Základní škola Zubří

okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří ————— školní rok 2018 / 2019

EVALUACE

Evaluace žáků :

testy SCIO
testy CERMAT
testy KALIBRO
testování NIQES ČŠI
testování ICILS ČŠI
plánování testování od 2016/2017
testování CLOSE – 20162017

Autoevaluace a evaluace školy :

Vlastní hodnocení školy 2017 – 2018
Plán dlouhodobého rozvoje školy 2015 -2019
Plán výchovně vzdělávací práce
inspekční zprávy

autoevaluace a evaluace je také součástí ŠVP