KORONAVIR – ROZCESTNÍK

nformace pro období šk. roku 2023/2024

  •  výuka probíha bez omezení

 

Informace pro období šk. roku 2021/2022  • Opatření ředitele školy – září 2021

Informace pro rodiče     – Doplněk k opatření


  • Informace ŘŠ – klasifikace, omluvenky, zápis do TK

Po dobu prezenční výuky v letošním školním roce 2021/2022 budou využívány pro klasifikaci, omlouvání absence a komunikaci se zákonnými zástupci ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY (DENÍČKY v 1. a 2. ročníku).

Klasifikace v dmSoftware bude využita POUZE při zapisování čtvrtletních a pololetních známek. Třídní knihy zůstávají v obvyklé papírové podobě. Po dobu případné distanční výuky bude využíván pro klasifikaci, omlouvání absence a komunikaci se zákonnými zástupci dmSoftware. Třídní knihy zůstávají v obvyklé papírové podobě – nutnost pravidelného zápisu 1x týdně.

V příštím školním roce 2022/2023 bude využíván pro klasifikaci od 4. – 9. ročníku, omlouvání absence a komunikaci se zákonnými zástupci POUZE  dmSoftware. Třídní knihy zůstanou v obvyklé papírové podobě.

Třídní učitelé předejte tuto informaci na třídních schůzkách zákonným zástupcům žáků.