INFORMACE ŠD

INFORMACE ŠD

   • Informace pro rodiče
    Přihlašování dětí do školní družiny bude probíhat:

    • dne 30.08.2022 v čase 9:00 – 12:00 hod a také
    • dne 01.09.2022 v čase 7:15 – 11:00 hod

    v prostorách ŠD.

    Je nutné přihlásit i děti, které již v loňském roce družinu navštěvovaly.

    Přednostně budou přijímány děti 1. a 2. ročníku, při dostatečné kapacitě i děti 3. a 4. ročníku.

    Poplatek za školní družinu:

    • září – prosinec – 400 Kč
    • leden – červen – 600 Kč

    Poplatek se hradí hotově vychovatelce v daném oddělení.

    Během září budeme vybírat jednorázový poplatek 200,- Kč  na zakoupení výtvarných potřeb pro děti.