Základní škola Zubří

okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří ————— školní rok 2018 / 2019
image_pdfimage_print

Od

HLAVYLÁMÁNÍ S ČEŠTINOU VE VÝSLEDCÍCH

Tato soutěž trvala celý školní rok. Byla určena pro všechny žáky 2. stupně, kteří chtěli rozvíjet své dovednosti a schopnosti v oblasti českého jazyka a literatury. Nakonec se jich zapojilo celkem 25. V celkem 15 kolech se na stupně vítězů probojovali:1. Ondřej Hyjánek (590 bodů), 2. Lukáš Goláň (508 bodů) a 3. Michal Šuba (506 bodů). Na slavnostním ukončení školního roku byly těmto žákům předány ceny.

Děkuji Nadačnímu fondu ZŠ Zubří za financování soutěže.
Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Děkuji všem soutěžícím za účast a vítězům gratuluji.
Mgr. Pavel Čučka

Od

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

28. červen, tolik očekávaný den, kdy končil školní rok, přinesl ranní slavnost v podobě předávání knižních cen všem úspěšným žákům školy. Za účasti místostarosty Města Zubří Aleše Měrky předával Nadační fond školy ceny, ze kterých mají všichni jistě velkou radost. A vzhledem k tomu, že celá slavnost trvala téměř 1,5 hodiny, bylo oceněných žáků opravdu hodně. Můžete si je prohlédnou tady.

Od

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

Základní škola Zubří, okres Vsetín přijme učitele/učitelku s aprobací chemie, biologie, matematika.
Pracovní poměr: doba určitá (zástup za MD a RD).
Bližší informace na tel. číslech:

 571 658 920
 775 101 086

mail: zszubri@ro.inext.cz

Od

ORGANIZACE PRVNÍCH ŠKOLNÍCH DNÍ ŠK. ROKU 2018/2019

Milí žáci a žákyně, vážení zákonní zástupci, milí zaměstnanci školy, drazí přátelé a příznivci školy ! Vítáme Vás v novém školním roce 2018/2019 a přejeme Vám všem hodně sil a zdárných dnů !

Přehled organizace prvního týdne a dalších dní : (může být aktualizováno dle vyvinuvší se situace)


3.9.                       zahájení školního roku: 1.roč. do 8:30, 2. – 9. roč.do 9:20

TU seznámí žáky s rozvrhem třídy, školním řádem + dodatkem,  dodržováním zásad
bezpečnosti a chování, dodržováním dopravní kázně, upozorní na šetření školního majetku, vyplní s žáky úvodní stránku žákovské knížky, obědy jen pro přihlášené strávníky 2. – 9. ročníku, školní družina tento den není


4.9.                       1. ročník – 3 vyučovací hodiny    – zajistí TU,  jídelna vydává oběd č. 1 pro přihlášené strávníky, oběd bude zajištěn od 10:30 hod , provoz družiny ranní od 6:30 a odpolední do 16:00 hod, ŠD poskytuje služby zapsaným dětem

4.9.                       2.- 5. ročník – 4 vyučovací hodiny  třídnické – zajistí TU,  jídelna vydává oběd č. 1 pro přihlášené strávníky, ŠD poskytuje služby zapsaným dětem

4.9.                       6.-9. roč. : 1+2+3.hod. – TH, 4.+5. vyuč. a dozory dle zvláštního rozpisu- zajistí TU + PP, jídelna vydává oběd č. 1 pro přihlášené strávníky,


5.9.                       1. ročník – 3 vyučovací hodiny – zajistí TU, ŠJ a ŠD poskytuje služby v plném běžném rozsahu

5.9.                       2.- 5. ročník – 4 vyučovací hodiny (třídnické)        – zajistí TU

5.9.                       1.- 5. ročník – 4 vyučovací hodiny  dle rozvrhu     – zajistí TU


od 5.9.                 výuka dle pravidelného rozvrhu ( II.st. ) VČETNĚ odp. vyuč. , ŠD poskytuje služby v plném běžném rozsahu

od 6.9.                 výuka dle pravidelného rozvrhu ( I.st. ) BEZ povinně volitelných předmětů


od 10.9.              zahájení vyučování  nepovinných předmětů  výuka a  pov. vol. př. ( I.st. ) , ŠJ poskytuje služby v plném běžném rozsahu jídel č. 1 a 2.

od 10.9.              zahájení činnosti ŠK – zajistí J. Juříčková

Od

OZNÁMENÍ O PROVOZU ŠKOLY

Úřední hodiny pro veřejnost na období 07 – 08/2018 jsou vždy v pondělí od 8:00 do 12:00 ( podání žádostí, úřední jednání, vyzvednutí vysvědčení apod.)


Školní jídelna se řídí těmito organizačními pokyny :

Aktivace čipů na stravování na školní rok 2018/2019 bude probíhat telefonicky od 27.8.2018 – 31.8.2018 od 7.30 – 11.00 hod. Dne 30.8.2018 od 10.30 – 13.00 hod. Kontaktní telefonní číslo 571 757 215.

Přihlášky nových strávníků osobně / zákonným zástupcemú proběhne od 28.8.2018 do 31.8.2018 v kaceláři ŠJ na nové škole Hlavní 70 v době od 8.00 do 13.00 hod. Dne 30.8.2018 v době od 10.30 do 13.00 hod.

Je nutno znát číslo svého účtu a mít 100 Kč na zakoupení čipu !


Přípravný týden pro pedagogické pracovníky počíná se již od 27.8.2018 včetně nástupem v 8:00 hod.
V tomto týdnu se uskuteční opravné zkoušky, o jejichž termínech byli příslušní zákonní zástupci informováni.


Počátek výuky a první školní den je pondělí 3. 9. 2018, tento den školní jídelna vaří a poskytuje jídlo č.1 pro své klienty vyjma žáků a žákyň prvních ročníků. Více informací o organizaci výuky v prvních dnech šk. roku budou zveřejněny na tomto odkazu nejpozději do 28.8.2018