SBOR – 2. STUPEŇ

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Randýsek
Zástupce pro 2.stupeň – statutární zástupce: Mgr. Marek Mikl
Zástupce pro 2.stupeň pro provozně-technickou činnost: Bc. Ondřej Cabák
Zástupce pro 2.stupeň – Koordinátor poradenských služeb: Mgr. Martin Slovák
Sekretářka: Smolíková Renata
Vedoucí jídelny: Petra Janíková
Školník: David Gašpar
Ekonomický úsek: Jakešová Petra

Pedagogický sbor  II.stupeň:
Mgr. Petra Barošová
Mgr. Andrea Bierzová
Mgr. Gabriela Cábová
Bc. Ondřej Cabák
Mgr. Hana Děcká
Mgr. Kateřina Gazdová
Mgr. Martin Hrstka
Mgr. Lenka Holubová
Mgr. Šárka Janušová
Jaroslava Juříčková
Mgr. Blanka Kučerová
Mgr. Adriana Machalová
Mgr. Iva Malinová
Mgr. Jiří Mika
Mgr. Ondřej Mika
Mgr. Marek Mikl
Mgr. Jana Němečková
Mgr. Stanislav Petružela
Mgr. Tomáš Randýsek
Mgr. Martin Slovák
Mgr. Jan Václavík
Mgr. Ladislav Zetek

asistent pedagoga:
Zdeňka Janušová
Lucie Jurčová
Pavlína Kocůrková Dis.
Hana Jakešová

školní asistent:
Zdeňka Janušová
Pavlína Kocůrková Dis.