image_print

Osa úsečky a střed úsečky

https://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/geometrie/jak-sestrojime-stred-usecky.php

Online procvičování des. čísel – odkaz

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=Matematika&search_mode=search&search1=Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid