ŠVP

Aktuální verze ŠVP pro ZŠ Zubří v daném školním roce zde :


  • ŠVP platný a účinný pro 1. – 9. ročník ZŠ pro šk. rok 2020/2021 ŠVP 2020-21

  • ŠVP platný a účinný pro 1. – 9. ročník ZŠ pro šk. rok 2021/2022 ŠVP 2021-22


  • ŠVP platný a účinný pro 1. – 9. ročník ZŠ pro šk. rok 2023/2024

Ředitel ZŠ Zubří ustanovil 2 koordinátory ŠVP – Mgr. Marii Pyrchalovou a Mgr. Šárku Kocurkovou.

 

 

 

 

 

 

 

_


 

 

 

 

 

 

 

 

 

_