DOKUMENTY ŠD

Provozní doba : Po – Pá – od 6.30 do 7. 20 hod. a 11.20 – 16.00 hod.
Podmínky přihlášení dítěte do ŠD : podání písemné přihlášky – 1. školní den v ŠD, viz. Vnitřní řád ŠD

Školní družina – mobil : 775 021 073


Platební informace : dle podmínek MÚ ZUBŘÍ

Poplatek za ŠD

Poplatek za ŠD činí 1000,- Kč za školní rok, hradí se 2x ročně, poplatek vybírá vychovatelka ve svém oddělení.

    • září – prosinec ( splatnost do 15.října)   tj. 400,- Kč
    • leden – červen (splatnost do 15.února) tj. 600,- Kč
  • žáci, kteří navštěvují ŠD nepravidelně nebo odchází ze ŠD před 13,00 hod. hradí polovinu částky
  • září – prosinec 200,- Kč
  • leden – červen   300,- Kč

Školní družina je místem, kde děti odpočívají, relaxují, hrají si a seberealizují se v nejrůznějších činnostech (výtvarná, pracovní, sportovní, hudební, dramatická). Během šk.roku organizujeme pro děti besídky, karneval, pohádkový les a jiné příležitostné akce.
Během září budeme vybírat jednorázový poplatek 200,- Kč  na zakoupení výtvarných potřeb pro děti.Ostatní organizační ustanovení ŠD :


INFO PRO RODIČE – HAPPY SNACK
odkaz happy snack – příhlášení do systému :