KDO JSME – INFORMACE O ŠKOLE

Jsme Základní škola Zubří, okres Vsetín, která je úplnou školou poskytující základní vzdělání pro 1. – 9. ročník dle standardního ŠVP. Poskytujeme atraktivní a koncepčně pojaté základní vzdělávání všem dětem odpovídajícího věku. Dáváme šanci vyniknout žákům a žákyním jak ve sportu, tak v jiných oborech jako je dramatická a výtvarná výchova nebo ekologie. Náš záběr výuky je širokospektrální a vyvážený v komplexnosti, samozřejmostí jsou služby školní družiny, klubu a jídelny. Snažíme se jít s trendy 21. století, které však užíváme s rozvahou a rozumem, přiměřenou měrou se snažíme snoubit tradice valašského prostředí s moderním světem. Usilujeme o dobré jméno dané nejenom snahou pedagogických pracovníků a výsledky žáků, ale i svědomitou prací nepedagogických pracovníků a asistentů ve výuce. Dlouhodobě systematicky vytváříme příjemné a vybavené prostředí nejenom pro výuku a výchovu, ale i pro vytvoření prostoru, který koresponduje s pojetím zuberského komunitního sdílení prostoru a času.

Výpis údajů z výroční zprávy:

Název školy: Základní škola Zubří, okres Vsetín,
Hlavní 70, 756 54 Zubří
Zřizovatel: Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Právní forma školy: příspěvková organizace Města Zubří
právní subjekt od 01. 01. 2001,
Ředitel školy: Mgr. Tomáš Randýsek
Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Marek Mikl
Kontakt: tel.: 571 757 212
tel. a fax: 571 658 920
e-mail: zszubri@ro.inext.cz
Datum založení školy: r. 1784
Datum zařazení do sítě: 22. 03. 1996
Poslední aktualizace v síti: 01. 04. 2018
IZO: 102 780 269
RED IZO: 600 150 089
Součásti školy: základní škola (IZO 102 780 269) – kapacita 630 žáků
školní družina (IZO 120 400 456) – kapacita 120 žáků
školní klub (IZO 150 073 054) – kapacita 200 žáků
školní jídelna (IZO 103 108 939) – kapacita 800 strávníků
školní jídelna – výdejna (IZO 150 073 062) – kapacita 300 strávníků

Počet žáků: 1. – 9. r. 536+8 žáků v zahraničí+ 1 žák dle zákona č.199/2022 Sb.
V 6. – 9. ročníku v jedné paralelní třídě probíhala rozšířená výuka TV zaměřená na házenou.

Nabídka volitelných předmětů:

Házená, Gymnastika, Dramatická výchova v Aj, Sportovní hry Házená, Sportovní hry, Estetická výchova, Ekologie, Dramatická výchova, Dějepisný seminář, Konverzace anglického jazyka.

Nabídka nepovinných předmětů:
Náboženství
Nabídka zájmových kroužků:
Barvička
Kreativ
Kuchařík
Keramika
Výtvarně-keramická dílna
Piccaso
Keramika pro pokročilé
Šachový kroužek