MĚSÍČNÍ PLÁN


Plány se aktuálně doplňují, znění plánů nemusí být pro dynamické a náhlé organizační změny v souladu se skutečně provedenými akcemi, jejich posláním je pravděpodobný plánovaný záměr konání akce.