SPORTOVNÍ TŘÍDY

HÁZENÁ

V polovině 90.let byla naše základní škola (spolu se ZŠ z Rožnova pod Radhoštěm, Valašského Meziříčí a Vsetína) spoluzakladatelem projektu TALENT HÁZENÁ, který měl za cíl rozšířit členskou základnu házené na Valašsku. Vždyť házená v tomto regionu byla a je tradičně velmi populární. V letech 1997, 1998 a 2012 se mužstvo HC ZUBŘÍ stalo dokonce třikrát mistrem České republiky. Avšak i sportovní výsledky našich mladých žáků – házenkářů, reprezentujících Zubří, byly natolik dobré, že Český svaz házené začlenil naši ZŠ do systému sportovních škol ČR. Cílem sportovní výchovy a přípravy se tak stala nejen masovost, ale také výkonnost, která by předurčovala absolventy sportovních tříd k reprezentaci naší vlasti na mistrovstvích Evropy, světa, případně i olympijských hrách.
Výborné podmínky pro sport a tedy i házenou ve škole jsou zajištěny díky spolupráci ZŠ s Městským úřadem v Zubří    a HC Zubří. O tom, že naši žáci vzorně reprezentují město Zubří, házenkářský klub a tedy i naši ZŠ, svědčí množství vynikajících výsledků posledního období. Žáci 6.a 7.ročníku navázali na vynikající výsledky svých předchůdců, když tradiční celorepublikovou soutěž O NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ – ŠKOLSKÝ POHÁR v letech 20174,2015, 2016 a 2017 vyhráli.

Žáci 8.a 9. ročníku vyhráli v roce 2019 národní finále O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ ČR.

Dalších skvělých výsledků dosáhli žáci nebo absolventi naší školy v dresu  HC Zubří. Starší žáci vyhráli Žákovskou ligu ČR v roce 2017, mladší dorostenci získali titul mistra ČR v letech 2016 a 2019, starší dorostenci v letech 2017 a 2018. Obě kategorie získaly do svého držení v letech 2015,2016, 2017,2018 a 2019 i pretižní soutěž ČESKOSLOVENSKÝ POHÁR.

Úspěšní byli naši žáci i na mezinárodních turnajích . V letech 2015 až 2O20 vyhráli turnaje ve francouzském Nantes, maďarském Balatonfured či v Plzni..

Nejvýznamějším sportovním výsledkem je však skutečnost, že odchovanci ZŠ a zuberského házenkářského klubu pravidelně reprezentují ČR na mistrovstvích světa a Evropy jak v kategoriích mládežnických, tak i dospělých. Do užšího kádru české mužské reprezentace patří nebo patřili především Jakub Hrstka, Tomáš Číp, Miroslav Jurka, Tomáš Řezníček, Pavel Mičkal, Štěpán Zeman…

Jsme rádi, že se práce s mládeží na naší škole daří. Bez úzké spolupráce ZŠ, HC Zubří a hlavně MěÚ Zubří by však tyto úspěchy nebyly možné. Doufejme, že i současná generace žáků bude podobně úspěšná !

Absolventi naší školy, kteří reprezentovali Českou republiku:
Jakub KULIŠŤÁK – bývalý reprezentant ČR do 21 let ( účast na ME juniorů v Polsku v roce 2002)
Zdeněk KRPELÍK – bývalý reprezentant ČR do 21 let ( účast na ME juniorů v Polsku v roce 2002)
Tomáš ŘEZNÍČEK – reprezentant ČR do 21 let ( účast na ME juniorů v Polsku v roce 2002)
Pavel MIČKAL – reprezentant ČR do 21 let ( účast na ME juniorů v Lotyšsku v roce 2004)
Tomáš ŘÍHA – reprezentant ČR do 21 let ( účast na ME juniorů v Lotyšsku v roce 2004)
Štěpán RANDÝSEK – reprezentant ČR do 21 let ( účast na ME juniorů v Lotyšsku v roce 2004)
Svatopluk PERNICA – reprezentant ČR do 21 let ( účast na ME juniorů v Lotyšsku v roce 2004)
Martin HRSTKA – reprezentant ČR do 21 let ( účast na ME juniorů v Lotyšsku v roce 2004)
Tomáš BECHNÝ – reprezentant ČR do 21 let ( účast na ME juniorů v Lotyšsku v roce 2004)

SPOLUPRÁCE S HC ZUBŘÍ – zde

Více aktuálních informací naleznete zde.

Více informací popisujících rozsah a způsob výuky naleznete zde.

MODERNÍ GYMNASTIKA

Moderní gymnastika se v Zubří začala cvičit již před více než 30 lety. Zakladatelkou oddílu byla Mgr. Jana Mikulenková – učitelka na 2. stupni naší školy.Již od počátku spolupracuje oddíl moderní gymnastiky se základní školou. Během této doby jím prošlo mnoho úspěšných gymnastek – žákyní naší ZŠ. Při vytváření sportovních tříd tvoří gymnastky dívčí část této třídy (chlapeckou část zase házenkáři). Děvčata mají množnost navštěvovat nepovinný předmět pohybové hry – zaměřený na moderní gymnastiku. V hodinách se připravují na soutěže a taneční vystoupení. Na to pak navazují hlavní tréninky pod vedením kvalifikovaných trenérek MG.Děvčata jsou rozdělena podle věku a výkonnosti na několik kategorií:
VOLNÝ PROGRAM
naděje nejmladší 1.+ 2. třída
naděje mladší 3.+ 4. třída
naděje starší 5.+ 6. třída
Soutěží se ve volných sestavách a tyto jsou nejvyššími soutěžemi v republice.

POVINNÝ PROGRAM
III. VTp 1. – 3. třída
II. VTp 4. – 6. třída
I. VTp 7. třída

ZÁJMOVÁ GYMNASTIKA
Zde se děvčata zaměřují na taneční průpravu, připravují taneční vystoupení a některé soutěží v základním programu. Jedná se vlastně o „cvičení pro radost“.Ve spolupráci se školou jsou pořádány všechny oddílové přebory a nejlepší žákyně reprezentují Zubří na oblastních a pohárových soutěžích v celé republice. Nemůžeme opomenout ani taneční vystoupení při každém školním plese a při nejrůznějších sportovních i kulturních příležitostech.

Více aktuálních informací naleznete zde.

Více informací popisujících rozsah a způsob výuky naleznete zde.