image_print

Domácí toulky časem

Za devatero horami a devatero řekami žili úžasní žáci, kteří v době nečasu vytvořili velkou krásu. Deváťáci si našli chvilku na vytvoření kalendária inspirovaného svým datem narození. Osmáci se věnovali českým zemím v 19. století a ve svých výtvorech dokázali, že umí vyhledat zásadní informace a umí si je obhájit. Jelikož sedmáci nestihli ve škole předvést svá středověká města, oblékli se do středověkých modelů, vytáhli podomácku vyrobené husitské zbraně a všechno zdokumentovali. Na foto a video se podívejte zde. Šesťáci mají za sebou starověk a čekala na ně výzva v podobě římských bohyní, válečníků, konzulů a císařů. Jejich fotografie k prohlédnutí zde

Výuka na 2. stupni od 8. června 2020

Výuka na 2. stupni od 8. června 2020

 • Vzhledem k personálním a omezeným prostorovým podmínkám (výuka 1. st.) budou probíhat vzdělávací aktivity na 2. stupni ve stávajícím režimu formou vzdálené výuky.
 • Případné individuální konzultace žáků budou možné po vzájemné domluvě s vyučujícími při dodržení všech platných hygienických a bezpečnostních norem.
 • Vzdálená výuka bude ukončena v pátek 19. června.
 • Školní rok bude ukončen 26. června 2020 (viz organizace závěru školního roku) – informace zde.

Organizace závěru školního roku

Organizace závěru školního roku

Na základě § 24 odst.2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ve druhém pololetí školního roku 2019/2020  2 dny volna a to z technických důvodů (rekonstrukce sociálních zařízení na 1. stupni).  Školní rok bude ukončen v pátek 26. června. Vzhledem k zahájení prací se tento den nebude vařit a provoz školní družiny je zajištěn do 12:00 hodin.

ředitel školy

Informace o výuce žáků 1. stupně

Zahájení – 25. května 2020

Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 osob. Takto vytvořené skupiny jsou po dobu výuky neměnné, s dětmi přijde do styku jen omezené množství pedagogických pracovníků. Prioritu v organizaci výuky má zachování bezpečnosti a hygieny. Pobyt dětí ve škole má jeden hlavní cíl – omezenou základní výuku v podobě setkávání ve třídách v omezených provozních podmínkách.

Vstup do budovy školy bude umožněn v roušce bez doprovodu rodičů dvěma vchody (bude organizováno na místě).

Výuka: 7:40 – 11:20 (+ oběd dle rozpisu)       

Vyučování bude probíhat v předem určených a dále neměnných třídách; přestávky, obědy i pobyt v družině budou uzpůsobeny tak, aby jednotlivé skupiny nepřišly do styku.

Rozvrh a denní režim, začátky výuky, průběh hodin, přestávky a konce výuky budou první den upřesněny TU spolu s důkladným poučením o hygienických pravidlech a návycích.

S sebou – 2 roušky, igelitový sáček (na použité roušky), pomůcky do ČJ, M a AJ, pouzdro, odhodlání, svačinu a pití.

Žáci 1. – 3. třídy mají možnost pobývat odpoledne v družině (do 16 hodin) bez ohledu na oficiální přihlášky do ŠD – bez poplatku ŠD,  ranní družina nebude.

4. a 5. ročníky se budou shromažďovat, učit i obědvat v budově NOVÉ ŠKOLY (7:40-11:20 +oběd).

Vše platí pouze pro žáky předem prokazatelně přihlášené svému třídnímu učiteli (zákonným zástupcem do 13. 5. 2020). Uveďte, prosím, zda dítě nastoupí či nenastoupí do školy, bude zde obědvat a pobývat v družině (jak dlouho).

Vstup do budovy a následná výuka bude umožněna jen žákům, kteří v den zahájení odevzdají ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení je ke stažení zde nebo k vyzvednutí v kanceláři staré školy (Školní 540) 12. a 13. 5. od 8:00 do 12:00 nebo v kanceláři budovy nové školy (Hlavní 70) denně 8:00 – 12:00.

Dokumenty MŠMT k této problematice naleznete tady.

INFORMACE O PŘÍPRAVĚ 9. ROČ. NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Informace pro přípravu 9. ročníků – aktualizace

Vzhledem k termínu přijímacích zkoušek na střední školy (8. – 9. června) dochází k prodloužení osobní přítomnosti žáků 9. tříd za účelem přípravy k přijímacím zkouškám do 4. června. Výuka bude probíhat ve stejném režimu dvakrát týdně a to v úterý a ve čtvrtek.


INFORMACE o obnovení osobní přítomnosti žáků 9. tříd ve škole za účelem přípravy k příjímacím zkouškám

 

Termín: 11. – 22. 5. 2020

Žáci budou rozděleni do skupin max. do 15 osob, vstup do budovy školy bude umožněn pouze předem přihlášeným žákům (přihlášení žáků do 7. 5. 2020 zákonným zástupcem na zszubri@ro.inext.cz – do předmětu zprávy PŘÍPRAVA NA PZ.

Prosím pošlete zprávu ve znění:

Potvrzuji ÚČAST/NEÚČAST ……………………………………….. (jméno dítěte, třída) na přípravě k přijímacím zkouškám v termínu 11. – 22. 5. 2020.

Vstup do budovy a následná výuka bude umožněna JEN žákům, kteří osobně při vstupu odevzdají ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Čestné prohlášení je ke stažení zde: příloha_čestné_prohlášení nebo k vyzvednutí v kanceláři školy do 7. 5. 2020 vždy od 8.00 – 12.00 hod.).

Celé znění dokumetu MŠMT naleznete zde : ochrana_zdravi_zs

Výuka bude probíhat v tomto režimu:

Výuka bude probíhat ve dvou blocích – 7.40 – 8.40, přestávka, 9.00 – 10.00 hod. Po ukončení konzultací (tj. v 10.00 hod.) žáci odcházejí domů, nevaří se.

Žáky si vyučující vyzvedávají před budovou školy a následně budou odvedeni do příslušných učeben.

Výuka bude probíhat v rouškách.

Co s sebou: každý žák min. 2 roušky, igelitový sáček (na uložení použitých roušek), běžné pracovní pomůcky do ČJ, M (učebnice, pracovní sešity, pracovní sešit Hravá matematika, rýsovací potřeby), svačinu a pití.

Zápis 2020


Letošní přijímací zkoušky vejdou jistě do dějin naší školy jako nejtišší a nejrychlejší. Nebylo jiné cesty, a tak se s nimi místo budoucích prvňáčků popasovali samotní rodiče. Artikulovali jasně a s rozvahou, žádosti vyplňovali  krasopisně a bezchybně a počítali dny do otevření školy s nadějí. 

Gratulujeme všem k moudrým rozhodnutím a těšíme se na nové žáčky.

Vypadalo to asi takto


OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY ZÁPISU NAJDETE ZDE : https://www.zszubri.cz/?p=9407

 

  

      

        

 

   

               

       

  

Obrýlený apríl

Naše tvořivé děti nezastaví ani „domácí škola“!  Přijaly výzvu a snažily se, aby duben pořádně viděl. Stříhaly, lepily, zíraly, prohlížely a rozhlížely se, až vytvořily skvosty nevídané. Někteří umělci dokonce zapojili domácí zvířectvo i celou rodinu. V tom opojení se jim podařilo vysnít si i brýle, které plní přání, přivolají úsměvy nebo vidí do budoucnosti, do minulosti či přímo do učitelských šuplíků:).

A půvabná pisatelka Vaneska stvořila i pohádku.

Děkujeme všem za krásnou práci; máme z vás radost!

Podívejte se tady. Další obrázky se chystají, nebojte se…

OŠETŘOVNÉ – PODATELNA ŠKOLY

INFORMACE (AKTUALIZACE 01.04.2020)

Informace o způsobu komunikace při podání žádosti ošetřovného po dobu koronavirových opatření.


Dle pokynů OSSZ Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let a od 25.03.2020 po celou dobu uzavření škol i pro děti do 13 let. 

Dotyčný platný formulář  pro ošetřovné dětí do 13 let je od 01.04.2020 k dispozici, kancelář školy toto potvrzení oficiálně vydává.

Žadatelé/rodiče si mohou žádat i o elektronické zaslání na email: zszubri@ro.inext.cz anebo datovou schránkou: u3u3eic

Z důvodu uzavření školy bude škola vystavovat rodičům tento formulář na sekretariátě školy v budově II. stupně, Hlavní 70, 756 54 Zubří, paní Smolíková.

VSTUP POVOLEN POUZE S ROUŠKOU!!! RESPEKTUJTE PŘI POBYTU VE ŠKOLE HYGIENICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ ŠKOLY!!

Úřední hodiny od od 23.03.2020: denně od 8:00 – 12:00 hodin kromě pátku. V případě nejasností volejte na tel. 571 658 920.

 

INFORMACE ZE DNE 11-03-2020

Na základě opatření vlády je možná péče rodičů/zákonných zástupců po dobu platnosti opatření takto:

 • Pečuje a nárokuje péči vždy jen jeden z rodičů pro dítě navštěvující ZŠ Zubří do 10 let.
 • Celková doba péče typu „ošetřovné“ je 9 dní, výjimky jsou upřesněny
  v příloze Karantena_a_osetrovne.
 • Nárokování probíhá formou žádosti formulářem soc. zabezpečení.
  Dle pokynů OSSZ Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy bude škola vystavovat rodičům tento formulář na sekretariátě školy v budově II. stupně, Hlavní 70, 756 54 Zubří, paní Smolíková od středy 11.03.2019 do pátku 13.03.2020 vždy v době od 8:00 – 12:00 hodin.
  Podpůrčí doba pro všechny žadatele začíná dnešním dnem tzn. 11.03.2020, více viz informace přílohy.
  Pro další dny bude harmonogram stanoven později, sledujte, prosím, informační zdroje.
 • Vzhledem k specifické podobě formuláře bude vyplnění probíhat na místě, z tohoto důvodu nevyplňujte/nestahujte formulář předem, škola má závazné oficiální instrukce OSSZ a bude se jimi řídit.
 • Po uplynutí 9 dnů ošetřovného je forma proplácení náhrady mzdy na straně zaměstnance a zaměstnavatele, škola již za toto neodpovídá, školy plní jen povinnost potvrzení a ověření zahájení ošetřovného.
 • Více informací poskytuje OSSZ a odkaz přílohy je zde: Karantena_a_osetrovne a případně i zde.

VZDÁLENÁ VÝUKA

Výuka na 2. stupni od 8. června 2020

 • Vzhledem k personálním a omezeným prostorovým podmínkám (výuka 1. st.) budou probíhat vzdělávací aktivity na 2. stupni ve stávajícím režimu formou vzdálené výuky.
 • Případné individuální konzultace žáků budou možné po vzájemné domluvě s vyučujícími při dodržení všech platných hygienických a bezpečnostních norem.
 • Vzdálená výuka bude ukončena v pátek 19. června.
 • Školní rok bude ukončen 26. června 2020 (viz organizace závěru školního roku) – informace zde.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKYNĚ/ŽÁKY OHLEDNĚ IMPLEMENTACE JEDNOTNÉHO VÝUKOVÉHO PROSTŘEDÍ


Konkrétní informace pro danou třídu naleznete:

Vedení školy reaguje na podněty a připomínky ohledně vzdálené výuky a dalšího průběhu školního roku takto:

 • Škola opakovaně informuje o faktu, že současná výuka si klade za cíl vytvořit jednotný školní systém pro základní výměnu informací mezi pedagogy a žáky a jejich rodiči a má formu spíše řízené oboustranné spolupráce namísto klasické výuky.
 • Všechny aktivity vzdálené výuky (výuky vedené elektronickou formou) jsou doporučeny.
 • Aktivity vzdálené výuky jsou pedagogickými pracovníky hodnoceny u spolupracujících žáků a žákyň různými formami zpětné vazby od vyučujícího daného předmětu, která má charakter především motivační. Hodnocení nemá v těchto případech váhu klasifikace dle školního řádu.
 • Pravidla celkového hodnocení za 2. pololetí  (známky z jednotlivých předmětů na vysvědčení) škola upřesní až po vydání metodického pokynu MŠMT (předpokládá se vydání do Velikonoc). 

Vzhledem k očekávané nízké právní váze takovéto normy – doporučení MŠMT – má již nyní škola obecnou vizi hodnocení:

  • Celkově bude známka (v důsledku mimořádných okolností) vycházet ze známky za 1. pololetí s přihlédnutím k již získaným známkám v měsíci únoru a březnu, k aktivitě při vzdálené výuce a v individuálních případech i s ohledem na množství času další květnové či červnové výuky také k hodnocení v této době.
  • Po ukončení období omezení výuky provede škola normalizaci výuky, nebude přistupováno k plošnému zkoušení z organizačních, časových a pedagogicko-psychologických důvodů, klasifikace bude vycházet z již zmiňovaných pravidel, bude se spíše blížit slovnímu hodnocení převedenému na známku. Hlavním cílem bude řádné ukončení tohoto podivného pololetí a vytvoření plánu pro nový školní rok (možnost opakování, přenesení částí učiva do dalšího ročníku apod.).

VÝZVA PRO RODIČE – ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Vážení rodiče!

Z důvodu zjišťování zapojení našich žáků do vzdálené výuky s cílem intenzivněji pomoci doposud neaktivním dětem (rodinám) Vás žádáme
o spolupráci. V těchto dnech Vám posíláme SMS výzvu o potvrzení dostupnosti vzdálené výuky ZŠ Zubří. V zájmu Vašeho dítěte, prosím, zašlete odpověď podle instrukcí v SMS zprávě.

Děkujeme Vám za Vaše eventuální připomínky a podněty, které by tuto spolupráci mohly dále rozvíjet. Zašlete je, prosím, na email školy: zszubri@ro.inext.cz


Vzhledem k dalším krizovým opatřením vlády České republiky sdělujeme, že i nadále budou na stránkách školy průběžně zveřejňovány úkoly pro žáky v sekci Vzdálená výuka (zejména 2.stupeň) – dále výběr tříd, případně způsobem domluveným s daným vyučujícím (1. stupeň). Dále upozorňujeme na vzdělávací pořady pro žáky 1. stupně – UčíTelka, které budou probíhat na programu ČT 2 od pondělí do pátku v době od 9:00 – 12:00 h. Pro přípravu žáků na přijímací zkoušky je určen pořad ČT 1 Škola doma (úterý a čtvrtek 14:00 – 14:45).


Škola také provedla implementaci prostředí pro zpětnou vazbu
(zkoušení, testy)
a vyškolí vyučující. Více informací naleznete zde: MS OFFICE 365

Škola vyzývá žákyně/žáky a také jejich zákonné zástupce k nastavení režimu dne tak, aby docházelo k plnění úkolů, zadání, samostatnému učení a ev. ověřování vědomostí. Jsme si vědomi obtížnosti jiného stylu výuky pro žáky, úměrně tomu jsou stanoveny toky informací. Je však nanejvýš vhodné dovést děti k aktivitě a založit jim jiný pracovní řád – samostatná příprava, samostatné zpracování úkolů, společná kontrola, vytvoření vhodného zázemí, časového rozvrhu apod.


Tato rubrika slouží k výměně informací o výuce pro žákyně/žáky v období zrušení výuky, jednotlivé další příspěvky řídí vyučující nebo třídní učitelé po dobu opatření MZ ČR. Materiály najdete vždy v rubrice pro danou třídu ve formě videa, pdf, jpg a doc souboru.
Koncepčně slouží výměna těchto informací k řešení vzniklé situace jako pomocná ruka podaná veřejnosti. Vzhledem k možným omezením na straně žákyň/žáků (technické problémy dané IT technikou) jsou uvedené materiály považovány za doporučené.
Škola však také doporučuje tento druh spolupráce konat v maximální možné míře, neboť není jasný konec omezení a drtivá většina žáků/žákyň i zaměstnanců školy jsou zdrávi, a tudíž nemají překážku pro odmítání/nekonání tohoto druhu komunikace.


 

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY – KORONAVIR

INFORMACE O TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH ze dne 18-05-2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 proběhne běžným způsobem – známkou. Na základě stanovených a zveřejněných kritérií – odkaz zde – vám zasíláme klasifikaci za druhé pololetí. Tento způsob nahrazuje tradiční třídní schůzky, které vzhledem ke stávající situaci neproběhnou formou návštěvy školy. Klasifikace bude zaslána v elektronické podobě kombinací SMS odkazu a hesla zaslaného jednomu ze zákonných zástupců.

Za stávajícího stavu, kdy se nepředpokládá výuka na 2. stupni do 30.6. 2020, je možné přistoupit ve výjimečných, odůvodněných a oboustranně dohodnutých případech k individuální konzultaci dle pokynů MŠMT.

U 1. stupně bude postupováno obdobně po zahájení výuky 25.5. 2020, informace budou aktualizovány v prvním týdnu výuky.


INFORMACE O HODNOCENÍ ze dne 14-05-2020

Hodnocení žáků v období koronaviru 2019/2020

vyhláška  – instrukce MŠMT a metodika zde : hodnoceni MSMT


INFORMACE VÝUKA  – 1. STUPEŇ  – 1. – 5. ROČNÍKY – ze dne 07-05-2020

 odkaz zde : informace 1 – 5.roč.

Zákonní zástupci budou informování pomocí SMS brány školy.


INFORMACE O PŘÍPRAVĚ  9. ROČ. NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – ze dne 05-05-2020

odkaz zde : informace 9.roč.

Zákonní zástupci budou informování pomocí SMS brány školy.


INFORMACE ZE DNE 03-05-2020

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKYNĚ/ŽÁKY OHLEDNĚ IMPLEMENTACE JEDNOTNÉHO VÝUKOVÉHO PROSTŘEDÍ – SMS e-výuka

zavádění hesel pro žákyně/žáky, zkušební provoz


INFORMACE ZE DNE 31-03-2020

Vedení školy reaguje na podněty a připomínky ohledně vzdálené výuky a dalšího průběhu školního roku takto:

Škola opakovaně informuje o faktu, že současná výuka si klade za cíl vytvořit jednotný školní systém pro základní výměnu informací mezi pedagogy a žáky a jejich rodiči a má formu spíše řízené oboustranné spolupráce namísto klasické výuky.

Všechny aktivity vzdálené výuky (výuky vedené elektronickou formou) jsou doporučeny.

Aktivity vzdálené výuky jsou pedagogickými pracovníky hodnoceny u spolupracujících žáků a žákyň různými formami zpětné vazby od vyučujícího daného předmětu, která má charakter především motivační. Hodnocení nemá v těchto případech váhu klasifikace dle školního řádu.

Pravidla celkového hodnocení za 2. pololetí (známky z jednotlivých předmětů na vysvědčení) škola upřesní až po vydání metodického pokynu MŠMT .

Vzhledem k očekávané nízké právní váze takovéto normy – doporučení MŠMT – má již nyní škola obecnou vizi hodnocení:

Celkově bude známka (v důsledku mimořádných okolností) vycházet ze známky za 1. pololetí s přihlédnutím k již získaným známkám v měsíci únoru a březnu, k aktivitě při vzdálené výuce a v individuálních případech i s ohledem na množství času další květnové či červnové výuky také k hodnocení v této době.

Po ukončení období omezení výuky provede škola normalizaci výuky, nebude přistupováno k plošnému zkoušení z organizačních, časových a pedagogicko-psychologických důvodů, klasifikace bude vycházet z již zmiňovaných pravidel, bude se spíše blížit slovnímu hodnocení převedenému na známku. Hlavním cílem bude řádné ukončení tohoto podivného pololetí a vytvoření plánu pro nový školní rok (možnost opakování, přenesení částí učiva do dalšího ročníku apod.).

VÝZVA PRO RODIČE – ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Vážení rodiče!

Z důvodu zjišťování zapojení našich žáků do vzdálené výuky s cílem intenzivněji pomoci doposud neaktivním dětem (rodinám) Vás žádáme o spolupráci. V těchto dnech Vám posíláme SMS výzvu o potvrzení dostupnosti vzdálené výuky ZŠ Zubří. V zájmu Vašeho dítěte, prosím, zašlete odpověď podle instrukcí v SMS zprávě.

Děkujeme Vám za Vaše eventuální připomínky a podněty, které by tuto spolupráci mohly dále rozvíjet. Zašlete je, prosím, na email školy: zszubri@ro.inext.cz


INFORMACE ZE DNE 23-03-2020

Vzhledem k prohlášení MŠMT ze dne 23.03.2020 informuje vedení školy
o následujících opatřeních:

probíhající a budoucí způsob výuky

dá se očekávat stávající způsob vzdálené výuky nejméně do konce dubna/poloviny května 2020, resp. do doby, kdy dojde k výraznému poklesu nově nakažených

škola implementovala a vyškolila pedagogické pracovníky pro prostředí Office 365, které umožňuje specifický způsob hodnocení (testy, dotazníky, výměna vyplněných zadání)

 • všichni ped. pracovníci zveřejňují podklady pro výuku na webových stránkách včetně alternativních způsobů výměny informací – vzdálená výuka
 • vzhledem k výjimečnosti situace bude výjimečná i klasifikace, s ohledem na nynější podmínky nelze přesně stanovit způsob závaznosti, dosavadní klasifikace je brána jako motivační a alternativní
 • škola vidí jako svou prioritu komunikaci s dětmi, nastavení pracovního tempa a uchování dovedností a schopností, známky není možno vzhledem k okolnostem objektivně stanovit

zápis dětí do 1. tříd –

pokyn MŠMT: opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

organizační instrukce školy – zde

žádosti o ošetřovné – odkaz zde

podpora/doporučení pro hygienickou a psychologickou osvětu dětí: jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni


Na základě opatření vlády, MZ ČR a dalších institucí je od 11.3.2020 pro žákyně/žáky zrušena výuka ve smyslu docházky do školy. Dále pak je zrušen provoz školní družiny, školního klubu bez náhrady.

Provoz školní jídelny – jídelna nevydává obědy dětem ani dalším strávníkům, prostory jídelny i výdejny jsou uzavřeny. Odhlášky pro žákyně/žáky a ostatní strávníky proběhnou automaticky do doby ukončení opatření.

Znění opatření naleznete zde:

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

SLEDUJTE TYTO INFORMAČNÍ ZDROJE PRO DALŠÍ POKYNY A EV. OPATŘENÍ ŠKOLY VE SMYSLU ORGANIZACE VZDÁLENÉ VÝUKY.

Vedení školy si je vědomo závažnosti situace, která se může dynamicky měnit. Žádáme proto o zodpovědnou spolupráci všech osob při řešení této nenadálé situace a doufáme v její brzké vyřešení.

Karneval školní družiny

Dne 27.2. si děti ze školní družiny přišly již tradičně užít karnevalového veselí do místní sokolovny. Představily se nám v originálních kostýmech, ale i v zakoupených maskách známých komiksových a pohádkových hrdinů. Mezi tanci si děti mohly zahrát hry, občerstit se, shlédnout 2 taneční vystoupení a také zazpívat. Vše zakončila tombola, která ani letos nemohla chybět. Náramně jsme si to užili a všichni, ač znaveni, jsme odcházeli domů zvesela. Foto ke shlédnutí ZDE

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

INFORMACE

VP – INFORMACE RODIČŮM PŘEDŠKOLÁKŮ

VP – INFORMACE RODIČŮM ŽÁKŮ 1.TŘÍD


POZVÁNKA

Vážení rodiče – zákonní zástupci,

ředitelství ZŠ Zubří Vás zve k zápisu do 1. ročníku školního roku 2020/2021. S vyplněným dotazníkem, občanským průkazem a rodným listem dítěte se dostavte do budovy 1. stupně ZŠ, Školní 540 v uvedených dnech.

S ohledem na situaci koronaviru a doporučení MŠMT se dostavte bez přítomnosti dětí. Upřednostňujeme a těšíme se na Vaši osobní přítomnost, která je pravděpodobně časově i organizačně nejjednodušším řešením pro obě strany.

Alternativou je elektronická výměna informací pomocí emailu a předepsaných souborů – ke stažení zde. Tento způsob je však podmíněn osobním stvrzením správnosti údajů, pokud nemáte certifikovaný podpis nebo datovou schránku.

Upozorňujeme na zákonnou povinnost účasti na řízení zápisu – tzn. rodič  tak jak tak musí nějakým způsobem dítě zapsat.

Popis zápisu: během krátkého administrativního setkání rodiče jen doručí vyplněné formuláře a dostanou kód žáka, dojde ke stručnému sdělení informací pro přechod z MŠ na ZŠ.

Odklady školní docházky: Rodiče, kteří zvažují zralost svého dítěte pro školní docházku a přemýšlejí o odkladu, žádáme, aby si již před schůzkou ujasnili priority z následujících důvodů:

 • k odkladu je nutné vyjádření specializovaného poradenského pracoviště – PPP Valašské Meziříčí, jehož provoz je a bude výrazně omezen – může být obtížné obstarání tohoto doporučení
 • škola potřebuje znát počty zapsaných žáků z organizačních důvodů

Žádáme Vás proto, abyste se jednoznačně přiklonili k pevnému rozhodnutí (zápis/odklad) a toto jednoznačně sdělili při přijímacím pohovoru, bez ohledu na legislativu a prováděcí předpisy.

V neobvyklých či sporných případech konzultujte tuto přípravu jak se stávajícími mateřskými školkami, tak s budoucí školou – paní Martinátová – tel. 571 658 320


Termíny zápisu :

středa 15. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin

čtvrtek 16. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin

Těšíme se na nové žáčky.

Mgr. Svatava Martinátová, zást. řed. pro 1. stupeň ZŠ Zubří

 


 

VÝSLEDKY ZÁPISU

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ – 20.4.2020 00:01

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku šk. roku 2020/2021

Pozn. Pořadí ani umístění v tabulce nemá žádnou souvislost se zařazením do budoucích tříd.

Přijatí žáci

            XWE25      

            WRN66          

            WDT11           

            TVM41           

            DYP16

            MXF88

            DLB28

            JCW97

            ZQG37

            CWT55           

            FQQ14

            NYQ73

            UTF17 

            EJP24  

            WGS44           

            HXF26 

            JUI86  

            FUO36

            QPE43

            MZC71           

            TGK44

            OQT87           

            FOI82 

            DNQ42           

            WCB74           

            PTI33  

            FOI82 

            RBO18

            UBP14

            ULD24

            FHV84

            IWM36           

            ZJJ04  

            CYD05

            EQD41

            ROP24

            RWR23           

            WEX42           

            XJC62 

            VDP66

            SKO32

            IUP52 

            CSS77 

            VKX50 

            EUY65

            NIN33 

            HGH32           

            NQV22           

            LXV47 

            OYU44

         

 


Seznam žáků s odkladem pro 1. ročník šk. roku 2020/2021

CKK15

EJT11

ETC55

CEM53

MVE56

JWI41

ORK96

TKU88

UTL55

PSD40

CLH03

NYE49

OVI19

SCB68

UGL53

JWM28

WVF75

SYP17

JIW74

NPH44

QPE43

 

Poslední letošní lyžaři?

5.A a 5.B začaly řezat oblouky na Kyčerce skoro v bahně a nikdo nezareptal. Učenliví sjezdaři pomalu mávali zimě, ale ona si je oblíbila a ještě se vrátila! Nejdůležitějším módním doplňkem byl úsměv, a možná proto se nebe radostí rozsněžilo. Většina dobře rozlyžovaných sněžných virtuozů se chystá o víkendu pokračovat; to je lepší závěr kurzu než slalomové závody. 

Gemby (od Hrstků a Šustáčků) – 1. Honza Holčák, 2. Viky Krupová, 3. Kuba Koleček

Úžasné vážky (od Ondřejů) – 1. Anežka Divínová, 2. Domča Vojkůvková, 3. Monika Mitášová

Játroví knedlíčci (od Zemanů) – 1. Štěpán Švec, 2. Viktor Starové, 3. Lukáš Snoza

Růžoví medvídci (od Pšeniců) – 1. Adélka Kolečková, 2. Terka Andrýsková, 3. Vanesa Vojkůvková

Gratulujeme a přejeme radost na svazích jakýchkoli sklonů!!

A pár záběrů uvidíte tady.

 

Zimní soustředění sportovních tříd na Soláni 2020

Zimní soustředění sportovních tříd se konalo opět ve skiareálu Karolinka s týdenním ubytováním na hotelu Čarták na Soláni v týdnu od neděle 9. února do pátku 14. února 2020. Soustředění se účastnilo 73 žáků a 7 instruktorů z řad učitelů – Jiří Mika (vedoucí kurzu), Tomáš Randýsek, Matěj Šustáček, Martin Hrstka, Jaroslava Juříčková, Gabriela Cábová a Kateřina Ulrychová. Stejně jako v předchozím letech začal výcvik nedělním ubytováním na hotelu. Večerní program byl zaměřen na poučení o bezpečnosti a chování na sjezdovkách tak, abychom mohli hned v pondělí vyrazit na sjezdovku do Karolinky a mohli se tak zdokonalovat v lyžování.

Počasí nám přálo, i když bylo poněkud aprílové, někdy sluníčko, déšť a silný vítr.

V rámci programu, který letos pro všechny účastníky zajišťovala třída 9. A, byla každý večer diskotéka, společenské hry a také test lyžařské průpravy.

Ve středu odpoledne si všichni žáci zahráli bowling ve Velkých Karlovicích a večer byla pro ně zorganizována beseda s panem Zdeňkem Zerzáněm, dlouholetým záchranářem, který bezmála 20 let vedl Horskou službu Jeseníky. Pan Zdeněk Zerzáň nám poutavě vyprávěl nejen o zážitcích při záchraně lidských životů v horách. Jedinečným, ale dnes už zapomenutým „zimním“ sportovním výkonem, se před 40 lety zapsal pan Zerzáň do historie sportu. V roce 1980 sjel jako první na světě na lyžích nejvyšší africkou horu Kilimandžáro z jejího nejvyššího bodu. Další část svého vyprávění věnoval naší nejlepší sportovní gymnastce sedminásobné olympijské vítězce Věře Čáslavské. Od doby, kdy se připravovala na letní olympiádu do Mexika v Jeseníkách a on ji musel schovat před tehdejší sovětskou tajnou službou, byla po mnoho let jeho dobrou kamarádkou. Přijel do tělocvičny, sbalili věci, zašli za trenérkou a prchali pryč na Vřesovou studánku. Na paní Věru vzpomínal jako na člověka, ve kterém byla nesmírná síla a odhodlání. Věřil, že v roce 1968 z Mexika doveze zlato, ale že toho zlata bude tolik… (pozn.: v Mexiku získala čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile). Celá beseda byla zakončena pěknou prezentací fotografií již ze zmiňované expedice z Kilimandžára.

Ve čtvrtek se dopoledne uskutečnil závod ve slalomu, kterého se účastnili všichni lyžaři. Večer se vyhlašovaly závodu ve slalomu. Pátečním dopoledním lyžováním zimní soustředění sportovních tříd skončilo a opět se můžeme těšit za rok.

Poděkování patří všem žákům z 9. A, kteří se starali o celotýdenní večerní program

Výsledky závodu ve slalomu:

Mladší žákyně                                                          Mladší žáci_______________

 1. Michaela Radová 39,42 s                         1. Jan Románek          34,30 s
 2. Natálie Švecová 40,34 s                            2. Tomáš Pšenica        38,70 s
 3. Nela Fiedlerová 40,58 s                            3. Matěj Polehňák      39,38 s

Starší žákyně                                                            Starší žáci_________________

 1. Julie Zemanová 39,18 s                        1. Tomáš Hronek        35,93 s
 2. Klára Mikulenková 43,54 s                  2. Adam Chovanec    37,14 s
 3. Lucie Ondruchová 44,03 s                   3. Šimon Ondruch      37,80 s

Za tým instruktorů Mgr. Gabriela Cábová

Všechno foto zde.

Lyžařský výcvik 7. B, 7. C a 5. C

První únorový týden a počasí jako na houpačce. Od pondělí se měli žáci 7. B, C a 5. C účastnit lyžařského výcviku ve Velkých Karlovicích, ve skiareálu Kyčerka. Natěšeni na lyžování jsme vyjeli v pondělí přes Soláň do Karlovic. Počasí nám ale opravdu nepřálo a vůbec nebylo zimní. Lilo jako z konve, takže se nelyžovalo. Po krátké procházce do údolí Pluskovce jsme se všichni ohřáli v chatě Kyčerka, posvačili a odjeli o trošku dříve domů. Vypadalo to, že ani v úterý se lyžovat nebude. Takže na úterý instruktoři ve složení Gabriela Cábová (vedoucí kurzu), Jiří Mika, Matěj Šustáček, Jaroslava Juříčková, Kateřina Pšenicová, Martin Hrstka a Eliška Divínová zorganizovali pro účastníky lyžařského výcviku suchou přípravu ve sportovní hale – turnaj v přehazované.

Od středy si počasí už dalo říct, začalo sněžit, přituhlo, ale zase vanul velmi silný vítr. To už ale neodradilo nikoho a i když poryvy větru byly někdy dost šílené, všichni jsme si lyžování do pátku užili. Závod se nekonal, ale i tak to byl super týden lyžování, pohody, sportování a rozmarů počasí.

Za celý tým instruktorů GC.

Foto zde.

 

 

A zase dramatizace…. neboli Hravě literárně

 

Císař Karel IV., Bušek z Velhartic a pak samozřejmě císařovna Eliška a král Petr, to jsou postavy, které z básně Jana Nerudy a z divadelní hry Jaroslava Vrchlického zhmotnili  v hodině literatury se scénářem v ruce žáci 6.A. Vyzkoušeli si, že číst svoje repliky s výrazem  a zároveň se správně pohybovat a reagovat na kolegu není jen tak.  Na podzim si texty k dramatizaci pohádky Dukáty ve vejcích připravovali doma zpaměti, teď zněl úkol jinak. Nakonec jim vše zase vyšlo na jedničku. A jak tyto i jiné scény Noci na Karlštejně  zahráli slavní herci v nestárnoucí  muzikálové podobě,  posoudili  pak v dalších hodinách. 
 
A jestli je dramatizace bavila, posuďte sami. Foto zde.
                                                                                                                                                                                                    K.Gazdová

Badatelský klub

Setkání v badatelském klubu, což je novinka všech novinek v naší škole, mají skoro všechna za sebou jeho vybraní členové z 6. ročníku. Prokop, Martin, Natálie, Sam, Karel, Andrea a Dominik se každý týden utkávají s tajemnými zákony přírody a na vlastní kůži zažívají pocity prvních objevitelů z oblasti přírodních věd. Najít živé organismy pod ledem a sněhem, prozkoumat všechny vnitřní orgány ryby při pitvání, na vlastní kůži zažít, jak pracují lidské smysly, odlévat stopy zvířat, likvidovat skvrny od tuku ze svého oblečení, vymodelovat měňavku z vlastně vyrobeného materiálu nebo přelstít gravitaci, to jsou jen některé z úkolů, které stály na počátku každého bádání. A jak to děti zvládly? S elánem, nadšením a geniální kreativitou. Ochutnávka foto zde.

Poetický únor

Nové pololetí začalo jemně, něžně a s elegancí. Talentovaní recitátoři ze  všech tříd se v laskavém souboji utkali o nejprocítěnější, nejdůvtipnější a nejčarovnější uchvácení poroty a diváctva. To je víc než tituly a ceny:).

Gratulujeme a děkujeme!!

 1. místo –  Dominika Daňková 1.A, Vojta Vltavský 1.B, Lili Malinová 1.A, Rozárka Piskořová 2.C a Tereza Piskořová 5.A
 2. místo –  Amálie Hýblová 1.A, Marie Křenková 1.B, Anička Petřeková 3.A, Ondřej Satola 2.A, Klára Trojáková 4.A a Antonín Křenek 5.B
 3. místo –  Bára Zemanová 1.B, Alžběta Machová 2.B, Nikol Francková 2.A, Vanesa Vojkůvková 5.A, Tereza Jaroňová 4.B, Karolína Žáková 4.A a Lucie Fialová 5.A                                
  Nahlédněte tady.
   

OZNÁMENÍ VEDENÍ ŠKOLY

Informace ke konání a průběhu lyžařského kurzu tříd – 7.BC, 5.C:

 • od 5.2.2020 probíhá běžný kurz s předpokládaným výkonem lyžování v areálu Kyčerka. I v případě velké nepřízně počasí je na dny 05.02 – 07.02.2020 vždy zajištěn pedagogický dozor po dobu výkonu LK náhradním programem . Účastníci LK mají na uvedené dny odhlášeny obědy

Informace ke konání a průběhu Zimního soustředění sportovních tříd Čarták Soláň

 • kurz se uskuteční bez ohledu na průběh počasí, změna již není možná z organizačních, finančních a dalších důvodů, termín konání 09.02.2020 – 14.02.2020
 • škola upozorňuje rodiče účastníků. že případné odhlášení z kurzu je zatíženo vzhledem k datu odhlášení významným stornovacím poplatkem a nutností jednání se ŠJ

Projektový den ve školní družině

V měsíci lednu se ve školní družině konaly projektové dny s názvem: „Bydlím, bydlíš, bydlíme aneb postav dům.“
Děti si pod vedením Bc. Jana Lušovského mohly vyzkoušet, jak se staví zeď, dozvěděly se základní informace o stavbě domu, různých možnostech bydlení a něco z historie. Zajímavý výklad zpestřilo promítání snímků a videa.Nakonec si děti ve skupinkách postavily dům podle své fantazie ze stavebnic Lego a Magformers a následně svůj výtvor okomentovaly.
Foto ke shlédnutí ZDE.

Nejmenší na svahu

                                               Deník vypůjčené lyže

Tento týden se budou krasopisně vykrajovat oblouky a počítat pochvaly usměvavých instruktorů. Doufáme, že nikdo nezapomněl v kopcích boty:).  V pondělí se odehrávalo toto.

Již druhého dne se z jezdců stali krasojezdci a z mátoh se vyloupli LYŽAŘI!! Podívejte se tady.

A nebo trochu níže.

Ve středu se dostavila únava…od půl osmé do osmi kdekdo naříkal, že ho bolí nohy! Pak autobus vyjel ze Zubří a nastalo zázračné znovuzrození:). Jen se pokochejte tady.  

Čtvrteční touha jezdit se projevila tím, že sportovci dorazili na svah půl hodiny před spuštěním vleků a nebyli k zastavení. 

Pohleďte zde.

Hlásíme, že v pátek  kromě široké  divácké tleskající podpory připlulo i sluníčko. Nemohlo si nechat ujít spanilé jízdy našich sportovně nadaných a poctivě trénujících vytrvalců. A aby toho nebylo málo, zjevila se pod svahem žirafa…bez lyží.

Tady to máme. 

Gratulujeme všem sjezdařům a děkujeme laskavým bytostem ze Střediska volného času i těm, kteří věřili v talent svých dětí.

 

 

Zpěvy páteční

Od rána všichni ve svých třídách kutili, lepili a dumali, čím ještě potěší své blízké. Úderem deváté vylezli ze svých děr, aby se jejich dech (výdech) na chodbách obarvil stejnými tóny. Koledy 200 hlavého sboru se nesly jistě až k uším samotného Ježíška. 

Přejeme všem okolo, aby to ladilo…v prosinci i v lednu, v únoru…

podobně jako tady.

nebo tady:

Vánoční dílny

Pátek 20.12.2019, těsně pře vánočními svátky, se dění ve škole změnilo z výuky na vánoční dílny, ve kterých různorodé skupiny žáků pod vedením pedagogů tvořily převážně výrobky s vánoční tématikou, ale zbylo i místo pro sportování – turnaj v badmintonu.  Nakonec se našel i prostor pro nacvičení koled.  O zpívání a hraní se postaral orchestr složený z žáků a s pomocí p.uč. L. Zetka a p.uč. K. Gazdové jsme se mohli krásnými koledami rozloučit s rokem 2019. Poděkování patří všem pedagogům poskytujícím organizační oporu a podporu hezkého zážitku pro děti.

Foto zde.

16. ročník Vánoční laťky – soutěže ve skoku vysokém

Předvánoční sportování na základní škole – 16. ročník soutěže ve skoku vysokém

Vánoční školní laťka

Ve čtvrtek 19. prosince se všichni žáci II. stupně ZŠ sešli na již tradičním sportovním dopoledni v zuberské hale, kde se vybraní žáci zúčastnili závodu ve skoku vysokém. Zpestřením soutěže ve skoku byl i závod osmičlenných týmů jednotlivých tříd v biatlonu. A i když si někteří z Vás neumí představit biatlon v hale, závod to byl opravdu, jak se patří – střílelo se v kleku i stoje a někteří biatlonisté museli také na trestná kola.

Soutěž ve skoku vysokém probíhala ve 4 kategoriích, závodu se účastnilo 18 starších žáků a 14 starších dívek (žáci a žákyně 8. a 9. tříd), 27 mladších žáků a 21 mladších žákyň (žáci a žákyně 6. a 7. tříd). Stejně jako v předchozích letech to byl nervy drásající závod s krásným sportovním koncem. I když nebyl překonán rekord školy ani rekord vánoční laťky, závod to byl opravdu parádní a všichni soutěžící si zaslouží poděkování za super sportovní výkony. Ti nejlepší byli odměněni diplomem a sladkou odměnou, kterou zakoupil nadační fond naší školy. V závěru dopoledne nás ještě třídy 9. A a 9. B překvapily vánoční písničkou.

Výsledky vánoční laťky 2019:

Mladší žákyně:                                             Mladší žáci:

 1. Nicol Korgerová 130 cm                    1. Filip Dimitriadis        140 cm
 2. Saša Nečyporuková 125 cm              2. René Bayer               130 cm
 3. Pavlína Červená 125 cm                    2. Jakub Vičan              130 cm

 

Starší žákyně:                                               Starší žáci:

 1. Kristýna Holčáková 141 cm              1. Pavel Mancl              155 cm
 2. Michaela Šimurdová 130 cm            2. Jiří Pavlíček               145 cm
 3. Eliška Randusová 130 cm                  3. Filip Hammerle         140 cm

 

Foto  zde.

                                                                                                                                             (GC)