Základní škola Zubří

okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří ————— školní rok 2017 / 2018
image_pdfimage_print

Od

Koncertní hodiny 6.A, 7.A a 7.B


 

Zpěv na mikrofon do hudebního podkladu nebo s klavírním či kytarovým doprovodem, hra na flétnu,  klavír, housle nebo na kytaru, to vše zaznělo při koncertních hodinách žáků 2. stupně. Dva moderátoři vždy provázeli téměř 45 minutovým programem, který si žáci připravili sami. Dle svého výběru si nacvičili buď doma, nebo v hodinách ZUŠ krátké skladby nebo písně. Nechybělo společenské oblečení, potlesk a někdy i výkřiky: „Bravo!“   Viz foto.

Od

Strašidlení na staré škole

Listopadové dny přímo vybízejí ke změně nálady, šatníku i aktivit směrem k tajemnu, děsuplnu a magičnu. Čarovno a hlasy téměř záhrobní  v tomto týdnu ovládly místnosti naší školy…bohužel, jen zlomek máme zachycen tady.

Je totiž o strach v takových chvílích fotit…lepší je mít se na pozoru…

Od

Halloween ve 3.C

Úterní ráno bylo děsivé! Ale odpadla potřeba se rozhodovat, zda vytáhnout modré tričko nebo zelenou sukni; vítězily nejstrašlivější hadry:). Nejlépe se oblékla prý paní učitelka, kterou děti ani nechtěly pustit do třídy. Každé strašidlo si muselo vymyslet pro tento den novou identitu, protože s Aničkou nebo Josefem by to daleko nedotáhlo. Dopolední soutěžení přineslo každému duchaplnou výhru.Jak tajuplné atrakce se tu udály, můžete hádat z jejich názvů – halloweenský pavouk, jablko, toaleťák, brčkovaná, pyramida, sušenka a žížalka.

…a nebo se podívejte tady.

A odezvy samotných strašidýlek?

„Byl to zábavný a dobrý den! Byl to můj nejlepší den, moc jsme si to užili! Paní učitelka byla jako pravá čarodějnice, málem jsem ji nepoznala…“

Od

Halloween ŠD

Halloweenská výzdoba dětí ze školní družiny ke shlédnutí zde.

Od

Putování za historií

V podzimních dnech jsme s dějepisným seminářem nezaháleli. Nejdříve jsme zhlédli výstavu Kouzlení bílou nitkou, poté jsme se vydali na návštěvu depozitáře Muzea Zubří, kde nás provedla paní Erika Ondřejová, a naše dosavadní putování za historií jsme zakončili ve Valašském muzeu v přírodě. Program Co vařily naše babičky nám nakrmil i bříška, jelikož jsme si vyzkoušeli uvařit tradiční valašská jídla. Foto: Depozitář a Co vařily naše babičky

Od

Burza SŠ a setkání se zástupci SŠ


V úterý 24.10.2017 se uskutečnila schůzka výchovné poradkyně s rodiči žáků 9. tříd, deváťáky a zástupci SŠ z blízkého i vzdáleného okolí. První část setkání proběhla v jídelně naší školy, kde výchovná poradkyně informovala přítomné rodiče a žáky o všech úskalích přijímacího řízení, přijímacích zkouškách, vyplňování přihlášek a zápisových lístků. Ve druhé části, kdy se všichni přítomní přesunuli do tělocvičny, proběhla již samotná naše Miniburza SŠ. Každý zástupce SŠ měl k dispozici prostor pro  představení své školy, rozdání letáků, pozvánek na dny otevřených dveří. Této akce se zúčastnilo 17 SŠ nejen z Rožnova, Valašského Meziříčí a Vsetína, ale také z Frenštátu, Zlína, Nového Jičína a Oder.

Všem děkuji, že přijali naše pozvání a doufám, že alespoň zčásti jsme pomohli rodičům a deváťákům při jejich nelehkém výběru a rozhodnutí. Prezentace z úterního odpoledne z informacemi k přijímacímu řízení zde: Prezentace – přijímací řízení pro rok 2017-2018

Mgr. Gabriela Cábová

Od

Dýňování 3.C

Toho pátečního odpoledne se do dveří třetí třídy vkulily dýně i dýněčky a za nimi vykukovaly děti, maminky a nejmenovaný zdroj přísahá, že se tam zjevil dokonce i jakýsi vzácný tatínek:). Během několika chvil dostaly obyčejné dýně neobyčejné obličeje a některým narostly i vlasy. Mezi slupkami a odřezky bylo možno vysledovat i stopové množství drobečků buchet a jednohubek.

Starší děti, které mají obvykle své sourozence na starosti a hlídají je jako oko v hlavě, v důsledku čehož nemají čas na své vylomeniny, se konečně jednou mohly beztrestně vyřádit! Připravily třeťákům stezku odvahy a náramně si to užívaly. Jaké štěstí, že nikdo nezbloudil a nestrávil ztracený a vyděšený ve škole celý víkend!!

Podívejte se tady.

U kávy a čaje se  s úsměvem lehce stěžovalo na náročné učivo i chyby v diktátech…proto se ani dlouho po setmění nikomu nechtělo domů…

 

Od

Pouť za babím létem

aneb kdo chce podzim krásný, nechť si ho opatří u bludiček

Uprostřed týdne se naši druháci rozhodli pojistit pěkné podzimní počasí navýsost odvážnými skutky. Za šera, hned poté, co obrostli listím, se sešli u vrátek školy a společně doběhli nad tajemný les Březovec. Málokdo ví, že tam sídlí bludné bytosti, které mají na starosti střídání ročních dob. A někdy dokáží být hodně škodolibé a hrůzostrašné! Leč naši odvážní rozdělili se do skupin a vyzbrojeni světýlky a odhodláním, vydali se na děsuplnou pouť. Škála zvuků z hlubin lesa obsáhla zrychlený dech, kvílení a dokonce i dopad tří slz do jemně tlející trávy.

Bludičky se jim podařilo uplatit slušným vychováním, chytrým vyřešením úkolů, zpěvem a hlavně očividnou spoluprací… můžeme tedy zašeptat, že zaslouží si voňavý a barevný podzim…

Děkujeme za laskavé vyděšení Káji, Elišce, Terce, Míši, Nelči, Štěpánce, Monice, Adélce, Agátě, Lucce, Nikči, Markovi a Lukymu a MAMINKÁM za láskyplné (sladké i slané) utěšení!                                                                                                               S. Bludná a P. Bláhová

Tady vidíte, že magie večerní je téměř nezachytitelná:).

Od

Semetínské dny

Čtvrťáci si letos rozlosovali pro své trojdenky v Semetíně různobarevné počasí. Jedni se nechali slunkem laskat, druzí mokli a třetí se nedopočítali rychlosti větru ani odstínu šedi oblohy. Ale koneckonců…to bylo jedno…poznat, jak je kdo vyladěn pro skupinu, jak mu to pálí nebo jak se chce prosadit sám, se dá i ve vánici…

Nahlédněte tady.

Od

Vzhůru za pokladem

aneb kdo nebrzdí, smete celý dav

Poslední výstavní počasí využili druháci k výstupu na rozvaliny Hradiska. Od slunka si slibovali, že s jeho pomocí se bude aspoň dobře pátrat po blýskajících se diamantech, briliantech a zlaťácích, na které si brousili zuby od chvíle, kdy zaznělo slovo POKLAD…Ten moment spustil všeobecné šílenství…členové expedice byli k nezastavení! Strhli všechny rekordy v běhu do kopce a ve fretkovitém pobíhání po vrchu samotném. Naštěstí měli dojem, že skvosty mohou být ukryty i v okruhu 10 kilometrů:); jedině to zaručilo šťastný návrat k obědu.

Druhého dne se nemohli věnovat ničemu jinému než vědecké práci spočívající v pátrání po historii, počtu modřin a žasnutí nad cennými lesními nálezy.

No jen se podívejte tady!

 

Od

Travička zelená

V pátek se některé třídy ocitly ve světě trav.  Okouzlila je možnost řídit kombajn a traktor, užasli nad vodní trávou v jezírku s rybičkami i nad kvetoucí pohankou a dokonce mohli potěšit kytičkou své milé…

Nahlédnout můžete tady.