Základní škola Zubří

okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří ————— školní rok 2019/2020
image_pdfimage_print

Od

Školní klub – Letní výtvarný ateliér 2019

Letos, se již v řadě po třetí uskutečnil v termínu od 8. 7. do 12. 7. 2019  příměstský Letní výtvarný ateliér. Přihlásilo se celkem 40 dětí, které rády tráví prázdniny v kolektivu, tvoří a hrají různé hry. Scházely se každé ráno v 8.00 hod. ve školním klubu ZŠ. Čekal na ně bohatý program. Každý si namaloval originální táborové tričko, baťůžek, vyrobil svícen ubrouskovou technikou, ozdobil rámeček na táborovou fotku a vyzkoušel encaustiku ( malování voskem) trochu jinak. Každý den končil netradiční aktivitou např. módní přehlídkou, zpěvem a hrou na nástroje v soutěži superstár. Ve středu jsme jeli na celodenní výlet do Teplic a navštívili jsme Zbrašovské jeskyně. Po prohlídce jsme pěšky putovali na Aquapark do Hranic. Po dobrém obědě začal plavecký rej. Unaveni, ale spokojeni jsme se vrátili a těšili na další prožité dny. V pátek jsme ukončili tábor odpolední hrou nazvanou Pointilismus, kdy děti tečkovaly obrázek různými částmi těla. Domů odcházeli všichni pomalovaní, protože jsme vyzkoušeli malovaní na obličej. Myslíme si, že i letos se nám ateliér docela povedl. O děti se ze všech sil staraly vedoucí Jarka Juříčková, Radka Krůpová, Radka Oravová a Bára Cábová, kterým patří velký dík. Malá ochutnávka z uplynulého týdne zde

Od

HLAVYLÁMÁNÍ S ČEŠTINOU VE VÝSLEDCÍCH

Tato soutěž trvala celý školní rok. Byla určena pro všechny žáky 2. stupně, kteří chtěli rozvíjet své dovednosti a schopnosti v oblasti českého jazyka a literatury. Nakonec se jich zapojilo celkem 25. V celkem 15 kolech se na stupně vítězů probojovali:1. Ondřej Hyjánek (590 bodů), 2. Lukáš Goláň (508 bodů) a 3. Michal Šuba (506 bodů). Na slavnostním ukončení školního roku byly těmto žákům předány ceny.

Děkuji Nadačnímu fondu ZŠ Zubří za financování soutěže.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Děkuji všem soutěžícím za účast a vítězům gratuluji.
Mgr. Pavel Čučka

Od

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

28. červen, tolik očekávaný den, kdy končil školní rok, přinesl ranní slavnost v podobě předávání knižních cen všem úspěšným žákům školy. Za účasti místostarosty Města Zubří Aleše Měrky předával Nadační fond školy ceny, ze kterých mají všichni jistě velkou radost. A vzhledem k tomu, že celá slavnost trvala téměř 1,5 hodiny, bylo oceněných žáků opravdu hodně. Můžete si je prohlédnou tady.

Od

Konec roku u cimbálu

Každý už všechno umí, slunko žhne a k úklidu v myslích a ve třídách se hodí trochu hudby. Muzikanti z Révy nechtěli tahat své nástroje po schodech, tak zůstali venku. A nemohli udělat lépe! Bosé nožky v trávě tančily, ruce se vlnily, zuby cenily a zaběhnuté tóny na cestě vysvětlovaly kolemjdoucím, že dnes je u nás veselo, mírumilovno a klidno (víc než obvykle:)).

Nahlédněte tady.

Od

Školní klub – Co rádi děláme.

V květnu začali mladí výtvarníci z kroužku Piccaso, pracovat na malbě velkoplošného obrazu, který by charakterizoval zájmové zaměření naši školy. Jako techniku jsme vybrali malbu akrylovými barvami, kterou zvládly i menší děti. Po bouřlivé debatě jsme obrazu dali název „ Co rádi děláme“. Dílo jsme umístili na chodbu u tělocvičny ZŠ a myslíme si, že se nám docela povedlo.

Od

Školní klub – Hodnocení práce za 2. pololetí 2018/19

HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍHO KLUBU ZA DRUHÉ POLOLETÍ 2018/19

I v druhém pololetí pracoval ŠK podle RVP pro zájmové vzdělávání. Byly splněný klíčové kompetence a vytvářeny účelně řízené činnosti, prostor pro individuální potřeby a schopnosti dětí. Byl kladen důraz na srozumitelnost zadání a organizaci činnosti kroužků. Snažila jsem se o plnohodnotné naplnění vymezeného času, využití pomůcek. K vytýčenému cíli jsem používala a) klasických metod práce – vysvětlování, předvádění, pozorování, práce s obrazem, instruktáž a napodobování, b) aktivizujících metod – řešení problémů, rozhovor, výtvarný experiment, hra. Teoretické informace byly dětem předkládány prostřednictvím výkladu a názorných ukázek. Účastníci pracovali podle zpracovaných metodických postupů pro jednotlivé činnosti a výrobky.
Ve výtvarných kroužcích jsme se jako každoročně zapojili do soutěží SVČ Rožnov. V únoru to byla soutěž pod názvem „ Valašská zima“- 3. místo v 2. kat. Lucie Fialová a Vanesa Vojkůvková, 1. místo ve 3. Kat. Nikola Vašková a Eliška Randusová.
Do celostátní soutěže Den Země v národním parku Podyjí pod názvem „ Příroda kolem nás“ bylo zasláno 6 prací – oceněné práce Lucie Fialová, 2. místo Helena Billová.
V březnu se zapojily výtvarné a keramické kroužky do vyrábění drobných dárků na Benefiční jarmark a pro děti k zápisu do 1. tříd. Bylo vyrobeno 80 výrobků.

V květnu začali mladí výtvarníci z kroužku Piccaso, pracovat na malbě velkoplošného obrazu, který by charakterizoval zájmové zaměření naši školy. Děti daly obrazu název „ Co rádi děláme“. Obraz jsme umístili na chodbu u tělocvičny ZŠ.

Všechny předem naplánované činnosti byly uskutečněny a splněny.(Zimní soustředění sportovních tříd, benefiční jarmark, ples žáků 9. roč.)

Od

ZUBRWOOD aneb Filmový svět naruby

Žáci dramatické výchovy a kroužku 2. stupně pod vedením p. uč. Kateřiny Gazdové zahráli veřejnosti i žákům a učitelům další autorskou hru. Po půlročním vymýšlení a dvouměsíčním zkoušení vznikl příběh plný filmových a pohádkových postav, jejichž pásky se zamotaly do sebe. To se zalíbilo zlé ženštině, která chtěla řídit svůj filmový svět. Ovšem netušila, že ve světě lidí se objeví tři nebojácné teenagerky, které se nejen dostanou za filmovou bránu, jejíhož strážce ženština uspala, ale že také pomocí společné síly s kladnými postavami  její nadvládu nad filmovým světem přemůžou. 34 mladých herců ze 6.-9. tříd tento příběh s písničkami a tancem 4x předvedlo v Klubu Zubří. Pokud jste představení neviděli, podívejte se na foto zde, v kanceláři školy je také k dispozici DVD. 

Od

Exkurze „šesťáků“ na městském úřadu Zubří

V rámci předmětu Výchova k občanství a ke zdraví se žáci 6. tříd seznamovali s učivem o obcích a městech, konkrétně o městě Zubří: o orgánech města – zastupitelstvu, radě města, odborech na úřadu. Součástí výuky byla také návštěva MěÚ Zubří v pondělí 10. 6. 2019 (6. A) a čtvrtek 13.6.2019 (6.B, 6. C), kterou nám zajistila a celou dobu se nám věnovala, paní Lucie Pernicová. Tímto jí moc děkujeme.

Foto zde.

Od

KOMIKS OD 7.B

Jako výstup z vlastní četby připravili také žáci 7.B komiksové vydání knížky Ivana Olbrachta Ze starých letopisů. Když si otevřete přílohu, můžete sami posoudit, jak se jim to povedlo.Ze starých letopisů_komiks7B

Od

Žáci 1.stupně ZŠ Zubří jsou také úspěšní v atletice

I když se naše škola zaměřuje na házenou a moderní gymnastiku, dokážou sportovci 1. stupně ZŠ zabojovat i v atletických soutěžích. Začali ŠTAFETOVÝM POHÁREM, kde získali prvenství v okresním kole a postoupili do Uherského Hradiště do kola krajského.  5.místo je krásným úspěchem.       ÚČASTNÍCI : Tom Frňka 3.A, Kuba Mach 3.A, Dominik Holiš 3.C, Tomáš Pavlíček 3.C, Jakub Vičan 5.A, Tom Pšenica 5.A, Filip Lukašík 5.C a Tomáš Bílek 4.A, Róza Mičolová 3.A, Kamila Zbranková 3.A, Johanka Krupová 2.C, Kristýna Švecová 2.B, Natka Benová 5.A, Nela Minarčíková 5.A, Štěpánka Cibulcová 5.A a Vendula Románková 4.A.

Letos nová atletická soutěž – ATLETICKÝ 3BOJ – přinesla našim sportovcům také hodně medailí v soutěžích jednotlivců i družstev. Družstvo ZŠ Zubří získalo ZLATÉ MEDAILE v okresním kole a BRONZ v krajském kole.                                                                                  

OKRES – JEDNOTLIVCI

1.roč.  Magdalena Černá I.C  3.místo, Lukáš Volný I.C 2.místo              

2.roč. Johana Krupová II.C 1.místo, Adam Orság II.C 1.místo, Kristýna Švecová II.B 2.místo, Lukáš Koliba 2.místo                      

3.roč. Kamila Zbranková 1.místo, Tomáš Černý 1.místo, Tomáš Frňka 3.místo            

4.roč. Tereza Andrýsková 2.místo, Tomáš Bílek 1.místo, Lukáš Snoza 2.místo             

5.roč  Štěpánka Cibulcová  1.místo, Nela  Minarčíková 2.místo

DRUŽSTVO  ZŠ Zubří 1.místo (Štěpánka Cibulcová, Nela Minarčíková, Tomáš Pšenica, Tomáš Bílek)

KRAJ – JEDNOTLIVCI

1.roč. Lukáš Volný 1.místo            

2.roč. Johana Krupová 1.místo, Adam Orság 1.místo, Kristýna Švecová 2.místo, Lukáš Koliba 1.místo                        

3.roč. Amálie Cibulcová 2.místo, Tomáš Frňka 1.místo     .                

4.roč. Tereza Andrýsková 2.místo, Lukáš Snoza 2.místo, Tomáš Bílek 3.místo                                                             

5.roč. Štěpánka Cibulcová 1.místo, Nela  Minarčíková 3.místo DRUŽSTVO   ZŠ Zubří  – 3.místo  (Štěpánka Cibulcová, Nela Minarčíková, Tomáš Pšenica, Jakub Vičan)

Do třetice pak přišla na řadu ČOKOLÁDOVÁ TRETRA  – závod s finále na Zlaté tretře pod patronací světového rekordmana Jana Železného.    Jednalo se o běh na 100, 200 a 300 m.

Nejlepších 18 závodníků naší školy odjelo soutěžit na čtvrtfinále, které proběhlo na atletickém stadiónu  TJ Lokomotiva Olomouc. Sjelo se zde asi 400 závodníků škol  Zlínského a Olomouckého kraje.

Největšího úspěchu dosáhl náš prvňáček Jan ONDERKA, který z 95 závodníků získal 2.místo a postoupil do semifinále, které se koná 19.6. v Ostravě-Vítkovicích. Také skvělá bronzová medaile se houpala na krku Johanky Krupové v kategorii 2.-3.tříd, když dávala rozhovor pro rádio Orion.   

Krásná umístění mezi prvními získali ještě

Kategorie  1.tř. Magdalena Černá    5.místo, Magdalena Pechová   – 10.místo

Kategorie 2.-3.tř. Lukáš Volný  – 11.místo

Kategorie 4.-5.tř. Natálie Benová  8.místo

Ostatní se také moc snažili a dobíhali mezi prvními ve svých rozbězích.

Je moc hezké, že se naši žáci – házenkáři, gymnastky, lyžaři, fotbalisté aj.. umí úspěšně prosadit i  mezi malými  atlety z atletických škol a klubů v kraji.     Hana Šírová

Fotografie ze závodů jsou zde.

Od

KOMIKS OD 7.A

Jako výstup z vlastní četby připravili žáci 7.A komiksové vydání knížky Ivana Olbrachta Ze starých letopisů.
Pojďte si prohlédnout jejich knížku a posuďte sami, jak se jim to povedlo.Ze starých letopisů_komiks7A

Mgr. Pavel Čučka, učitel ČJ

Od

Pohádkový les ve šk. družině

Dne 7.června odpoledne patřila školní zahrada dětem ze školní družiny, které zde přišly oslavit Den dětí. Čekalo na ně spousta zábavných atrakcí, výborné občerstvení, o které se postaraly jejich šikovné maminky a nakonec stezka plná pohádkových bytostí. Foto ke shlédnutí ZDE. 

Od

Žáci 1.stupně ZŠ Zubří jsou také úspěšní v atletice

Zprávu o našich úspěších naleznete zde :

Od

Školní klub – Piccaso a Barvička

Od září 2018 pracovaly při školním klubu výtvarné kroužky Barvička a Piccaso. V průběhu roku měly děti možnost si vyzkoušet různé výtvarné techniky jako je kresba, malba vodovými a akrylovými barvami, práci se suchým pastelem, tuší, pastelkami. Tvořili jsme z papíru, keramické hlíny aj. materiálu. Jestli se dětem snažení povedlo, můžete zhodnotit zde.

Od

Školní klub – Keramika pro rodiče a děti

I v letošním školním roce pracoval při ŠK keramický kroužek pro děti a rodiče. Maminky si mohly vyzkoušet v praxi práci s keramickou hlínou. Začali jsme úplně jednoduchými ker. výrobky a dnes už tvoříme složitější zahradní keramiku aj.. Mnohdy jsou maminky překvapené, jak jednoduše se dají některé výrobky vyrobit a jak šikovné mají děti. Některé práce jsou už na profesionální úrovni. V tomto případě je nejdůležitější spolupráce rodičů a dětí, společné  trávení volného času. Kroužek se schází pravidelně, po domluvě jednou za měsíc, již několik let.  Letos jsme se sešli sedmkrát a vznikly opravdu pěkné výrobky. Malá ochutnávka prací zde.

Od

Hudební olympiáda

Poté, co prošli během 14 dnů sítem domácího kola, sešli se ti nejnaladěnější 🙂 časně ráno, aby bystrým uchem rozlišili drobné nuance melodií, tvary nástrojů, pohrabali se v životech hudebních skladatelů a popřemýšleli nad konejšivou stránkou hudby.

Zlato si odnesla Rozárka Machová z 5.B, stříbro Katka Šuplerová z 5.B, bronz Tonda Křenek ze 4.B, bramboříku poupě Tamara Vagáčová ze 4.A, píšťalku pro štěstí Radek Masařík ze 4.A, Nikol Klímková a Terka Smetanová ze 4.C. Gratulujeme!

Nahlédněte tady.

Od

Školní klub – PROSTŘENO 2019

28. května 2019 se v kroužku Kuchařík uskutečnila soutěž podle scénáře TV Prima Prostřeno. Do soutěže se zapojilo celkem 16 dětí, rozdělených do tří družstev. Jejich úkolem bylo vymyslet a připravit jednoduché meny , složené z předkrmu, hlavního chodu( bez polévky) a dezertu, v časovém limitu 2 hodin. I když jsme nedodrželi scénář TV, chybělo jen šmejděníčko a program, měli všichni plné ruce práce a jenom tak tak se vešli do limitu. Hodnotilo se meny, příprava a rozdělení úkolů v družstvu, spolupráce mezi účastníky, tabule a samotný výsledek vaření. Po degustaci byly vyhlášeny výsledky. 1. místo: E. Kantorová, N. Zerzáňová, M. Radová, M. Volný, P. Válek, 2. místo:  A. Veselková, T.  Bílek, N. Bénová, E. Randusová a 3. místo: D. Fojtášek, T. Andrýsková, A. Kolečková, P. Jelínek, A. Hýblová. Foto z akce najdete zde.

Od

Okresní a krajské kolo Poháru rozhlasu 2019

V pátek 17. května 2019 se na atletickém stadionu ve Valašském Meziříčí konalo okresní kolo atletické soutěže Pohár rozhlasu 2019. Jako vítězové okrskového kola postoupili do Valašského Meziříčí starší žáci, kteří získali 5 574 bodů. Družstvo mladších žákyň postoupilo z druhého místa rozdílem 141 bodů nad vítěznou ZŠ Videčskou.

Družstvo děvčat bojovalo trošku v jiné sestavě než v okrskovém kole. Předvedly opět pěkné atletické výkony a ziskem 4260 bodů skončily na 5.místě v okrese. Děvčata soutěžila v obou kolech v tomto složení Tereza Mizerová, Adéla Fiedlerová, Michaela Šimurdová, Nela Mičolová, Štěpánka Brunová, Adéla Skýpalová, Kateřina Lajgotová, Lucka Ondruchová, Táňa Nečyporuková, Alžběta Petřeková (všechny 7. A), Lucka Macečková (6. A), Iva Divínová a Michaela Dořičáková (obě 6. B).

Družstvo starších žáků zabojovalo, získalo 5 499 bodů (v okrskovém kole získali 5 574 b.), 2. místo v okresním kole a také postup do krajského kola.

Krajské kolo se uskutečnilo ve čtvrtek 23. května 2019 v Uherském Hradišti. Počasí atletice opravdu nepřálo, a i když nepršelo, bylo zima a sychravo. Za reprezentaci školy a okresu patří klukům poděkování, že i v nepříznivých podmínkách dokázali bojovat o každý bod. Výkonem a ziskem 5 376 b. si kluci odvezli z Uherského Hradiště 8. místo.  Družstvo starších žáků tvořili tito žáci: Tomáš Randýsek, Jakub Cibulec, Ondra Krupa, Tomáš Kyryljuk, Marek Pšenica, Filip Šišák, Dominik Mareda, Miroslav Koleček, Lukáš Fait (všichni 9. A), Martin Zeman a Pavel Mancl (oba 8. A).

Foto z okresních závodů zde.

Foto ze krajských závodů zde.

Od

Sportuj ve škole aneb hodina pohybu navíc pro družinové děti

Již třetím rokem je naše základní škola zapojena nejprve do projektu MŠMT „Hodina pohybu navíc“, od loňského roku v pokračujícím projektu „Sportuj ve škole“, který převzala pod svá křídla Asociace školních sportovních klubů (AŠSK). Tento projekt je určen pro žáky I. stupně základní školy navštěvující družinu a jeho hlavním cílem je probudit u dětí zájem o sportování, naučit děti nové hry, zazávodit si a strávit hodinu týdně sportováním.

Hodina probíhá vždy ve čtvrek v tělocvičně nové školy a každá hodina je zaměřena na jiné hry, někdy na tradiční někdy na hry s netradičním náčiním a pomůckami.

Foto zde.

Od

Rožnovský slavíček zamával křídly

a naše ptactvo v zobáčku si odneslo veliké bohatství. Vlastně mají naši skřivánci poklad v hrdle; za ten byli po právu svým bratrem ve zpěvu oceněni.

V kategorii sólového zpěvu se ZLATĚ blýskla Adéla Mitášová s písničkou Colors of the wind, STŘÍBRNĚ Tereza Čermáková se songem 2002 a BRONZ si vyswingoval Tonda Křenek s klasikou Dítě školou povinné. Ve skupinovém zpěvu byly POZLACENY Ellen Randusová a Iva Kruntorádová s dechberoucím Make you feel my love, POSTŘÍBŘENY Sára Holišová, Viktorka Mizerová, Nicol Korgerová a Nela Minarčíková, které vsadily na něžný dvojhlas Stromy, a BRONZ přinesla Katce Závadové a Káji Žákové Ebenova perlička Tlapky klást potichu.

Veleúspěšnou letku ještě doplnili Terka Jaroňová, Jeremiáš Fojtík, Ivana Divínová, Anička Petřeková, Andrea Minářová a Adéla Hýblová. Milí zpěváčci, za odpoledne plné radosti děkujeme a GRATULUJEME!!

Prvních pár zkouškových fotek je tady, na zbytek a nahrávky se můžeme brzy těšit.

Od

Beseda žáků 8. tříd na Úřadu práce v Rožnově

Ve dnech 8. dubna a 20. května 2019 byla pro žáky 8. tříd zorganizována beseda na pracovišti Úřadu práce v Rožnově pod Radhoštěm. Besedu pořádá pro žáky základních škol informační a poradenské středisko ÚP ze Vsetína. Beseda byla v rámci školního předmětu „Svět práce“, cílem bylo seznámit žáky s množstvím informací, které potřebují pro své rozhodnutí týkající se volby povolání a volby střední školy.

Zkusili si také malý test „Jaké povolání se k tobě hodí?“, pracovnice také připomněly, co je velmi důležité při volbě povolání: osobní zájmy, školní prospěch, osobnostní schopnosti a dovednosti…atd.

Foto z besedy zde.

Od

Vypouštění otakárků

Od poloviny dubna se postupně líhnou otakárci, které jsme opatrovali přes zimu. Pokud máte na zahrádce kousek volného místa, máme pro vás v kanceláři naší školy připravena semínka živných rostlin pro housenky otakárků. Můžete si je vyzvednout v dopoledních hodinách. Semínka připravili žáci naší školy a jsou zdarma.

Tým ekologů ZŠ Zubří

Foto zde.

Od

BÁSNÍCI Z 9.B

Podle návodu Tristana Tzary jsme v 9. B vytvářeli dadaistické básně. Výsledkem je tento malý sborník, ve kterém si můžete počíst a podívat se, jak se to žákům a žákyním povedlo.Sborník Dada_9B
Mgr. Pavel Čučka

Od

Dykův Krysař jako komiks od 9.B

Krysař_komiks 9B_cely Žáci a žákyně letošní 9.B zpracovávali jako výstup z mimočítankové četby novely Viktora Dyka Krysař komiks. Abyste se společně se mnou mohli podělit o tu krásu, naskenoval jsem jednotlivé práce žáků a seřadil je do jediné elektronické publikace. Můžete tak posoudit sami, jak se jim to povedlo.

Mgr. Pavel Čučka

Od

Cestovatelská přednáška Jirky Máry jako odměna pro školu za 3. místo v celostátní soutěži

11. dubna 2019 si žáci naší školy vyslechli povídání cestovatele Jirky Máry. Cestovatelská přednáška byla hrazena z Nadačního fondu naší školy, na jehož účet byla zaslána finanční odměna za 3. místo v celostátní soutěži vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu „Přeměna odpadů na zdroje“. 3. místo získaly v loňském školním roce žákyně předmětu pěstitelské práce s projektem Pěstujeme pro otakárky.