ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Od 01.02.2024 byla služba školního psychologa ZŠ Zubří dočasně pozastavena z personálních důvodů. Omlouváme se veřejnosti za nynější nedostupnost služby, která však vyplynula z okolností nedostatku kvalifikovaných osob, které by byly dostát podmínkám ZŠ Zubří. Škola i nadále intenzivně poptává osoby, které by byly tuto funkci schopny vykonávat, nicméně stav na trhu práce je trvale nepříznivý. V případě změny stavu vás budeme neprodleně informovat.