Kontaktní údaje školního vzdělávacího systému – zaměstnanci

ucitel1@zszubri.onmicrosoft.com  PP2Barošová Petra
ucitel2@zszubri.onmicrosoft.com VP, KP,  PP2Cábová Gabriela
ucitel3@zszubri.onmicrosoft.com  neaktivní
ucitel5@zszubri.onmicrosoft.com   PP2Gazdová Kateřina
ucitel6@zszubri.onmicrosoft.com  neaktivní
ucitel7@zszubri.onmicrosoft.com  neaktivní
ucitel8@zszubri.onmicrosoft.com   PP2Holubová Lenka
ucitel9@zszubri.onmicrosoft.com   PP2Hrstka Martin
ucitel10@zszubri.onmicrosoft.com   PP2Janušová Šárka
ucitel11@zszubri.onmicrosoft.com  ŠK,  PP2Juříčková Jaroslava
ucitel12@zszubri.onmicrosoft.com ŠVP,  PP2Kocurková Šárka
ucitel13@zszubri.onmicrosoft.com  neaktivní
ucitel14@zszubri.onmicrosoft.com  PP2Kučerová Blanka
ucitel15@zszubri.onmicrosoft.com  PP2Machalová Adriana
ucitel16@zszubri.onmicrosoft.com ZŘŠ 1.stMartinátová Svatava
ucitel17@zszubri.onmicrosoft.com  PP1Mičulková Ivana
ucitel18@zszubri.onmicrosoft.com  PP2Mika Jiří
ucitel19@zszubri.onmicrosoft.com  PP1Mikulenková Šárka
ucitel20@zszubri.onmicrosoft.com  neaktivní
mixl@zszubri.onmicrosoft.com ICTK, ZŘŠ, PP2Mikl Marek
ucitel22@zszubri.onmicrosoft.com  neaktivní
ucitel24@zszubri.onmicrosoft.com  PP1Onderková Ema
ucitel25@zszubri.onmicrosoft.com  MPP 1.stOndřejová Petra
ucitel26@zszubri.onmicrosoft.com PP1Orlíková Martina
ucitel27@zszubri.onmicrosoft.com  PP1Palátová Simona
ucitel28@zszubri.onmicrosoft.com PP2Petružela Stanislav
ucitel29@zszubri.onmicrosoft.com  PP1Pšenicová Kateřina
ucitel30@zszubri.onmicrosoft.com  PP1Pyrchalová Marie
ucitel31@zszubri.onmicrosoft.com ŘŠ, PP2Randýsek Tomáš
ucitel32@zszubri.onmicrosoft.com  PP1Šírová Hana
ucitel33@zszubri.onmicrosoft.com  PP1Šubová Hana
ucitel34@zszubri.onmicrosoft.com  neaktivní
ucitel35@zszubri.onmicrosoft.com  PP1Tydlačková Jana
ucitel36@zszubri.onmicrosoft.com  PP1Zemanová Helena
ucitel37@zszubri.onmicrosoft.com  PP2Zetek Ladislav
ucitel38@zszubri.onmicrosoft.com ŠDDavidová Lenka
ucitel39@zszubri.onmicrosoft.com ŠD Gašparová Lucie
ucitel40@zszubri.onmicrosoft.com  AP, ŠDKrupová Radka
ucitel41@zszubri.onmicrosoft.com  ŠDVrátná Dagmar
ucitel42@zszubri.onmicrosoft.com ŠA, AP, ŠKJanušová Zdenka
ucitel43@zszubri.onmicrosoft.com ŠSPUlrychová Kateřina
ucitel44@zszubri.onmicrosoft.com APJurčová Lucie
ucitel45@zszubri.onmicrosoft.com MPP 2.st, KPS, PP2Slovák Martin
ucitel46@zszubri.onmicrosoft.com ŠA, APMičulková Šárka
ucitel47@zszubri.onmicrosoft.com Dořičáková Dagmar
ucitel48@zszubri.onmicrosoft.com ZŘŠ, PP2Cabák Ondřej
ucitel49@zszubri.onmicrosoft.com  neaktivní
ucitel50@zszubri.onmicrosoft.com  PP2Malinová Iva
ucitel52@zszubri.onmicrosoft.com  PP2Děcká Hana
ucitel53@zszubri.onmicrosoft.com  PP2Hýblová Helena
ucitel54@zszubri.onmicrosoft.com  PP2Václavík Jan
ucitel55@zszubri.onmicrosoft.com  PP2Němečková  Jana
ucitel56@zszubri.onmicrosoft.com  neaktivní
hana.jakesova@zszubri.onmicrosoft.com APHana Jakešová
ucitel57@zszubri.onmicrosoft.com neaktivní
skolnipsycholog@zszubri.onmicrosoft.com ŠPsneaktivní
ucitel58@zszubri.onmicrosoft.com PP2neaktivní
ucitel60@zszubri.onmicrosoft.com APSkýpalová Karla
ucitel61@zszubri.onmicrosoft.comPP2Mika Ondřej
ucitel62@zszubri.onmicrosoft.comPP1Metelová Lenka
ucitel63@zszubri.onmicrosoft.comAP, ŠAKocůrková Pavlína

Vysvětlivky:

ŘŠ – ředitel školy

ZŘŠ – zástupce ředitele školy

VP – výchovný poradce

KP – kariérový poradce

MPP – metodik prevence

KPS – koordinátor poradenských služeb

ŠSP – školní speciální pedagog

ŠPs – školní psycholog

AP – asistent pedagoga

ŠA – školní asistent

ŠD – školní družina

ŠK – školní klub

PP1 – pedagogický poracovník učitel/učitelka pro 1.stupeň

PP2 – pedagogický poracovník učitel/učitelka pro 2.stupeň