Vskutku zdravé výhledy

Zuberský zahrádkářský svaz uspořádal výstavu k 65. výročí svého založení. A my jsme mohli být u toho. Oči přecházely, hlavy se nevěřícně kroutily a uznale kývaly. Každý si vybíral, do čeho se zakousnout, a bylo velmi prozíravé vyhlásit před vstupem zákaz dotýkati se plodů. Tolik pýchy na příbuzné, známé a „strýčky“ pěstitele se hned tak nevidí!

Přivoňte si tady.