2023_2024,  6.C,  AKTUALITY / AKTIVITY,  říjen

Adaptační den 6.C

image_print

Koncem září jsme s třídou 6. C měli možnost absolvovat adaptační den v hezké
přírodě u restaurace Čarták na Soláni. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli
venku na sluníčku vychutnat všechny aktivity, které pro nás připravila paní
psycholožka Mgr. Martina Přikrylová. Spolu s ní a paní asistentkou Zdeňkou
Janušovou jsme společně zažili příjemné a zároveň užitečné chvíle při
stmelování našeho kolektivu třídy 6. C.
Děti postupně přicházely na to, že společnými sílami dosáhnou cíl mnohem
rychleji, než když na něčem pracují jen samy za sebe. A také, že každý může
přispět něčím, v čem vyniká, a pomoct někomu, kdo má ve stejné oblasti
problém. A výsledkem byl nejen dosažený cíl, ale i sdílená radost
ze společného úspěchu i cesty k němu.
Mgr. Jana Němečková