SBOR ŠK

Jaroslava Juříčková  -vedoucí klubu

Zdeňka Janušová – asistentka