image_print

INSTRUKCE PRO RODIČE – OBDOBÍ 23.10. – 4.11.2020


Vážení rodiče, vedení školy vyhodnotilo první měsíc (říjen) povinné distanční výuky a přijalo následující opatření.
A) Třídní schůzky plánované na 3. a 5.11. jsou zrušeny. Předpokládá se jejich konání v měsíci listopadu podle vývoje nouzového stavu pro školy.

B) Škola zdůrazňuje rodičům povinnost účasti na výuce. Distanční výuka NEMUSÍ vždy probíhat on-line. Dle platných nařízení může mít,  a na naší škole má, tuto podobu :
– synchronní on-line (přímé spojení – žáci jsou v kontaktu s učitelem pomocí IT)
– asynchronní on-line (zadávání přes Office365, ale žáci nejsou v přímém kontaktu s učitelem, ten je však nachystaný pro podporu, žáci plní úkol např v prac. sešitu)
– off-line (složky – předávání materiálů v papírové podobě) – materiály jsou nachystány ve složkách tříd ve sborovnách školy 1. a 2.st – organizují ZŘŠ Randýsek 2.st a TU 1.st. Způsob výuky volí vyučující, jeho povinností je včas a srozumitelně informovat o výuce žáky, přičemž se vychází z platného rozvrhu pro období nouzového stavu – odkaz zde

C) Jelikož je výuka povinná, je nutno ji v případě zameškání omluvit. Aby nedošlo k nedorozuměním, škola znovu informuje o způsobu omlouvání:
a. Pokud žák/žákyně ví, že bude chybět, provedou rodiče omluvu předem.
b. Rodič (ne žák!) omlouvá neúčast elektronickou cestou dohodnutou s TU (email, dmsoftware. UPOZORNĚNÍ – modul omluvenka je sice funkční, ale škola jej zatím oficiálně nepoužívá, je lepší volit zprávy nebo emaily.
c. TU si průběžně ověřuje komunikací s rodiči absence a řeší je.
d. Celý proces omlouvání může trvat nejdéle do tří dnů po absenci.

D) Došlo ke změně školního řádu dodatkem, znění naleznete zde: školní řád – dodatek distanční výuka 2020

E) Pro určitou skupinu dětí (sourozenci, sociální potřeby, zvláštní vzdělávací potřeby) jsou k dispozici omezené počty tabletů na zapůjčení. Dohodněte se, prosím, s ZŘŠ svých stupňů – 2.st – Mgr. Randýsek 571658920, 1.st – paní Martinátová 571658320

F) V období 26.10. – 30.10. jsou prázdniny, výuka se nekoná v žádné podobě. Předpokládá se obnovení vzdálené výuky i po 02.11.2020, v tomto období (max. do středy 04.11.) budou rodiče prokazatelně a srozumitelně informováni o dalším průběhu organizace školního vzdělávání přes třídního učitele a školním webem (sekce rodiče a aktuality).

V Zubří, 23.10.2020

Vypracoval : Mikl Marek

Schválil Mgr. Tomáš Randýsek, statutární zástupce ŘŠ

OŠETŘOVNÉ PODZIM 2020

Žádáme rodiče ,aby si pozorně přečetli níže uvedený text, škola se již procesu žádosti o ošetřovné NEÚČASTNÍ – NEŽÁDEJTE NÁS, PROSÍM, O INFORMACE A SPOLUPRÁCI !

 

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 – TISKOVÁ ZPRÁVA MPSV


S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.


V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října k uzavření škol, mnoha rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.


Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři.


Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?


Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

VZDÁLENÁ VÝUKA PODZIM 2020 – INSTRUKCE

Obecné poučení:

Údaje budou doplněny po poradě vedení školy během 14.10.2020


1. stupeň

rozvrh na období do 02.11.2020 zde : distanční rozvrh

Rodiče prosím po dobu distanční výuky o komunikaci se svými třídními učiteli.
 

2. stupeň

  • rozvrhy zde ke stažení :

Bakaláři – Tisk rozvrhů učit. jednotlivě

Bakaláři – Tisk rozvrhů třídy jednotlivě

Bakaláři – Tisk přehledů učitele souhrn

Bakaláři – Tisk přehledů třidy souhrn

zde ke zobrazení:  odkaz

Další informace obdržíte nebo si vyžádejte u svého třídního učitele pro záležitosti třídy. Preferujte on-line komunikaci – email, dmsoftware. Děti a vyučující jsou v kontaktu přes Office365, dětem je znám rozvrh a tento určuje tempo a časové vymezení výuky !

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole od 14.10.2020

 

Od středy 14.10. 2020 do 23. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 13.10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve vzdělávání (týká se obou stupňů škol i školní družiny). Vzdělávání bude probíhat distančním způsobem. Provoz školní jídelny (výdejny) bude přerušen. Obědy budou žákům automaticky odhlášeny. V týdnu od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 žáci budou mít prodloužené podzimní prázdniny. Pravděpodobný návrat k běžné výuce by mohl být v pondělí 2. listopadu 2020. Doporučujeme sledovat sdělovací prostředky a informace na stránkách školy.

Plánované termíny konzultací s rodiči zůstávají prozatím beze změny:

úterý 3. listopadu 2020 – 2. stupeň (15.00 – 17.00)

čtvrtek 5. listopadu – 1. stupeň (14.30 – 16.30)

INFORMACE KORONAVIR OPATŘENÍ – OD 12.10. – DO 30.10.2020

 


Omezení provozu škol a školských zařízení

Od pondělí 12.10. 2020 do 25. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8.10. 2020 omezuje provoz 2. stupně ZŠ a dochází k úpravám vzdělávání takto:

12.10 – 16.10. 2020

– 6. a 7. ročník – běžná výuka dle rozvrhu

– 8. a 9. ročník – distanční výuka (bez výchov)

19.10. – 23. 10. 2020

– 6. a 7. ročník – distanční výuka (bez výchov)

– 8. a 9. ročník – běžná výuka dle rozvrhu

V uvedené dny se:

– zakazuje osobní přítomnost žáků ve školním klubu

– zakazuje používání tělocvičny pro spolky a veřejnost

Od 26. 10. 2020 do 27. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání (žáci budou mít volno).

Poznámka: Výuka na 1. stupni ZŠ bude probíhat ve stejném režimu jako doposud (včetně činnosti školní družiny).

Informace ke stravování:

Žáci distanční výuky, kteří mají zájem o školní stravování (je nutno se přihlásit), se budou stravovat v vymezeném čase od 11:00 do 11:20. Platí od pondělí 12.10.2020

 

Země indiánů ve šk.družině

Ve dnech 5. – 8. října se děti všech oddělení školní družiny převtělily do indiánských kmenů Modré pírko, Letící oštěp, Ohnivý šíp a Válečný medvěd. ,, Indiáni“ získali plno informací o svém národu, vyrobili si indiánskou čelenku, bubnovali s náčelníkem kmene, zkusili si ulovit ryby, rozdělat oheň, zahráli si indiánské hry, stříleli z luku a dokázali rozluštit indiánské písmo. Počasí nám přálo, všichni si to moc užili. Foto ke shlédnutí ZDE.

Babky a vlčí stopy na zámku

Druháci vyjeli ze zaběhnutých kolejí až na zámek v Lešné. Jsou to totiž znamenití sběratelé hub a nemohli odolat zábavné interaktivní výstavě Není houba jako houba. A aby je v lese nic nepřekvapilo, přidali si ještě putování Po stopách velkých šelem. Rozšířili si své mykologické znalosti sedíce na obřích hřibech, odlili stopu vlka a nasáli zámecké mravy. Nahlédněte tady.                                                                                           

Předpokládáme, že naše obec bude sice celá rozrytá a plná zbohatlíků z prodeje lanýžů, ale okolo popelnic neuvidíte ze strachu před mlsnými medvědy ani smítko.

Projektový den ŠD

Ve dnech 29.9. – 2.10. proběhlo ve všech odděleních šk.družiny Pirátské odpoledne. Děti se dozvěděly spoustu informací o životě na moři, jak se řídí loď, zkusily si uvázat lodní uzel a s vyrobeným dalekohledem se vydaly soutěžit o “ pirátské dublony“. Na závěr odpoledne si děti mohly nakoupit,  za nasbírané dublony, drobné dárkové předměty v pirátském obchodě. Foto z akce ke shlédnutí ZDE.

Projektový den ve ŠD

Po půl roce jsme se konečně, v našich odděleních ŠD, opět pustili do projektů, které jsme měly pro žáky školních družin připravené. Ve dnech 17., 18. a 24., 25. září probíhal projektový den pod názvem: Bezpečně do školy aneb děti jako účastníci silničního provozu.

Žáci ŠD se dozvěděli mnoho nových a důležitých informací, které využijí při cestě do školy. Seznámili se se základními dopravními značkami, které se vyskytují kolem budovy školy. Nacvičili si, jak správně přecházet silnici, s čím se mohou setkat a jak správně se chovat na komunikaci. Vyzkoušeli si i správnou a bezpečnou jízdu na koloběžkách.  Foto zde:

 

 

Oznámení ŘŠ

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 957 ze dne 30. září 2020 dochází s účinností od 5. října 2020 do 18. října ke změnám ve vzdělávání žáků, kdy součástí vzdělávání nebude zpěv a sportovní činnosti (zákaz tělesné výchovy a sportovních činností se netýká 1. stupně ZŠ). Místo tělesné výchovy a sportovních činností bude probíhat náhradní způsob výuky, o kterém budou žáci předem informováni. Činnost školní družiny, školního klubu a školní jídelny zůstávají v neměnném režimu.

Respekt a my

V posledních dnech září si všechny třídy vyhradily čas na pozvednutí  sebevědomí, vzájemné podpory, úcty a ohleduplnosti. Aktivity k probuzení a vylepšení spolupráce vzal do svých rukou pan Zdeněk Zaoral se svým neohroženým pomocníkem Sorbonem. Tomu stačilo zavrčet a zjednal si pořádek bleskurychle; a to ani nemusel štěkat a cenit zuby:).

Doufejme, že počínaje říjnem poklesne počet kolizí a hádky proběhnou jen tiše, konstruktivně a se stejným cílem…dobrat se výsledku.

První důkazy jsou tady.

Pomoc!? První pomoc!

Už nemusíme mít takový strach; druháci od pátku vědí, jak poskytnout zraněnému pomoc. O to, že tak povyrostli,  se postaral záchranář Milan Malina a jeho hnědý medvěd. Díky nim už se ví, jak zastavit krvácení, jak se chovat k člověku v mdlobách i co nedělat při úrazech. Určitě to bude chtít pravidelný trénink a opakování, ale talentovaní budoucí doktoři už se dají odhadnout teď!

Děkujeme a doufáme, že prevence a pud sebezáchovy zvítězí…

Instruktoři jsou tady.

Za tajemstvím Hradiska

Výprava druháků začala už po ránu dobrodružným čekáním na vlak a přesunem rožnovskou dopravní džunglí pod kopec:). Potom už s nosem v mapách a s očima těkajícíma po zajímavostech okolo všichni svým přirozeným tempem vystoupali okolo tabulí a klouzavou zkratkou k rozvalinám. Tempo se odvinulo od míry nadšení z všudypřítomných hub. Tady se poznali zarytí sběrači, kteří nechtěli nechat v lese ani sebemenší nožku. A to ještě dokázali poslouchat o loupeživé bandě a pokladech v okolí. Že by se jim do batohů ještě nějaký šťastný nález vešel?

Cestou do Hájů nikdo únavou neodhodil ani kousek objeveného bohatství (řetězu, drátku, kamínku)…jediné ztráty byly peněžní; a to až v pekárně:). A protože jedno dopoledne bylo příliš krátké na zpracování všech zážitků, muselo se v bádání pokračovat ještě další dny ve třídách.

Některé okamžiky jsou tady.