image_print

Domácí toulky časem

Za devatero horami a devatero řekami žili úžasní žáci, kteří v době nečasu vytvořili velkou krásu. Deváťáci si našli chvilku na vytvoření kalendária inspirovaného svým datem narození. Osmáci se věnovali českým zemím v 19. století a ve svých výtvorech dokázali, že umí vyhledat zásadní informace a umí si je obhájit. Jelikož sedmáci nestihli ve škole předvést svá středověká města, oblékli se do středověkých modelů, vytáhli podomácku vyrobené husitské zbraně a všechno zdokumentovali. Na foto a video se podívejte zde. Šesťáci mají za sebou starověk a čekala na ně výzva v podobě římských bohyní, válečníků, konzulů a císařů. Jejich fotografie k prohlédnutí zde

ŠKOLENÍ PRO RODIČE – MAP

RODIČE A JEJICH DĚTI POHLEDEM PSYCHOLOGŮ. 
 
dovolujeme si vám zaslat pozvánku pro rodiče dětí na zajímavý webinář s lektorským tandemem PaedDr. Mgr. Věrou Facovou a MUDr. PhDr. Miroslavem Orlem, Phd.D. s názvem RODIČE A JEJICH DĚTI POHLEDEM PSYCHOLOGŮ. 

Webinář se uskuteční ve středu 10.6.2020 od 17 hodin.


Více informací o webináři lze najít na odkaze zde: http://www.maproznovsko.cz/rodice-a-jejich-deti-pohledem-psychologu/
  
Prosíme o vytištění a vyvěšení pozvánky u vás ve škole a rozšíření informace o konání webináře mezi rodiče. Děkujeme za spolupráci.
 

S pozdravem, 

 

Bc. Petra Šatánková

Koordinátor aktivit MAP
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Rožnov p. R.

 

Tel.: 777 793 716

E-mail: petra.satankova@maproznovsko.cz

Web: www.maproznovsko.cz

www.facebook.com/MAP2.Roznovsko/

 

 


LOGOHRÁTKY

Rádi bychom vás informovali o vysílání v pořadí již pátém pokračování úspěšného webináře pro rodiče „vašich“ dětí s odbornicí na logopedii Mgr. Lucií Pavlicovou.

Více informací o webináři LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ naleznete na odkaze zde: http://www.maproznovsko.cz/logohratky-v-domacim-prostredi-2/

Výuka na 2. stupni od 8. června 2020

Výuka na 2. stupni od 8. června 2020

  • Vzhledem k personálním a omezeným prostorovým podmínkám (výuka 1. st.) budou probíhat vzdělávací aktivity na 2. stupni ve stávajícím režimu formou vzdálené výuky.
  • Případné individuální konzultace žáků budou možné po vzájemné domluvě s vyučujícími při dodržení všech platných hygienických a bezpečnostních norem.
  • Vzdálená výuka bude ukončena v pátek 19. června.
  • Školní rok bude ukončen 26. června 2020 (viz organizace závěru školního roku) – informace zde.

Organizace závěru školního roku

Organizace závěru školního roku

Na základě § 24 odst.2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ve druhém pololetí školního roku 2019/2020  2 dny volna a to z technických důvodů (rekonstrukce sociálních zařízení na 1. stupni).  Školní rok bude ukončen v pátek 26. června. Vzhledem k zahájení prací se tento den nebude vařit a provoz školní družiny je zajištěn do 12:00 hodin.

ředitel školy

INFORMACE O PŘÍPRAVĚ 9. ROČ. NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Informace pro přípravu 9. ročníků – aktualizace

Vzhledem k termínu přijímacích zkoušek na střední školy (8. – 9. června) dochází k prodloužení osobní přítomnosti žáků 9. tříd za účelem přípravy k přijímacím zkouškám do 4. června. Výuka bude probíhat ve stejném režimu dvakrát týdně a to v úterý a ve čtvrtek.


INFORMACE o obnovení osobní přítomnosti žáků 9. tříd ve škole za účelem přípravy k příjímacím zkouškám

 

Termín: 11. – 22. 5. 2020

Žáci budou rozděleni do skupin max. do 15 osob, vstup do budovy školy bude umožněn pouze předem přihlášeným žákům (přihlášení žáků do 7. 5. 2020 zákonným zástupcem na zszubri@ro.inext.cz – do předmětu zprávy PŘÍPRAVA NA PZ.

Prosím pošlete zprávu ve znění:

Potvrzuji ÚČAST/NEÚČAST ……………………………………….. (jméno dítěte, třída) na přípravě k přijímacím zkouškám v termínu 11. – 22. 5. 2020.

Vstup do budovy a následná výuka bude umožněna JEN žákům, kteří osobně při vstupu odevzdají ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Čestné prohlášení je ke stažení zde: příloha_čestné_prohlášení nebo k vyzvednutí v kanceláři školy do 7. 5. 2020 vždy od 8.00 – 12.00 hod.).

Celé znění dokumetu MŠMT naleznete zde : ochrana_zdravi_zs

Výuka bude probíhat v tomto režimu:

Výuka bude probíhat ve dvou blocích – 7.40 – 8.40, přestávka, 9.00 – 10.00 hod. Po ukončení konzultací (tj. v 10.00 hod.) žáci odcházejí domů, nevaří se.

Žáky si vyučující vyzvedávají před budovou školy a následně budou odvedeni do příslušných učeben.

Výuka bude probíhat v rouškách.

Co s sebou: každý žák min. 2 roušky, igelitový sáček (na uložení použitých roušek), běžné pracovní pomůcky do ČJ, M (učebnice, pracovní sešity, pracovní sešit Hravá matematika, rýsovací potřeby), svačinu a pití.