image_print

INSTRUKCE PRO RODIČE – OBDOBÍ 23.10. – 4.11.2020


Vážení rodiče, vedení školy vyhodnotilo první měsíc (říjen) povinné distanční výuky a přijalo následující opatření.
A) Třídní schůzky plánované na 3. a 5.11. jsou zrušeny. Předpokládá se jejich konání v měsíci listopadu podle vývoje nouzového stavu pro školy.

B) Škola zdůrazňuje rodičům povinnost účasti na výuce. Distanční výuka NEMUSÍ vždy probíhat on-line. Dle platných nařízení může mít,  a na naší škole má, tuto podobu :
– synchronní on-line (přímé spojení – žáci jsou v kontaktu s učitelem pomocí IT)
– asynchronní on-line (zadávání přes Office365, ale žáci nejsou v přímém kontaktu s učitelem, ten je však nachystaný pro podporu, žáci plní úkol např v prac. sešitu)
– off-line (složky – předávání materiálů v papírové podobě) – materiály jsou nachystány ve složkách tříd ve sborovnách školy 1. a 2.st – organizují ZŘŠ Randýsek 2.st a TU 1.st. Způsob výuky volí vyučující, jeho povinností je včas a srozumitelně informovat o výuce žáky, přičemž se vychází z platného rozvrhu pro období nouzového stavu – odkaz zde

C) Jelikož je výuka povinná, je nutno ji v případě zameškání omluvit. Aby nedošlo k nedorozuměním, škola znovu informuje o způsobu omlouvání:
a. Pokud žák/žákyně ví, že bude chybět, provedou rodiče omluvu předem.
b. Rodič (ne žák!) omlouvá neúčast elektronickou cestou dohodnutou s TU (email, dmsoftware. UPOZORNĚNÍ – modul omluvenka je sice funkční, ale škola jej zatím oficiálně nepoužívá, je lepší volit zprávy nebo emaily.
c. TU si průběžně ověřuje komunikací s rodiči absence a řeší je.
d. Celý proces omlouvání může trvat nejdéle do tří dnů po absenci.

D) Došlo ke změně školního řádu dodatkem, znění naleznete zde: školní řád – dodatek distanční výuka 2020

E) Pro určitou skupinu dětí (sourozenci, sociální potřeby, zvláštní vzdělávací potřeby) jsou k dispozici omezené počty tabletů na zapůjčení. Dohodněte se, prosím, s ZŘŠ svých stupňů – 2.st – Mgr. Randýsek 571658920, 1.st – paní Martinátová 571658320

F) V období 26.10. – 30.10. jsou prázdniny, výuka se nekoná v žádné podobě. Předpokládá se obnovení vzdálené výuky i po 02.11.2020, v tomto období (max. do středy 04.11.) budou rodiče prokazatelně a srozumitelně informováni o dalším průběhu organizace školního vzdělávání přes třídního učitele a školním webem (sekce rodiče a aktuality).

V Zubří, 23.10.2020

Vypracoval : Mikl Marek

Schválil Mgr. Tomáš Randýsek, statutární zástupce ŘŠ