INFORMACE ŠJ

Upozornění školní jídelny Základní školy Zubří

Dne 25.4.2024 – čtvrtek- školní jídelna nefuguje z důvodů celedenní odstávky el. energie –

tudíž se nevaří. Všichni strávníci mají automaticky odhlášený oběd na tento den.

Děkujeme za pochopení

Upozorňujeme všechny strávníky, že aktivace čipů na školní rok 2023/2024 bude probíhat následovně:

 • od úterý 29.08.2023 do pátku 01.09.2023 jen telefonicky od 7:30 do 12:00 hodin na čísle  571 757 215.
 • Přihlášky prvňáčků budou probíhat pouze osobně v kanceláři školní jídelny v budově  2. stupně od čtvrtka 31.08.2023 do pondělí 04.09.2023 v pracovní dny vždy od 7:30 do 13:00 hodin.

Pro snazší odbavení je nutno mít:

 • 100,- Kč v hotovosti na zakoupení čipu
 • znát přesné datum narození dítěte
 • znát číslo svého bankovního účtu

Možnost stáhnutí a vyplnění přihlášky ke stravování z webových stránek školy – zde: přihlášky (třídu a rok prosím nevyplňujte, přihlášku musí podepsat zákonný zástupce).

První školní den pondělí 4.9.2023 se nevaří !

Od 5.9.2023 běží provoz jídelny pro všechny přihlášené strávníky v normálním režimu.

Petra Janíková, vedoucí školní jídelny


Další provozní informace:

Kontakt – vedoucí ŠJ : Petra Janíková – 571 757 215 , 571 658 920 (fax)

Provozní doba : Po – Pá – od 6.00 do 14.00 hod.
Polední  obědová pauza od 11.45 -12.15 hod

Výdejna jídel na I.stupni : Po – Pá – od 11.00 do 12. 45 hod.

Výdejna jídel na II. stupni:  Po -Pá – od 10.35 – 11.05 hod cizí strávníci do jídlonosičů

 • od 11.20 – 11.35 hod žáci
  od 11.40 – 12.15 cizí strávníci
  od 12.20 – 13.30 žáci

Podmínky odhlášení oběda : V době nemoci je zakonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole . Neučiní – li tak , bude mu strava od 2.dne nepřítomnosti účtována za plnou cenu ( fin. normativ + režie mzdová a provozní). První den neplanované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve školy, proto je i přihlášená strava na tento den účtována za sníženou cenu. Oběd do nosiče je možno odebrat pouze první den nemoci.  Podání odhlášky oběda na další den je možné do 13.00 hod.


Ceny vydávaných jídel :

S platností a účinností od 1.9.2023 jsou ceny následující  :

žáci  7 – 10 let                            32,- Kč/oběd

žáci 11 – 14 let                           34,- Kč/oběd

žáci nad 15 let                           36,- Kč/oběd

cizí strávníci                               75,- Kč/oběd

Kalkulace cen stravného pro rok 2023/24 – doplňková činnost

S platností od 1.9.2023 jsou z důvodů většího růstu cen potravin, růstu celkových nákladů (energie, vodné, stočné, topení, amortizace), růstu mzdových nákladů a odděleným účetnictvím doplňkové činnosti ŠJ od školního stravování školy nově stanoveny ceny stravného pro doplňkovou činnost ŠJ takto :

potravinová norma 40,- + mzdové náklady 20,- + věcná režie 13,- + výnos 1.- = celkem 75,- Kč/ 1 vydaný kompletní oběd


strávné je nutno zaplatit do 15. dne předcházejícího měsíce s upřednostněním bezhotovostní platby

Platební informace :

č.ú. 1765592399/0800


INFORMACE O ČIPOVÉM VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ :

Škola realizuje výdej dvou druhů jídel a odbavením pomocí čipů na obou výdejnách školy (1. a 2. stupeň)
K vyzvednutí oběda je NEZBYTNÉ mít čip !!! V počátcích provozu je možno situaci, kdy strávník nemá čip, vyjímečně řešit s vedoucí jídelny.
Každý strávník má automaticky předvolen oběd č.1.
Dětem bude pomocí TU vydán čip za  nevratnou zálohu 100 Kč. Čip má jednoznačné číslo, přesto doporučujeme hlavně u menších dětí označit čip jménem či jinou identifikací.
Přihlášky a odhlášky je možno provádět každý den do 13 hodin ( po této době není možné přihlašovat ani odhlašovat oběd na další den) !!!
Obědy je možno volit na 14 dní dopředu. Ztrátu nebo poškození čipu je nutno neprodleně nahlásit vedoucí ŠJ osobně nebo telefonicky 571658951.
Ztracený čip bude vydán za nevratnou náhradu 100 Kč ( nový čip + manipulace storna a znovunavedení čipu)!

Práce s terminálem – návod :

1. přiložit čip ke čtečce – objeví se Vaše jméno a rozpis obědů na daný týden
2. u dne po,ut,st,čt,pá se objeví zelené faječky – to znamená že oběd máte
3. pokud chcete provést změnu objedaného chodu nebo zrušit oběd zmáčknete den u kterého chcete

provést a zmáčknete dané menu které chcete mít, v případě odhlášky dáte zrušit a zmizí zelená faječka

to znamená, že oběd máte odhlášený.
4. znovu přiložit čip ke čtečce a tím se objednávka uzavře


Vážení rodiče a strávníci ,

dnem 13.12.2014 jsou všichni provozovatelé potravinářských podniků – tedy i zařízení školního stravování- povinni poskytovat strávníkovi informaci o látkách a produktech vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost ( nařízení EU 1169/2011).

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno číslem, které bude odpovídat číslu v přiložené v přiložené tabulce alergenů.

Jídelna má pouze funkci informační, proto si každý strávník musí hlídat sám, zda je či není na uvedený alergen přecitlivělý. S případnými dotazy se obracejte na vedoucí školní jídelny.

Zde uvádíme seznam potravinových alergenů s číselným označením :

 • 1.Obiloviny
 • 2.Korýši a výrobky z nich
 • 3.Vejce a výrobky z nich
 • 4.Ryby a výrobky z nich
 • 5.Podzemnice olejná
 • 6.Sójové boby
 • 7.Mléko a výrobky z nich
 • 8.Skořápkové plody a výrobky z nich
 • 9.Celer a výrobky z něj
 • 10. Hořčice a výrobky z ní
 • 11.Sezamová semena
 • 12.Oxid siřičitý a siřičitany
 • 13.Vlčí bob
 • 14.Měkkýši a výrobky z nich