Základní škola Zubří

okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří ————— školní rok 2018 / 2019
image_pdfimage_print

Od

ORGANIZACE PRVNÍCH ŠKOLNÍCH DNÍ ŠK. ROKU 2018/2019

Milí žáci a žákyně, vážení zákonní zástupci, milí zaměstnanci školy, drazí přátelé a příznivci školy ! Vítáme Vás v novém školním roce 2018/2019 a přejeme Vám všem hodně sil a zdárných dnů !

Přehled organizace prvního týdne a dalších dní : (může být aktualizováno dle vyvinuvší se situace)


3.9.                       zahájení školního roku: 1.roč. do 8:30, 2. – 9. roč.do 9:20

TU seznámí žáky s rozvrhem třídy, školním řádem + dodatkem,  dodržováním zásad
bezpečnosti a chování, dodržováním dopravní kázně, upozorní na šetření školního majetku, vyplní s žáky úvodní stránku žákovské knížky, obědy jen pro přihlášené strávníky 2. – 9. ročníku, školní družina tento den není


4.9.                       1. ročník – 3 vyučovací hodiny    – zajistí TU,  jídelna vydává oběd č. 1 pro přihlášené strávníky, oběd bude zajištěn od 10:30 hod , provoz družiny ranní od 6:30 a odpolední do 16:00 hod, ŠD poskytuje služby zapsaným dětem

4.9.                       2.- 5. ročník – 4 vyučovací hodiny  třídnické – zajistí TU,  jídelna vydává oběd č. 1 pro přihlášené strávníky, ŠD poskytuje služby zapsaným dětem

4.9.                       6.-9. roč. : 1+2+3.hod. – TH, 4.+5. vyuč. a dozory dle zvláštního rozpisu- zajistí TU + PP, jídelna vydává oběd č. 1 pro přihlášené strávníky,


5.9.                       1. ročník – 3 vyučovací hodiny – zajistí TU, ŠJ a ŠD poskytuje služby v plném běžném rozsahu

5.9.                       2.- 5. ročník – 4 vyučovací hodiny (třídnické)        – zajistí TU

5.9.                       1.- 5. ročník – 4 vyučovací hodiny  dle rozvrhu     – zajistí TU


od 5.9.                 výuka dle pravidelného rozvrhu ( II.st. ) VČETNĚ odp. vyuč. , ŠD poskytuje služby v plném běžném rozsahu

od 6.9.                 výuka dle pravidelného rozvrhu ( I.st. ) BEZ povinně volitelných předmětů


od 10.9.              zahájení vyučování  nepovinných předmětů  výuka a  pov. vol. př. ( I.st. ) , ŠJ poskytuje služby v plném běžném rozsahu jídel č. 1 a 2.

od 10.9.              zahájení činnosti ŠK – zajistí J. Juříčková

Od

OZNÁMENÍ O PROVOZU ŠKOLY

Úřední hodiny pro veřejnost na období 07 – 08/2018 jsou vždy v pondělí od 8:00 do 12:00 ( podání žádostí, úřední jednání, vyzvednutí vysvědčení apod.)


Školní jídelna se řídí těmito organizačními pokyny :

Aktivace čipů na stravování na školní rok 2018/2019 bude probíhat telefonicky od 27.8.2018 – 31.8.2018 od 7.30 – 11.00 hod. Dne 30.8.2018 od 10.30 – 13.00 hod. Kontaktní telefonní číslo 571 757 215.

Přihlášky nových strávníků osobně / zákonným zástupcemú proběhne od 28.8.2018 do 31.8.2018 v kaceláři ŠJ na nové škole Hlavní 70 v době od 8.00 do 13.00 hod. Dne 30.8.2018 v době od 10.30 do 13.00 hod.

Je nutno znát číslo svého účtu a mít 100 Kč na zakoupení čipu !


Přípravný týden pro pedagogické pracovníky počíná se již od 27.8.2018 včetně nástupem v 8:00 hod.
V tomto týdnu se uskuteční opravné zkoušky, o jejichž termínech byli příslušní zákonní zástupci informováni.


Počátek výuky a první školní den je pondělí 3. 9. 2018, tento den školní jídelna vaří a poskytuje jídlo č.1 pro své klienty vyjma žáků a žákyň prvních ročníků. Více informací o organizaci výuky v prvních dnech šk. roku budou zveřejněny na tomto odkazu nejpozději do 28.8.2018