image_print

3 zachránění Otakárci fenykloví čekají na jaro v naší škole

Letošní podzim přinesl jednu dobrou zprávu. 3 housenky Otakárka fenyklového, které by byly zahubeny při sklizni kopru a mrkve, byly zachráněny, dokrmeny a po úspěšném zakuklení čekají v insektáriu na jarní měsíce, kdy je jako překrásné dospělé exempláře vypustíme zpátky do přírody.

Schůzky pro rodiče vycházejících žáků a setkání se zástupci SŠ

V úterý 26. října 2021 se v jídelně základní školy uskutečnily schůzky organizované výchovnou poradkyní s rodiči vycházejících žáků. Na těchto schůzkách byly rodičům předány informace k přijímacímu řízení (způsob podání přihlášek ke studiu na SŠ, přijímací zkoušky – jednotné přijímací zkoušky, jejich termíny, odevzdání zápisového lístku a záležitosti odvolacího řízení).

Následně proběhlo v tělocvičně setkání rodičů, žáků a zástupců 13 středních škol z blízkého i nedalekého okolí. Rodiče a žáci si domů odnesli letáčky SŠ a informace ke dnům otevřených dveří na jednotlivých SŠ.

Prezentace k přijímacímu řízení ZDE ….  Prezentace – přijímací řízení pro 2022-2023

Fotografie z akce ZDE.

Halloweenské piškunThálie

Před podzimními prázdninami si studenti anglického jazyka připomněli oblíbený svátek a vrhli se do hodin opravdu rádi. Jejich práce si zaslouží ocenění nejen za kostýmní návrhy, ale též za procítěný projev, odvahu a nasazení. Jako by se v těch převlecích přestali bát gramatiky:). Doufejme, že aspoň kousek čarodějnice, kostlivce nebo dýně v nich zůstane.

Nahlédnout můžete tady.

Mezi řádky v knihovně

Když odejde teplo a babí léto, je nejzdravější zabalit se do knížky. A v naší knihovně je jich na zahrabání všech knihomolů…a ještě zbude pár do rukou:). A protože jsme potřebovali to naše hřejivo dobře poznat, přišla nám vhod nabídka besed knihovnic Lenky a Veroniky. Kdo se vydal po stopách knihy, bude ke každé z nich přistupovat s láskou, respektem a zvědavostí…jako k ostatním milým.

Zahřejte se tady.

Putování za liškou Bystrouškou

V pátek 8. října třeťáci s nadšením vklouzli do autobusu, který se vydal pro ně neznámým směrem. Cíl výletu byl překvapením. Z fotek je zřejmé, že si to děti náležitě užily. Se zaujetím poslouchaly vyprávění průvodkyně, pozorovaly zvířata v oboře a dočista vykoupily hradní stánek. Odjížděly s vírou, že se jim vyplní přání pošeptané kouzelné lišce.

Podívejte se tady.

Stmelovací pobyt 4. tříd v obci Kletné

Ve druhé polovině září vyrazily postupně všechny tři čtvrté třídy naší školy na stmelovací pobyt do táborové základny v obci Kletné. Cílem bylo poznat nové spolužáky a utužit třídní kolektivy.

Celé tři dny děti neopustila dobrá nálada. Sluníčko se sice střídalo s mraky, ale naštěstí ne s dešťovými kapkami. Ke spokojenosti přispělo ubytování a skvělá kuchyně.

Žáci si oblíbili své instruktory, kteří pro ně měli připravený pestrý program. Všichni vzájemně spolupracovali, pomáhali si, učili se naslouchat druhým. Po dlouhé distanční výuce, při níž byly děti často ochuzeny o sociální kontakty, byl tento pobyt pro mnohé z nich velkým obohacením. A dobrodružstvím pro ty, které se ocitly poprvé samy bez blízkosti svých rodičů.

Akce byla přínosná i pro třídní učitelky, které lépe poznaly své nové žáky a stmelovací pobyt zhodnotily jako velmi zdařilý.

První fotky z akce jsou zde

Okouzleni trávou

Výzkumná stanice Oseva tradičně s počátkem podzimu zve do svého areálu malé i velké nadšence, aby se uklidnili v zeleném, ochutnali pohanku v mnoha podobách, užasli nad složitostí všelijaké techniky a jásali mezi zvěří.

Podívejte se tady.