INFORMACE ŠJ

 Upozornění školní jídelny Základní školy Zubří.

Upozorňujeme všechny strávníky, že v podělí 20.9.2021 a 27.9.2021 se z důvodů celodenní odstávky elektrické energie ve školní jídelně N E V A Ř Í – v tyto dny obědy nebudou.  

Doporučujeme všem strávníkům navolit obědy včas v tyto dny nefunguje telefon do šj ani terminály ani E- obědy.

Děkujeme za pochopení


Přihlášky nových strávníků:

Pouze osobně (zákonný zástupce žáka) v kanceláři školní jídelny na nové škole v pracovní dny od 8:30 do 12:00 hodin podáním písmné přihlášky.

Důležité upozornění:

 • nutno znát číslo svého bankovního účtu
 • mít 100,- Kč v hotovosti na zakoupení čipu
 • znát přesné datum narození dítěte
 • možnost stáhnout a vyplnit přihlášku ke stravování z webových stránek školy – dokumenty ke stažení 

Petra Janíková, vedoucí školní jídelny


Kontakt : Petra Janíková – 571 658 951, 571 757 215 (spoj.), 571 658 920 (fax)

Provozní doba : Po – Pá – od 6.00 do 14.00 hod.     Polední  obědová pauza od 11.45 -12.15 hod

Výdejna jídel na I.stupni : Po – Pá – od 11.00 do 12. 45 hod.

II. stupni:  Po -Pá – od 10.35 – 11.05 hod cizí strávníci do jídlonosičů

od 11.20 – 11.35 hod žáci

od 11.40 – 12.15 cizí strávníci

od 12.20 – 13.30 žáci


Podmínky odhlášení oběda : V době nemoci je zakonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole . Neučiní – li tak , bude mu strava od 2.dne nepřítomnosti účtována za plnou cenu ( fin. normativ + režie mzdová a provozní). První den neplanované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve školy, proto je i přihlášená strava na tento den účtována za sníženou cenu. Oběd do nosiče je možno odebrat pouze první den nemoci.  Podání odhlášky oběda na další den je možné do 13.00 hod.


Ceny vydávaných jídel :

S platností a účinností od 1.9.2021 jsou ceny následující  :

žáci  7 – 10 let                    27,- Kč/oběd

žáci 11 – 14 let                   28,- Kč/oběd

žáci nad 15 let                    30,- Kč/oběd

zaměstnanci školy              30,- Kč/oběd

důchodci – bývalí zaměstnanci       30,- Kč/oběd

cizí strávníci                      60,- Kč/oběd

Kalkulace cen stravného pro rok 2021/22 – doplňková činnost

S platností od 1.9.2021 jsou z důvodů většího růstu cen potravin, růstu celkových nákladů (energie, vodné, stočné, topení, amortizace), růstu mzdových nákladů a odděleným účetnictvím doplňkové činnosti ŠJ od školního stravování školy nově stanoveny ceny stravného pro doplňkovou činnost ŠJ takto :

potravinová norma 35,- + mzdové náklady 16,- + věcná režie 8,- + výnos 1.- = celkem 60,- Kč/ 1 vydaný kompletní oběd


strávné je nutno zaplatit do 15. dne předcházejícího měsíce s upřednostněním bezhotovostní platby

Platební informace :

č.ú. 1765592399/0800


INFORMACE O ČIPOVÉM VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ :

Škola realizuje výdej dvou druhů jídel a odbavením pomocí čipů na obou výdejnách školy (1. a 2. stupeň)
K vyzvednutí oběda je NEZBYTNÉ mít čip !!! V počátcích provozu je možno situaci, kdy strávník nemá čip, vyjímečně řešit s vedoucí jídelny.
Každý strávník má automaticky předvolen oběd č.1.
Dětem bude pomocí TU vydán čip za  nevratnou zálohu 100 Kč. Čip má jednoznačné číslo, přesto doporučujeme hlavně u menších dětí označit čip jménem či jinou identifikací.
Přihlášky a odhlášky je možno provádět každý den do 13 hodin ( po této době není možné přihlašovat ani odhlašovat oběd na další den) !!!
Obědy je možno volit na 14 dní dopředu. Ztrátu nebo poškození čipu je nutno neprodleně nahlásit vedoucí ŠJ osobně nebo telefonicky 571658951.
Ztracený čip bude vydán za nevratnou náhradu 100 Kč ( nový čip + manipulace storna a znovunavedení čipu)!

Práce s terminálem – návod :

1. přiložit čip ke čtečce – objeví se Vaše jméno a rozpis obědů na daný týden
2. u dne po,ut,st,čt,pá se objeví zelené faječky – to znamená že oběd máte
3. pokud chcete provést změnu objedaného chodu nebo zrušit oběd zmáčknete den u kterého chcete

provést a zmáčknete dané menu které chcete mít, v případě odhlášky dáte zrušit a zmizí zelená faječka

to znamená, že oběd máte odhlášený.
4. znovu přiložit čip ke čtečce a tím se objednávka uzavře


Vážení rodiče a strávníci ,

dnem 13.12.2014 jsou všichni provozovatelé potravinářských podniků – tedy i zařízení školního stravování- povinni poskytovat strávníkovi informaci o látkách a produktech vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost ( nařízení EU 1169/2011).

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno číslem, které bude odpovídat číslu v přiložené v přiložené tabulce alergenů.

Jídelna má pouze funkci informační, proto si každý strávník musí hlídat sám, zda je či není na uvedený alergen přecitlivělý. S případnými dotazy se obracejte na vedoucí školní jídelny.

Zde uvádíme seznam potravinových alergenů s číselným označením :

 • 1.Obiloviny
 • 2.Korýši a výrobky z nich
 • 3.Vejce a výrobky z nich
 • 4.Ryby a výrobky z nich
 • 5.Podzemnice olejná
 • 6.Sójové boby
 • 7.Mléko a výrobky z nich
 • 8.Skořápkové plody a výrobky z nich
 • 9.Celer a výrobky z něj
 • 10. Hořčice a výrobky z ní
 • 11.Sezamová semena
 • 12.Oxid siřičitý a siřičitany
 • 13.Vlčí bob
 • 14.Měkkýši a výrobky z nich