image_print

Ekologové z naší školy děkují zuberským myslivcům za peněžitý dar 7.000,- Kč

Na začátku nového školního roku se žáci, kteří navštěvují volitelný předmět Ekologie, dozvěděli příjemnou a nečekanou zprávu. Zástupci mysliveckého sdružení Zubří navštívili naši školu s rozhodnutím přispět na výuku mladých ekologů peněžní částkou 7.000 Kč! Tento vskutku štědrý dar se žáci po první schůzce rozhodli použít na zaplacení výletu do záchranné stanice Bartošovice a na nákup her a knih s přírodovědnou tématikou.

Ještě jednou děkujeme!

EKOŠKOLA – obecný souhrn 1994 – 2015

EKOŠKOLA


Přehled činnosti – 1994 – 2015

PRAKTICKÁ EKOLOGIE NA NAŠÍ ŠKOLE

– ZAPOJUJE SE EKOTÝM ZŠ ZUBŘÍ, DĚTI CELÉ ŠKOLY A SPECIÁLNĚ DĚTI, KTERÉ NAVŠTĚVUJÍ VOLITELNÝ PŘEDMĚT EKOLOGIE

ZACHRAŇUJEME OTAKÁRKA FENYKLOVÉHO
V rámci našeho ŠVP jsme v šestých a sedmých ročnících uvedli v nabídce volitelných předmětů také předmět EKOLOGIE . Navázali jsme na několikaletou úspěšnou práci našich bývalých pedagogů, Mgr. Jaroslava Kováře, Mgr. Oldřišky Kovářové a Mgr. Růženy Janoškové, kteří tento předmět pozvedli na skvělou úroveň, za což byli po právu každý rok oceněni. Pomyslnou laťku máme tudíž velmi vysokou a je naším úkolem ji tam udržet! Mgr. J. Kovář Mgr. O. Kovářová Mgr. R. Janošková Nabídka činností pro děti v rámci tohoto předmětu je široká a pestrá. Jednou z nejvýznamnějších a nejoriginálnějších ekologických aktivit v celé ČR probíhajících na škole je dlouhodobý projekt OCHRANA OTAKÁRKA FENYKLOVÉHO , který započal na podzim roku 1994. Autorem projektu je Mgr. Jaroslav Kovář. Hlavním cílem je záchrana tohoto ohroženého živočišného druhu z ploch, které obhospodařují zahrádkáři. Housenky tohoto živočicha jsou považovány za škůdce a následně, zejména při pěstování a sklizni kopru nebo mrkve, hubeny. Zachraňující sběr s následnou péčí v chovném zařízení až po jarní vypouštění imág do volné přírody má za úkol posílení populace tohoto krásného motýla. Jedná se tedy o ochranu první – přezimující generace. Zářijové a říjnové měsíce věnujeme hledání housenek OTAKÁRKA FENYKLOVÉHO na zahrádkách našich spoluobčanů. Specifikou tohoto druhu je to, že jejich larvální stádium se živí natí mrkve či listy kopru. Na podzim ale pomaličku končí sklizeň těchto plodin na zahrádkách, což vede k tomu, že potrava těchto housenek je zničena ještě předtím, než se zakuklí. Děti obcházejí zahrádky domů a se svolením jejich majitelů kontrolují porosty zmíněných rostlin a mají-li štěstí, nalezenou housenku přinesou do školy. V připraveném insektáriu jsou housenky dokrmovány až do fáze zakuklení. Na zimu jsou uloženy na půdě domu a na jaře děti společně vypouštějí vylíhnuté, už dospělé jedince.

EKOŠKOLA 2002 – 2006

V letech 2002 – 2003 se tato ekologická aktivita stala součástí projektu Seeds of Positive Infection (putovní fotografická výstava), který vznikl z úzké spolupráce mezi paní Marni Horwitz z New Yorku a občanským sdružením pro ekologickou výchovu TEREZA. Projektu se zúčastnilo deset vybraných ekologicky se profilujících škol a sdružení z ČR.   Díky dlouhodobému projektu Ochrana otakárka fenyklového získala ZŠ Zubří v roce 2002,2003 a 2004 titul EKOŠKOLA. Tento projekt byl v roce 2004 v Praze vyhodnocen jako jeden z nejlepších republikových projektů. V listopadu školního roku 2005/2006 byla naší škole udělena Cena za přínos a rozvoj EVVO ve Zlínském kraji.

PŘIKRMOVÁNÍ LESNÍ ZVĚŘE VE STŘÍBRNÍKU  

Spolupráce mezi ZŠ Zubří a mysliveckým sdružením začala už v 90. letech minulého století. Tehdejší předseda komise životního prostředí pan Milan Zeman dojednal konkrétní spolupráci mezi panem učitelem Jaroslavem Kovářem a panem Daňkem a my jsme se začali starat o pravidelné přikrmování volně žijící zvěře ve Stříbrníku. Myslivecké sdružení poskytlo finanční příspěvek na zakoupení 3 dalekohledů, které se hojně využívají při pozorování volně žijících zvířat. Na tyto tradice jsme navázali a od této doby se každoročně starají skupiny dětí o přísun kaštanů, žaludů a dalších pochoutek pro zvěř do Stříbrníku a o jejich krmení v zimním období. Připravují také krmení pro ptáky. Každý rok je pro žáky 7. ročníků připravena přednáška na zajímavé téma. Rádi pokračujeme v započaté spolupráci, neboť aktivity všech myslivců v převážné míře vedou k ochraně přírody, která je také důležitou součástí našeho nového školního vzdělávacího programu. Naši spolupráci prezentujeme na výstavách, které myslivecké sdružení pořádá. V rámci projektu „Měření stavu ovzduší, vody a půdy“ jsme věnovali mysliveckému sdružení nový krmelec.

PROJEKT RECYKLOHRANÍ    

ZŠ Zubří se od školního roku 2008/2009 připojila do ekologického projektu pro školy v ČR, nad kterým převzal záštitu bývalý ministr školství ČR Ondřej Liška. Neziskové společnosti ASEKOL, EKOBAT a EKO-KOM , které organizují zpětný odběr elektrozařízení, baterií a obalů, připravily pro děti dlouhodobou ekologickou hru pod názvem RECYKLOHRANÍ. Do budovy naší školy byly umístěny sběrné nádoby na použité baterie a použité elektrozařízení.  Děti se praktickou činností učí, že tento odpad se musí třídit a nepatří do normální popelnice či kontejneru na odpad. Kromě toho se zapojují do soutěží (vědomostních, výtvarných či fotografických), které jim vhodně rozšiřují poznatky o hospodaření s odpady. Za splnění různých úkolů získávají body, které mohou v závěru roku proměnit za věcné ceny, které si samy vyberou. Více informací můžete získat na www.recyklohrani.cz .

MĚŘÍME STAV OVZDUŠÍ, VODY A PŮDY    

Díky krajské finanční dotaci jsme nakoupili základní měřící přístroje, které umí vyhodnotit vzorky půdy a vody a poskytnou základní údaje o vzduchu a také meteorologickou stanici, které mohou využívat děti v praktické výuce všech předmětů. Byly vypracovány konkrétní návody pro jejich použití, včetně pracovních listů s úkoly, které lze plnit jednorázově nebo dlouhodobě. Ověřování smysluplnosti a použitelnosti těchto přístrojů a seznámení s ekologií na naší škole proběhlo v měsíci dubnu 2009 v prostorách školy. Skupiny dětí ze ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí a dětí z MŠ Zubří trávily v naší škole pod vedením našich žáků z ekologie pracovní dopoledne a odnášely si od nás spoustu nových vědomostí a hlavně praktických dovedností. Významný podíl na průběhu tohoto projektu měl pan učitel Marek Mikl, do práce s malými dětmi se zapojila paní učitelka Jaroslava Juříčková.
Za tento projekt získala naše ZŠ   Cenu za přínos k rozvoji a stabilizaci EVVO ve Zlínském kraji za rok 2009.   Cena byla předána ve čtvrtek 26. listopadu 2009 na devátém ročníku Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji v Uherském Hradišti.

DEN ZEMĚ  

Oslava tohoto svátku probíhá na ZŠ Zubří od roku 1994. Každý rok všechny děti vyrážejí na úklid okolí svých škol a některé třídy také do různých částí města, kde likvidují černé skládky nebo čistí různá zákoutí našeho městečka. Účastní se vědomostních a výtvarných soutěží, které se úzce vztahují k přírodě. Za odměnu  je čeká celodenní výlet do třídírny odpadů, do záchranné stanice, do arboreta, na hrad a do jeho starého parku, do jeskyní nebo do jiného krásného a zajímavého zákoutí našeho kraje.

STROMKY NA ULICI PŘÍČNÁ

Na výzvu ekologického sdružení SALAMANDR naši žáci vlastními silami vysázeli na podzim 2012 různé listnaté stromky, které přivezli a pomohli dětem vysadit členové tohoto sdružení. Byla to pro mnohé  první „opravdová“ práce, která přispěla k tomu, že u nově postavené silnice se objevily opět základy aleje, která tam byla před více lety, kdy se mezi poli vinula cesta jenom hliněná. Každý rok se děti ke stromům vracejí, kontrolují je a snaží se o ně pečovat.

MALUJEME Z ROSTLIN

Stačí mít oči otevřené, vyrazit na louku, zahradu nebo do lesa a nemusíte mít žádné tužky a pastelky, a přesto jste schopni nakreslit krásně barevný obrázek. Nevěříte? Tak to můžete zkusit tak jako děti v ekologii. Výsledky jsou překvapující a velmi zdařilé.

RECYKLACE PAPÍRU – VÝROBA VLASTNÍHO PAPÍRU  

Vyrobit si vlastní papír není vůbec nic těžkého. Stačí mít pár starých novin nebo pomalovaných papírů, trošku vody, mixér a síto a hlavně chvilku času a trpělivosti a „jenom váš papír“ je na světě. Záložky a přáníčka, která si z něho potom děti vyrobí jsou naprosto originální výtvory.

VÝROBA STOLNÍCH HER S EKOLOGICKOU TÉMATIKOU

Zejména v zimních měsících si rádi ukrátíme čas nějakou hrou. Hru s ekologickou tématikou si můžeme koupit v obchodě. Ale mnohem zajímavější je si ji vyrobit sami. Zahrát si pexeso nebo s figurkami absolvovat cestu krajinou, plnit úkoly a vyvarovat se různým nástrahám je zábava, kterou si děti pro sebe připravují sami.

HŘBITOV ODPADŮ

O tom, za jak dlouho se rozpadne ohryzek nebo kousek papíru si můžeme přečíst na internetu. Ale není, jak si to vyzkoušet sami. Stačí vzít motyku, zkoumané kousky odpadů, najít kousek půdy poblíž školy a pak už jen dobře označit místo, abychom se za čas měli kam vrátit a co zkoumat.

JARNÍ A PODZIMNÍ VÝLET A OPÉKÁNÍ NA KONEC ROKU  

Když je pěkné počasí vyrážíme  na podzim a na jaře do okolí Zubří. Děti se učí poznávat rostliny a živočichy, protáhnou si těla a vnímají krásy přírody Beskyd.

SOUTĚŽE    

POZNEJ A CHRAŇ

Zapojili jsme se do ekologické soutěže, kterou vyhlašuje ekocentrum ČTYŘLÍSTEK. Děti z ekologie mají za úkol vyrobit plakát s ekologickou tématikou na zadané téma a ten se stává vstupenkou do teoretické a poznávací části. Tu absolvují 3 vybraní zástupci školy. V roce 2008/2009 reprezentovali naši školu sedmáci ve složení ŠTĚPÁN NOHAVICA ( 7.C ), MOJMÍR KOCUREK a PETR POLÁCH (7.A) a získali v dubnu v obrovské konkurenci 32 škol 2. místo v okresním kole ve Vsetíně a postoupili do krajského kola , které se konalo 28. dubna 2009 v Želechovicích u Zlína. Přes pečlivou přípravu a velkou snahu se kluci nedostali do vyhlašované pětice nejlepších a obsadili 8. místo.   Na jaře 2010 skupinka dětí, které navštěvují volitelný předmět EKOLOGIE, získala 1. MÍSTO v okresním kole soutěže POZNEJ A CHRAŇ svým zpracováním tématu „Lesy ve Zlínském kraji“. O tento úspěch se přičinili: Simona Titková, Jakub Pšenica, Žaneta Pšenicová, Lucie Pšenicová, Lenka Bradáčová, Petra Šejstalová, Stanislav Ondřej, Klára Mynarčíková, Adam Smetana, Adéla Pokoráková, Kateřina Holišová, Simona Válková, Martin Macháček, Kristýna Žárská, Filip Berka, Nikola Maléřová, Edita Mizerová, Hanka Porubová a Jakub Šimurda . Jejich práce byla vystavena na Krajském úřadu Zlínského kraje ve Zlíně – ve 21. budově. Tříčlenné družstvo ve složení Štěpán Zeman, Filip Ondřej a Jakub Šimurda ve vědomostní části obsadilo 7. místo .

ZELENÁ STEZKA – ZLATÝ LIST 2010 – KRAJSKÉ KOLO

30. dubna 2010 jsme využili pozvání na ekologickou soutěž šestičlenných družstev Zelená stezka-Zlatý list, která se konala ve Valašském Meziříčí. Za velmi „bojových“ podmínek a ve velkém vedru, se vydali na trasu také naši reprezentanti: za sedmáky – Filip Ondřej, Jakub Šimurda (oba 7.B) a Štěpán Zeman (7.A), za osmáky Mojmír Kocurek (8.A) a za deváťáky Tomáš Vrážel a Michael Nerád (oba 9.B) . Kluci podali výborný výkon a skončili na 5. místě!

______________________________________________________________________________________________________

SNAŽÍME SE ZÍSKAT OPĚT PO LETECH TITUL EKOŠKOLA – PROGRAM SDRUŽENÍ TEREZA

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

EKOTÝM NA ZŠ ZUBŘÍ 

Červen 2013 se stal přelomovým měsícem pro děti, které mají rády přírodu. Mohly se sejít na první schůzce všech, kteří chtějí něco pro ni udělat. Cokoliv, i maličkost. Ale něco. A mohly s tím začít třeba ve škole.

1. schůzka

Ta úplně první, seznamovací schůzka byla i s noclehem ve škole. Sešli se kluci i holky z několika tříd a protože se znali jenom od vidění, měli díky p.uč.Mořkovské a Kocurkové celý večer a kus noci nato, aby se všichni seznámili a dali se dohromady.

Hned další týden se všichni sešli na 2. schůzce, založili si skupinu na facebooku, aby se mohli rychle domlouvat a dostali první úkol – navrhnout logo pro Ekotým a hlasovat pro svého zástupce – stal se jím Lukáš Bill.

Do konce roku už mnoho času nezbývalo, přesto stihli připravit deváťáci prezentaci pro žákovskou badatelskou konferenci ŽA-BA-KO na téma „ZÁCHRANA OTAKÁRKA FENYKLOVÉHO“. Odjeli 26. června 2013 na Vsetín a výborně naši školu reprezentovali. I když se neumístili na 1. místě, získali si na svou stranu děti v publiku a také obdiv dospělých.

3. schůzka

Bylo nutné se dohodnou, které prostory ve škole budeme využívat a jak si je upravíme. Získali jsme od pana ředitele svolení předělat si místo u schodiště a pustili  se do práce. Návrhy změn jsme vystřídali diskuzí nad tím, co vlastně bychom chtěli, aby bylo ve škole možné udělat a všichni se tím byli schopni řídit a tak pomaličku vznikal i náš Ekokodex.

4. schůzka

Tak nadšení nezná mezí, sešli jsme se dokonce o prázdninách. Schůzka trvala celý den a stihli jsme toho opravdu hodně. Sestavili jsme pravidla práce v Ekotýmu, dopracovali Ekokodex, vymysleli, jak bude vypadat naše nové místo, kam dáme nástěnky, kam Ekokodex, jakou bude mít podobu, co je nutné předělat a jak co upravit. Vrhli jsme se také na přípravné práce pro uskutečnění nové výsadby kolem školy – měřili jsme pozemky, fotili je a připravovali podklady pro naši bývalou žákyni, která celý projekt sestaví. Ještě nám zbyly síly na projednání dvou nápadů – ovoce z oběda na svačinu a splachování na pisoárech. Dokonce jsme si i uvařili oběd – vynikající špagety.

5. schůzka

Pracovali jsme celé odpoledne. Kluci vrtali, šroubovali, přitloukali, nosili, holky natíraly, malovaly, zametaly, uklízely a máme hotovo. Místo pro Ekotým je připravené.

6.schůzka

Dnes přišla do školy bývalá žákyně Marie Krupová, která studuje na Střední zahradnické škole v Ostravě. Podklady, které jsme pro ni připravili, jsme předali, vysvětlili a vyslechli si její první návrh, jak bude okolí školy vypadat. Co se vyřeže, co se zasadí. Jak se nové keře jmenují a kdy se vysazování uskuteční.

7. schůzka

Den Země připadl na 30. dubna 2014. Ráno se sešel Ekotým, protože nachystal pro své spolužáky a jejich učitele projekt – výsadba nových okrasných stromů a keřů v okolí naší školy. Čtyři deváťáci z Ekotýmu se stali ten den vůdci čtyř tříd a podle jejich příkazů a  příkladné práce nejenom ekotýmáků se prostranství před naší školou zaskvělo v novém hávu.

8. schůzka

Asi nejsložitější, ale zároveň nejzajímavější setkání. Paní učitelka Kocurková přinesla vytištěné papíry, které měly spoustu otázek na téma Voda, Energie, Odpady, Prostředí a Doprava. Rozdělili jsme se do čtyř skupin a pod vedením deváťáků jsme začali koumat nad odpovědmi. Některé jsme sami nezvládli a museli jsme vyrazit za panem ředitelem, panem zástupcem, do kuchyně, za panem školníkem, paní účetní a našimi uklízečkami. Odpovědi jsme poctivě zapisovali a pak jsme se sešli a řekli si, co se v naší škole dělá dobře a co ne. Deváťáci si potom sedli a všechno zpracovali. Zjistili jsme, že bychom se chtěli i nadále věnovat Prostředí a taky Odpadům, ve kterých jsme na tom ve škole špatně. Naplánovali jsme si, co bychom mohli dělat dál.

9. schůzka

Sešli jsme se, abychom si řekli, co se daří a co ne a hlavně jsme dnes namalovali a vytvořili náš Ekokodex v našem koutku.

10. schůzka

Vyhodnotili jsme náš první plán a dohodli jsme se na novém plánu pro další školní rok 2014-2015.

11. schůzka

Rozmístili jsme koše na tříděný odpad po celé škole a vyrobili jsme na ně popisky. Udělali jsme nové nástěnky a holky z devítky si připravili „výukový program“ na téma Třídění odpadů, se kterým obešly všechny třídy na škole.

Osmáci Ekotýmáci, kteří mají na starost Recyklohraní a vybírají použité elektrozařízení, ukončili jimi vyhlášenou soutěž a vyhlásili vítěze. Vyhrála 8.B. Gratulujeme!

12. schůzka

Setkání bylo trošku slavnostní, protože jsme zjistili, že už máme kus práce za sebou a tak paní učitelka požádá sdružení TEREZA, které organizuje Ekoškoly v České republice, o možnost znovu získat na naší škole titul Ekoškola. Uvidíme, jak uspějeme.

 

______________________________________________________________________________________________________

TĚŠÍM SE NA VŠECHNY ZAPÁLENÉ DĚTI, KTERÉ MAJÍ RÁDY PŘÍRODU KOLEM NÁS A JSOU OCHOTNY PŘILOŽIT RUKU K JEJÍ OCHRANĚ . . .

Mgr. Šárka Kocurková

Edit