Základní škola Zubří

okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří ————— školní rok 2017 / 2018

INFORMACE ŠJ

4.9. školní jídelna vaří jen pro registrované (aktivované) strávníky mimo žáků 1. tříd., pro 1 . st během 2. vyuč. hod,
2. st od 9:30 hod.


Provoz školní jídelny po prázdninách obnoven od 4.9.2017. JE NUTNÉ provést aktivaci čipů na tel. čísle 571 757 215 a to poslední týden v srpnu od 28.8. do 31.8.2017 vždy do 13.00 hod.

Přihlášení nových strávníků a prodej čipů bude probíhat od 29.8.2017 do 31.8.2017 v kanceláři vedoucí ŠJ vždy od 9:00 do 13:00 hod. a 31.8. až do 14:30 hod.

Petra Janíková, vedoucí ŠJ


Základní škola Zubří – školní jídelna – oznamuje, že aktivace stávajících a prodej nových čipů na šk. r. 2017 – 2018 zahájíme v kanceláři školní jídelny na nové škole:

v pondělí 29. 8. 2017 – od 9 hod. do 13 hod.,

v úterý 30.8. 2017 – od 9 hod. do 13 hod.

ve středu 31.8.2017 – od 9 hod. do 14.30 hod.

ve čtvrtek 1.9. 2017 a další dny dle běžné pracovní doby vedoucí školní jídelny.


 

Kontakt : Petra Janíková – 571 658 951, 571 757 215 (spoj.), 571 658 920 (fax)

Provozní doba : Po – Pá – od 11.00 do 13. 45 hod.

Výdejna jídel na I.stupni : Po – Pá – od 11.00 do 12. 45 hod.

Podmínky přihlášení dítěte do ŠJ : podání písemné přihlášky (vedoucí jídelny, ŘŠ)

Podmínky odhlášení oběda : V době nemoci je zakonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole . Neučiní – li tak , bude mu strava od 2.dne nepřítomnosti účtována za plnou cenu ( fin. normativ + režie mzdová a provozní). První den neplanované nepřítomnosti žáka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve školy, proto je i přihlášená strava na tento den účtována za sníženou cenu. Oběd do nosiče je možno odebrat pouze první den nemoci. Stravenky se vyzvedávají oproti platbě či potvrzení o zaplacení osobně, děti prvních ročníků dostanou stravenky do tříd. Podání odhlášky oběda na další den je možné do 13.00 hod.


 

Ceny vydávaných jídel :

S platností a účinností od 4.9.2017 jsou ceny následující  :

žáci  7 – 10 let                    23,- Kč/oběd

žáci 11 – 14 let                   24,- Kč/oběd

žáci nad 15 let                   26,- Kč/oběd

zaměstnanci školy             26,- Kč/oběd

důchodci – bývalí zaměstnanci       26,- Kč/oběd

cizí strávníci                      55,- Kč/oběd

Kalkulace cen stravného pro rok 2017-2018 – doplňková činnost

S platností od 1.9.2017 jsou z důvodů většího růstu cen potravin, růstu celkových nákladů (energie, vodné, stočné, topení, amortizace), růstu mzdových nákladů a odděleným účetnictvím doplňkové činnosti ŠJ od školního stravování školy nově stanoveny ceny stravného pro doplňkovou činnost ŠJ takto :

potravinová norma 31,- + mzdové náklady 16,- + věcná režie 7,- + výnos 1.- = celkem 55,- Kč/ 1 vydaný kompletní oběd


strávné je nutno zaplatit do 15. dne předcházejícího měsíce s upřednostněním bezhotovostní platby

Platební informace :

č.ú. 1765592399/0800

č.sběrného účtu :0100045011

č.podniku: 4082


 

INFORMACE O ČIPOVÉM VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ :

3Kolarealizuje výdej dvou druhů jídel a odbavením pomocí čipů na obou výdejnách školy (1. a 2. stupeň)
K vyzvednutí oběda je NEZBYTNÉ mít čip !!! V počátcích provozu je možno situaci, kdy strávník nemá čip, vyjímečně řešit s vedoucí jídelny.
Každý strávník má automaticky předvolen oběd č.1.
Dětem bude pomocí TU vydán čip za vratnou zálohu 100 Kč. Čip má jednoznačné číslo, přesto doporučujeme hlavně u menších dětí označit čip jménem či jinou identifikací.
Přihlášky a odhlášky je možno provádět každý den do 13 hodin ( po této době není možné přihlašovat ani odhlašovat oběd na další den) !!!
Obědy je možno volit na 14 dní dopředu. Ztrátu nebo poškození čipu je nutno neprodleně nahlásit vedoucí ŠJ osobně nebo telefonicky 571658951.
Ztracený čip bude vydán za nevratnou náhradu 100 Kč ( nový čip + manipulace storna a znovunavedení čipu)!

Práce s terminálem – návod :

1. týden – tento, příští
2. přiložit čip – objeví se Vaše jméno a rozpis obědů na daný týden
3. provedete změnu – 0 = odhláška oběda , 1 = chod č. 1, 2 = chod č.2
4. znovu přiložit čip


 

Vážení rodiče a strávnící ,

dnem 13.12.2014 jsou všichni provozovatelé potravinářských podniků – tedy i zařízení školního stravování- povinni poskytovat strávníkovi informaci o látkách a produktech vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost ( nařízení EU 1169/2011).

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno číslem, které bude odpovídat číslu v přiložené v přiložené tabulce alergenů.

Jídelna má pouze funkci informační, proto si každý strávník musí hlídat sám, zda je či není na uvedený alergen přecitlivělý. S případnými dotazy se obracejte na vedoucí školní jídelny.

Zde uvádíme seznam potravinových alergenů s číselným označením :

 • 1.Obiloviny
 • 2.Korýši a výrobky z nich
 • 3.Vejce a výrobky z nich
 • 4.Ryby a výrobky z nich
 • 5.Podzemnice olejná
 • 6.Sójové boby
 • 7.Mléko a výrobky z nich
 • 8.Skořápkové plody a výrobky z nich
 • 9.Celer a výrobky z něj
 • 10. Hořčice a výrobky z ní
 • 11.Sezamová semena
 • 12.Oxid siřičitý a siřičitany
 • 13.Vlčí bob
 • 14.Měkkýši a výrobky z nich