při vstupu odevzdají ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Čestné prohlášení je ke stažení zde: příloha_čestné_prohlášení nebo k vyzvednutí v kanceláři školy do 7. 5. 2020 vždy od 8.00 – 12.00 hod.).

Celé znění dokumetu MŠMT naleznete zde : ochrana_zdravi_zs

Výuka bude probíhat v tomto režimu:

Výuka bude probíhat ve dvou blocích – 7.40 – 8.40, přestávka, 9.00 – 10.00 hod. Po ukončení konzultací (tj. v 10.00 hod.) žáci odcházejí domů, nevaří se.

Žáky si vyučující vyzvedávají před budovou školy a následně budou odvedeni do příslušných učeben.

Výuka bude probíhat v rouškách.

Co s sebou: každý žák min. 2 roušky, igelitový sáček (na uložení použitých roušek), běžné pracovní pomůcky do ČJ, M (učebnice, pracovní sešity, pracovní sešit Hravá matematika, rýsovací potřeby), svačinu a pití.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKYNĚ/ŽÁKY OHLEDNĚ IMPLEMENTACE JEDNOTNÉHO VÝUKOVÉHO PROSTŘEDÍ VZDÁLENÉ VÝUKY (JVPVV)

ZŠ Zubří provedla důležitý posun v implementaci výukového prostředí ZŠ Zubří pro žáky – více informací o výukovém prostředí a koncepci najdete zde : Office 365

Alespoň jeden zákonný zástupce žákyně/žáka obdrží oficiální SMS s přihlašovacími údaji nutnými k přístupu do školního systému. Odkaz pro přístup : https://www.office.com/Za normálních podmínek bude tento proces součástí přípravného a úvodního týdne nového školního roku.

V období v a po koronavirových omezeních bude postupováno takto: vzhledem ke změnám ve výuce a možných dalším opatřením MŠMT v červnu 2020 (9.roč., 1 st., 2 st. apod.) škola vydávání hesel odložila na rozhraní srpen/září – tzv. přípravný týden nového školního roku 2020/2021. Důvodem je nepřínosnost mnoha změn, které by s sebou zavedení přineslo na konci šk. roku v období různorodé výuky. Tento sytém je a bude zaváděn primárně pro potřeby komunikace a výuky žákyň/žáků a vyučujících/pedagogických pracovníků.

Více informací bude doplněno také na odkazu Office 365.


Dále dojde k vytvožení dvou nezávislých komunikačních kanálů pro rodiče/ zákonné zástupce. Bude se jednat o SMS bránu komunikující s nahlášenými telefonními čísly ( již ve funkčním a ověřeném provozu) a dále o systém školní agendy dm software – škola online –  https://portal.dmsoftware.cz/.


Zaslané přístupové údaje jsou v obou případech jednorázové, je nutná jejich změna resp. dokončení procesu registrace a prvního přihlášení, které jsou již však na straně a v odpovědnosti uživatele/zákonného zástupce.


Škola tímto plní kroky ICT plánu a předpokládá spolupráci v brzkém období takto :

06 – 08/2020 zkušební zaváděcí průběh – testování funkčnosti, ošetření chyb, úvodní zkušenosti

06 – 08/2020 – proces školení začínajících uživatelů, je vyhrazeno především klientům v podobě zákonných zástupců nebo i žáků 1. – 3. a 5. ročníků. Bude vedeno formou nepravidelných webinářů/elektronického sdílení a odkazů.

09/2020 a dále – ostrý provoz systému pro ročníky 4. a 6. ročníky, proškolení provedeno v rámci výuky Informatiky,  semiproduktivní provoz pro 7. – 9. ročníky – bude muset dojít k postupnému proškolení těchto klientů a užití v rámci pevné výuky dle rozvrhu, naprosté předání přístupů a vstupních informací do systému i pro zákonné zástupce žáků vč. 1. tříd, zkušební komunikace, ucelená a koncepční připravenost na další možné vlny vzdálené výuky.


Škola nepřeceňuje význam on-line vzdělávání a on-line komunikace a zpracování a vidí jej jako druhotný, doplňkový. Hlavním cílem zřízení a používání těchto systému bude NUTNOST POUŽITÍ V KRIZOVÝCH, VYJÍMEČNÝCH STAVECH ČI JINAK SPECIFIKOVANÝCH OKOLNOSTECH. Jedná se tedy o záložní systémy, škola hodlá setrvat u osvědčených a již zavedených metod, které berou v úvahu i sociální, materiální, osobnostní, psychologické a hygienické prvky výuky a vzdělávání, kterými on-line výuka neoplývá nebo jí přímo chybí.

Důvody tohoto postoje jsou následující :

 • možná ztráta dynamické efektivnější a přitom citlivé komunikace spojené s osobní návštěvou
 • technicko – materiální nesnáze – mnoho uživatelů (žáci, rodiče, učitelé) nemají a ani nemusí mít kompetence k tomuto typu komunikace, škola po svých klientech žádá pořízení nadstandardního vybavení technikou, škola by musela udržovat stálý funkční systém, u kterého je nepříznivý poměr finanční náročnost/výkon/přinosnost, docházelo by také k časovému nárůstu obsluhy/služby a nutnému zdvojení kanálů (písemně, elektronicky).
 • možný přínos v podobě jednotného a systémového přístupu není zdaleka vyvážen časovou, technickou i koncepční náročností pořizování dat a jejich výměny spojenou i s bezpečnostním a organizačním rizikem

Naopak škola hodlá ve velmi blízké budoucnosti konkrétně a reálně dořešit pomocí on-line technologie tyto procesy :

 • dálkový systém odhlášek/přihlašování obědů (spojeno bohužel s vynucenou modernizací odbavovacích terminálů)
 • modernizaci vstupních systémů do školy vázanou na čipy klientů s napojením na systém absence/přítomnosti klienta i zaměstnance ve škole s možným odklonem vstupu a obsluhy klientů typu návštěvy či neškolní strávníci

 

Matematika – 6.A – Mikl – ARCHÍV

UČIVO PRO OBDOBÍ 25.05. – 29.05.2020

UČIVO A ČASOVÝ PLÁN: TÉMATICKÝ-A-ČASOVÝ-PLÁN-PRO-VÝUKU-MATEMATIKA-6 – krychle

prezentace pro výuku :

PROCVIČENÍ A ČASOVÝ PLÁN:

ICT VÝUKA:   práce s návodem –  ICT výuka krychle

ELEKTRONICKÝ TEST: nic nebude ( zlobili jste…)


UČIVO PRO OBDOBÍ 18.05. – 22.05.2020

UČIVO A ČASOVÝ PLÁN: TÉMATICKÝ-A-ČASOVÝ-PLÁN-PRO-VÝUKU-MATEMATIKA-6 – dělitelnost 2

prezentace pro výuku :

PROCVIČENÍ A ČASOVÝ PLÁN:

ICT VÝUKA:    PRVOČÍSLA

ELEKTRONICKÝ TEST:

Proběhne úterý 19.05.2020 od 7:30 hod., a navíc i ve středu 20.05.2020 do 13:10 – z důvodů možných výpadků elektřiny v Zubří. Není vyžadováno přihlašování, nebudou zobrazeny odpovědi, vyhodnocení zašlu pomocí již vyzkoušené cesty emailem, TEST BUDE VELMI PODOBNÝ PRACOVNÍMU LISTU.


Odkaz testu zde :
test M násobek, dělitel, prvočísla


UČIVO PRO OBDOBÍ 11.05. – 15.05.2020

odkaz pro kontrolu souhrnného testu Geometrie trojúhelníky – děkuji za zaslání, trápily nás všechny technické problémy, tento způsob výměny souborů už nebude volen, hodnocení pro přijatá řešení budou zaslána emailem, odkaz slouží pro kontrolu ostatních řešitelů: řešení_opak_trojuhel


UČIVO A ČASOVÝ PLÁN: TÉMATICKÝ-A-ČASOVÝ-PLÁN-PRO-VÝUKU-MATEMATIKA-6 – dělitelnost

prezentace pro násobek a dělitel : dělitel násobek prvočísla

PROCVIČENÍ A ČASOVÝ PLÁN:

ICT VÝUKA:    ICT VÝUKA – DĚLITELNOST

ELEKTRONICKÝ TEST: v tomto týdnu není


UČIVO PRO OBDOBÍ 27.04. – 08.05.2020

UČIVO A ČASOVÝ PLÁN: TÉMATICKÝ-A-ČASOVÝ-PLÁN-PRO-VÝUKU-MATEMATIKA-6 – příčky a kružnice

PROCVIČENÍ A ČASOVÝ PLÁN

ICT VÝUKA

ELEKTRONICKÝ TEST – PŘEČTI SI INSTRUKCE

 • souhrnné testování bude mít formu domácího rýsování dle zadání, provedete konstrukce do sešitu, test bude velmi podobný souhrnnému opakování z PS strana 109 -110 – řešení zde : vysledky 109 – 110
 • ti, kteří to zvládnou, takto zhotovený test vyfotí
 • ti, kteří to zvládnou  zašlou zpět pomocí Forms rozhraní – vložení souboru anebo v nejhorším pomocí emailu (nedoporučuji)
 • těmto lidem bude řešení klasifikováno/ohodnoceno
 • ti, kteří to nezvládnou, dělají jen rýsování do sešitu, v tomto případě bude poskytnuta jen kontrola správnosti řešení bez klasifikace/hodnocení
 • termín: 6.5.2020 od 5:30  do 7.5.2020 do 14:30 hod.
 • k testu je zapotřebí jméno: zak1@zszubri.onmicrosoft.com a heslo zde: hesLO123

ODKAZ TESTU ZDE:    souhrnné testování trojúhelník


UČIVO PRO OBDOBÍ 13.04. – 24.04.2020

OBECNÁ STRATEGIE A POSTUP VÝUKY:¨STRATEGIE-POSTUP-PŘI-VZDÁLENÉ-VÝUCE-MATEMATIKY

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VÝUKU: POMŮCKY A OBECNÝ TROJÚHELNÍK

UČIVO A ČASOVÝ PLÁN: TÉMATICKÝ-A-ČASOVÝ-PLÁN-PRO-VÝUKU-MATEMATIKA-6 – těžnice

PROCVIČENÍ A ČASOVÝ PLÁN

SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ TĚŽNICE

ICT VÝUKA

ELEKTRONICKÝ TEST – PŘEČTI SI INSTRUKCE

 • odkaz je funkční od středy 22.04.2020 8:00 do pátku 24.04.2020 13:30
 • nezapomeňte jej podepsat
 • počítají se jen první dvě podání od jednoho člověka
 • test je možné dělat po celou vyhrazenou dobu
 • v odpovědích může být více správných možností
 • tentokráte NEUVIDÍTE správné odpovědi,  zveřejním je po ukončení správné řešení NA JIŽ OFICIÁLNÍ EMAILOVÉ ADRESY
 • otázky se nahodile střídají

ODKAZ ZDE:         testík M 6A TĚŽNICE trojúhelníku


VÝUKOVÉ INFORMACE NA OBDOBÍ 30.03.2020 – 08.04.2020

PRO OBDOBÍ 09.04. – 13.04.2020 JE PLÁNOVÁNA VELIKONOČNÍ SVÁTEČNÍ PAUZA

DALŠÍ UČIVO SE ZDE OCTNE 13.04.2020 RÁNO


POSTUP VÝUKY – DŮLEŽITÉ INFORMACE –  zde: STRATEGIE POSTUP PŘI VZDÁLENÉ VÝUCE MATEMATIKY

UČIVO A ČASOVÝ PLÁN – zde:  TÉMATICKÝ A ČASOVÝ PLÁN PRO VÝUKU MATEMATIKA 6

PROCVIČENÍ A ČASOVÝ PLÁN

SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ


ELEKTRONICKÝ TEST – PŘEČTI SI INSTRUKCE

 • odkaz je funkční od pondělí 06.04.2020 8:00 do 08.04.2020 13:30
 • nezapomeňte jej podepsat
 • počítají se jen první dvě podání od jednoho člověka
 • test je možné dělat po celou vyhrazenou dobu
 • v odpovědích může být více správných možností
 • tentokráte NEUVIDÍTE správné odpovědi,  zveřejním je po ukončení správné řešení
 • otázky se nahodile střídají
 • součástí testu je požadavek na email pro sdělení hodnocení výsledků testů, připrav si jej PŘED testem !

ODKAZ ZDE:         testík M 6A výšky trojúhelníku

Fyzika – 7.A – Mikl -ARCHÍV

 


VÝUKA PRO OBDOBÍ 25.05. – 29.05.2020

předpokládaný rozsah 2 x 45 – 60 minut – tj. 2 vyučovací hodiny s přípravou

kontakt pro případné konzultace : mixl@zszubri.onmicrosoft.com

1. hodina pondělí – téma Hydrostatický tlak – úvod,teorie. 

Projdi si první část výukové prezentace – HYDROSTATICKÝ TLAK SOUHRN a to konkrétně strany : 1 – 17 a 35 – vyber a shlédni odkazy s videem, nic nezapisuj, snaž se pochopit princip a souvislosti – max 45 min. Nepochopíš-li nic nebo ti nevyhovuje tento způsob , pročti si knihu Fyzika 7.roč., str 137 – 146.


2.hodina středa – téma Hydrostatický tlak – zápis, výpočty.

Proveď si vzorový zápis z druhé části prezentace  HYDROSTATICKÝ TLAK SOUHRN ze stran 18 – 34. Proveď si také cvičení na výpočty, v textu jsou postupy a výsledky. Nevyhovuje-li ti tento způsob, proveď si výpisky a procvičení ze stran 137 – 146 učebnice fyzika 7 – žluté rámečky a vzorové příklady pro zápis a str .141 a 144 pro procvičení – výsledky jsou na str. 271.


Na toto téma bude navazovat aktivita příštího týdne 01.06 – 05.06.2020:

pracovní list :  zde na procvičení

test zde: test fyzika – hydrostatický  tlak

 

 

 

 

VÝUKA PRO OBDOBÍ 18.05. – 22.05.2020

předpokládaný rozsah 2 x 45 – 60 minut – tj. 2 vyučovací hodiny s přípravou

kontakt pro případné konzultace : mixl@zszubri.onmicrosoft.com

kontrola výpočtů a cvičení z učebnice z minula zde : řešení souhrnná cvičení učebnice PZ


1. hodina pondělí – téma VLASTNOSTI KAPALIN, PASCALŮV ZÁKON, HYDRAULIKA – práce s pracovním listem – 45 – 60 min

 • stáhni si pracovní list a vypracuj si odpovědi – Pracovní list tlak zadání
 • porovnej své odpovědi s řešením pracovního listu  – Pracovní list tlak řešení
 • najdi si na internetu video – hydraulický lis, hydraulický zvedák a poté totéž se slovem pokus – snaž se najít vysvětlení shlédnutých jevů – sepiš si to do 5 jednoduchých vět, ať se naučíš úsporně a přitom správně vyjadřovat

2.hodina středa – téma téma VLASTNOSTI KAPALIN, PASCALŮV ZÁKON, HYDRAULIKA – elektronické testování výuka – 45 – 60 min, test přístupný 20.05.2020 od 8:00 do 13:30 hod., nevyžaduje přihlašování, platné je n první podání od jedné osoby, vyhodnocení bude provedeno dodatěčně a zasláno na emaily, nezobrazují se správné odpovědi.

test zde: test fyzika kapaliny a tlak

 

 

VÝUKA PRO OBDOBÍ 11.05. – 15.05.2020

předpokládaný rozsah 2 x 45 – 60 minut – tj. 2 vyučovací hodiny s přípravou

kontakt pro případné konzultace : mixl@zszubri.onmicrosoft.com

1. hodina pondělí – téma VLASTNOSTI KAPALIN, PASCALŮV ZÁKON – běžná výuka – 45 – 60 min – učivo zde: kapaliny_pascal zákon_hydraulika

2.hodina středa – téma TLAK V KAPALINÁCH, HYDARULIKA – běžná výuka – 45 – 60 min – učivo zde: kapaliny_pascal zákon_hydraulika


VÝUKA PRO OBDOBÍ 04.05. – 10.05.2020 (8.5. státní svátek)

předpokládaný rozsah 2 x 45 – 60 minut – tj. 2 vyučovací hodiny s přípravou

kontakt pro případné konzultace : mixl@zszubri.onmicrosoft.com

1. hodina pondělí – téma TLAK – praktická cvičení – 45 – 60 min

2.hodina středa – téma TLAK – domácí laboratorní práce – 45 – 60 min

K oběma hodinám se váže fomulář pro výměnu informací. Ke vstupu je zapotřebí jméno : zak1@zszubri.onmicrosoft.com a heslo: hesLO123. Součástí práce je i elektronické zpracování dokumentů, seznamte se s prací, ať ji stihnete odevzdat a rozvrhnete si  ji. Zaslané odpovědi jsou jako vždy hodnoceny.

Celkově stále spolupracuje asi 16 lidí, kteří si tímto budují výhodnou a spravedlivou pozici pro svou budoucí známku a projevují kladný postoj ke vzdělávání, k předmětu, k látce, k problematice – tj. ukázka tzv. formativního hodnocení. Tímto tuto skupinu opakovaně chválím a povzbuzuji v činnosti.

Ti, kteří se neúčastní aktivit vzdálené výuky fyziky 7.A nechť respektují můj vyhraněný postoj k jejich neaktivitě, stejně jako já respektuji jejich lenost, neochotu a neschopnost, ignorování školní přípravy dané zákonem – opět ukázka tzv. formativního hodnocení. Nejste-li nemocní, není žádná překážka pro prozatím vykazovanou nespolupráci. Nemáte prázdniny, klasifikaci ani povinné školní vzdělávání nikdo nezrušil, Vaši zákonní zástupci byli prokazatelně informování, pokud máte technické či jiné problémy komunikujte, vzdáleně vyučovat se dá i neelektronickou cestou v odůvodněných případech. Doporučení MŠMT volá po spravedlivém hodnocení, které v případě nečinosti musí mít zákonitě diametrálně odlišný přístup v podobě protipólu vůči žákyním/žákům, kteří aktivitu vykazují.


ODKAZY NA FORMULÁŘE :

PRAKTICKÁ CVIČENÍ:   funkční od pondělí 04.05. 2020 od 8:00 do středy  06.05.2020 do 10:00  PRAKTCV 1

LABORATORNÍ PRÁCE : funkční od středy 04.05. 2020 od 10:00 do neděle 10.05.2020 do 23:30  LABPRA 2


 

VÝUKA PRO OBDOBÍ 27.04. – 30.04.2020 (1.5. státní svátek)

předpokládaný rozsah 2 x 45 – 60 minut – tj. 2 vyučovací hodiny s přípravou

kontakt pro případné konzultace : mixl@zszubri.onmicrosoft.com

1. hodina pondělí – téma TLAK – testování 1 – 45 – 60 min

2.hodina středa – téma TLAK – testování 2 – 45 – 60 min

Testování proběhne ve dvou kolech v pondělí a ve středu, pokaždé jiný test, odkazy budou zde, je možno se zůčastnit žádného, jednoho i obou testů, záleží toliko na vaší vůli, test je vždy hodnocen samostatně.

ODKAZY TESTŮ :

test 1 – platný v pondělí 27.04.2020 od 8:00 do 11:30

test 2 – platný ve středu 29.04.2020 10:00 do 13:30

 


UČIVO PRO OBDOBÍ – 20.04. – 24.04.2020

předpokládaný rozsah 2 x 45 – 60 minut – tj. 2 vyučovací hodiny s přípravou

kontakt pro případné konzultace : mixl@zszubri.onmicrosoft.com

1. hodina pondělí – téma TLAK – souhrnné opakování

 • projděte si pracovní list – PL_tlak_zadani, vyberte si příklady a otázky, na které znáte odpovědi, rozdělte si práci na poloviny – nepočítejte všechno ! Výpočty a  odpovědi  si veďte do sešitu z opačné strany.

2.hodina středa – téma TLAK – souhrnné opakování

 • proveďte si dopočítání prac. listu PL_tlak_zadani, zde jsou zpřístupněny výsledky – PL_tlak_reseni proveď si kontrolu až ve středu resp. až po spočítání příkladů, užívej řešení ke kontrole a zlepšení svých výsledků, nepodváděj sám sebe, dávej důraz na  ověření postupů ( vzorec, výpočet, …- každý bod se počítá).

Cílem je si dokonale procvičit výpočet tlaku a základní souvislosti ohledně tlaku. testy budou velmi podobné zadáním pracovních listů ! V této fázi nejsme zaměřeni prakticky – tato část nastane až po uzavření této teoretické kapitoly.


UČIVO PRO OBDOBÍ – 13.04. – 17.04.2020

předpokládaný rozsah 2 x 45 – 60 minut – tj. 2 vyučovací hodiny s přípravou

kontakt pro případné konzultace : mixl@zszubri.onmicrosoft.com

1. hodina- téma TLAK – úvod

 • shlédněte a projděte si celou prezentaci tlak – 14 tlak , soustřeďte se na pojmy a odkazy, výpočty budou vysvětleny jinde, proveďte zápis do sešitu – jen strana  1 – 4 , max. 30 min
 • nechte se inspirovat videem z odkazu zde : mechanický tlak  15 min

2.hodina – téma TLAK – výpočet vzorec

 • výjímečně nahlédněte do knihy Fyzika 7 Prometheus – strana 108 opište si do sešitu žlutý rámeček – vzorec, vypište si jednotku a opište přehled jednotek str. 109 – 10 – 15 min
 • projděte si buďto vzorový komentovaný výpočet v knize na str. 109  – nebo v prezentaci zde : výpočet tlaku  10 – 15 min
 • vyřešte jednoduché úlohy na tlak – zadání  řešení  – 15 – 30 min ( řeš čemu rozumíš a co jsi schopen zvládnout)

Testování nyní nechystám, musíme si napřed ujasnit pojmy, vzorec  a výpočet, příští týden nachystám procvičování s výsledky, pak další týden bude zkušební test a poté teprve ostrý test, to už možná budete ve škole.

 

VÝUKA PRO TÝDEN 5.4. – 8.4.2020


ELEKTRONICKÝ TEST – PŘEČTI SI INSTRUKCE

 • odkaz je funkční od pondělí 06.04.2020 8:00 do středy 08.04.2020 13:30 – tím se vyčerpá časová dotace na fy – max. 2 x 45 min
 • nezapomeňte jej podepsat
 • počítají se jen první dvě podání od jednoho člověka
 • test je možné dělat po celou vyhrazenou dobu
 • v odpovědích může být více správných možností
 • tentokráte NEUVIDÍTE správné odpovědi,  zveřejním je po ukončení správné řešení
 • otázky se nahodile střídají
 • součástí testu je požadavek na email pro sdělení hodnocení výsledků testů, připrav si jej PŘED testem !

ODKAZ ZDE: TESTÍČEK 7.A TŘENÍ


Uvedené učivo má charakter doporučení, nicméně Vaše aktivity si hodnotím, to znamená, kdo spolupracuje a průběžně si zpracovává učivo i úkoly a komunikuje se mnou,  buduje si mnohem lepší pozici pro svou výslednou známku na konci šk. roku, kdy bude mít mnohem méně starostí s ukončením klasifikace. Ti, kteří by se chtěli přidat, nechť se nebojí špatných odpovědí, o ty nejde, jde o komunikaci a o to, že něco do fyziky děláte.

PROTOŽE ne všichni můžete tisknout a odesílat soubory, dělejte práci zatím jen doma. NIC MI NEPOSÍLEJTE, STAČÍ KDYŽ BUDETE SAMOSTANĚ VYPRACOVÁVAT ÚKOLY A CHYSTANÉ TESTY PŘES WEB, TAM MI CHODÍ ODPOVĚDI AUTOMATICKY!!!


VÝUKA PRO TÝDEN 30.3. – 3.4.2020

1.hodina – pondělí – celkem 45 minut aktivity

 • prohlédni si soubor – 13. tření        10 min
 • proveď si zápis do sešitu str. 1 – 5       10 min
 • shlédni video :  rande s fyzikou tření a valivý odpor  15 min
 • ujasni si pojmy, tření – co je to, na čem závisí, kde ho vidím okolo sebe  10 min

2. hodina – středa celkem 60 minut aktivity

 • proveď si krátké zopakování náhledem do sešitu 5 min
 • shlédni video : simulované laboratorní cvičení  15 min
 • pokus se zodpovědět alespoň některé otázky, které v ukázce zazněly 15 min
 • naplánuj si přípravu na test/formulář, který bude přístupný zde od pondělí 06.04.2020 do středy 08.04.2020 a který bude velmi podobný tomuto pracovnímu listu :

OFFICE 365

Systém Office 365 na ZŠ Zubří slouží primárně pro potřeby výuky a ev. komunikace mezi žákyněmi/žáky a vyučujícími/pedagogickými pracovníky. Dojde k vytvoření prostředí, které umožňuje komunikaci na základě žákovských a zaměstnaneckých emailových adres, které slouží jen potřebě výuky a zároveň korespondují s doporučeními GDPR.

Seznam zaměstnaneckých adres je možno nalézt v sekci webu – kontakt a také zde:  kontaktní údaje Office 365 ZŠ Zubří – zaměstnanci

Žákovské adresy jsou součástí informací zaslaných zák. zástupcům, resp. dána metodikou školy, která je známa pověřeným zaměstnancům školy tak, aby včas, jasně a srozumitelně vyškolili své uživatele – třídy.

Proces implementace a přihlašování je popsán dále.

Systém Office 365 na ZŠ Zubří neslouží k oficiálním aktům školní legislativy jako jsou informace o prospěchu a chování, omluvenky, absence, pozvánky na třídní schůzky, vynucená setkání školy a zák. zástupců, řešení výukových, prospěchových problémů a další obdobné problematické situace u nichž bude postupováno dle platné legislativy (prokazatelnost, efektivita, legislativní zákonný soulad). K tomuto účelu slouží dosavadní možnosti komunikace anebo jako záložní systém pro případ vyjímečných stavů SMS brána a portál : https://portal.dmsoftware.cz/

Škola bude i nadále trvat na oficiálních kanálech emailové adresy zszubri@ro.inext.cz, datové schránky či písemného podání (podatelna, pošta).
Doplňující informace o stavu systému najdete také zde : Informace o implementaci JVPVV


Vzhledem k nutnosti koncepčního řešení komunikace s rodiči a žákyněmi/ žáky došlo v průběhu roku 2019/2020 k přípravným pracím na zavádění systému vzdálené výuky. S ohledem na poměr cena/výkon/bezpečnost/přístupnost byl vybrán systém Microsoft Office 365 pro školy verze A1 a systémy školní agendy dmsoftware.
Koronavirová opatření tuto přípravu silně urychlila, nicméně systém zůstává stále ne zcela připraven na plné použití. Naprosté zprovoznění pro učitele, žáky i rodiče bude možné od počátku nového školního roku 2020/2021.

Vzhledem ke komplexnosti systému je předpokládán nejméně dvouletý cyklus zavedení technologie do výuky, musí také dojít k úpravě osnov Informatiky a bude vyvinuto úsilí o zavedení četnější výuky ICT v běžných předmětech. Celkově pak koncepce školy bude směřovat k přenosným zařízením a zdrojům informací výhradně na síti/internetu – výhled ukončení celého takto pojatého procesu je max. 2025.

Pozn. Okamžitému zavedení systému brání právě to, že běžní nevyškolení uživatelé by měli velké obtíže s užitím, navíc chybí sdělení jmen a hesel, komunikační kanály jsou již navázány jiným způsobem. V současnosti je systém zpřístupněn pro všechny pedagogické pracovníky, v první fázi byli vyškoleni pro použití technologie One drive a Forms. V druhé fázi – duben 2020 dojde k vyškolení pro technologie One note, Class Notebook, Whiteboard a Teams. Dle zběžné kontroly ICT metodiky školy již počíná první užívání systému u vybraných pedagogů.

Stručný popis prostředí : jedná se o sadu aplikací online v rozsahu kancelářských programů (Word, Excel, Powerpoint), Forms, One note a další aplikace pro skupinovou práci a sdílení dat. Tyto zdroje budou přístupné všem žákům od 1. třídy do 9. třídy s přístupem pomocí jména a hesla přes síť internet protokol https. U mladších nezaškolených dětí (1. – 3. třídy včetně) se předpokládá účel rozhraní spíše pro zákonné zástupce.

Odkaz pro přístup : https://www.office.com/

Výhody: on line přístupnost, přenositelnost, pokud znáte údaje, je možné provozovat aplikace na libovolném zařízení s přístupem k internetu,

Nevýhody: nutná a „povinná“ komunikace pomocí dohodnutých aplikací, kyberprostor je trvalou a nezbytnou součástí světa dětí

Přínosy: moderní přístup, možnost vzdálené výuky, spolehlivý, jednotný a dostatečně robustní informační a komunikační kanál pro všechny klienty školy

Hrozby: přílišná provázanost a závislost na technice a IT technologii, omezení daná informačním přístupem,

PŘ – 6.A – Kocurková – ARCHÍV

23. – 27. března

Určitě se ti podařilo vypsat názvy hub ve všech třech skupinách, ale tipnu si, že nejvíce jsi znal jména hub jedlých. Někdy jim říkáme trochu jinak, než praví přírodovědci. Například jdeme do lesa na praváky, ale přesný název houby je hřib smrkový.

Pokus se zjistit pomocí učebnice (str. 51-52) a internetu nebo si tipni, jak zní přesné názvy hub, kterým lidově říkáme:

ČERVENÍK, SUCHOHŘIB, MASÁK, PRAŠIVKA, ŽAMPION, BABKA, DUBÁK a KUŘÁTKO.

Zapiš si do sešitu:

Houby se rozmnožují VÝTRUSY, které se tvoří v rourkách a lupenech na spodní straně klobouku. 

Podívej se na to, jak z houby vypadávají výtrusy ven.

https://www.youtube.com/watch?v=Mrphn1zOWaE

nebo jiná strategie

https://www.youtube.com/watch?v=Nc-uzyrG-Vk

a nakonec se podívej do učebnice str. 50, jak celé rozmnožování houby probíhá. Dokážeš celý děj vlastními slovy nahlas popsat? Zkus si to!

Písemný úkol do sešitu (nebo na papír A4)!

Vymysli SÁM (ne s pomocí knížek nebo internetu) Houbařské desatero správného houbaře. Pokus se vymyslet 10 pravidel, jak by se měl chovat správný houbař v lese a jak by měl správně sbírat houby (např. co si vezme do lesa, co a jak bude sbírat, jak ponese houby, jak se bude chovat v lese…) a můžeš list papíru ozdobit obrázkem.

OŠETŘOVNÉ – PODATELNA ŠKOLY

INFORMACE (AKTUALIZACE 01.04.2020)

Informace o způsobu komunikace při podání žádosti ošetřovného po dobu koronavirových opatření.


Dle pokynů OSSZ Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let a od 25.03.2020 po celou dobu uzavření škol i pro děti do 13 let. 

Dotyčný platný formulář  pro ošetřovné dětí do 13 let je od 01.04.2020 k dispozici, kancelář školy toto potvrzení oficiálně vydává.

Žadatelé/rodiče si mohou žádat i o elektronické zaslání na email: zszubri@ro.inext.cz anebo datovou schránkou: u3u3eic

Z důvodu uzavření školy bude škola vystavovat rodičům tento formulář na sekretariátě školy v budově II. stupně, Hlavní 70, 756 54 Zubří, paní Smolíková.

VSTUP POVOLEN POUZE S ROUŠKOU!!! RESPEKTUJTE PŘI POBYTU VE ŠKOLE HYGIENICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ ŠKOLY!!

Úřední hodiny od od 23.03.2020: denně od 8:00 – 12:00 hodin kromě pátku. V případě nejasností volejte na tel. 571 658 920.

 

INFORMACE ZE DNE 11-03-2020

Na základě opatření vlády je možná péče rodičů/zákonných zástupců po dobu platnosti opatření takto:

 • Pečuje a nárokuje péči vždy jen jeden z rodičů pro dítě navštěvující ZŠ Zubří do 10 let.
 • Celková doba péče typu „ošetřovné“ je 9 dní, výjimky jsou upřesněny
  v příloze Karantena_a_osetrovne.
 • Nárokování probíhá formou žádosti formulářem soc. zabezpečení.
  Dle pokynů OSSZ Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy bude škola vystavovat rodičům tento formulář na sekretariátě školy v budově II. stupně, Hlavní 70, 756 54 Zubří, paní Smolíková od středy 11.03.2019 do pátku 13.03.2020 vždy v době od 8:00 – 12:00 hodin.
  Podpůrčí doba pro všechny žadatele začíná dnešním dnem tzn. 11.03.2020, více viz informace přílohy.
  Pro další dny bude harmonogram stanoven později, sledujte, prosím, informační zdroje.
 • Vzhledem k specifické podobě formuláře bude vyplnění probíhat na místě, z tohoto důvodu nevyplňujte/nestahujte formulář předem, škola má závazné oficiální instrukce OSSZ a bude se jimi řídit.
 • Po uplynutí 9 dnů ošetřovného je forma proplácení náhrady mzdy na straně zaměstnance a zaměstnavatele, škola již za toto neodpovídá, školy plní jen povinnost potvrzení a ověření zahájení ošetřovného.
 • Více informací poskytuje OSSZ a odkaz přílohy je zde: Karantena_a_osetrovne a případně i zde.

VZDÁLENÁ VÝUKA

Výuka na 2. stupni od 8. června 2020

 • Vzhledem k personálním a omezeným prostorovým podmínkám (výuka 1. st.) budou probíhat vzdělávací aktivity na 2. stupni ve stávajícím režimu formou vzdálené výuky.
 • Případné individuální konzultace žáků budou možné po vzájemné domluvě s vyučujícími při dodržení všech platných hygienických a bezpečnostních norem.
 • Vzdálená výuka bude ukončena v pátek 19. června.
 • Školní rok bude ukončen 26. června 2020 (viz organizace závěru školního roku) – informace zde.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKYNĚ/ŽÁKY OHLEDNĚ IMPLEMENTACE JEDNOTNÉHO VÝUKOVÉHO PROSTŘEDÍ


Konkrétní informace pro danou třídu naleznete:

Vedení školy reaguje na podněty a připomínky ohledně vzdálené výuky a dalšího průběhu školního roku takto:

 • Škola opakovaně informuje o faktu, že současná výuka si klade za cíl vytvořit jednotný školní systém pro základní výměnu informací mezi pedagogy a žáky a jejich rodiči a má formu spíše řízené oboustranné spolupráce namísto klasické výuky.
 • Všechny aktivity vzdálené výuky (výuky vedené elektronickou formou) jsou doporučeny.
 • Aktivity vzdálené výuky jsou pedagogickými pracovníky hodnoceny u spolupracujících žáků a žákyň různými formami zpětné vazby od vyučujícího daného předmětu, která má charakter především motivační. Hodnocení nemá v těchto případech váhu klasifikace dle školního řádu.
 • Pravidla celkového hodnocení za 2. pololetí  (známky z jednotlivých předmětů na vysvědčení) škola upřesní až po vydání metodického pokynu MŠMT (předpokládá se vydání do Velikonoc). 

Vzhledem k očekávané nízké právní váze takovéto normy – doporučení MŠMT – má již nyní škola obecnou vizi hodnocení:

  • Celkově bude známka (v důsledku mimořádných okolností) vycházet ze známky za 1. pololetí s přihlédnutím k již získaným známkám v měsíci únoru a březnu, k aktivitě při vzdálené výuce a v individuálních případech i s ohledem na množství času další květnové či červnové výuky také k hodnocení v této době.
  • Po ukončení období omezení výuky provede škola normalizaci výuky, nebude přistupováno k plošnému zkoušení z organizačních, časových a pedagogicko-psychologických důvodů, klasifikace bude vycházet z již zmiňovaných pravidel, bude se spíše blížit slovnímu hodnocení převedenému na známku. Hlavním cílem bude řádné ukončení tohoto podivného pololetí a vytvoření plánu pro nový školní rok (možnost opakování, přenesení částí učiva do dalšího ročníku apod.).

VÝZVA PRO RODIČE – ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Vážení rodiče!

Z důvodu zjišťování zapojení našich žáků do vzdálené výuky s cílem intenzivněji pomoci doposud neaktivním dětem (rodinám) Vás žádáme
o spolupráci. V těchto dnech Vám posíláme SMS výzvu o potvrzení dostupnosti vzdálené výuky ZŠ Zubří. V zájmu Vašeho dítěte, prosím, zašlete odpověď podle instrukcí v SMS zprávě.

Děkujeme Vám za Vaše eventuální připomínky a podněty, které by tuto spolupráci mohly dále rozvíjet. Zašlete je, prosím, na email školy: zszubri@ro.inext.cz


Vzhledem k dalším krizovým opatřením vlády České republiky sdělujeme, že i nadále budou na stránkách školy průběžně zveřejňovány úkoly pro žáky v sekci Vzdálená výuka (zejména 2.stupeň) – dále výběr tříd, případně způsobem domluveným s daným vyučujícím (1. stupeň). Dále upozorňujeme na vzdělávací pořady pro žáky 1. stupně – UčíTelka, které budou probíhat na programu ČT 2 od pondělí do pátku v době od 9:00 – 12:00 h. Pro přípravu žáků na přijímací zkoušky je určen pořad ČT 1 Škola doma (úterý a čtvrtek 14:00 – 14:45).


Škola také provedla implementaci prostředí pro zpětnou vazbu
(zkoušení, testy)
a vyškolí vyučující. Více informací naleznete zde: MS OFFICE 365

Škola vyzývá žákyně/žáky a také jejich zákonné zástupce k nastavení režimu dne tak, aby docházelo k plnění úkolů, zadání, samostatnému učení a ev. ověřování vědomostí. Jsme si vědomi obtížnosti jiného stylu výuky pro žáky, úměrně tomu jsou stanoveny toky informací. Je však nanejvýš vhodné dovést děti k aktivitě a založit jim jiný pracovní řád – samostatná příprava, samostatné zpracování úkolů, společná kontrola, vytvoření vhodného zázemí, časového rozvrhu apod.


Tato rubrika slouží k výměně informací o výuce pro žákyně/žáky v období zrušení výuky, jednotlivé další příspěvky řídí vyučující nebo třídní učitelé po dobu opatření MZ ČR. Materiály najdete vždy v rubrice pro danou třídu ve formě videa, pdf, jpg a doc souboru.
Koncepčně slouží výměna těchto informací k řešení vzniklé situace jako pomocná ruka podaná veřejnosti. Vzhledem k možným omezením na straně žákyň/žáků (technické problémy dané IT technikou) jsou uvedené materiály považovány za doporučené.
Škola však také doporučuje tento druh spolupráce konat v maximální možné míře, neboť není jasný konec omezení a drtivá většina žáků/žákyň i zaměstnanců školy jsou zdrávi, a tudíž nemají překážku pro odmítání/nekonání tohoto druhu komunikace.


 

Vzkaz -AJ – 7.r – Machalová

Přijďte si prosím ve středu 18.03.2020 odpoledne od 14 do 15 hodin k nové škole pro učebnice Aj. Týká se jen skupiny Aj – 7. ročník – Machalová.

MATEMATIKA – 6.A – Mikl

ARCHÍV PŘEDCHOZÍHO UČIVA JE ZDE : ARCHIV


UČIVO PRO OBDOBÍ 01.06. – 05.06.2020

UČIVO A ČASOVÝ PLÁN: TÉMATICKÝ-A-ČASOVÝ-PLÁN-PRO-VÝUKU-MATEMATIKA-6 – krychle2

prezentace pro výuku :

PROCVIČENÍ A ČASOVÝ PLÁN:

ICT VÝUKA:   práce s návodem –  ICT výuka krychle

ELEKTRONICKÝ TEST: v pondělí 01.06.2020 od 7:30 do 18:30 test na kapitolu vlastnosti krychle, náčrtky, prostor. orientace ( tj. minulá kapitola) – odkaz zde :  testík M 6A tělesa 1

 

 

 

FYZIKA – 7.A – Mikl

ARCHÍV PŘEDCHOZÍHO UČIVA JE ZDE : ARCHIV


VÝUKA PRO OBDOBÍ 01.06. – 05.06.2020

předpokládaný rozsah 2 x 45 – 60 minut – tj. 2 vyučovací hodiny s přípravou

kontakt pro případné konzultace : mixl@zszubri.onmicrosoft.com

1. hodina pondělí – téma Hydrostatický tlak – práce s pracovním listem  


2.hodina středa – téma Hydrostatický tlak – elektronický test – od 03.06.2020 8:00 – 03.06.2020 13:30 hod., hodnocení bude zasláno na emaily.

 

 

 

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY – KORONAVIR

INFORMACE O TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH ze dne 18-05-2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 proběhne běžným způsobem – známkou. Na základě stanovených a zveřejněných kritérií – odkaz zde – vám zasíláme klasifikaci za druhé pololetí. Tento způsob nahrazuje tradiční třídní schůzky, které vzhledem ke stávající situaci neproběhnou formou návštěvy školy. Klasifikace bude zaslána v elektronické podobě kombinací SMS odkazu a hesla zaslaného jednomu ze zákonných zástupců.

Za stávajícího stavu, kdy se nepředpokládá výuka na 2. stupni do 30.6. 2020, je možné přistoupit ve výjimečných, odůvodněných a oboustranně dohodnutých případech k individuální konzultaci dle pokynů MŠMT.

U 1. stupně bude postupováno obdobně po zahájení výuky 25.5. 2020, informace budou aktualizovány v prvním týdnu výuky.


INFORMACE O HODNOCENÍ ze dne 14-05-2020

Hodnocení žáků v období koronaviru 2019/2020

vyhláška  – instrukce MŠMT a metodika zde : hodnoceni MSMT


INFORMACE VÝUKA  – 1. STUPEŇ  – 1. – 5. ROČNÍKY – ze dne 07-05-2020

 odkaz zde : informace 1 – 5.roč.

Zákonní zástupci budou informování pomocí SMS brány školy.


INFORMACE O PŘÍPRAVĚ  9. ROČ. NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – ze dne 05-05-2020

odkaz zde : informace 9.roč.

Zákonní zástupci budou informování pomocí SMS brány školy.


INFORMACE ZE DNE 03-05-2020

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKYNĚ/ŽÁKY OHLEDNĚ IMPLEMENTACE JEDNOTNÉHO VÝUKOVÉHO PROSTŘEDÍ – SMS e-výuka

zavádění hesel pro žákyně/žáky, zkušební provoz


INFORMACE ZE DNE 31-03-2020

Vedení školy reaguje na podněty a připomínky ohledně vzdálené výuky a dalšího průběhu školního roku takto:

Škola opakovaně informuje o faktu, že současná výuka si klade za cíl vytvořit jednotný školní systém pro základní výměnu informací mezi pedagogy a žáky a jejich rodiči a má formu spíše řízené oboustranné spolupráce namísto klasické výuky.

Všechny aktivity vzdálené výuky (výuky vedené elektronickou formou) jsou doporučeny.

Aktivity vzdálené výuky jsou pedagogickými pracovníky hodnoceny u spolupracujících žáků a žákyň různými formami zpětné vazby od vyučujícího daného předmětu, která má charakter především motivační. Hodnocení nemá v těchto případech váhu klasifikace dle školního řádu.

Pravidla celkového hodnocení za 2. pololetí (známky z jednotlivých předmětů na vysvědčení) škola upřesní až po vydání metodického pokynu MŠMT .

Vzhledem k očekávané nízké právní váze takovéto normy – doporučení MŠMT – má již nyní škola obecnou vizi hodnocení:

Celkově bude známka (v důsledku mimořádných okolností) vycházet ze známky za 1. pololetí s přihlédnutím k již získaným známkám v měsíci únoru a březnu, k aktivitě při vzdálené výuce a v individuálních případech i s ohledem na množství času další květnové či červnové výuky také k hodnocení v této době.

Po ukončení období omezení výuky provede škola normalizaci výuky, nebude přistupováno k plošnému zkoušení z organizačních, časových a pedagogicko-psychologických důvodů, klasifikace bude vycházet z již zmiňovaných pravidel, bude se spíše blížit slovnímu hodnocení převedenému na známku. Hlavním cílem bude řádné ukončení tohoto podivného pololetí a vytvoření plánu pro nový školní rok (možnost opakování, přenesení částí učiva do dalšího ročníku apod.).

VÝZVA PRO RODIČE – ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Vážení rodiče!

Z důvodu zjišťování zapojení našich žáků do vzdálené výuky s cílem intenzivněji pomoci doposud neaktivním dětem (rodinám) Vás žádáme o spolupráci. V těchto dnech Vám posíláme SMS výzvu o potvrzení dostupnosti vzdálené výuky ZŠ Zubří. V zájmu Vašeho dítěte, prosím, zašlete odpověď podle instrukcí v SMS zprávě.

Děkujeme Vám za Vaše eventuální připomínky a podněty, které by tuto spolupráci mohly dále rozvíjet. Zašlete je, prosím, na email školy: zszubri@ro.inext.cz


INFORMACE ZE DNE 23-03-2020

Vzhledem k prohlášení MŠMT ze dne 23.03.2020 informuje vedení školy
o následujících opatřeních:

probíhající a budoucí způsob výuky

dá se očekávat stávající způsob vzdálené výuky nejméně do konce dubna/poloviny května 2020, resp. do doby, kdy dojde k výraznému poklesu nově nakažených

škola implementovala a vyškolila pedagogické pracovníky pro prostředí Office 365, které umožňuje specifický způsob hodnocení (testy, dotazníky, výměna vyplněných zadání)

 • všichni ped. pracovníci zveřejňují podklady pro výuku na webových stránkách včetně alternativních způsobů výměny informací – vzdálená výuka
 • vzhledem k výjimečnosti situace bude výjimečná i klasifikace, s ohledem na nynější podmínky nelze přesně stanovit způsob závaznosti, dosavadní klasifikace je brána jako motivační a alternativní
 • škola vidí jako svou prioritu komunikaci s dětmi, nastavení pracovního tempa a uchování dovedností a schopností, známky není možno vzhledem k okolnostem objektivně stanovit

zápis dětí do 1. tříd –

pokyn MŠMT: opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

organizační instrukce školy – zde

žádosti o ošetřovné – odkaz zde

podpora/doporučení pro hygienickou a psychologickou osvětu dětí: jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni


Na základě opatření vlády, MZ ČR a dalších institucí je od 11.3.2020 pro žákyně/žáky zrušena výuka ve smyslu docházky do školy. Dále pak je zrušen provoz školní družiny, školního klubu bez náhrady.

Provoz školní jídelny – jídelna nevydává obědy dětem ani dalším strávníkům, prostory jídelny i výdejny jsou uzavřeny. Odhlášky pro žákyně/žáky a ostatní strávníky proběhnou automaticky do doby ukončení opatření.

Znění opatření naleznete zde:

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

SLEDUJTE TYTO INFORMAČNÍ ZDROJE PRO DALŠÍ POKYNY A EV. OPATŘENÍ ŠKOLY VE SMYSLU ORGANIZACE VZDÁLENÉ VÝUKY.

Vedení školy si je vědomo závažnosti situace, která se může dynamicky měnit. Žádáme proto o zodpovědnou spolupráci všech osob při řešení této nenadálé situace a doufáme v její brzké vyřešení.

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

INFORMACE

VP – INFORMACE RODIČŮM PŘEDŠKOLÁKŮ

VP – INFORMACE RODIČŮM ŽÁKŮ 1.TŘÍD


POZVÁNKA

Vážení rodiče – zákonní zástupci,

ředitelství ZŠ Zubří Vás zve k zápisu do 1. ročníku školního roku 2020/2021. S vyplněným dotazníkem, občanským průkazem a rodným listem dítěte se dostavte do budovy 1. stupně ZŠ, Školní 540 v uvedených dnech.

S ohledem na situaci koronaviru a doporučení MŠMT se dostavte bez přítomnosti dětí. Upřednostňujeme a těšíme se na Vaši osobní přítomnost, která je pravděpodobně časově i organizačně nejjednodušším řešením pro obě strany.

Alternativou je elektronická výměna informací pomocí emailu a předepsaných souborů – ke stažení zde. Tento způsob je však podmíněn osobním stvrzením správnosti údajů, pokud nemáte certifikovaný podpis nebo datovou schránku.

Upozorňujeme na zákonnou povinnost účasti na řízení zápisu – tzn. rodič  tak jak tak musí nějakým způsobem dítě zapsat.

Popis zápisu: během krátkého administrativního setkání rodiče jen doručí vyplněné formuláře a dostanou kód žáka, dojde ke stručnému sdělení informací pro přechod z MŠ na ZŠ.

Odklady školní docházky: Rodiče, kteří zvažují zralost svého dítěte pro školní docházku a přemýšlejí o odkladu, žádáme, aby si již před schůzkou ujasnili priority z následujících důvodů:

 • k odkladu je nutné vyjádření specializovaného poradenského pracoviště – PPP Valašské Meziříčí, jehož provoz je a bude výrazně omezen – může být obtížné obstarání tohoto doporučení
 • škola potřebuje znát počty zapsaných žáků z organizačních důvodů

Žádáme Vás proto, abyste se jednoznačně přiklonili k pevnému rozhodnutí (zápis/odklad) a toto jednoznačně sdělili při přijímacím pohovoru, bez ohledu na legislativu a prováděcí předpisy.

V neobvyklých či sporných případech konzultujte tuto přípravu jak se stávajícími mateřskými školkami, tak s budoucí školou – paní Martinátová – tel. 571 658 320


Termíny zápisu :

středa 15. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin

čtvrtek 16. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin

Těšíme se na nové žáčky.

Mgr. Svatava Martinátová, zást. řed. pro 1. stupeň ZŠ Zubří

 


 

VÝSLEDKY ZÁPISU

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ – 20.4.2020 00:01

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku šk. roku 2020/2021

Pozn. Pořadí ani umístění v tabulce nemá žádnou souvislost se zařazením do budoucích tříd.

Přijatí žáci

            XWE25      

            WRN66          

            WDT11           

            TVM41           

            DYP16

            MXF88

            DLB28

            JCW97

            ZQG37

            CWT55           

            FQQ14

            NYQ73

            UTF17 

            EJP24  

            WGS44           

            HXF26 

            JUI86  

            FUO36

            QPE43

            MZC71           

            TGK44

            OQT87           

            FOI82 

            DNQ42           

            WCB74           

            PTI33  

            FOI82 

            RBO18

            UBP14

            ULD24

            FHV84

            IWM36           

            ZJJ04  

            CYD05

            EQD41

            ROP24

            RWR23           

            WEX42           

            XJC62 

            VDP66

            SKO32

            IUP52 

            CSS77 

            VKX50 

            EUY65

            NIN33 

            HGH32           

            NQV22           

            LXV47 

            OYU44

         

 


Seznam žáků s odkladem pro 1. ročník šk. roku 2020/2021

CKK15

EJT11

ETC55

CEM53

MVE56

JWI41

ORK96

TKU88

UTL55

PSD40

CLH03

NYE49

OVI19

SCB68

UGL53

JWM28

WVF75

SYP17

JIW74

NPH44

QPE43

 

Organizace 1. týdne školního roku 2019 / 2020 na 2. stupni ZŠ

Organizace 1. týdne školního roku 2019 / 2020 na 2. stupni ZŠ

Výuka začíná 2.9.2019 v 7:40 h .

 • 2.9. zahájení školního roku: 1.roč.do 8:30, 2. – 9. roč.do 9:20          
 • TU seznámí žáky s rozvrhem třídy, školním řádem + dodatkem 
 •  dodržováním zásad bezpečnosti a chování, dodržováním             
 •  dopravní kázně, upozorní na šetření školního majetku,  
 •  vyplní s žáky úvodní stránku žákovské knížky      
 •  poučení zapíší do TK a překontrolují a doplní údaje         
 •  v seznamech tříd  ( odevzdat ZŘ ) !         

3.-6.9.  1. ročník – 3 hodiny třídnické       TU

3.9.  2.- 5. ročník – 4 hodiny třídnické               TU

3.9.   6.-9. roč.:1+2+3.hod. – TH, 4.+5. vyuč. a dozory dle rozpisu           TU + PP


od 4.9.   výuka dle pravidelného rozvrhu ( II.st. ) VČETNĚ odp. vyuč.         

od 4.-6.9.    výuka dle pravidelného rozvrhu ( I.st. ) BEZ pov. vol. př.


od 9.9.  zahájení   výuky pov. vol. předmětů ( I.st. )         

od 9.9.   zahájení činnosti ŠK        Juříčková

od 9.9.   zahájení vyučování náboženství  – fara !


 10.9.     15:30     společná schůzka rodičů II.st.     TU

 12.9.     15:30     společná schůzka rodičů I. st.     TU

Organizace 1. týdne školního roku 2019 / 2020 na 1. stupni ZŠ

Organizace 1. týdne školního roku 2019 / 2020 na 1. stupni ZŠ

Výuka začíná 2.9.2019 v 7:40 h.

1. ročník         7:40 – 8:25 h.

2. – 5. ročník   7:40 – 9:20 h.

 

3.9. – 6.9.   1. ročník bude mít 3 vyučovací hodiny / konec 10:25 h. /

3.9.            2. – 5. ročník 4 vyučovací hodiny / konec 11:20 h. /

4.9. – 6.9.   2. – 5. ročník výuka dle rozvrhu / bez pov. volitelných předmětů /

9.9. – zahájení výuky pov. volitelných předmětů a výuky náboženství

 

Školní družina : od 3.9.2019 – nutnost přihlášení dítěte

 

Obědy : vaří se již v pondělí 2.9.2019, opět je nutné přihlásit dítě u paní vedoucí v kanceláři školní jídelny

Zeměpisný úspěch naší školy

Zeměpisný úspěch naší školy

Netradičně v neděli 28. dubna hostila moderní budova přírodovědecké fakulty UP v Olomouci regionální kolo zeměpisné soutěže Eurorébus. Naše škola, která je každoročním účastníkem, vyslala tentokrát dvě družstva reprezentující třídy 8. A (ve složení Andrea Mierna, Anička Pernicová a Tomáš Zeman) a 9.B (Zuzana Šimurdová, Ondřej Hyjánek a Lukáš Goláň). V šibeničním čase 40 minut museli zástupci tříd odpovědět na více jak 35 záludných zeměpisných otázek, kdy i čas odevzdání testů hrál při možné rovnosti bodů svoji roli.
V silné konkurenci 22 základních škol a víceletých gymnázií Zlínského a Olomouckého kraje se obě naše družstva neztratila, kdy ti mladší z 8.A obsadili 13. místo, zatímco zkušenější starší tým zůstal jen 2 body od celkového vítězství. I stříbrný stupínek nám však zajistil postup do dalších bojů, tentokráte celorepublikového finále, které se bude konat v úterý 18. června v kongresovém sále pražského hotelu TOP.

Blahopřejeme a držíme palce!

Na dokreslení náročnosti testovaných úloh jedna otázka:

„Dokázali byste zpaměti bez použití jakékoliv nápovědy vyjmenovat s kterými státy má Rusko pevninskou hranici“?
                                                            Za ZŠ Zubří  Mgr. Tomáš Randýsek

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ – 17.4.2018 00:00


Seznam žáků přijatých do 1. ročníku šk. roku 2019/2020

Pozn. Pořadí ani umístění v tabulce nemá žádnou souvislost se zařazením do budoucích tříd.

 

 


Seznam žáků s odkladem pro 1. ročník šk. roku 2019/2020

PROJEKTOVÝ DEN aneb nejsme žádné béčka


V pátek před jarními prázdninami jsme si zpříjemnili pobyt v poloprázdné škole ( třídy typu A byly na soustředění) a z popudu 9.B pod vedením paní učitelky Hýblové jsme uspořádali projektový den. 9.B to celé vymyslela, organizačně zaštítila a nutno říct, že se svého úkolu zhostila výbornou ! Pěkně nám všechno dopředu vysvětlili v tělocvičně, rozdělili nás do družstev a nechali nás putovat poškole, kde na nás měli připravené různé stanoviště spjaté s určitým státem. Třebas Brazílie, Finsko, Irsko Francie a podobně, celkem 11 atrakcí. Šlo o to splnit zadané úkoly, něco vědět být pohyblivý a také si navzájem pomoci a spolupracovat. A hlavně si to užít, protože je to  každopádně lepší než vyučování. Nakonec jsme si v tělocvičně zadali ještě úkol zhudebnění nebo spíš přezpívání námi složené oslavné hymny a pak jsme ji veřejně prezentovali. Po vyhodnocení jsem se spokojeně rozešli na zasloužený odpočinek jarních prázdnin. Nelze říct nic jiného než dobrá práce !

Děkujeme tímto za pomoc, vstřícnost s trpělivost od všech učitelek a učitelů, kteří nám pomohli s organizací.

Za kolektiv pořadatelů Libor Stratílek.

Obrázky ale aj videa naleznete zde.

ŠKOLNÍ PLES VÝTĚŽEK

Nadační fond ZŠ Zubří děkuje tímto všem sponzorům a přispěvatelům pro školní ples ZŠ Zubří v roce 2019. Dále NF děkuje všem kolegyním a kolegům, kteří přispěli k realizaci školního plesu.

Celkový výtěžek plesu činí 48 338,- Kč, celá částka buede zaslána na účet NF ZŠ a bude použita výhradně na aktivity dětí.

Za NF Jaroslava Juříčková, Renata Krůpová  a Gabriela Cábová

Výklad – týdenní projekt žáků 8. ročníku


Žáci 8.A a 8.B si měli do českého jazyka vybrat libovolné téma výkladu. Našli si odborný text v knize či časopise a na internetu, stručně a věcně sepsali svůj článek dle daných typografických parametrů, vytvořili obrázkovou prezentaci nebo vytiskli fotografie, někteří přinesli na ukázku i různé předměty. A pak už jen nahlas, spisovně a zpaměti představili svá témata. V každé vyučovací hodině českého jazyka během týdne, kdy se všichni vystřídali, tak odevzdali písemný výklad a předvedli jeho mluvenou verzi. Na závěr celého projektu ŠVP (Tvorba mediálních sdělení) ještě písemně odpovídali na dvě otázky ze všech výkladů – co si kdo zapamatoval z vystoupení každého spolužáka.

                                                                                                                                                                           Mgr. K.Gazdová
 

Hudba a kultura různých zemí a etnik


Třídy 7.A a 7.B představily v předmětu hudební výchova v rámci ŠVP svým mladším spolužákům ze 6.A a 6.B skupinový projekt. Hodnotila se kreativita a splnění požadavků, ke kterým patřilo vyhledat kulturní a hudební informace o dané zemi či etnické oblasti, vytvořit prezentaci, představit se v typickém oděvu, mluvit zpaměti a projevit se i pohybem. A výsledek dle reakcí diváků i učitelů byl v obou třídách výborný.  K.Gazdová

CHEMICKÁ EXKURZE NA SZŠ – SMĚSI

V rámci spolupráce se SZŠ Rožnov pod Radhoštěm proběhla v pondělí 12.11.2018 plánovaná exkurze 8.A pod vedením pana učitele Mikla do této školy. Jednalo se o první návštěvu, naše očekávání mělo chemickou příchuť a bylo i v tomto duchu vedeno. Děti navštívily zdejší chemickou laboratoř, oděly se do bílých plášťů a jako zkušení chemici (čti šemíci) se ujaly připravených úkolů – filtrace, destilace a hlavně chromatografie na tenké destičce. Práce podle pracovních listů se dařila, žáci byli úkoly zaujati a dotáhli je do prokazatelného závěru. Děkujeme tímto také kolektivu SZŠ v čele s paní učitelkou Tkadlecovou a jejími pomocníky v laboratoři za připravené úkoly a pohoštění.

Obrázky z akce najdete zde.