Základní škola Zubří

okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří ————— školní rok 2018 / 2019
image_pdfimage_print

Od

Melodie 6 kontinentů

Po dvou letech si na nás udělal opět čas multiinstrumentalista, hudební skladatel a světoběžník Radim Zenkl. Přiletěl z Ameriky, kde žije skoro 30 let, aby nám představil mandolínu, koncovku, kravský roh, fujaru, didgeridoo a irskou píšťalu. Něco nám o nich pověděl a pár nadaných šťastlivců mělo možnost si s Mistrem mandolíny zahrát!!

Jen se podívejte tady!

A pokud se chcete také potěšit –  http://www.zenkl.com/videos.htm

Od

Svátek zahradníkův

Zahrádkářský svaz slavil 60. narozeniny a nadělil sobě i nám tradiční voňavou výstavu. Mohli jsme obdivovat skvělou letošní úrodu nebo se tentokrát  podívat (za zvuku chroupání nabízených jaderniček) na fotky zachycující aktivity spolku.

Nahlédněte tady.

Od

HOUSENKY JAKO ŽIVÉ KONZERVY PRO LUMKY A LUMČÍKY

Dospělí lumčíci, vzhledem připomínající drobné vosičky, se živí nektarem květů. Vajíčka kladou do těl housenek. Z vajíček vylíhlé drobné larvičky zůstávají v těle housenky a živí se nejprve pro housenku méně důležitými orgány, aby housenka přežívala co nejdéle a dál přijímala potravu. Až těsně před kuklením se lumčíci pustí i do životně důležitých orgánů. Takovýto zásah do organismu už housenka nemá šanci přežít. Larvičky lumčíků pak vylézají z vykousaného těla housenky a kuklí se v jejím okolí. Pro tento způsob rozmnožování se jim říká parazitoidi.
Jedna z housenek otakárka fenyklového, jehož nález byl nahlášen na konci září, byla bohužel také napadena některým z parazitoidů.

Fotografie zde.

Od

PĚSTUJTE S NÁMI KOPR

Na školní záhony průběžně vyséváme semínka kopru, mrkve a fenyklu. Jsou to spolu s celerem a libečkem živné rostliny otakárka fenyklového. Dospělý motýl na ně klade vajíčka. Z vajíček vylíhlé housenky se jemnými zelenými částmi rostlin živí a na nich se i kuklí. Na našich záhonech necháváme tyto rostliny odkvést a sbíráme semínka pro další setí. Semínek máme dost pro všechny, kteří se k nám chtějí připojit a vysít kopr, fenykl nebo mrkev i pro otakárky. Semínka jsou ve všední dny v dopoledních hodinách k dispozici v kanceláři naší školy.

Fotografie zde.

Od

NA VÝSTAVĚ ŽIVÝCH HUB

Ve středu 19. 9. 2018 si žáci volitelného předmětu ekologie jeli do Valašského Meziříčí prohlédnout výstavu živých hub, kterou připravili pracovníci Muzea regionu Valaško. K výstavě byl pro žáky připraven i program vedený lektorem.

Fotografie zde.

Od

Když tráva rozkvete

V Osevě nabídli 14. a 15. září dětem i veřejnosti vstup do svého kouzelného světa. Zvídavci si mohli vyslechnout, jak se která tráva jmenuje, k čemu se dá využít a jak chutná:). Komu to bylo málo, najedl se pohankových řízků, zatímco technické typy se šplhaly po traktorech…

Nahlédněte tady.

Od

SOUTĚŽ VE SBĚRU VYSLOUŽILÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ

V letošním školním roce se opět zapojíme do soutěže organizované programem Recyklohraní. Sbíráme vysloužilá drobná elektrozařízení. Pro nejšikovnější žáky má nadační fond naší školy připraveny krásné ceny. Drobná vysloužilá elektrozařízení žáci mohou nosit označené jménem, příjmením a třídou do kabinetu přírodopisu.

Od

NÁLEZY OTAKÁRKŮ V ZÁŘÍ

Žáci volitelného předmětu ekologie sice zatím nebyli při hledání housenek otakárků fenyklových úspěšní, od občanů už ale máme nahlášeno sedm nálezů housenek. Tři z těchto housenek se stihly zakuklit. Housenky této generace otakárků by měly ve formě kukly přečkat zimu. Na jaře se můžeme těšit na líhnutí a vypouštění dospělých motýlů.

Fotografie zde.

Od

VZPOMÍNKA NA VYPOUŠTĚNÍ OTAKÁRKŮ V SRPNU

V první polovině srpna jsme vypustili tři otakárky. S vypuštěním otakárků pomáhaly Kačka a Anička, které nález housenek nahlásily, a jejich kamarádky Adélka a Verunka.

Fotografie zde

 

 

Od

Poprvé

nepřišli sami. Chtěli si to s nimi užít tatínkové i maminky. Vybrali si místo a se zatajeným dechem čekali, až vstoupí ta JEJICH paní učitelka. A viseli jí na rtech. Někteří si možná budou chvíli zvykat, jiní jim to třeba ukrátí spikleneckým šeptáním … nebo hádkou:).

Každému prvňáčkovi přejeme radost z objevování a hledání…

Jen se na ně podívejte.

Od

O den dříve

aneb Příliš dlouhé prázdniny?

Do 3. třídy byl letos vyhlášen nástup už v neděli. Prázdninoví povaleči i aktivisté souhlasili s aklimatizačním setkáním, aby si ověřili, kdo je kdo. Přece jen přes léto získali pár centimetrů a poztráceli nemálo zubů. Na počátku byl déšť, ale ten nikoho nezaskočil. Než si rozložili spacáky v šatnách u starozuberského hřiště, sluníčko se zvědavě vrátilo, aby je doprovodilo k lesu. Tam pátrali po lesní moudrosti, prolézali překážkami, stavěli příbytky, snažili se vecpat do malinkého prostoru; inu ryzí soutěživci! A ve stejném duchu se pokračovalo i na hřišti…a to až k soumraku. Následovaly uzené špekáčky, dobroty, poloslepý fotbal, večerní houpání (nahradilo dostatečně koupání), pyžamová show, dvě pohádky při svíčkách a švitoření… které se proměnilo v jemné chrupkání, šustění a ze sna chichotání.

A  ráno jako vymalované si přímo řeklo o rozcvičku, čaj a tvarohové šátečky! Potom už nezbylo než pospíchat s balením, protože první zvonění letošního roku bylo třeba doběhnout.

Děkujeme Štěpánce a Vendulce za nedocenitelnou a nečekaně velikou pomoc, manželům Červenkovým za voňavou večeři a „našim“ rodičům za nehynoucí podporu a HROMADU DOBROT!

A nahlédnout můžete tady.

Od

ORGANIZACE PRVNÍCH ŠKOLNÍCH DNÍ ŠK. ROKU 2018/2019

Milí žáci a žákyně, vážení zákonní zástupci, milí zaměstnanci školy, drazí přátelé a příznivci školy ! Vítáme Vás v novém školním roce 2018/2019 a přejeme Vám všem hodně sil a zdárných dnů !

Přehled organizace prvního týdne a dalších dní : (může být aktualizováno dle vyvinuvší se situace)


3.9.                       zahájení školního roku: 1.roč. do 8:30, 2. – 9. roč.do 9:20

TU seznámí žáky s rozvrhem třídy, školním řádem + dodatkem,  dodržováním zásad
bezpečnosti a chování, dodržováním dopravní kázně, upozorní na šetření školního majetku, vyplní s žáky úvodní stránku žákovské knížky, obědy jen pro přihlášené strávníky 2. – 9. ročníku, školní družina tento den není


4.9.                       1. ročník – 3 vyučovací hodiny    – zajistí TU,  jídelna vydává oběd č. 1 pro přihlášené strávníky, oběd bude zajištěn od 10:30 hod , provoz družiny ranní od 6:30 a odpolední do 16:00 hod, ŠD poskytuje služby zapsaným dětem

4.9.                       2.- 5. ročník – 4 vyučovací hodiny  třídnické – zajistí TU,  jídelna vydává oběd č. 1 pro přihlášené strávníky, ŠD poskytuje služby zapsaným dětem

4.9.                       6.-9. roč. : 1+2+3.hod. – TH, 4.+5. vyuč. a dozory dle zvláštního rozpisu- zajistí TU + PP, jídelna vydává oběd č. 1 pro přihlášené strávníky,


5.9.                       1. ročník – 3 vyučovací hodiny – zajistí TU, ŠJ a ŠD poskytuje služby v plném běžném rozsahu

5.9.                       2.- 5. ročník – 4 vyučovací hodiny (třídnické)        – zajistí TU

5.9.                       1.- 5. ročník – 4 vyučovací hodiny  dle rozvrhu     – zajistí TU


od 5.9.                 výuka dle pravidelného rozvrhu ( II.st. ) VČETNĚ odp. vyuč. , ŠD poskytuje služby v plném běžném rozsahu

od 6.9.                 výuka dle pravidelného rozvrhu ( I.st. ) BEZ povinně volitelných předmětů


od 10.9.              zahájení vyučování  nepovinných předmětů  výuka a  pov. vol. př. ( I.st. ) , ŠJ poskytuje služby v plném běžném rozsahu jídel č. 1 a 2.

od 10.9.              zahájení činnosti ŠK – zajistí J. Juříčková

Od

OZNÁMENÍ O PROVOZU ŠKOLY

Úřední hodiny pro veřejnost na období 07 – 08/2018 jsou vždy v pondělí od 8:00 do 12:00 ( podání žádostí, úřední jednání, vyzvednutí vysvědčení apod.)


Školní jídelna se řídí těmito organizačními pokyny :

Aktivace čipů na stravování na školní rok 2018/2019 bude probíhat telefonicky od 27.8.2018 – 31.8.2018 od 7.30 – 11.00 hod. Dne 30.8.2018 od 10.30 – 13.00 hod. Kontaktní telefonní číslo 571 757 215.

Přihlášky nových strávníků osobně / zákonným zástupcemú proběhne od 28.8.2018 do 31.8.2018 v kaceláři ŠJ na nové škole Hlavní 70 v době od 8.00 do 13.00 hod. Dne 30.8.2018 v době od 10.30 do 13.00 hod.

Je nutno znát číslo svého účtu a mít 100 Kč na zakoupení čipu !


Přípravný týden pro pedagogické pracovníky počíná se již od 27.8.2018 včetně nástupem v 8:00 hod.
V tomto týdnu se uskuteční opravné zkoušky, o jejichž termínech byli příslušní zákonní zástupci informováni.


Počátek výuky a první školní den je pondělí 3. 9. 2018, tento den školní jídelna vaří a poskytuje jídlo č.1 pro své klienty vyjma žáků a žákyň prvních ročníků. Více informací o organizaci výuky v prvních dnech šk. roku budou zveřejněny na tomto odkazu nejpozději do 28.8.2018