ŠKOLSKÁ RADA

Informace o Školské radě (ŠR).

Ve šk.roce 2005/06 byla zřízena ŠR ve složení – 9 členů, z toho 3 za pedagogy ZŠ Zubří, 3 za rodičovskou veřejnost a 3 za zřizovatele. Tento orgán byl zřízen pro potřeby školy a veřejnosti, je mu možno podávat jakékoliv podněty, připomínky a názory především související s rozvojem školy a školního klimatu, spoluprací s veřejností, rozvojem školních i mimoškolních aktivit dětí, rodičů i pedagogů, apod. ŠR neřeší prospěchové a výchovné problémy žáků, podílí se ale na řešení některých jevů ve škole ( šikana, vzděl. programy, hospodaření školy).

Oficiálními kontakty na ŠR jsou :

tel/fax ZŠ Zubří : 571658920
email : mixl@seznam.cz (email předsedy ŠR)
schránky na vzkazy ŠR umístěné v prostorách obou budov školy
odkazy na http://www.zszubri.cz

Chceme , aby se ŠR stala místem diskuse a řešení problémů místního školství a proto vyzýváme nejenom rodičovskou veřejnost , aby se s pomocí ŠR podíleli na samosprávě své školy.

Na svém prvním zasedání 29.8.2006 ŠR schválila

– výroční zprávu školy

– jednací řád, volební řád a organizační řád školské rady

– školní řád včetně pravidel hodnocení žáků

Členové školské rady jsou :

za zřizovatele : ing. Anna Oplatková,PhD., Pernicová  Lucie, Cabáková Lenka

za rodiče : Ing. Višinka Radim, Mgr. Martina Piskořová, Křenek Jaroslav

za pedagogy : Mgr. Marek Mikl (předseda ŠR), Mgr. Simona Palátová, Mgr. Svatava Martinátová

Dokumenty školské rady –

zápis z prvního zasedání červen 2005

zápis z druhého zasedání listopad 2005

zápis ze třetího zasedání duben 2006

zápis ze čtvrtého zasedání listopad 2006

zápis z pátého zasedání duben 2007

zápis ze šestého zasedání srpen 2007

zápis ze sedmého zasedání květen 2008

zápis z osmého zasedání srpen 2008

zápis z devátého zasedání květen 2009

zápis z desátého zasedání říjen 2009

zápis z jedenáctého zasedání červen 2010

zápis ze dvanáctého zasedání červen 2011

zápis ze třináctého zasedání říjen 2011

zápis ze čtrnáctého zasedání březen 2012 – mimořádné

zápis z patnáctého zasedání říjen 2012

zápis ze šestnáctého zasedání květen 2013

zápis ze sedmnáctého zasedání září 2013

zápis z 18. zasedání květen 2014

zápis z 19. zasedání říjen 2014

zápis z 20. zasedání květen 2015

zápis z 21.zasedání říjen 2015

zápis z 22. zasedání září 2016

zápis z 23. zasedání jaro 2017

zápis z 24. zasedání podzim 2017

zápis z 25. zasedání srpen 2018

zápis z 26. zasedání prosinec 2018

zápis z 27. zasedání květen 2019

zápis z 28. zasedání září 2019

zápis z 29. zasedání květen 2020

zápis 30 z 30. zasedání září 2020

zápis 31 z 31. zasedání červen 2021

Zápis 32 z 32. zasedání září 2021

PROTOKOL_DO  ŠR_2021_VOLBY

Zápis 33z 33. zasedání školské rady 2022

Zápis 34 z 34. zasedání školské rady 2022

Zápis 35 z 35. zasedání školské rady 2023