image_print

VÁNOČNÍ LAŤKA 2022

V úterý 20. prosince trávili všichni žáci II. Stupně ZŠ v ROBE Aréně, kde se konal již 17. ročník Vánoční školní laťky. Přihlásit se do soutěže ve skoku vysokém mohlo maximálně 5 dívek a 5 chlapců z každé z 12 tříd II. Stupně. Ten, kdo se na soutěž ve skoku vysokém neodvážil, dostal následně příležitost v přestávce mezi soutěžními bloky. Čtyři dívky a čtyři chlapce z každé třídy čekala soutěž ve vnitřní podobě Biatlonového závodu. Na trati kromě střílení je čekalo i zdolání několika překážek. Střelecké stanoviště bylo oproti klasickému biatlonu specifické, protože závodníci stříleli z kleku. Po střelbě následovala trestná kola, jejichž počet se odvíjel od počtu nesestřelených kuželů.  

Soutěž ve skoku vysokém probíhala ve 4 kategoriích, mladší dívky a chlapci (6. – 7. třída), starší dívky a chlapci (8. – 9. třída). Žáci si mohly vyzkoušet atmosféru opravdového závodu. Kromě rozhodčích, kteří dávali pozor na jednotlivá doskočiště, měli tyto závody i zapisovatele, ukazovatele počtu pokusů a zároveň skákanou výšku a samozřejmě i naprosto fantastické publikum, které se snažilo ze všech sil povzbuzovat svoje favority.  

V letošním ročníku se povedl překonat pouze jeden rekord Vánoční laťky, a to v kategorii mladších děvčat, který překonala Sofie Křesťanová ze 7.A skokem vysokým 136 cm.  

Celé dopoledne se o zábavu diváků a zajištění celého dopoledne starala třída 9.A v čele se Štěpánkou Cibulcovou, která měla na starost komentování průběhu všech skokanských závodů.  

Po ukončení soutěží a vyhlášení výsledků překvapila na závěr 9.A i vánoční koledou, kterou odzpívala společně i se svým třídním učitelem Martinem Hrstkou.  

Výsledky vánoční laťky 2022:  

Mladší dívky:  

 1. Místo – Sofie Křesťanová 136 cm 
 2. Místo – Johana Krupová 130 cm 
 3. Místo – Ema Hasalíková 130 cm 

Starší dívky:  

 1. Místo – Tereza Frýdlová 141 cm 
 2. Místo – Nela Zerzáňová 141 cm 
 3. Místo – Nicol Korgerová 141 cm  

Pořadí u starších děvčat určoval počet nezdařených pokusů na poslední skočené výšce 

Mladší chlapci:  

 1. Místo – Vítek Onderka 143 cm 
 2. Místo – Martin Tovaryš 140 cm 
 3. Místo – Boris Borák 135 cm 

Starší chlapci:  

 1. Místo – Josef Randus 163 cm 
 2. Místo – Adam Jaša 155 cm 
 3. Místo – Matěj Koleček 155 cm 

Závěrem bych ráda poděkovala všem, co se na přípravě laťky podíleli. Tělocvikářům – Jiřímu Mikovi a Martinu Hrstkovi, technickému zázemí Marku Miklovi a Ladislavu Zetkovi, podpůrné síle Jaroslavě Juříčkové, a hlavně nadačnímu fondu za poskytnutí cen.  

Obrázky z akce naleznete zde.

Vypracoval Mgr. Iva Závišková

VÁNOČNÍ TURNAJ V PING-PONGU

Ve středu 21. prosince se uskutečnil panem učitelem Cabákem organizovaný turnaj ve stolním tenise, zvaném také ping-pong. (Neplést s King-kong!) Ve dvou kategorií mladších a starších účastníků se dohromady u stolu vystřídalo 38 hráčů. Ve finále se utkali nejlepší dva z každé kategorie. U mladších to byl Kristian Cabák proti Pepovi Brokešovi. Ve starší kategorii Samuel Kalous a Matyáš Křenek. Finále před zaplněnou tělocvičnou a za bouřlivého povzbuzování vyhráli bratranci Sam a Pepa. Všem hráčům děkujeme za předvedené výkony a nadačnímu fondu za zakoupení cen pro finalisty.

Obrázky z akce najdete zde:

 

VÁNOCE VE SVĚTĚ

Dne 22.12.2022 proběhl projektový den nazvaný Vánoce ve světě. Třídy si už před vánocemi vylosovaly státy, které poté prezentovaly ve své představě, jak zde probíhají vánoce. I když některá vystoupení nebyla ryze vánoční, je možné, že skutečně připomínají vánoce třeba v Indii. Porota nakonec odměnila všechny zúčastněné rovnoměrně přiděleným počtem sladkostí. Vrcholem akce pak bylo vystoupení žáků a žákyň z Dramatické výchovy pod vedením paní učitelky Gazdové, což byl velmi hezky odehraný, odezpívaný a předvedený živý betlém s malým ježíškem i velkým oslíkem.

Obrázky z akce najdete zde:

S koncem roku

by měly docházet baterky a síly. U nás to neplatí. Vyrábí se, vymýšlí, motá, lepí a přelepuje, barví a pere. A když už času je tak akorát na drobné popracovní lelkování, přichází ten dobrodružný moment, kdy se vyvalí na chodby proudy hlásků a spojí se v impozantní sborový veletok.

Vypadá to přibližně takto.

Přejeme všem malým i větším, aby jejich hlasy zněly v dalším roce v pravý čas, čistě, zvučně, vesele i konejšivě.

Charitativní akce našich žáků vynesla 11.200 korun!

Ve čtvrtek 15. 12. se přelila chodbami budovy 2. stupně vlna solidarity se zuberskou rodinou Smočkových, která přišla v předvánočním čase o své bydlení. Kluci a holky z 9.B připravili pro své mladší spolužáky a pedagogy  prodejní svačinku v podobě 150 sladkých muffinů a 150 slaných šneků, které jim nabízeli o přestávce za symbolickou cenu 20 a 15 korun. Během dvaceti minut bylo vyprodáno a mísa plná drobných mincí i papírových bankovek dávala tušit, že získaná suma peněz nebude zanedbatelná. Celkový zisk byl příjemným překvapením pro všechny zúčastněné a byl poukázán na transparentní účet města Zubří.

Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc a především žákům 9.B, kteří celou akci zvládli sami bez jediného zádrhelu. Díky!

Po notové osnově kolem světa

Z Kalifornie přiletěl mandolínový šampion Radim Zenkl, aby nás provedl vánoční hudbou různých zemí. Při své návštěvě rozehrál nejen struny, ale i fujaru, pastýřskou píštalu, dvojačku, didgeridoo, brumli i fanfrnoch. Ukázal posluchačům pozoruhodné kousky, přiměl je jednoduše ke zpěvu, nenásilně je vyzkoušel a dokonce se nechal i doprovodit malým zuberským rytmickým orchestrem! 

Nahlédněte a poslechněte si tady.

Životy s překážkami

Zvídavci v prvních třídách měli možnost popřemýšlet nad superschopnostmi, dovednostmi a hrami lidí s postižením. Poté, co si s milou návštěvou, Alenkou Svobodovou, vyjasnili, s kolika různými druhy hendikepů mohou kamarádi žít, začali se nořit do hlubin respektu, ohleduplnosti a empatie. Hmatové pexeso, bílá hůlka, Braillovo písmo, znakování, nohopis, zvukový míč, bezbariérový přístup a paralympiáda už nejsou neznámými pojmy. Věříme, že naše děti nebudou zkoumat překážky samotné, ale způsob, jak se s nimi vypořádat.

Exkurze vede tudy.

Vánoční dílničky ve šk. družině

Doba adventní je již v plném proudu příprav a shonu. Abychom se i ve škole trošku vánočně naladili, probíhají ve školní družině vánoční dílničky. Děti si mohou vyrobit několik vánočních ozdob a dekorací.

Foto z tvoření zde.

Video z vánočního aerobiku naleznete zde.

Policejní beseda ve školní družině

Na přelomu listopadu a prosince do všech oddělení školní družiny zavítala paní policistka z Valašského Meziříčí. Její přednáška byla zaměřena na prevenci a zásady slušného chování ve škole i mimo ni. Padly zmínky o pravidlech, o důležitosti a výhodách jejich dodržování. Děti se vášnivě zapojily do diskuze a dokonce si vyzkoušely pouta!

Podívejte se tady

Mikulášská nadílka

Dne 6.12. na druhém stupni ZŠ zazněly koledy, ale také řinčení řetězů a dunění čertovských kopyt. Čerti si pár zlobivých dětí odnesli s sebou do pekla, ale po chvíli je raději vrátili. Naštěstí zde byli i Mikuláš s anděly, kteří hodné děti obdarovali perníčky. Této mikulášské nadílky se ujala třída 9.C.

ZŠ Zubří

Boj o Mikulášův vyrovnaný hlas a tanec anděla

aneb Čertí šmouhy nesou štěstí (i těm čistým)

Než se soumrakem vyběhla spravedlivá Mikulášova družina mezi různými skutky zatížený lid, vyzkoušela si za světla své řetězy, nervy i pytle v naší hale. S očima navrch hlavy a chvějícími se hlasy se u vchodu malí hrdinové pozdravili se zbytkem školy a usedli do svého barevného sektoru. Postupně se vystřídali u překážek, kotrmelců, běhu, válení míčů, rychlostního oblékání, hodu na cíl a žonglérských kousků. Zpěvem koled a vánočních písniček si získali potlesk i srdce andělská. A Mikuláš uklidněn tím vystoupením rozhodl (broukaje si pod fousy), že čerti vrátí všechny posbírané polepšené kajícníky. Perníkem umatlané pusy se už pak mohly jenom usmívat.

Děkujeme, milá a hbitá  4.A a herecky talentovaná 9.B! Hani a Martine, měli jste to zrežírované parádně. A jedno dvoumetrové BRAVO a pohlazení malých ruček patří Katce Šuplerové.

Důkazy jsou tady…pokud je neodnesl čert.

Jak vybrousit slovo

do diamantova. Někdy se našim dětem poštěstí setkání s člověkem, který je svým nadšením strhne k výkonu nebývalému. To si ani nevšimnou, že jim naskočily hlásky, které dosud jejich pusy neopustily. Slávek Boura se svými Logohrátkami po roce přijel za prvňáčky. Rozcvičili si jazyky, krčky i čelisti, zakouzlili si, rozchechtali se a už to plynulo. Teď záleží jen na trpělivosti a tréninku, když už máme důkazy, že to jde!

Slyšet to sice není, ale…tudy.

Do vesmíru

Naše páté třídy se odvážily podívat za hranice. Za hranice naší planety. Prozkoumaly ve hvězdárně Sluneční soustavu; prakticky, kam až dalekohled oku umožnil, a teoreticky celý zbytek. Zvědavé otázky padaly jedna za druhou a můžeme doufat, že za pár let někdo z návštěvníků poodhrne další tajemství.

Nahlédněte tady.