DOKUMENTY ŠJ

Seznam hygienických pravidel pro ŠJ


INFORMACE O ČIPOVÉM VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ :

Naškole je realizován výběr dvou druhů jídel a odbavením pomocí čipů na obou výdejnách školy (1. a 2. stupeň)
K vyzvednutí oběda je NEZBYTNÉ mít čip !!! V počátcích provozu je možno situaci, kdy strávník nemá čip, vyjímečně řešit s vedoucí jídelny.
Každý strávník má automaticky předvolen oběd č.1.
Dětem bude pomocí TU vydán čip za nevratnou zálohu 100 Kč. Čip má jednoznačné číslo, přesto doporučujeme hlavně u menších dětí označit čip jménem či jinou identifikací.
Přihlášky a odhlášky je možno provádět každý den do 13 hodin ( po této době není možné přihlašovat ani odhlašovat oběd na další den) !!!
Obědy je možno volit na 14 dní dopředu. Ztrátu nebo poškození čipu je nutno neprodleně nahlásit vedoucí ŠJ osobně nebo telefonicky 571658951.
Ztracený čip bude vydán za nevratnou náhradu 100 Kč ( nový čip + manipulace storna a znovunavedení čipu)!

Práce s terminálem – návod :

1. týden – tento, příští
2. přiložit čip – objeví se Vaše jméno a rozpis obědů na daný týden
3. provedete změnu – 0 = odhláška oběda , 1 = chod č. 1, 2 = chod č.2
4. znovu přiložit čip

Dokumenty ŠJ : zde ke stažení