ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

image_print

INFORMACE

VP – INFORMACE RODIČŮM PŘEDŠKOLÁKŮ

VP – INFORMACE RODIČŮM ŽÁKŮ 1.TŘÍD


POZVÁNKA

Vážení rodiče – zákonní zástupci,

ředitelství ZŠ Zubří Vás zve k zápisu do 1. ročníku školního roku 2020/2021. S vyplněným dotazníkem, občanským průkazem a rodným listem dítěte se dostavte do budovy 1. stupně ZŠ, Školní 540 v uvedených dnech.

S ohledem na situaci koronaviru a doporučení MŠMT se dostavte bez přítomnosti dětí. Upřednostňujeme a těšíme se na Vaši osobní přítomnost, která je pravděpodobně časově i organizačně nejjednodušším řešením pro obě strany.

Alternativou je elektronická výměna informací pomocí emailu a předepsaných souborů – ke stažení zde. Tento způsob je však podmíněn osobním stvrzením správnosti údajů, pokud nemáte certifikovaný podpis nebo datovou schránku.

Upozorňujeme na zákonnou povinnost účasti na řízení zápisu – tzn. rodič  tak jak tak musí nějakým způsobem dítě zapsat.

Popis zápisu: během krátkého administrativního setkání rodiče jen doručí vyplněné formuláře a dostanou kód žáka, dojde ke stručnému sdělení informací pro přechod z MŠ na ZŠ.

Odklady školní docházky: Rodiče, kteří zvažují zralost svého dítěte pro školní docházku a přemýšlejí o odkladu, žádáme, aby si již před schůzkou ujasnili priority z následujících důvodů:

  • k odkladu je nutné vyjádření specializovaného poradenského pracoviště – PPP Valašské Meziříčí, jehož provoz je a bude výrazně omezen – může být obtížné obstarání tohoto doporučení
  • škola potřebuje znát počty zapsaných žáků z organizačních důvodů

Žádáme Vás proto, abyste se jednoznačně přiklonili k pevnému rozhodnutí (zápis/odklad) a toto jednoznačně sdělili při přijímacím pohovoru, bez ohledu na legislativu a prováděcí předpisy.

V neobvyklých či sporných případech konzultujte tuto přípravu jak se stávajícími mateřskými školkami, tak s budoucí školou – paní Martinátová – tel. 571 658 320


Termíny zápisu :

středa 15. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin

čtvrtek 16. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin

Těšíme se na nové žáčky.

Mgr. Svatava Martinátová, zást. řed. pro 1. stupeň ZŠ Zubří

 


 

VÝSLEDKY ZÁPISU

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ – 20.4.2020 00:01

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku šk. roku 2020/2021

Pozn. Pořadí ani umístění v tabulce nemá žádnou souvislost se zařazením do budoucích tříd.

Přijatí žáci

            XWE25      

            WRN66          

            WDT11           

            TVM41           

            DYP16

            MXF88

            DLB28

            JCW97

            ZQG37

            CWT55           

            FQQ14

            NYQ73

            UTF17 

            EJP24  

            WGS44           

            HXF26 

            JUI86  

            FUO36

            QPE43

            MZC71           

            TGK44

            OQT87           

            FOI82 

            DNQ42           

            WCB74           

            PTI33  

            FOI82 

            RBO18

            UBP14

            ULD24

            FHV84

            IWM36           

            ZJJ04  

            CYD05

            EQD41

            ROP24

            RWR23           

            WEX42           

            XJC62 

            VDP66

            SKO32

            IUP52 

            CSS77 

            VKX50 

            EUY65

            NIN33 

            HGH32           

            NQV22           

            LXV47 

            OYU44

         

 


Seznam žáků s odkladem pro 1. ročník šk. roku 2020/2021

CKK15

EJT11

ETC55

CEM53

MVE56

JWI41

ORK96

TKU88

UTL55

PSD40

CLH03

NYE49

OVI19

SCB68

UGL53

JWM28

WVF75

SYP17

JIW74

NPH44

QPE43