EVALUACE

Evaluace žáků :

testy SCIO
testy CERMAT
testy KALIBRO
testování NIQES ČŠI
testování ICILS ČŠI
plánování testování od 2016/2017
testování CLOSE – 20162017

Autoevaluace a evaluace školy :

autoevaluace a evaluace je také součástí ŠVP