image_print

XII. ročník výtvarné soutěže „ Cestou dvou bratří“

 


V letošním roce se již po šesté zapojily děti výtvarných kroužků Školního klubu při ZŠ Zubří do výtvarné soutěže „ Cestou dvou bratří“. Cílem soutěže je přiblížit dětem kořeny naši kultury, s osobnostmi Cyrila a Metoděje, s pozitivní příkladem pro život v současnosti.

Soutěž je zaměřena na děti MŠ, I. kat. 1.-3. tříd, II. kat. 4. -5. Tříd a ZUŠ. Do soutěže putovalo 6 prací ve dvou kategoriích. Velkým úspěchem je 1. místo v II. Kat. Kateřiny Lajgotové, 10. Místo  Lucie Macháčkové a 12. Místo Natálky Frňkové. Všechny jmenované výtvarnice byly pozvány na slavnostní předáváni cen v rámci programu Dne dobré vůle na Velehradě.

Všem oceněným děkuji  a blahopřeji  k umístění.

Jaroslava Juříčková,     ved. ŠK ZŠ Zubří

 

Bronz pro malé zdravotníky

Letos jsme již podruhé vyrazili 11. 5. 2017 vlakem do Vsetína na soutěž hlídek Mladých zdravotníků. Všichni jsme se těšili, bylo hezké počasí a my jsme byli rozhodnuti vyhrát. Celý rok jsme se pilně připravovali. Loni jsme byli totiž třetí od konce.

A letos nám to opravdu vyšlo. Pod vedením Emy Charvátové další čtyři děti – Jakub Machala, Kristýna Papežová, Marek Křesťan a Štěpán Korb – úspěšně zvládaly všechny úkoly a záludné otázky, které si pro soutěžící připravili pořadatelé. A letos to bylo také třetí místo, ale regulérní bronzové. Bylo vidět, že děti už věděly, do čeho jdou a co je čeká.

Moc jim gratuluji, děkuji za celoroční usilovnou práci v kroužku Mladých zdravotníků a přeji i v dalším úsilí mnoho zdaru. Letošní rok v kroužku pracovalo sedm dětí z I. stupně ZŠ Zubří. Doufám, že i příští školní rok se najdou z řad dětí zájemci o zvládnutí poskytnutí první pomoci. Možná jednou, co já vím, někdo z nich zachrání někomu život. Hezké prázdniny a po nich opět na shledanou

                                                                                                                                                             Šárka Janušová

Naše divadelní hra SRDCEM I DUŠÍ aneb Prosím, pane řediteli…


V pondělí 19.6. v 8.00 a v 10.30 h a pak večer v úterý a ve středu 20. a 21.6. zahrálo 38 žáků 2. stupně dlouho připravovanou autorskou hru  o dětech, rodičích, učitelích, o přátelství, talentu a touze pomoci. V rolích dospělých se mj. představili i členové ochotnického spolku Divadelní SPONA
a někteří bývalí žáci, kteří také jako všichni malí herci byli kdysi na naší škole žáky „dramaťáku“ pod vedením p. uč.Kateřiny Gazdové.

O tom, že naše divadlo, kde se hrálo i na nástroje, zpívalo, tančilo a sportovalo, bylo úspěšné, vypovídá přes 800 malých i velkých diváků na 4 představeních, kladné ohlasy a při posledním představení i ovace vestoje…. 
Podívejte se na upoutávky a fotografie.

VYPUSTILI JSME DALŠÍHO OTAKÁRKA


 

23.června přinesla Aďa Mizerová do školy housenku otakárka fenyklového. Živil se listy libečku na jejich zahrádce. Po několika dnech se housenka zakuklila. 7. července začala původně zelenou barvou kukly prosvítat žlutočerná kresba křídel a 8. července se vylíhl dospělý otakárek. Vypustili jsme jej a Aďa byla zase u toho J! Housenky otakárků zakuklené v létě mají stádium kukly velmi krátké – pouze několik dnů. Naproti tomu housenky otakárků zakuklených na podzim přečkají ve stádiu kukly celou zimu a začátek jara.

 

Tým ekologů ZŠ Zubří

ZÁCHRANNÁ STANICE BARTOŠOVICE


Exkurze do záchranné stanice a za jasoněm červenookým

V úterý 27. 6. 2017 proběhla pro žáky volitelných předmětů ekologie a chemicko-biologického semináře exkurze do Záchranné stanice a Domu přírody v Poodří v Bartošovicích na Moravě. Jan Kašinský, zástupce vedoucího stanice, žákům ukázal fotografie v záchranné stanici často ošetřovaných živočichů: ježky a zajíce poraněné střetem s auty, dravce s popáleninami způsobenými elektrickým proudem, vyhladovělé hady uvězněné ve sklepech. Snahou je jejich navrácení do volné přírody. Ve výbězích a voliérách si žáci ale prohlédli mnoho zvířat, která musela například kvůli trvalým následkům zranění v záchranné stanici zůstat. Další částí exkurze byla návštěva botanické zahrady a Přírodní památky Kamenárka, které se nachází na okraji obce Štramberk a jsou významné výskytem kriticky ohroženého jasoně červenookého. Měli jsme štěstí a mohli jsme pozorovat desítky těchto velkých bílých motýlů s černými a červenými skvrnami.

Obrázky najdete zde.

PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE PRO ŠK. ROK 2017/2018

  • Během školních prázdnin fungují ve škole pro veřejnost úřední dny, vždy v pondělí 8:00 – 12.00 hod.
  • Této doby je možno využít ku vyzvednutí vysvědčení, odměn a učebnic či jiným úředním úkonům.
  • Školní jídelna po dobu prázdnin nevydává obědy žádným strávníkům až do 1.9.2017 včetně. Informace o aktivaci čipů naleznete zde
  • Nástup dětí do školy je v pondělí  4.9.2017 v 7.40 hod.
  • Podrobnější informace (rozvrh, dohledy, organizace úvodního týdne) se objeví v srpnových a zářijových aktualitách v tzv. přípravném týdnu od 28.8.2017.
  • Nástup zaměstnanců na přípravný týden je v pondělí 28.8.2017 v 7:58 hod.

 

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE ŠD


Dne 20.6. se na školní zahradě konalo již tradiční sportovní odpoledne. Děti na stanovištích plnily úkoly a sbíraly body, za něž si mohly nechat namalovat obličej a poté se občerstvit buchtami a jinými dobrotami od našich skvělých maminek. Třešničkou na dortu byla procházka pohádkovým lesem. Děkujeme Vám, milá strašidla a zase příště….
Foto ke shlédnutí ZDE.

Soutěž ve sběru vysloužilého elektrozařízení


 

Naše škola se v letošním školním roce opět zapojila do soutěže organizované programem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Sbíráme vysloužilá drobná elektrozařízení, která už doma nejsou k užitku a nepatří mezi běžný odpad. „Proč to děláme? Protože nás to baví. Těšíme se na odměnu. A taky je dobré, když se odpad třídí, recykluje a oddělují se jeho nebezpečné a jedovaté části.“ shodují se Jirka Pavlíček, Maruška Petřeková, Matěj Melichařík, Ondra Vlk a další žáci volitelného předmětu ekologie, kteří s organizací sběru pomáhali letošní školní rok.  

Třídy mezi sebou v průběhu školního roku soutěžily o to, která vysloužilých elektrospotřebičů nasbírá nejvíc. Motivací jim byla slíbená odměna.


Bezkonkurenčně nejšikovnějšími sběrači elektroodpadu byli v letošním školním roce žáci třídy 4. B. Zaslouženě se tedy umístili na 1. místě. Druhé místo obsadila třída 6. B, jejíž žáci také pilně elektroodpad sbírali. Aktivně se zapojili i žáci třídy 4. C a jejich snaha jim zajistila 3. místo.

Blahopřejeme a děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili.


Tým ekologů ZŠ Zubří

Hračky pro pejsky vyhrály


Projekt žáků volitelného předmětu ekologie přihlášený do soutěže vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhrál v kategorii základních škol.

Soutěž „Přeměna odpadů na zdroje“ nás inspirovala k přemýšlení o odpadech. Protože jsme měli ve škole návštěvu lektorky s pejsky a ukázkou výcviku psů, dostali jsme nápad na výrobu hraček pro psy z již použitých materiálů. Přinesli jsme z domu vyřazené deky, polštáře a oblečení. Z oblečení jsme ušili jednoduché obaly na náplň ze starých polštářů ve tvaru balonků, kousacích válečků a polštářků. Deky jsme rozstříhali na pásky a z nich jsme upletli hračky na přetahování. Vyrobili jsme i košík na hračky. Ze starých novin jsme smotali ruličky. Z kartonu staré krabice jsme vystřihli dno a z ruliček jako z proutí jsme upletli košík. Pro udržení tvaru košíku jsme použili květináč ze stromku, který jsme vysadili u školy. Hračky jsme nabídli ke hře pejskům a moc se jim líbily. Líbil se i celý projekt. Vyhrál v kategorii základních škol. Tři zástupci žáků byli pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, které se uskutečnilo ve čtvrtek 15. 6. v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR. Holišová Vendula, Melichařík Matěj a Petřeková Marie převzali za kreativní a originální využití výrobků s ukončenou životností diplom za 1. místo v kategorii základních škol, poukaz na zábavně vzdělávací akci pro školu „Barevný den“, poukaz pro školu na 2 000 kreditů k objednávce propagačních materiálů na podporu vzdělávání k tématu třídění a následné recyklace odpadu a také odměnu ve formě finanční hotovosti pro žáky volitelného předmětu ekologie.

 

Tým ekologů ZŠ Zubří

Více obrázků naleznete zde.

Video související s tématem najdete pak tady :

 
Video natáčely: Zuzana Šimurdová a Karolína Podmolová ze 7. B
Sestříhal a upravil Michal Pernica z 9. B

Zuberští mladší žáci na republikovém finále atletické soutěže „POHÁR ROZHLASU 2017“

Pohár rozhlasu 2017

Družstvo mladších žáků v letošním roce zažilo velký atletický úspěch. Probojovalo se až do celorepublikového finále Poháru rozhlasu 2017 – soutěže družstev. Ale začněme pěkně od začátku.

V pátek 12. května 2017 naše škola pořádala již tradičně okrskové kolo atletické soutěže Pohár rozhlasu za účasti rekordních 32 družstev 4 kategorií (starší žáci a žákyně, mladší žáci a žákyně) z 9 základních škol rožnovského okrsku. Naše škola dokázala v jedné kategorii zvítězit a ve dvou získat 2. místo a postoupit tak do okresního kola. Mladší žáci náskokem 1000 b. zvítězili nad ZŠ Videčská – 1. místo (4 823 b.), družstva mladší žákyně získaly 5. místo (4 169 b.), starší žáci 2. místo (5 466 b.) a starší žákyně 2. místo (5 190 b.).

Foto č. 1: Okrskové kolo Poháru rozhlasu v Zubří – všichni reprezentující atleti ZŠ ZUBŘÍ


Družstva mladších žáků, starších žáků a žákyň postoupila do okresního kola, které se konalo hned v pondělí 15. května na atletickém stadionu ve Valašském Meziříčí. Družstvo mladších žáků si opět nenechalo vzít vítězství a ziskem 4 676 b. zvítězilo mezi 8 základními školami okresu a mohlo se tak radovat s postupu do krajského kola. Starší žáci oslabeni o 1 závodníka, který se zranil, nakonec obsadili 7. místo a starší žákyně vybojovaly krásné 3. místo. Krajské kolo proběhlo v Uherském Hradišti ve středu 17. května a družstvo ze Zubří opět nenašlo přemožitele a ziskem 4 670 b. si mladší žáci odvezli domů zlaté medaile.

Foto č. 2: Mladší žáci jako vítězové Zlínského kraje v soutěži Pohár rozhlasu Uherské Hradiště (zleva: Richard Kovář, Martin Zeman, Tomáš Kyryljuk, Ondřej Krupa, Tomáš Randýsek, Jakub Cibulec, Miroslav Koleček, Lukáš Fait, Adam Zeman


Pak se již jen čekalo na seznam postupujících družstev na republikové finále. Po zveřejnění seznamu se zuberské družstvo mladších žáků dostalo mezi 9 nejlepších družstev z celé ČR a mohlo se tak radovat z postupu. Za doprovodu Matěje Šustáčka a Pavla Přikryla se družstvo (5. – 6. června 2017) ve složení Jakub Cibulec, Tomáš Randýsek, Ondřej Krupa, Miroslav Koleček, Tomáš Kyryljuk, Lukáš Fait (7.A), Adam Zeman, Martin Zeman a Richard Kovář (6.A) vydalo do Kladna na 49. ročník soutěže školních družstev Pohár rozhlasu pořádané Českým atletickým svazem, kde se kluci potkali i s patrony soutěže, českými reprezentanty Jakubem Holušou, Pavlem Maslákem a Sebastianem Helceletem. V konkurenci nejlepších atletů základních škol družstvo ZŠ ZUBŘÍ získalo krásné 6. místo (4 576 b.) a zároveň Jakub Cibulec si z Kladna odvezl tři individuální prvenství, kdy v disciplínách hod míčkem (86,10 m) a v běhu na 60 m (7,75 s) zvítězil a ještě se stal celkovým vítězem z největším počtem bodů v kategorii mladších žáků.

Foto č. 3: Družstvo mladších žáků – republikové finále Poháru rozhlasu 2017 (Kladno)


Všichni reprezentující žáci v atletické soutěži Pohár rozhlasu 2017 za ZŠ ZUBŘÍ

Mladší žáci: Jakub Cibulec, Tomáš Randýsek, Ondřej Krupa, Miroslav Koleček, Tomáš Kyryljuk, Lukáš Fait (7.A), Adam Zeman, Martin Zeman a Richard Kovář (6.A), Marek Diviš, Štěpán Janošek (8.A)

Mladší žákyně: Agáta Mičolová, Terezie Románková, Nikol Šuplerová, Adéla Mizerová, Lucie Molíková (7.A), Kristýna Holčáková, Anna Pernicová, Bára Kachtíková (6.A)

Starší žákyně:  Tereza Palátová, Barbora Hrušková (9.A), Natálie Ondřejová (9.B), Eliška Jurajdová, Lea  Jurajdová, Kateřina Zapletalová, Anita Poláčková (8.A), Švecová Tereza,  Zuzana Pernicová, Tamara Vičanová (8.B)

Starší žáci: Marián Kala, Nick Matejovič, Jakub Tovaryš, Jan Hronek, Lukáš Mořkovský, Matěj Ulrych, Adam Klestil (9.A), Martin Divín, Petr Škrobák (9.B), Milan Pupík, Martin Adam, Jakub Hanskut, Jonáš Jurajda (8.A)

Atletický čtyřboj

Do Valašského Meziříčí 10. května 2017 na okresní kolo atletického čtyřboje naši školu jely reprezentovat 4 závodní družstva – starší žákyně (Barbora Hrušková, Tereza Palátová, Lea Jurajdová, Eliška Jurajdová Kateřina Zapletalová), mladší žákyně (Agáta Mičolová, Anna Pernicová, Kristýna Holčáková, Terezie Románková, Bára Kachtíková), starší žáci (Marián Kala, Matěj Ulrych, Jakub Tovaryš, Martin Divín) a mladší žáci (Jakub Cibulec, Tomáš Randýsek, Ondřej Krupa, Miroslav Koleček, Štěpán Janošek). Starší žákyně v konkurenci 6 družstev celého okresu skončily na 3. místě a odvezly si bronzové medaile. Družstvo mladších žákyň se umístilo na 6. místě. Jen 5 bodů dělilo družstvo starších žáků od bronzové příčky. Nejlepším zuberským družstvem se opět stali zástupci mladších žáků, kdy o téměř 500 bodů zvítězili nad družstvy ZŠ Videčská a ZŠ Šafaříkova a postoupili tak do krajského kola. Mezi nejlepšími družstvy Zlínského kraje (krajské kolo proběhlo ve Zlíně 31. května) skončilo zuberské pětičlenné družstvo na krásné stříbrné příčce.

Foto č.4: Družstvo mladších žáků na krajském kole (Zlín), zleva: Tomáš Randýsek, Štěpán Janošek, Jakub Cibulec, Adam Zeman, Miroslav Koleček

dav

Všem atletům naší školy děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme hodně sportovního štěstí v dalších soutěžích.

Mgr. Gabriela Cábová

MODERNÍ GYMNASTKY ÚSPĚŠNÉ NA MISTROVSTVÍ ČR!


V květnu čekaly na naše moderní gymnastky dva poslední a nejdůležitější závody letošní jarní sezony. Prvním z nich byl IV. závod ze série ESG CUP 2017, který se uskutečnil 7. května 2017 v Třebíči. Jelikož se jednalo o poslední závod před Mistrovstvím ČR, chtěly se všechny oddíly představit v co nejlepším světle. Únava z dlouhé cesty se naštěstí na nikom nepodepsala a naše šikovné závodnice se tak opět popraly o co nejlepší umístění.

Nejmladší holčičky z kategorie 6 let a mladší vybojovaly 2. místo, děvčátka z kategorie 8 let a mladší obsadily pěkné 4. místo, družstvo z kategorie 8-10 let vybojovalo bronzové medaile, družstvo z kategorie 10-12 let se umístilo na cenném 5. místě a nejstarší závodnice z kategorie 12-14 let obsadily 3. místo!

O dva týdny později se do posledního místa zaplněný zuberský autobus plný šikovných gymnastek, trenérů, rozhodčích a obětavých rodičů vydal na cestu do nedalekého Zlína, kde se v neděli 21. května 2017 uskutečnilo Mistrovství České republiky v estetické skupinové gymnastice dětských kategorií a zároveň i V. a poslední závod ze série ESG CUP 2017. Více než půlroční dřinu a hodiny strávené v tělocvičnách si zcela jistě přály zúročit všechny zúčastněné skladby. V letošním roce se o titul mistryň ČR v řadě kategoriích popraly rekordní počty zúčastněných družstev, konkurence tedy byla opět obrovská. Ani jedno naše družstvo neodjíždělo do Zlína ve zcela optimální formě – nemoci a zranění se bohužel podepsaly i na našich gymnastkách, to však holkám nezabránilo v boji o kovy nejcennější. Moc nás těší, že ať už naše závodnice obsadí jakékoliv místo, upřímně pogratulují svým soupeřkám, uvědomí si, co je do další sezóny dobré zlepšit a každé umístění je pro ně úspěchem.

Nejmladší družstvo z kategorie 6 let a mladší trénuje pod vedením trenérek Renaty Bechné a Valentiny Havlové. Takto malé holčičky sice ještě nebojují o titul mistryň ČR, přesto si však družstvo ve složení Adélka Porubová, Natálka Korbová, Emička Hasalíková, Vaneska Vávrová, Anetka Vojkůvková, Kristýnka Švecová a Anička Minarčíková odváželo domů 2. místo a stříbrné medaile!

O rok starší družstvo z kategorie 8 let a mladší ve složení Viktorka Krupová, Vaneska Vojkůvková, Klárka Nová, Markétka Šimurdová, Amálka Cibulcová, Lucinka Fialová, Viktorka Vavříková a Klárka Trojáková trénuje pod vedením trenérek Hany Šírové a Terezy Hrachovcové. V silné konkurenci holky vybojovaly krásné 4. místo, gratulujeme!

Holky z kategorie 8-10 let jsou již perfektně sehrané a do budoucna jistě velmi nadějně vyhlížející družstvo. V nabité konkurenci obsadilo družstvo ve složení Eliška Hrachovcová, Terezka Vašková, Natálka Benová, Eliška Kantorová, Míša Radová, Natálka Švecová, Adrianka Veselková a Tamarka Vagáčová také 4. místo. Trenérkami družstva jsou Renata Bechná a Sára Bambuchová.

Družstvo z kategorie 10-12 let ve složení Adélka Fidlerová, Nelča Fidlerová, Pavlínka Žemlová, Terezka Mizerová, Julča Mendelová, Saša Nečyporuková a Štěpánka Cibulcová trénuje pod vedením trenérek Adély Zedníčkové a Barbory Cábové. Ani nemoci a zranění holky nezlomily a třetí místo a bronzové medaile je jistě krásným zadostiučiněním jak pro holky, tak pro trenérky. Gratulujeme!

Závodnice z kategorie 12-14 let ve složení Terezie Románková, Bára Kachtíková, Klára Mikulenková, Táňa Nečyporuková, Alžběta Petřeková, Míša Šimurdová a Katka Vrátilová trénují pod vedením Kryštofa Havla. V současnosti jsou tato děvčata nejstarším družstvem našeho oddílu a o tom, že určitě navázaly na úspěšnou dráhu našich bývalých seniorek, svědčí bronzové medaile a 3. místo z Mistrovství ČR!

Celkové výsledky součtu bodů ze všech pěti závodů letošní sezony:

                        kategorie 6 let a mladší      2. místo

                        kategorie 8 let a mladší      3. místo

                        kategorie 8-10 let                3. místo

                        kategorie 10-12 let              4. místo

                        kategorie 12-14 let              2. místo

 

Přestože naše malé městečko nedisponuje takovými možnostmi, jakých se dostává například gymnastkám z Brna nebo Prahy, umístily se naše hvězdičky opět vysoko a my jím tímto ze srdce gratulujeme! Děkujeme našim skvělým trenérům za jejich obětavou a srdečnou práci, děkujeme rodičům za podporu tohoto malého, ale nádherného sportu, děkujeme rovněž všem fanouškům a pomocníkům!

Děkujeme, bez Vás všech by letošní sezona nebyla tak skvělou!

Kryštof Havel

Celostátní finále zeměpisné soutěže Eurorebus 2017


V pondělí 6. června 2017 se 2 žáci naší školy Zuzana Šimurdová a Ondřej Hyjánek (oba ze třídy 7.B) účastnili celostátního finále zeměpisné soutěže Eurorebus 2017. Při účasti skoro 800 zeměpisců z celé ČR byl už velký úspěch postup do tohoto finále (moderátoři již v úvodním slovu pražského finále spočítali, že do celé této korespondenční soutěže se přihlásilo kolem 25 tisíc malých zeměpisců a do krajských kol se probojovalo kolem 4 500 žáků a studentů. Postoupit tedy z krajského kola do celostátního je již pořádný úspěch. V kategorii ZŠ 01 postoupilo do Prahy 54 „eurorébusářů“. Ondřej Hyjánek se umístil na krásném 24. místě a Zuzana Šimurdová na 29. místě. Oběma žákům děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů v dalších vědomostních soutěžích.
(GC)

Recyklace hrou


Ve čtvrtek 1. 6. se na naší škole uskutečnil program Recyklace hrou. Program pro žáky proběhl jako jedna z aktivit celorepublikového školního recyklačního programu Recyklohraní. Žáci se hravou formou dozvěděli o negativních vlivech starých elektrozařízení a přenosných baterií na životní prostředí, jestliže jsou vyhozeny nevhodně – například mezi běžný odpad. Lektoři mluvili o možnostech recyklace. Mnozí žáci tušili, že papír je možné recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Někteří byli ale překvapeni, že se z použitých plastových láhví produkují vlákna, která jsou součástí výplně spacích pytlů nebo materiálem na výrobu bund. Program byl uhrazen body, které škola získává účastí v soutěžích organizovaných programem Recyklohraní, zapojením do akcí (jako naposled do akce Ukliďme Česko) nebo sběrem vysloužilých baterií a drobných elektrozařízení.

Obrázky z akce naleznete zde.

Pirátský týden v ŠD


Předposlední květnový týden v 1.oddělení ŠD probíhal v pirátském stylu. Povídali jsme si o životě na moři i pod hladinou, vyrobili jsme si kotvy, pirátské čepičky, malovali mořské akvárium a ozdobili pirátské lodě. Vše jsme zakončili bitvou, naši malí piráti naštěstí bojovali jen papírovými koulemi. Foto ke shlédnutí ZDE.

                                                                                                          Lenka Davidová- vychovatelka ŠD

Turisťák 2.C

Loňské nadšení ještě nevyprchalo, vzpomínky ani neměly v úmyslu začít rezavět a letošek přinesl 2. C další vagón zážitků. Opět byli do výpravy milostivě přijati 4 osvědčení rodiče a jako základna byla zvolena Masarykova chata na Bumbálce. 7 km výšlap z Hlavaté přes Třeštík a Súkenickou rozhlednu na chatu byl vykoupen překrásným výhledem na Lysou horu. Nohy nikoho nebolely, tak se mohlo závodit v rámci třídního Desetiboje ve skoku do dálky, hodu medicinbalem a skoku přes švihadlo. Po setmění složili bobříka odvahy, při němž se strašidla nápadně podobala akce se zúčastnivším (fotbalem zoceleným)  strýcům.

Druhého dne si během 11 km trasy údolím Smradlavé všichni sáhli na dno, ale málokdo se k tomu přiznal, aby nemusel večer čistit boty :). Po obědě přišel čas na bobříka morseovky, kterou dnes již každý ze třídy mistrně ovládá, bobříka mlčení, při němž vydrželi mlčet drahocennou půlhodinu, přestože jim to paní učitelka Orlíková chtěla „překazit“ a snažila se je rozmluvit. Bobřík pohádek vypadal velmi prostě, leč zvládly ho pouze 2 děti a 2 dospělé bytosti; bylo totiž potřeba dát dohromady podle úryvků 12 příběhů. A u zkoušky paměti hledali změny na trase, což vyžaduje pořádné soustředění. Každý splněný bobřík byl odměněn barevným korálkem, ale večerní diskotéka smazala veškerou řevnivost. Řádilo se dlouho a s jásotem a není divu, že přednost dostávaly s přibývajícími hodinami tance plouživého typu. Před spaním, místo ukolébavky, zněly strašidelné historky (paní učitelka ví, že to je skvělý tah, jak všechny udržet za tmy pohromadě)!

Poslední den, protože bylo potřeba řádně oslavit svátek, děti hledaly poklad. Byla to v truhle zamčená červená trička s třídním maskotem – klokanem. Oběd v Rožnově U Jasana dodal i těm nejunavenějším účastníkům sílu na zdolání posledních kilometrů do Zubří.

Největším pokladem bylo ovšem prohlášení ve slohové práci – „nejvíc se mi líbilo, že jsme mohli být pořád spolu.“

Některé okamžiky jsou zachyceny tady.

Hudební olympiáda 2017

Domácí teoreticko-poslechová část letos poslala do druhého kola pouhých 7 nejotrlejších hudebních specialistů. Posledního květnového dne se prodrali džunglí bicích nástrojů,  Janáčkových nápěvků, vírem muzikoterapie a skládání písní na zadaná slova  k zaslouženým bodům a jásali! Tolik zážitků a námahy během jedné hodiny!

1.Bára Porubová 4.C 

2.Eliška Stavinohová 4.B 

3.Monika Masaříková 4.A

4.Šimon Poláček 4.A  

5.Lucka Ondruchová 5.A 

6.Ondra Troják a Filippos Dimitriadis 4.A     

Gratulujeme k výtečným výkonům na poli poetickém i hudebně badatelském…na ohromné pracovní úsilí se můžete podívat tady.

P.S.:  Nejlepší výtvory na melodii Pec nám spadla –

Krokodýl si čistil zuby, hlavně nejvíc v úterý,

Potom si vzal sekačku a šel dělat úkoly.

Krokodýl se oblékl do krásného kabátu

a šel koupit mamince krásný šperk – byl z granátu. (Eliška Stavinohová)

V pondělí, v pondělí, krokodýl dělal úkoly,

sekačkou, sekačkou, posekal všechny podběly.

Pak si šel oblíkat kraťasy a ponožky,

dal si šperk na krček a umyl si zoubečky. (Lucie Ondruchová)

P.P.S. : Pro příště –  Janáček a liška nemají společné zrzavé vlasy, účast na lovu ani počáteční písmeno u křestního jména 🙂 !!

ZLATÉ VAVŘÍNY POČTVRTÉ V ŘADĚ


Závěr května, jmenovitě dny mezi 24. – 26. květnem, byly pro některé hochy z kategorie III – mladších žáků – ve znamení házené. Zúčastnili se totiž republikového kola turnaje Novinářský kalamář, které je považováno za prestižní soutěž házenkářských týmů z celé České republiky a letos se konalo v Karviné. Roli pořadatel přijali tentokrát Základní škola Slovenská a HCB Karviná. Díky shodě okolností v organizaci turnaje byly vyslány zhruba stejné ročníky dětí jako minulý rok. Naše dívky se bohužel nemohly turnaje zúčastnit z důvodů souběžné účasti na Sportovních hrách MŠMT, kdy účast některých žaček nebyla pravidly povolena. Ne tak chlapci. Ti s vervou již ve čtvrtek 25.5. nastoupili k boji ve skupině s družstvy Újezdu u Brna, Prahy 6 a Kopřivnice. Díky své sehranosti s převahou zvítězili ve všech utkáních a jako první ze skupiny využili šanci proti papírově méně favorizované Olomouci v semifinále. Po zdařilém vítězství 19 :11 se tak konalo dle očekávání závěrečné finále za účasti družstev ze Zubří a domácí Karviné. Zpočátku se zápas nevyvíjel nikterak příznivě, i přes hlasitou podporu haly stav 6 : 9 na konci prvního poločasu nevěstil příznivý vývoj. Díky vhodně zvolené taktice trenéra Mgr. Tomáše Randýska a ukázněnému kolektivnímu výkonu došlo k vyrovnání. Posléze se k této trpělivě a klidně prováděné hře přidaly i světlé chvilky tradičních opor týmu a náš tým šel do vedení, které, snad i s trochou štěstí, zkušeně udržel až do samého oslavného konce s konečným skóre 17:16 . Tímto vítězstvím dokázal tým Zubří již počtvrté za sebou zvítězit v národním finále a tímto výsledkem potvrdit dlouhodobé vynikající výsledky zuberské mládežnické házené. Tento fakt  podtrhlo i hodnocení trenérů a organizátorů , ve kterém bylo vyhlášeni jako nejlepší brankář J. Ciblulec a do All stars týmu byli zařazeni J. Cibulec a T. Randýsek. Nezbývá než družstvu ve složení Štěpán Janošek, Štěpán Vlk, Marek Diviš, David Šupola, Jakub Cibulec, Tomáš Randýsek, Ondřej Krupa, Tomáš Kyryljuk, Marek Pšenica, Tomáš Krpelík, Dominik Mareda, Miroslav Koleček, Adam Zeman, a Martin Zeman poděkovat za reprezentaci a poblahopřát k vítězství. Stejný díl díků a blahopřání patří také trenérům HC Zubří a kouči tohoto týmu panu Tomáši Randýskovi.

                               Za realizační tým sepsal a dosvědčil Mgr Marek Mikl, odborný asistent trenéra

Obrázky z akce naleznete zde.

Krajské kolo biologické olympiády


Ve čtvrtek 25. 5. se ve vzdělávacím středisku ZOO Lešná uskutečnilo krajské kolo biologické olympiády. Zuzaně Šimurdové ze třídy 7. B, která se v okresním kole umístila na 2. postupovém místě, se v krajském kole podařilo získat ohodnocení úspěšný řešitel. Děkujeme za reprezentaci naší školy.

Obrázky z akce najdete zde.

Štafetový pohár 2017

aneb kterak se dá doběhnout až na  bronzový KRAJ

Rychlonožci z 1. stupně už před měsícem začali trénovat výbušný start, přesné předávky i pořádné uzlování treter. Zasypáni instrukcemi a podporou paní učitelky Orlíkové se nezalekli ani počasí (vždyť máme dlouhé školní chodby) ani nemoci, která si zlomyslně škrtala ve startovní listině. Branou VÍTĚZSTVÍ v okresním kole ve Valašském Meziříčí lehce „vběhli“ až do Uherského Hradiště, kde v krajském pokračování získali krásný BRONZ. Na celkovém úspěchu mladší, starší i smíšené štafety, jejichž časy se v soutěži sčítají, se rukou i nohou společnou  podíleli Beata Mičolová z 2.B, Štěpánka Cibulcová, Tomáš Pšenica a Filip Mach z 3.A, Natálie Benová, Martin Volný, Natálka Švecová a Filip Lukašík z 3.C, Sára Holišová z 3.B, Filippos Dimitriadis a Dany Rada ze 4.A, Nela Mičolová, Lucie Ondruchová, Adéla Fiedlerová, Štěpánka Brunová, Petr Bumbala, Vítek Mičola a Adam Koleček z 5.A a Natálie Němcová z 5.B.

Z poháru i medailí máme radost a našim Orlíkům (nebo pštrosům 🙂 ?), které můžete vidět tady, moc gratulujeme!!!

 

 

 

Pasování na čtenáře

Holky a kluci z 1.A, 1.B a 1.C vstoupili ve dnech 24. a 25. května do řádu Pravých čtenářů. Ráno prošli náročným sítem tichých čtenářských dovedností a potom v naší krásné nové knihovně předvedli, jak se ve svém prvním školním roce naučili číst plynule a pěkně nahlas. Po té dřině byli pasováni kráskami z 9. tříd na pravé čtenáře, paní knihovnice jim ukázala všechny prostory (i ty tajné), vysvětlila jim, jak to v knihovně chodí, a darovala každému zbrusu novou knihu. Děkujeme a těšíme se na hodiny mezi novými příběhy…

Na první část mimořádných slavnostních okamžiků se můžete podívat tady.

Na kolečkách

Prvňáci letos nechtěli zůstat pozadu a nechali se zlákat loňskými historkami starších kamarádů. Nasoukali se do chráničů všech tvarů a velikostí, utáhli přilby a během těch hezčích jarních dnů nacvičovali pod trpělivým a důsledným vedením trenérů ze SVČ u haly jízdu vpřed, vzad, na levé, na pravé, slalom a hlavně rychlé zvedání ze země :).

Nahlédnout můžete tady.

,,Dramaťáci“ zkoušejí novou divadelní hru


37 žáků 6.-9. tříd v těchto dnech pilně zkouší nejen ve škole, ale také na jevišti Klubu Zubří své nové divadelní představení, které pomáhali vymýšlet p. učitelce K. Gazdové. Zahrají si společně s některými bývalými žáky školy (a dramaťáku) a také se členy Divadelní SPONY, kteří před pár lety coby také žáci dramatické výchovy zahájili tradici autorských divadelních her.

O čem hra bude? O dětech, rodičích, učitelích, o naději, o talentech… V úterý 20. a ve středu 21. června 2017 v 18h v Klubu Zubří. Bude se nejen hrát, tančit a zpívat. Přijďte se všichni podívat!

Zuberské vítězky Rožnovského slavíčka


V pátek 19.5. se už poněkolikáté ( a opět úspěšně!) zúčastnila naše škola pěvecké soutěže Rožnovský slavíček, letos poprvé i s talenty z 1. stupně. Před odbornou porotou a publikem v rožnovském Společenském domě zaznělo na mikrofon do hudebního podkladu sólo Terezky Jaroňové z 1.B, Nikol Pavlištíkové z 5.B, Adély Mitášové ze 6.B, Sabiny Svakové z 8.B, Natálie Ondřejové z 9.B a duo Lukáše Krpelíka a Tomáše Rybiaře ze 7.A. V konkurenci žáků základních škol Rožnovska zvítězila za 1. stupeń ZŠ Nikol Pavlištíková
s písní Větře, větříčku a za 2. stupeň získala rovněž 1. místo Adéla Mitášová
s písní Najednou z pohádky Ledové království.

Oběma zpěvačkám velmi gratulujeme, všem soutěžícím děkujeme za zdařilé výkony a těšíme se na příští ročník!

Obrázky z akce najdete tady .

Žákovské divadelní předplatné ve Zlíně


Městské divadlo Zlín a čtyři představení za sezónu, to jsou již tradiční divadelní zájezdy 2. stupně, na které jezdí zájemci v rámci odpoledního žákovského předplatného. 45 žáků letos vidělo detektivku Agathy Christie Past na myši, zajímavý příběh o lásce ke kinematografii Bio ráj, humornou Českou literární klasiku v 90 minutách a slavný muzikál J. Vrchlického a K. Svobody Noc na Karlštejně. A co chystají herci a tvůrci pro další školní rok? To nám odtajní začátkem září. Budeme se těšit.

Obrázky naleznete zde.