AKTUALITY / AKTIVITY,  listopad

E-BEZPEČÍ – PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

image_print

Dne 2. listopadu se v jídelně školy uskutečnila osvětově-naučná přednáška, kterou vedl pan lektor doc. Szotkowski z renomované firmy E-bezpečí. Tématem přednášky bylo poučení o hrozbách a nebezpečích v kyberpropstoru a digitálním světě. Poutavý výklad na vysoké odborné úrovni zaujal bohužel málopočetnou skupinu rodičů, pro něž byl především připraven. Akce byla doprovázena i diskusí s občerstvením, kdy rodiče mohli ke škole vyslat jasné signály a názory ohledně problematiky užívání mobilních zařízení. Obrázky z akce najdete zde. Vedení školy předpokládá opakování akce s, doufejme, větší účastí.