image_print

Už jsme taky začali

Školní rok se nám i ve školním klubu krásně rozjel, už máme přihlášeny všechny účastníky, jak na volnočasový klub o hodinových přestávkách, tak na zájmové kroužky. Opět je největší zájem o kroužky keramiky, Kuchaříka a Piccasa. Ve volném klubu si hrajeme stolní a kolektivní hry, které jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj žáka, trénujeme paměť, logiku, podporujeme sociální dovednosti a tvořivost. Rádi si povídáme, učíme se hru i odpočíváme. Zařazujeme sportovní a pobytové aktivity s využitím tělocvičny naši ZŠ a sportovního centra u nové ZŠ. Snažíme se utužovat kamarádský kolektiv mezi všemi dětmi, s důrazem na vzájemný respekt.

V Keramickém kroužku pro pokročilé začal projekt Šablony II. – Odborník ve výuce. Děti mají možnost pracovat s paní J. Šindlerovou a vyzkoušet si nové postupy při práci s keramickou hlínou.

Školní rok se tedy rozběhl vesele a my se už těšíme, co nám přinesou měsíce příští. 🙂

http://Malá ochutnácka- foto zde

Nabídka mimoškolního vzdělávání při školním klubu na rok 2019/20

Kroužky povede :  J. Juříčková

BARVIČKA– kroužek pro děti  1.- 3. ročníku, které rády malují a tvoří. Osvojí si základy kresby tužkou, úhlem, erem a tuší, malby vodovou a akrylovou barvou. Vyzkouší si  3D práci s papírem, textilem aj. materiály. Malujeme na kartony, desky a plátna.

Mladý keramik – kroužek pro děti 1. a 2. ročníků. Děti se seznámí se základními principy při práci s keramickou hlínou. Osvojí si první postupy při výrobě jednoduchých výrobků. Naučí se soustředit na zadaný úkol a zlepší jemnou motoriku.

Kuchařík – kroužek pro děti 4. – 9. roč. Seznámí žáky s jednoduchými postupy vaření jídel, úklidu, stolováním, chováním u stolu. Děti se naučí rozdělit si práci a vzájemně si pomohou dopracovat se k dobrému jídlu.

Keramika – pro děti  2. – 3. ročníku. Děti získají první dovednosti zpracování keramické hlíny. Naučí se pracovat podle předem daných postupů, zlepší si jemnou motoriku.

Dívčí klub – kroužek pro děvčata 3. – 9. Roč.. Dívky si vyzkoušejí základy ručních prací ( šití, háčkování, pletení, ), vyrobí si dekorace do pokojíčků, dárky pro své blízké, doplňky k oděvům, namalují si trička.

Výtvarně -keramická dílna – kroužek pro děti   4.-9. roč. Zaměřujeme se na výrobu keramiky podle vlastního návrhu, který nejprve namalujeme, prodiskutujeme a tvoříme. Zaměřujeme se na kvalitní zdobení keramiky. Snažíme se o rozvoj estetického cítění dítěte.

Piccaso – kroužek pro pokročilé malíře ( 4.-  9. Roč.) Snažíme se o rozvoj výtvarného cítění dětí, zdokonalování výtvarných technik, prosazování  a vytváření  vlastního výtvarného návrhu, kvalitní dokončení práce. Seznámení s prací výtvarných umělců různých období.

Keramika pro pokročilé – pro děti 4. – 9. roč., které znají základy práce s ker. hlínou. Pracujeme podle zadaných, ale i vlastních návrhů. Snažíme se o kvalitní dokončenou práci. Učíme se základy práce na hrnčířském kruhu.

Keramika pro děti a rodiče. Kroužek se uskuteční vždy 1x za měsíc. Termíny budou uvedeny na přihlášce. Rodiče se mohou společně se svými dětmi podílet na výrobě jednoduchých výrobků za přítomnosti keramického mistra.

Kroužky povede:  Zdenka Janušová

Kdo si hraje, nezlobí – kroužek pro děti, které rády tráví čas s kamarády. Budou mít příležitost naučit se mnoho nových her na hřišti, v tělocvičně i u stolečku. Zažijí pocit výhry i prohry, naučí se chovat k ostatním.

Táborový oheň-  ( 6. – 9.roč.) Chceš se stát námořníkem, zálesákem, trampem ?  Chceš si vyzkoušet,  jaké to je být pravým táborníkem? Přihlas se do kroužku táborového ohně. Budeš překvapen(a), co všechno ještě neznáš.

Kroužek povede: Mgr. Š. Janušová

Zdravotní kroužek – děti se prakticky seznámí se zásadami první pomoci.

ŠK nabízí činnosti mimo kroužky i o hodinových přestávkách a po vyučování. Je nutné vyplnit přihlášku na nepravidelnou činnost.