TESTOVÁNÍ A EVALUACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 /2017

image_print

Vedení školy dlouhodobě sleduje stav výstupů žáků a žákyň, které vzdělává. Koncepční záležitosti v této oblasti je každoroční plošné testování žáků 5. a 9. ročníků. Letošní situace a zřejmě i další roky budou trochu jiné. Díky standardizaci maturit a přijímacích zkoušek ( viz. odkaz zde – jp17-info-pro-zs) bude letošní testování vypadat následovně. 5. ročníky projdou testováním SCIO na jaře 2017 z předmětů M, ČJ, OSV ( všeobecný přehled) a AJ. Výsledky budou žákům známy přes elektronické rozhraní aplikace v níž budou testováni.  U 9. ročníků je situace jiná. Škola byla již poněkolikáté vybrána k testování ČŠI ( viz odkaz – dopis-nusi-zjistovani-vysledku-zaku-jaro-2017-informace), dle interních instrukcí ČŠI budou žáci testování z matematiky, anglického jazyka a zeměpisu. K tomu bude ze strany školy z vlastních zdrojů vytvořen v aplikaci Inspis test testování pro 9. ročníky z ČJ. Výsledky budou žáků známy až po zpracování ČŠI pomocí elektronickéhop rozhraní aplikace Inspis test – viz. www.csicr.cz.


Ohlédnutím za výsledky školního roku 2015-2016 je následující srovnání výsledků testování ČŠI. – IZO 102780269