ŠSK ZŠ ZUBŘÍ

INFORMACE O ŠKOLNÍM SPORTOVNÍM KLUBU (ŠSK)  – V roce 2016 došlo k významné reorganizaci ŠSK, která vedla k vyjasnění organizačních a legislativních povinností, členské základny a příspěvků. Nynější výbor je pětičlenný, členská základna se sestává ze žáků sportovních tříd, žáků navštěvujících sportovní (pohybové) hry a z dalších přihlášených žáků. Výše ročních příspěvků byla stanovena na částku 20,- Kč na osobu. Příspěvky takto získané jsou zaslány na Okresní radu AŠSK a hlavním důvodem reorganizace je možnost využití výhod spjatých s členstvím (sleva nebo úplné prominutí startovného, možnost čerpání dotací na dopravné a přijímání darů), což vede k podpoře dětí se zájmem o aktivní sport. Příspěvky budou vybírány v rámci předmětů vyučujícími (Cábová, Šírová, Hrstka, Šustáček). Více informací o organizaci a hospodaření ŠSK naleznete na www.zszubri.cz sekce škola – sportovní třídy. Děkujeme rodičům za podporu svých sportovně založených dětí a věříme v podporu ŠSK.

Předsedkyně ŠSK ZŠ Zubří Mgr. Gabriela Cábová


DOKUMENTY SŠK: