STONOŽKA – 2014 – 2015

063-3-Pavelková Anna-Kubelová Zuzana-Dobešová Kateřina-Trojáková Kamila-Vrátná Natálie-Červená Nikola-ZŠ Zubří


V druhém pololetí se žáci II. stupně zaměřili ve výtvarné výchově na soutěž „Karel IV. – Otec vlasti“, kterou pořádá hnutí Na vlastních nohou ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským. Vyhodnocení proběhne v prosinci po tradiční stonožkové mši svaté v Praze.

Do Prahy jsme zaslali kolekci maleb i prostorových prací nejen z II. stupně, ale přidali se k nám i žáci z I. stupně a Školního klubu.

Obrázky najdete zde.