ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Školní speciální pedagog: 

  • péči poskytuje Mgr. Kateřina Ulrychová – školní speciální pedagog
    e-mail: ucitel43@zszubri.onmicrosoft.com
    telefon: 571 658 320 (sborovna staré školy)
  • Konzultační hodiny: kdykoliv v týdnu vždy po předchozí dohodě                          


    Speciální pedagog poskytuje předmět speciálně pedagogické péče. Provádí pedagogickou, diagnostickou, a poradenskou činnost, vyhodnocuje nápravné, reedukační a kompenzační postupy. Spolupracuje s rodiči dětí a vyučujícími během provádění nápravných metod.