duben

Den Země oslavujeme ve škole soutěžemi a prací

image_print

Pátek 5. dubna patřil na 2. stupni ZŠ velkému úklidu našeho města. Před tím se ale ještě děti utkaly ve výtvarné, přírodovědné a ekologické soutěži, jejíž vítězem se stala třída 8.C. Poté 12 tříd vyrazilo prozkoumat různá zákoutí, meze a strouhy, které by mohly ukrývat menší či větší skládky odpadků. Pod vedením svých učitelů a asistentů žáci naplnili desítky pytlů mnohdy zajímavých a nečekaných věcí, které našli na svých předem vytýčených trasách.

Celá akce se uskutečnila v přímé spolupráci se zaměstnanci MěÚ Zubří, kteří nás zabezpečili materiálně, podpořili morálně a odvezli odpadky v naplněných pytlech tam, kam měly patřit už v okamžiku, kdy je ruce našich spoluobčanů upustily do míst, kde nemají co dělat. Děkujeme za spolupráci!

Fotografie zde.