image_print

Stmelovací pobyt 4. tříd v obci Kletné

Ve druhé polovině září vyrazily postupně všechny tři čtvrté třídy naší školy na stmelovací pobyt do táborové základny v obci Kletné. Cílem bylo poznat nové spolužáky a utužit třídní kolektivy.

Celé tři dny děti neopustila dobrá nálada. Sluníčko se sice střídalo s mraky, ale naštěstí ne s dešťovými kapkami. Ke spokojenosti přispělo ubytování a skvělá kuchyně.

Žáci si oblíbili své instruktory, kteří pro ně měli připravený pestrý program. Všichni vzájemně spolupracovali, pomáhali si, učili se naslouchat druhým. Po dlouhé distanční výuce, při níž byly děti často ochuzeny o sociální kontakty, byl tento pobyt pro mnohé z nich velkým obohacením. A dobrodružstvím pro ty, které se ocitly poprvé samy bez blízkosti svých rodičů.

Akce byla přínosná i pro třídní učitelky, které lépe poznaly své nové žáky a stmelovací pobyt zhodnotily jako velmi zdařilý.

První fotky z akce jsou zde

Okouzleni trávou

Výzkumná stanice Oseva tradičně s počátkem podzimu zve do svého areálu malé i velké nadšence, aby se uklidnili v zeleném, ochutnali pohanku v mnoha podobách, užasli nad složitostí všelijaké techniky a jásali mezi zvěří.

Podívejte se tady.

Organizace výuky ve dnech přerušení dodávky elektrické energie

     Organizace výuky ve dnech přerušení dodávky elektrické energie

1. stupeň

  •   20. září 2021 – výuka dle rozvrhu.
  •   Konec výuky v 11:20 hod.
  •   Školní družina – ranní provoz beze změn.
  •   Odpolední provoz do 15:00 hod.

   2.stupeň

  •    20. září 2021 – Putování a poznávání krás okolí Zubří ( dle pokynů třídních učitelů).
  •    Předpokládaný konec 12:00 hod. Pokud se v průběhu návratu žáci odpojí domů – musí mít omluvenku od rodičů. Jinak ukončení akce je u nové ZŠ.
  •    V tento den se nevaří!

 

 27. září 2021 – ředitelské volno (bližší informace prostřednictvím žákovských knížek). V tento den se nevaří!

 28. září 2021 – Státní svátek

Upozornění školní jídelny

Upozorňujeme všechny strávníky školní jídelny, že v pondělí 20.9.2021 a 27.9.2021 se z důvodů

celodenní odstávky elektrické energie N E V A Ř Í !!!   

Doporučujeme všem strávníkům , aby si navolili své obědy včas, v tyto dny nebude fungovat ani telefon do šj. terminály ani E – obědy .        Děkujeme za pochopení

Počátek

Odstartováno! Můžeme všichni vyběhnout, vykročit, vytančit či se vyploužit k novým radostem, kouzlům, spiklenectví i lehkým třenicím, jež nám budou tříbit schopnosti. Přejme si přátelské prostředí, lehce stravitelné podmínky, vnímavé okolí a laskavé průvodce v dosahu…

Takto jsme začali.