SBOR – 1. STUPEŇ

Personální struktura sboru – I.stupeň

Ředitel školy: Mgr.  Stanislav Petružela
Zástupce ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Svatava Martinátová
Sekretářka: Renata Smolíková
Vedoucí jídelny: Petra Janíková
Školník: David Gašpar
Ekonom: Jakešová Petra

Pedagogický sbor  I.stupeň:

Mgr. Dora Hambálková
Mgr. Renata Krůpová
Mgr. Ivana Mičulková
Mgr. Šárka Mikulenková
Mgr. Martina Orlíková
Mgr. Petra Ondřejová
Mgr. Ema Onderková
Mgr. Simona Palátová
Mgr. Kateřina Pšenicová
Mgr. Marie Pyrchalová
Mgr. Hana Šírová
Mgr. Hana Šubová
Mgr. Jana Tydlačková
Mgr. Helena Zemanová

Vychovatelky školní družiny:
Lenka Davidová (vedoucí)
Lucie Gašparová
Bc. Dagmar Vrátná
Radka Krůpová

 

Asistentka pedagoga :
Radka Krůpová

Školní asistenka :
Šárka Mičulková