Základní škola Zubří

okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří ————— školní rok 2019/2020
image_pdfimage_print

Od

1. den ve škole

I počasí ráno nekompromisně ukázalo, že je čas opustit stezky, koupaliště a mýtiny. Vybralo si tu nejlepší chvíli, aby nás zahnalo do lavic. Švitořílci a brebentilky měli co dělat, aby si stihli povyprávět zážitky a ukázat nové účesy, šrámy a modřiny. Jen ve dvou třídách panovalo nezvyklé, mírně vyděšené ticho. Naši prvňáčci nasedli:) do systému s malou dušičkou a  otazníky v očích. Přejeme jim, ať dušička vyroste ve velkou, tolerantní, moudrou a veselou duši…a otázky nechť jsou s lehkostí zodpovězeny, aby udělaly místo dalším.

První fotky jsou tady.

Od

Organizace 1. týdne školního roku 2019 / 2020 na 2. stupni ZŠ

Organizace 1. týdne školního roku 2019 / 2020 na 2. stupni ZŠ

Výuka začíná 2.9.2019 v 7:40 h .

  • 2.9. zahájení školního roku: 1.roč.do 8:30, 2. – 9. roč.do 9:20          
  • TU seznámí žáky s rozvrhem třídy, školním řádem + dodatkem 
  •  dodržováním zásad bezpečnosti a chování, dodržováním             
  •  dopravní kázně, upozorní na šetření školního majetku,  
  •  vyplní s žáky úvodní stránku žákovské knížky      
  •  poučení zapíší do TK a překontrolují a doplní údaje         
  •  v seznamech tříd  ( odevzdat ZŘ ) !         

3.-6.9.  1. ročník – 3 hodiny třídnické       TU

3.9.  2.- 5. ročník – 4 hodiny třídnické               TU

3.9.   6.-9. roč.:1+2+3.hod. – TH, 4.+5. vyuč. a dozory dle rozpisu           TU + PP


od 4.9.   výuka dle pravidelného rozvrhu ( II.st. ) VČETNĚ odp. vyuč.         

od 4.-6.9.    výuka dle pravidelného rozvrhu ( I.st. ) BEZ pov. vol. př.


od 9.9.  zahájení   výuky pov. vol. předmětů ( I.st. )         

od 9.9.   zahájení činnosti ŠK        Juříčková

od 9.9.   zahájení vyučování náboženství  – fara !


 10.9.     15:30     společná schůzka rodičů II.st.     TU

 12.9.     15:30     společná schůzka rodičů I. st.     TU

Od

Organizace 1. týdne školního roku 2019 / 2020 na 1. stupni ZŠ

Organizace 1. týdne školního roku 2019 / 2020 na 1. stupni ZŠ

Výuka začíná 2.9.2019 v 7:40 h.

1. ročník         7:40 – 8:25 h.

2. – 5. ročník   7:40 – 9:20 h.

 

3.9. – 6.9.   1. ročník bude mít 3 vyučovací hodiny / konec 10:25 h. /

3.9.            2. – 5. ročník 4 vyučovací hodiny / konec 11:20 h. /

4.9. – 6.9.   2. – 5. ročník výuka dle rozvrhu / bez pov. volitelných předmětů /

9.9. – zahájení výuky pov. volitelných předmětů a výuky náboženství

 

Školní družina : od 3.9.2019 – nutnost přihlášení dítěte

 

Obědy : vaří se již v pondělí 2.9.2019, opět je nutné přihlásit dítě u paní vedoucí v kanceláři školní jídelny