ÚKOLY OD 15.6. DO 19.6.

image_print

PONDĚLÍ 15.6.

Český jazyk

 •  uč. str. 100 – INFINITIV (neurčitý tvar) – přečti si žlutou tabulku
 • do sešitu cv.2 /str. 100 – najdi slovesa, která nejsou v ifinitivu a urči osobu, číslo, čas
 • pak si vyber 4 slovesa v infinitivu, zapiš je pod sebe a do dalších dvou sloupců je napiš v 1. osobě čísla jednotného a ve 3. osobě čísla množného a v přítomném čase

Vzor:    infinitiv             1.os.č.j.          3. os.č. mn.

              psát                     (já) píšu           (oni) píšou

Matematika

 • uč.str.78 – NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM ZPAMĚTIpřečti si postup v tabulce (zkoušeli jsme ve škole)

 • do sešitu cv.3 / str. 78 (udělej si nožičky s rozkladem, kdo spočítá z hlavy, nožičky dělat nemusí)

Angličtina

 • zopakuj si měsíce v roce  – viz učebnice str. 63 – už je zvládneš odříkat zpaměti, jak jdou po sobě?
 • pracovní sešit str. 58 / spodní obrázek – vybarvuj podle nápovědy

ÚTERÝ 16.6.

Český jazyk

 • uč. str. 101 – ZVRATNÁ SLOVESA
 • Do sešitu cv. 2 / str. 101 – dle zadání a cv. 3 – z první věty vypiš podstatná jména a urči pád, číslo, rod

Matematika

 • pracovní sešit str. 35 / cv. 15
 • dobrovolně cv. 4 / str. 32 (vynechali jsme)

Angličtina

 • učebnice str. 61 – čti otázky a zkus na ně odpovídat
 • pracovní sešit str. 59 / cv. 3

STŘEDA 17.6.

Český jazyk

 • učebnice str. 102 a 103 – přečti si žluté tabulky a prohlédni si tabulky časování

 • do sešitu cv. 3 / str. 102 – doplň chybějící písmena a u sloves v prvním řádku urči osobu a číslo – můžeš psát klidně na papír do tabulky pro slovesa,

  Vzor:  umím (1.os., č. j.)

Matematika

 •  pracovní sešit str. 36 / cv.16  a cv. 18 ( piš výsledky nad příklad)

ČTVRTEK 18.6.

Český jazyk

 • napiš do sešitu z učebnice str. 103/ cv. 6 – slovesa si napiš pod sebe do sloupečku, jednoduchý slovesný tvar podtrhni modře, složený slovesný tvar červeně a do závorky urči jejich osobu a číslo

Matematika

 • pracovní sešit str. 36 / cv. 19 (a už víme, že když tam není závorka, tak má násobení  a dělení přednost před sčítáním a odčítáním)

PÁTEK 19.6.

Český jazyk

 • učebnice str. 106 – přečti si žlutý rámeček – STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ – jednoduše řečeno – větu jednoduchou poznáme tak, že je v ní jen jedno sloveso (Naše maminka peče ty nejlepší buchty.), ale v souvětí je sloves více (Naše maminka peče ty nejlepší buchty, které znám.)

 • učebnice  str. 107 – ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE – přečti si žlutý rámeček – zjednodušeně: podmět = KDO? (podst. jméno v 1. pádě) a přísudek = CO DĚLÁ? (sloveso) např. maminka peče, tatínek řídí, dítě si hraje,.. Podmět podtrhneme ve větě rovnou čarou, přísudek vlnovkou a spojíme je dvojitou svorkou – viz žlutý rámeček
 • do sešitu  str. 106 / cv. 2 dle zadání

Matematika

 • do sešitu z učebnice str. 79 / cv. 8 ( stačí 4 sloupečky) – s nožičkami nebo bez

Angličtina

 • pracovní sešit str. 60 – Quiz time A, B, odkaz na správné odpovědi z části B zde:

http://www.zszubri.cz/wp-content/uploads/2020/06/PS-odpovědi.docx

 • pracovní sešit str. 62 – 63 – dobrovolně

PRVOUKA

http://www.zszubri.cz/wp-content/uploads/2020/06/PRV_Žijeme_zdravě.docx

 

ODKAZ NA ARCHIV STARŠÍCH ZADÁNÍ:

https://www.zszubri.cz/?p=11444