INFORMACE ŠK

Děti mohou užívat školní klub dle přihlášení do kroužků anebo i v době hodinových přestávek (nepravidelná docházka). Kroužky jsou bezplatné. Rodiče přispívají níže uvedenou částkou na materiál, který je potřebný pro činnost.


Ve aktuálním školním roce  budou pracovat při školním klubu tyto zájmové kroužky a aktivity:

  • Rozvrh najdete zde.
  • Další koncepční dokumenty najdete zde

Všechny kroužky zahájí svou činnost nejpozději od  pondělí 11.09.2023. Částka uvedená na přihlášce je splatná do 30.9.2023, buď osobně nebo převodem na konto NF ZŠ Zubří číslo účtu: 160633050/0300 . Na složenku uveďte jméno, příjmení a třídu dítěte.

Kroužek je bezplatný. Uvedená částka je na materiál potřebný pro tvořivou činnost. Všechny výrobky si děti odnášejí domů. Pouze ty, které jsou určeny na soutěže, výstavy a reprezentaci školy zůstávají ZŠ. Pokud máte dotazy
k mimoškolnímu vzdělávání dětí, ráda Vám odpovím buď osobně nebo
na telefonu 571 658 920 (kancelář školy – spojovatelka) nebo 571 757 216 (učebna v době výuky)

Přihlášku je možné stáhnout zde.

 

J. Juříčková
Vedoucí školního klubu
ZŠ Zubří

Ukázky práce dětí v klubu: 2015 – 2016    2016-2017    2017-2018