image_print

Nosí děti čáp nebo vrána?

2. a 3. třídy už vědí, co se líbí miminkům a co jim překáží. Díky paní Daně Hurtové se vyznají v životě před narozením i v tom, co je pro nás důležité, aby nám bylo dobře hned od začátku:). A dokonce si někteří vyzkoušeli, jak těžké je maminčino těhotné bříško…

Tady je malý vhled.

Sněhobílá výstava

Týden po vernisáži měly naše děti možnost podívat se na čisté práce naší čaroruké Marušky Pyrchalové. Petrohrad zněžněl křehkými výšivkami a zaplnil se otázkami –  jak je to možné, jak se to dělá, trvá-li to rok či měsíc a bolí-li od toho víc ruce nebo oči.  Bílo ve výstavní síni bude určitě konkurovat vločkám ještě pár týdnů; pokud se odváží s ním vůbec poměřit:).

Malá návnada pro další návštěvníky je tady.

INFORMACE TESTOVÁNÍ LISTOPAD 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků

Screeningové testování ve školách – 22. a 29. listopadu 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ve školách proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19. Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS. Testování bude probíhat antigennímii testy pro samoodběr  na začátku 1. vyučovací hodiny pod dohledem daného vyučujícího. Žáci nosí ochranný prostředek dýchacích cest ve společných prostorách školy, v případě, kdy jsou usazeni (při výuce) ochranný prostředek mít nemusí. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 ( po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19). Testovat se dále nemusí žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (72 hodin pro PCR test a ne starší 24 hodin pro antigenní test).

Pokud  se žáci neprokáží OTN (očkování, test, nemoc), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit za podmínky povinnosti nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorech školy, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2m. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.

 Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. V případě pozitivního výsledku testu žák vyčká v izolační místnosti pod dohledem určeného zaměstnance školy do doby převzetí zákonným zástupcem.  Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 

Ekologické listohraní

Červená, žlutá, hnědá, zelená a další drobné odstíny barevné palety podzimního listí mohou nakopnout fantazii každého člověka. A co teprve naše ekology! Potom vznikají obrázky, které zachycují přírodu v jejich nenapodobitelných podobách. Zkuste si to i vy! Inspirace zde 

KARANTÉNA 9.B INSTRUKCE

Sdělení pro spolužáky a pedagogické pracovníky

Žádáme Vás o sledování Vašeho zdravotního stavu do doby uplynutí maximální inkubační doby infekčního onemocnění (14 dní). U osob s posledním kontaktem s pozitivně testovanou osobou ode dne 3. až 8.11. 2021.

V případě výskytu klinických obtíží kontaktujte prosím svého praktického lékaře a sdělte mu tuto možnou epidemiologickou souvislost.

Po tuto dobu bylo by vhodné v rámci prevence a ochrany osob ze svého okolí používat po celou dobu ve vnitřních prostorách školy náležitou ochranu dýchacích cest.


Sdělení rodičům

 

Organizace výuky po dobu karantény třídy IX. B

1/ Výuka – rozvrh

Distanční výuka bude pro třídu IX. B od 15.11.2021 – 19.11.2021

Předpokládaný nástup do školy je možný v pondělí 22.11.2021.

Distanční výuka bude probíhat podle stávajícího rozvrhu, mimo tyto hodiny:

Pondělí – 8. a 9. hod. (CHBS, AJKO, TS)

Úterý – 2. hod. odpadá TV, 3. hod. odpadá TV (místo ní bude CH za 7. hodinu)

Čtvrtek –  7. a 8. hod (odpadá SH)

Instrukce k výuce obdrží žáci od vyučujícího předmětu přes Office365.

! Při problémech s výukou rodiče prostřednictvím dmsoftware osloví vyučujícího daného předmětu.

 

2/ Obědy

Po dobu trvání karantény mají žáci/žákyně zákaz vstupu do školy.

Obědy budou odhlášeny.

 

3/ Jiné

V případě nejasností rodiče vše řeší s třídním učitelem Mgr. Ladislavem Zetkem prostřednictvím dmsoftware.

ZEMĚPISNÁ EXKURZE

1.11.2021 se skupina složená ze tříd 9. ročníků za doprovodu Mgr. Randýska a Mikla vydala na již tradiční exkurzi po zajímavostech zdejšího kraje. Jako první stanoviště jsme zvolili přírodní hrazené jezero na Jezernici pod Soláněm, jako druhé potom přirozený vývěr ropy v obci Korňa na Slovensku. Kolem oběda jsme se přesunuli na hrázní obchůzku a prohlídku přehrady Šance a poté vrchol akce – halda Ema v Ostravě, spolu s komentovaným výkladem instüstriální historie místa a souvislostí.  Hezkou tečkou při cestě zpět pak byla návštěva mezivodí – rozhraní moří v Bělotíně. Počasí nám přálo více než dost, akce byla akční a doufáme, že si žáci i odnesli potřebné vědomosti, což ukáže blízký zeměpisný exkurzivní exkluzívní test. Děkujeme tímto za adresný příspěvek do Nadačního fondu školy, který podpořil tuto akci, firmám : NOCTUAM Ing Jiří Sladovník,  INGPRO Ing. Pavel Cabák a DEZA a.s.

Obrázky z akce najdete zde.

Schůzky pro rodiče vycházejících žáků a setkání se zástupci SŠ

V úterý 26. října 2021 se v jídelně základní školy uskutečnily schůzky organizované výchovnou poradkyní s rodiči vycházejících žáků. Na těchto schůzkách byly rodičům předány informace k přijímacímu řízení (způsob podání přihlášek ke studiu na SŠ, přijímací zkoušky – jednotné přijímací zkoušky, jejich termíny, odevzdání zápisového lístku a záležitosti odvolacího řízení).

Následně proběhlo v tělocvičně setkání rodičů, žáků a zástupců 13 středních škol z blízkého i nedalekého okolí. Rodiče a žáci si domů odnesli letáčky SŠ a informace ke dnům otevřených dveří na jednotlivých SŠ.

Prezentace k přijímacímu řízení ZDE ….  Prezentace – přijímací řízení pro 2022-2023

Fotografie z akce ZDE.

Chemická olympiáda ZŠ Zubří

V říjnu se na naší škole uskutečnilo školní kolo chemické soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemik ČR. Na předních místech se umístili tito žáci:
  1. místo                              Denisa Glacová 9.C
  2. – 4. místo                       Filip Vrátný 9.B
  3.                                       Dominika Cabáková 9.B
  4.                                       Kateřina Glacová 9.C
      5.-6.místo                          Andrea Tovaryšová 9.C
                                                  Ondřej Troják 9.A
 
Do krajského kola ve Valašském Meziříčí postupují Denisa Glacová, Filip Vrátný a po závěrečné souboji také Dominika Cabáková. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších kolech.  Mgr. Darina Sikorová
 

Halloweenské piškunThálie

Před podzimními prázdninami si studenti anglického jazyka připomněli oblíbený svátek a vrhli se do hodin opravdu rádi. Jejich práce si zaslouží ocenění nejen za kostýmní návrhy, ale též za procítěný projev, odvahu a nasazení. Jako by se v těch převlecích přestali bát gramatiky:). Doufejme, že aspoň kousek čarodějnice, kostlivce nebo dýně v nich zůstane.

Nahlédnout můžete tady.

Mezi řádky v knihovně

Když odejde teplo a babí léto, je nejzdravější zabalit se do knížky. A v naší knihovně je jich na zahrabání všech knihomolů…a ještě zbude pár do rukou:). A protože jsme potřebovali to naše hřejivo dobře poznat, přišla nám vhod nabídka besed knihovnic Lenky a Veroniky. Kdo se vydal po stopách knihy, bude ke každé z nich přistupovat s láskou, respektem a zvědavostí…jako k ostatním milým.

Zahřejte se tady.

Exkurze v Kroměříži

V rámci šablon II. pro zuberské školství- Projektový den Školního- klubu mimo školu, se vybraní žáci 7. ročníku a pedagogové Mgr. Mika, Mgr. Cábová, Juřičková a Janušová Z. se dne 29.9.2021 zúčastnili exkurze v Kroměříži. Tato exkurze proběhla hlavně díky paní učitelce Jarce Juříčkové, která celou akci zorganizovala.

Jako první jsme měli možnost navštívit zámeckou zahradu, Arcibiskupský zámek s jeho reprezentativními prostorami a zámeckou věž, ze které byl nádherný výhled na okolí, a především na Velké náměstí. Naše skvělá průvodkyně paní Mgr. Krupová nás seznámila se slohy, které jsme mohli na samotném náměstí vidět. Víte, které slohy to jsou? Na Velkém náměstí, které bylo založeno olomouckým biskupem Brunem z Schauenburku ve druhé polovině 13. století, měli žáci rozchod. Následně jsme se přesunuli do Květné zahrady, která je již od roku 1988 zapsána mezi památky UNESCO. Měli jsme možnost vidět precizně upravenou zahradu v typickém raném barokním stylu a osmibokou rotundu. Pyšní se Foucaultovým kyvadlem, které demonstruje otáčení planety Země kolem své osy. Exkurze se vydařila a počasí také vyšlo.

FOTOGRAFIE z exkurze ZDE.