image_print

EKOLOGOVÉ NA MINIFARMĚ

Mladí ekologové prožili díky naší skvělé asistence pedagoga Elišce super odpoledne na její mini farmě. Erudovaně a zapáleně vtáhla svým výkladem děti do světa přírody, nabídla jim voňavé pohoštění a umožnila kontakt se všemi zvířaty, které doma chová. Foto zde.

Hudební projekt 7. tříd

Tak jako každý rok i letos se v říjnu všichni žáci 7. tříd zapojili v hudební výchově do skupinového projektu, který se týkal představení hudby a kultury různých zemí a etnických skupin. Žáci si země a etnika vybírali libovolně, měli se za úkol zaměřit hlavně na kulturní a hudební informace, mluvit zpaměti a dle svých dovedností také např. zatancovat či se jinak pohybově vyjádřit. Některé skupiny se úkolu zhostily výborně, některé domácí přípravě dostatek času nevěnovaly. Ale závěrečný potlesk mladších spolužáků ze šestých tříd, pro které byl projekt určen, i některých učitelů a p. ředitele je odměnil všechny.

Burza práce a SŠ ve Vsetíně

Ve dnech 24. a 25. října 2019 se naši žáci (přesněji žáci 8. tř. ve čtvrtek a žáci 9. tř. v pátek) zúčastnili „Burzy práce a středních škol Vsetín 2019″, kterou pořádal Úřad práce – Informační poradenské středisko Vsetín.

Žáci si mohli u 47 zástupců středních škol a jejich stánků a 19 zástupců firem odnést letáčky informační letáčky o studiu, nabízených oborech na SŠ nebo nabídku dalšího uplatnění po studiu. Mezi vystavujícími bylo nejen většina SŠ Zlínského kraje, skoro dvě desítky velkých firem (potenciálních zaměstnavatelů), ale také např. Armáda ČR, Městská policie Vsetín, Diakonie a Charita.

Burza navázala na dřívější velmi zdařilé akce. A ta letošní měla opět velký úspěch. Foto zde.

(GC)

Preventivní programy

Najít vhodný preventivní program a skloubit ho s nabitými diáři lektorů není vždy jednoduché. Proto jsem velmi ráda, že se nám na 2. stupni podařilo již během září a října zrealizovat několik velmi kvalitních besed. Žáků 6. a 7. ročníku se ujal Ing. Jan Plšek, okresní metodik prevence KPPP Zlín. Z jeho nabídky byla vybrána témata pro 6. ročník: Virtuální realita – Kyberšikana a Parta – Přátelství; pro 7. ročník: Virtuální realita – Netolismus a Virtuální realita – Nežer vše i s navijákem. Žáci 8. ročníku navštívili studentský klub Most ve Valašském Meziříčí, kde pro ně Mgr. Vaneta Zvoníčková připravila interaktivní program Přátelství. 

LM

RADOVÁNKY V LISTÍ

Slunečné podzimní dny využily i děti ze školní družiny. Na školní zahradě shrabaly listí na jednu velikou hromadu a užily si podzimní radovánky. Skoky do listí ke shlédnutí ZDE.

PIRÁTSKÝ DEN ANEB VZHŮRU ZA DOBRODRUŽSTVÍM

Ve dnech 8., 10., 11. a 18. října proběhl postupně v každém oddělení školní družiny projektový den s názvem „Pirátský den aneb vzhůru za dobrodružstvím“.
Děti si nejprve pod vedením instruktorky Silvy vyrobily pirátskou čepičku a pak jsme se přesunuli na školní zahradu, kde na nás čekalo spoustu zábavy. V lodi (vyzdobeném altánku) jsme si povídali o pirátech a životě na moři, pak jsme si udělali rozcvičku a zahrály několik her. Poté jsme trénovali rychlost a mrštnost podbíháním lana a bojovali mezi sebou jako správní piráti. Naštěstí místo nábojů lítaly vzduchem jen pěnové míčky a tak nebyl nikdo zraněn a mohli jsme podle mapy pokladů jít hledat to, na co se děti asi nejvíce těšily……..a opravdu jsme objevili poklad……Foto ke shlédnutí ZDE

Technický jarmark

Ve středu 2. října 2019 se naši vybraní žáci 8. tříd zúčastnili Technického jarmarku, který pořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Žáci byli rozděleni do dvou skupin, přičemž každá skupina navštívila dvě firmy v Rožnově pod Radhoštěm. Technický jarmark proběhl v rámci předmětu Svět práce.

První skupina spolu s p.uč. Gabrielou Cábovou navštívila firmy Brose a On Semi, kde také měla prezentaci Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově. Žáci se seznámili s provozem a výrobky, které jednotlivé firmy vyrábí, ve firmě ON Semi si mohli žáci vyzkoušet ochranné obleky a na vlastní kůži pocítit, jak se v nich zaměstnanci cítí a jak se v nich v klimatizovaných čistých prostorách pracuje. Také se seznámili při malé prezentaci se studijními obory a programy, které SŠIEŘ nabízí (mimo jiné také program na finanční podporu studentů).

Druhá skupina spolu s p. uč. Lenkou Molišovou navštívila firmy Retigo a NXP. Také tato skupina se dostala do provozu.

(GC)

Malé ohlédnutí za jarmarkem zde.

Zvířata v heraldice

Zvířata v heraldice

ZOO Praha ve spolupráci s hnutím Na vlastních nohou – Stonožka vyhlásilo začátkem roku 2019 výtvarnou soutěž. Zoologická zahrada oslovila děti z celé republiky a byla překvapena obrovským množstvím zaslaných prací. Také naše škola přispěla padesátkou velmi zdařilých prací. Měli jsme velkou radost, že v tak velké konkurenci zvítězila práce naší žákyně Adély Skýpalové z 8. A. Adéla si pro cenu zajela s tatínkem 26. 10. do Zoo Praha. 

Další oceněnou práci vytvořila Julie Zemanová z 9. A, která obdrží Cenu sestry Dominiky OP 6. 12. v Arcibiskupském paláci v Praze.

 Zároveň jsme dostali informaci, že na výstavě „Heraldická zvířata očima dětí“ otevřené až do poloviny března 2020 v Gočárových domech v areálu ZOO Praha budou kromě Adélčiny a Juliiny práce vystaveny další malby našich žáků: Marka Šádka, Justýny Mikulenkové, Anny Pernicové, Ondřeje Trojáka, Denisy Glacové a Stanislava Nohavici, a Jana Románka.

Blahopřejeme a zveme žáky i jejich rodiče na návštěvu ZOO Praha a prohlídku výstavy.

HD

Vítězná práce a pár dalších zde.

Výtvarné úspěchy

Zuberští výtvarníčci slavili úspěch

Středisko volného času v Rožnově pod Radhoštěm vyhlásilo výtvarnou soutěž „Dopravní prostředky“. Naši žáci ze 7. – 9. ročníků ZŠ vytvořili překvapivé množství velmi zdařilých prací, což si vysloužilo pochvalu hodnotící komise SVČ. Můžeme tedy blahopřát vítězům Natálii Němcové z 8. B, Andrei Mierné a Vojtovi Šírovi z 9. A a Adéle Mitášové z 9. B.

A nesmíme zapomenout na Marka Vlčka, žáka 2. ročníku, jenž se stal vítězem v kategorii mladších žáků se svou prací vytvořenou ve Školním klubu ZŠ Zubří pod vedením paní Jaroslavy Juříčkové.

Přejeme všem další úspěchy nejen na poli výtvarném.

HD

4 vítězné práce a pár dalších zde

Říjnová třídnická hodina v 7.A

Každé první pondělí v měsíci se žáci 7.A naobědvají a poté míří do třídnické hodiny. V té říjnové jsme vytvářeli strom třídy a sousoší. Zaměřili jsme se na to, abychom si uvědomili své kladné vlastnosti, které nám mohou pomoci k lepšímu fungování kolektivu, abychom se dokázali vzájemně ocenit, drželi více při sobě a především měli společné zážitky. Foto

Bezohledně už ne…snad

Chtěli jsme si dopřát dopoledne pro sebe a vztahy mezi námi, dokud je čas. Za studenty 1. stupně přijel pan Zdeněk Zaoral, zkušený znalec dětských kolektivů a týmové spolupráce. Rozebral s vykulenými posluchači výhody ohleduplného chování, zbytečnost vulgarit a potřebu respektu. Zazněly varovné  příběhy šikany i konejšivé návody k lepším cestám. 

Děkujeme a doufáme, že to lepší v nás všech bude vždycky dost silné.

Pár prvních obrázků je tady