Základní škola Zubří

okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří ————— školní rok 2018 / 2019
image_pdfimage_print

Od

Školní klub – Letní výtvarný ateliér 2019

Letos, se již v řadě po třetí uskutečnil v termínu od 8. 7. do 12. 7. 2019  příměstský Letní výtvarný ateliér. Přihlásilo se celkem 40 dětí, které rády tráví prázdniny v kolektivu, tvoří a hrají různé hry. Scházely se každé ráno v 8.00 hod. ve školním klubu ZŠ. Čekal na ně bohatý program. Každý si namaloval originální táborové tričko, baťůžek, vyrobil svícen ubrouskovou technikou, ozdobil rámeček na táborovou fotku a vyzkoušel encaustiku ( malování voskem) trochu jinak. Každý den končil netradiční aktivitou např. módní přehlídkou, zpěvem a hrou na nástroje v soutěži superstár. Ve středu jsme jeli na celodenní výlet do Teplic a navštívili jsme Zbrašovské jeskyně. Po prohlídce jsme pěšky putovali na Aquapark do Hranic. Po dobrém obědě začal plavecký rej. Unaveni, ale spokojeni jsme se vrátili a těšili na další prožité dny. V pátek jsme ukončili tábor odpolední hrou nazvanou Pointilismus, kdy děti tečkovaly obrázek různými částmi těla. Domů odcházeli všichni pomalovaní, protože jsme vyzkoušeli malovaní na obličej. Myslíme si, že i letos se nám ateliér docela povedl. O děti se ze všech sil staraly vedoucí Jarka Juříčková, Radka Krůpová, Radka Oravová a Bára Cábová, kterým patří velký dík. Malá ochutnávka z uplynulého týdne zde

Od

Školní klub – Co rádi děláme.

V květnu začali mladí výtvarníci z kroužku Piccaso, pracovat na malbě velkoplošného obrazu, který by charakterizoval zájmové zaměření naši školy. Jako techniku jsme vybrali malbu akrylovými barvami, kterou zvládly i menší děti. Po bouřlivé debatě jsme obrazu dali název „ Co rádi děláme“. Dílo jsme umístili na chodbu u tělocvičny ZŠ a myslíme si, že se nám docela povedlo.

Od

Školní klub – Hodnocení práce za 2. pololetí 2018/19

HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍHO KLUBU ZA DRUHÉ POLOLETÍ 2018/19

I v druhém pololetí pracoval ŠK podle RVP pro zájmové vzdělávání. Byly splněný klíčové kompetence a vytvářeny účelně řízené činnosti, prostor pro individuální potřeby a schopnosti dětí. Byl kladen důraz na srozumitelnost zadání a organizaci činnosti kroužků. Snažila jsem se o plnohodnotné naplnění vymezeného času, využití pomůcek. K vytýčenému cíli jsem používala a) klasických metod práce – vysvětlování, předvádění, pozorování, práce s obrazem, instruktáž a napodobování, b) aktivizujících metod – řešení problémů, rozhovor, výtvarný experiment, hra. Teoretické informace byly dětem předkládány prostřednictvím výkladu a názorných ukázek. Účastníci pracovali podle zpracovaných metodických postupů pro jednotlivé činnosti a výrobky.
Ve výtvarných kroužcích jsme se jako každoročně zapojili do soutěží SVČ Rožnov. V únoru to byla soutěž pod názvem „ Valašská zima“- 3. místo v 2. kat. Lucie Fialová a Vanesa Vojkůvková, 1. místo ve 3. Kat. Nikola Vašková a Eliška Randusová.
Do celostátní soutěže Den Země v národním parku Podyjí pod názvem „ Příroda kolem nás“ bylo zasláno 6 prací – oceněné práce Lucie Fialová, 2. místo Helena Billová.
V březnu se zapojily výtvarné a keramické kroužky do vyrábění drobných dárků na Benefiční jarmark a pro děti k zápisu do 1. tříd. Bylo vyrobeno 80 výrobků.

V květnu začali mladí výtvarníci z kroužku Piccaso, pracovat na malbě velkoplošného obrazu, který by charakterizoval zájmové zaměření naši školy. Děti daly obrazu název „ Co rádi děláme“. Obraz jsme umístili na chodbu u tělocvičny ZŠ.

Všechny předem naplánované činnosti byly uskutečněny a splněny.(Zimní soustředění sportovních tříd, benefiční jarmark, ples žáků 9. roč.)

Od

Školní klub – Piccaso a Barvička

Od září 2018 pracovaly při školním klubu výtvarné kroužky Barvička a Piccaso. V průběhu roku měly děti možnost si vyzkoušet různé výtvarné techniky jako je kresba, malba vodovými a akrylovými barvami, práci se suchým pastelem, tuší, pastelkami. Tvořili jsme z papíru, keramické hlíny aj. materiálu. Jestli se dětem snažení povedlo, můžete zhodnotit zde.

Od

Školní klub – Keramika pro rodiče a děti

I v letošním školním roce pracoval při ŠK keramický kroužek pro děti a rodiče. Maminky si mohly vyzkoušet v praxi práci s keramickou hlínou. Začali jsme úplně jednoduchými ker. výrobky a dnes už tvoříme složitější zahradní keramiku aj.. Mnohdy jsou maminky překvapené, jak jednoduše se dají některé výrobky vyrobit a jak šikovné mají děti. Některé práce jsou už na profesionální úrovni. V tomto případě je nejdůležitější spolupráce rodičů a dětí, společné  trávení volného času. Kroužek se schází pravidelně, po domluvě jednou za měsíc, již několik let.  Letos jsme se sešli sedmkrát a vznikly opravdu pěkné výrobky. Malá ochutnávka prací zde.

Od

Školní klub – PROSTŘENO 2019

28. května 2019 se v kroužku Kuchařík uskutečnila soutěž podle scénáře TV Prima Prostřeno. Do soutěže se zapojilo celkem 16 dětí, rozdělených do tří družstev. Jejich úkolem bylo vymyslet a připravit jednoduché meny , složené z předkrmu, hlavního chodu( bez polévky) a dezertu, v časovém limitu 2 hodin. I když jsme nedodrželi scénář TV, chybělo jen šmejděníčko a program, měli všichni plné ruce práce a jenom tak tak se vešli do limitu. Hodnotilo se meny, příprava a rozdělení úkolů v družstvu, spolupráce mezi účastníky, tabule a samotný výsledek vaření. Po degustaci byly vyhlášeny výsledky. 1. místo: E. Kantorová, N. Zerzáňová, M. Radová, M. Volný, P. Válek, 2. místo:  A. Veselková, T.  Bílek, N. Bénová, E. Randusová a 3. místo: D. Fojtášek, T. Andrýsková, A. Kolečková, P. Jelínek, A. Hýblová. Foto z akce najdete zde.