image_print

Respekt a my

V posledních dnech září si všechny třídy vyhradily čas na pozvednutí  sebevědomí, vzájemné podpory, úcty a ohleduplnosti. Aktivity k probuzení a vylepšení spolupráce vzal do svých rukou pan Zdeněk Zaoral se svým neohroženým pomocníkem Sorbonem. Tomu stačilo zavrčet a zjednal si pořádek bleskurychle; a to ani nemusel štěkat a cenit zuby:).

Doufejme, že počínaje říjnem poklesne počet kolizí a hádky proběhnou jen tiše, konstruktivně a se stejným cílem…dobrat se výsledku.

První důkazy jsou tady.

Už jsme taky začali

Školní rok se nám i ve školním klubu krásně rozjel, už máme přihlášeny všechny účastníky, jak na volnočasový klub o hodinových přestávkách, tak na zájmové kroužky. Opět je největší zájem o kroužky keramiky, Kuchaříka a Piccasa. Ve volném klubu si hrajeme stolní a kolektivní hry, které jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj žáka, trénujeme paměť, logiku, podporujeme sociální dovednosti a tvořivost. Rádi si povídáme, učíme se hru i odpočíváme. Zařazujeme sportovní a pobytové aktivity s využitím tělocvičny naši ZŠ a sportovního centra u nové ZŠ. Snažíme se utužovat kamarádský kolektiv mezi všemi dětmi, s důrazem na vzájemný respekt.

V Keramickém kroužku pro pokročilé začal projekt Šablony II. – Odborník ve výuce. Děti mají možnost pracovat s paní J. Šindlerovou a vyzkoušet si nové postupy při práci s keramickou hlínou.

Školní rok se tedy rozběhl vesele a my se už těšíme, co nám přinesou měsíce příští. 🙂

http://Malá ochutnácka- foto zde

S písničkou do nového dne

„Mějte krásný den! I s rouškou…“ Těmto větám určeným všem spolužákům a učitelům předcházela píseň. Zazněla několikrát ve čtvrtek 10. 9. ráno před novou školou z úst žáků dramatické výchovy. A proč? Jen tak, protože nás všechny čekal první den v rouškách, i když jen na chodbách. A den předtím odpoledne nás při opakování písně Protože to nevzdám, kterou jsme před půl rokem zkoušeli na pak zrušenou benefici, napadlo zazpívat ji všem na začátku těchto divných dnů…

Noví členové „dramaťáku“ se rychle připojili a bez trémy dotvořili svými sóly celkový výsledek. Spontánní akce jsou totiž nejlepší. Protože dokud se zpívá, je ještě všechno v pořádku.

Žáci DV a K. Gazdová

FOTKY a video ZDE

Pomoc!? První pomoc!

Už nemusíme mít takový strach; druháci od pátku vědí, jak poskytnout zraněnému pomoc. O to, že tak povyrostli,  se postaral záchranář Milan Malina a jeho hnědý medvěd. Díky nim už se ví, jak zastavit krvácení, jak se chovat k člověku v mdlobách i co nedělat při úrazech. Určitě to bude chtít pravidelný trénink a opakování, ale talentovaní budoucí doktoři už se dají odhadnout teď!

Děkujeme a doufáme, že prevence a pud sebezáchovy zvítězí…

Instruktoři jsou tady.

Za tajemstvím Hradiska

Výprava druháků začala už po ránu dobrodružným čekáním na vlak a přesunem rožnovskou dopravní džunglí pod kopec:). Potom už s nosem v mapách a s očima těkajícíma po zajímavostech okolo všichni svým přirozeným tempem vystoupali okolo tabulí a klouzavou zkratkou k rozvalinám. Tempo se odvinulo od míry nadšení z všudypřítomných hub. Tady se poznali zarytí sběrači, kteří nechtěli nechat v lese ani sebemenší nožku. A to ještě dokázali poslouchat o loupeživé bandě a pokladech v okolí. Že by se jim do batohů ještě nějaký šťastný nález vešel?

Cestou do Hájů nikdo únavou neodhodil ani kousek objeveného bohatství (řetězu, drátku, kamínku)…jediné ztráty byly peněžní; a to až v pekárně:). A protože jedno dopoledne bylo příliš krátké na zpracování všech zážitků, muselo se v bádání pokračovat ještě další dny ve třídách.

Některé okamžiky jsou tady.

 

Rytíři řádu ČTENÁŘSKÉHO

Ještě nikdy se nestalo, aby čtenářů rapidně přibylo v září; hned na počátku školního roku! Zázrak? Kdepak, to jen druháci se konečně sešli všichni na jednom místě, aby oslavili své čtenářské dovednosti. Někteří měli za sebou skoro 20 přečtených knih a jiní sotva dvě…ale spojuje je možnost kdykoli ten počet navýšit. Obhájili titul Čtenář, na který dosáhli už v květnu:). 

Dokázali vyplnit křížovku, složit popletená slova, namalovat obraz podle textu a seřadit pohádkové věty. V knihovně pak byli našimi půvabnými knihokráskami pasováni vkleče na pravé členy obce čtenářské! Vymetli mezi čtivem každý tajemný koutek a s novou knihou pod paží kráčeli vstříc novým fantaziím a radostem.                                                                                   

Ať krásně se jim létá mezi řádky…

Podívejte se tady.

Den první

Po půl roce škola ožila a tepala v rytmu dětské zvědavosti, úlevy a možná i lehké obavy.  Zvláště ve dvou zbrusu nových třídách se kulily oči, napínaly uši a krčil nos. Starostenské a ředitelské přivítání pro štěstí určitě bude mít na celou jejich docházku veliký vliv! 

Popřejme si radost z nových objevů, vlídné vztahy a podporu snů i odvážných plánů.

Pár záběrů máme tady.

Poslední školní den roku 2019/2020 a loučení s deváťáky

Slavnostní zakončení velmi zvláštního školního roku 2019/2020 proběhlo v pátek 26. června 2020 ve školní jídelně, kde se sešli žáci II. stupně naší základky spolu se svými učiteli. V tak velkém počtu jsme se naposledy všichni viděli v úterý 10. března, následně pak byl vyhlášen nouzový stav, který s sebou přinesl celou řadu omezení. Jedním z nich bylo zavření škol. Všichni jsme se museli s touto novou situací nějak poprat, učitelé učili na dálku a téměř všichni žáci se zapojili do vzdálené výuky, naučili se samostatnosti a někteří zjistili, že jim po nějaké době nechyběli jen spolužáci, ale také učitelé a vlastně celá škola. Všechno bylo poslední 4 měsíce trošku jiné, deváťáci složili přijímací zkoušky v náhradním termínu a k dnešnímu dni jsou všichni přijati ke studiu na SŠ. Nemohli mít každoroční velmi úspěšný „absolventský ples“ pro rodiče, proto byl pro ně pátek nejen posledním dnem ve škole, ale také moment, kdy se s nimi chtěli všichni učitelé a kamarádi z ostatních tříd rozloučit.

Zavření škol nepřineslo jen výuku doma, ale také odneslo možnost účastnit se různých soutěží. Věřím, že kdyby naši žáci mohli, určitě by po vzoru z minulých let přivezli domů krásné umístění nejen ve sportovních, ale také ve vědomostních, výtvarných a hudebních soutěžích nebo olympiádách.

Při slavnostním ukončení školního roku všichni deváťáci dostali od nadačního fondu ZŠ Zubří na památku na svou základní školu hrníček a někteří z nich také knižní odměnu. Spolu s nimi bylo odměněno ještě 11 žáků, kteří dosáhli skvělého úspěchu i přes koronavirovou pandemii.

Nechci zapomenout poděkovat celému učitelskému sboru za motivaci a vedení úspěšných žáků, všem trenérům, trenérkám a lidem, kteří se našim žákům ve volných chvílích věnují. I když se v letošním roce některé soutěže nedokončily nebo vůbec nebyly, i tak se s dětmi v Zubří skvěle pracuje a za to Vám všem patří velký dík.

Za nadační fond přeji všem krásné léto, deváťákům a žákům 5. tříd hodně štěstí na střední škole a odcházejícím kolegům hodně štěstí v novém působišti.   

Jsem velmi ráda, že vám všem mohu představit všechny oceněné žáky, tady jsou:

 1. A

RADEK MASAŘÍK – na rozloučenou se základní školou Zubří

JONÁŠ HRACHOVEC – na rozloučenou se základní školou Zubří

TEREZA PISKOŘOVÁ – za reprezentaci školy v recitační soutěži

 1. B

ANTONÍN PRSTEK – za na rozloučenou se základní školou Zubří

 1. A

ANNA MELICHAŘÍKOVÁ – za vítězství v okresním kole literární soutěže „O poklad strýca Juráša“ a postup do krajského kola

MAGDALÉNA JAROŇOVÁ – za vítězství v okresním kole literární soutěže „O poklad strýca Juráša“ a postup do krajského kola

 1. C

TEREZA PERNICOVÁ – za vítězství v okresním kole literární soutěže „O poklad strýca Juráša“ a postup do krajského kola

 1. B

VÍT ZBRANEK – za 4. místo v okresním kole olympiády z anglického jazyka

Zvláštní ocenění si zasloužili 3 žáci, kterým se podařil krásný čin. Při nehodě neváhali pomoci těžce zraněnému kamarádovi.

 1. B TOMÁŠ URBAN – za poskytnutí pomoci zraněnému kamarádovi
 2. B DOMINIK NĚMEC – za poskytnutí pomoci zraněnému kamarádovi
 3. A ONDŘEJ DIVIŠ – za poskytnutí pomoci zraněnému kamarádovi

 

Představení žáků 9. A

KRISTÝNA HOLČÁKOVÁ – za vynikající studijní výsledky po celou dobu školní docházky a aktivní účast v mnoha sportovních a vědomostních soutěžích.

TOMÁŠ HRONEK – za vynikající studijní výsledky po celou dobu školní docházky a reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích

BÁRA KACHTÍKOVÁ – za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a aktivní práci v třídním kolektivu

BENJAMIN KLICH – za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích

RICHARD KOVÁŘ – za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích

TOMÁŠ LEŠKA

PAVEL MANCL – za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích

DOMINIK MAREK – za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích

ANDREA MIERNÁ – za vynikající studijní výsledky po celou dobu školní docházky, aktivní účast v mnoha vědomostních soutěžích a reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích

KLÁRA MIKULENKOVÁ – za vynikající studijní výsledky po celou dobu školní docházky, aktivní účast v mnoha vědomostních soutěžích a reprezentaci školy ve sportovních soutěžích

ŠIMON ONDRUCH – za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích

ANNA PERNICOVÁ – za reprezentaci školy ve sportovních a výtvarných soutěžích

ONDŘEJ PUPÍK – za vynikající studijní výsledky po celou dobu školní docházky a aktivní účast v mnoha vědomostních soutěžích

ELIŠKA RANDUSOVÁ – za aktivní přístup ke školní práci, dobré studijní výsledky, reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích a za vítězství v okresním kole literární soutěže „O poklad strýca Juráša“ a postup do krajského kola

VOJTĚCH ŠÍRA

ONDŘEJ VÁCLAVÍK – za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a za vzornou péči o technické zázemí třídy

NIKOLA VAŠKOVÁ – za dobré studijní výsledky, aktivní účast ve vědomostních a výtvarných soutěžích

JAKUB VRÁTNÝ

MAREK ZAPLETAL

ADAM ZEMAN – reprezentaci školy ve sportovních a vědomostních soutěžích

MARTIN ZEMAN – za výborné studijní výsledky a účast ve sportovních a vědomostních soutěžích

TOMÁŠ ZEMAN – za příkladný postoj ke školní práci a aktivní účast ve sportovních a vědomostních soutěžích

JULIE ZEMANOVÁ – za aktivní přístup k práci pro třídu a reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích

JAN ZÍTEK

 

Představení žáků 9. B

ELIŠKA BORÁKOVÁ – za příkladnou pomoc při organizování 13. Benefice pro Stonožku, práci pro třídní kolektiv a reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích

MAREK DLABAJA

LUCIE DOŘIČÁKOVÁ – za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích

FILIP HAMMERLE

VENDULA HOLIŠOVÁ

KATEŘINA HRSTKOVÁ

JIŘÍ JALŮVKA – za reprezentaci školy v krajském kole logické olympiády

MARTIN JANEK

MATĚJ MELICHAŘÍK –  za reprezentaci školy v krajských a okresním kolech olympiád z biologie, zeměpisu, dějepisu a chemie a za výborné studijní výsledky po celou dobu školní docházky

TOMÁŠ MIČKAL

JUSTÝNA MIKULENKOVÁ – za reprezentaci školy v okresním kole olympiády z českého jazyka, ve výtvarných a konverzačních soutěžích a práci pro třídu

ADÉLA MITÁŠOVÁ  – za reprezentaci školy v recitaci a zpěvu po celou dobu školní docházky

STANISLAV NOHAVICA – za reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích

BARBORA ONDŘEJOVÁ

JIŘÍ PAVLÍČEK

MICHAELA PIŠČEKOVÁ

MARCELA SEIDLOVÁ

DAVID STANČÍK

FRANTIŠEK ŠIMURDA

JAN ŠIMURDA – za aktivní přístup k práci pro třídu

VALENTINA URBANOVÁ

TOMÁŠ VAVŘÍN

MARIE VICENOVÁ

ONDŘEJ VLK – za aktivní přístup k práci pro třídu

Fotografie z posledního dne a loučení s deváťáky ZDE.

 

Konečná

V pátek se můžeme sejít ve třídě. Budeme mít jen jednu hodinu (7:40 – 8:25). Je třeba mít podepsané potvrzení o bezinfekčnosti (bude viset u hlavních dveří i  zde. )

Připravíme krabice, výkresy, papuče a ručníky k cestě domů. Kdo přinese sešity ke kontrole, dostane je zpět v září:).

Zbytky a drobnosti pracovní

Slabikář – dočtěte, kam je vám libo a možno. (Str.101 – hrajeme si s básničkou ping pong – doplňujeme zpaměti verše. Str. 102 – kroužkujeme jak bylo v lese, kolik tam bylo veverek, jakou měly barvu, kam jedna utekla. Str. 104 – my si pohádku zahrajeme, můžete také (nebo třeba čtenou zkoušku:)). Str. 106 – Kam přišla zvířátka? Kdo skočil do vody? Jaká slova mrzela zvířátka? Z čeho udělali loďku? Co chtěla ještě dělat žabka?)

Zbytek můžete použít jako čtecí karty nebo si číst svoje krásné knihy, noviny, časopisy, dopisy….

Písanka –  do str. 16 by to bylo výtečné, ale nechávám to na vaší vůli a pilnosti.

Matematika – na nelinkovaný papír rýsujme podle pravítka čáry tenké jako vlásek, trojúhelníky a body A, B, C…..body můžeme zkoušet spojovat…nebo rýsovat jen rovnými čarami nějaký obraz.

Prvouka – celá 

Známe 1. sloku písničky Lída https://www.youtube.com/watch?v=gTLY3R_coaE

Žofi je u Dorotky a už má plány na první 3 týdny prázdnin (Luky, Tom, Niky).

Minulost leží tady.

 

Odevzdávání učebnic 8.B

Třída 8.B bude odevzdávat učebnice dne 24.6. v 9:00. Žáci, kteří patří do rizikové skupiny, se po individuální domluvě se mnou dostaví v jiném dohodnutém termínu. Učebnice NJ se odevzdává, učebnice AJ si žáci ponechají.

Molišová

Matematika 6.C

15.6. -19.6.
Pro tento týden nás čeká opakování za druhé., už koronavirové pololetí. Chválím všech 10 žáků, kteří mi poslali krásné přehledy učiva, zkuste totéž udělat i s pololetím druhým. Z učiva nám chybí pouze kapitola dělitelnost, jinak bychom měli umět vše. Vyfocené  přehledy nahrejte od středy do soboty ZDE a jak jsem zdůrazňovala, zkuste  je udělat stručné:-))
Kdybychom se neviděli, tak vám přeji krásné prázdniny a těším na vás v září. BK

8.6. -12.6.2020 
Protože jsme probrali vše, co jsem naplánovala do vzdálené výuky v letošním školním roce a  v pátek 19.6. definitivně končíme, budeme věnovat poslední 2 týdny opakování. Pro tento týden je to opakování za 1. pololetí. Vezmete si sešit, vypíšete jednotlivé kapitoly nového učiva a ke každému napíšete (narýsujete)  jeden příklad.  Jako nápověda vám může sloužit plán práce ZDE Vypracované pl ofotíte a nahrajete. Formuláře nechám otevřené od čtvrtka do neděle ZDE. Počet listů není omezen.  
On line výuka na téma Povrch a objem 
kvádru  bude jako vždy  ve středu a ve čtvrtek od 9.15 do 10.15. Pokud budete mít nějaké dotazy k opakování, tak je samozřejmě zodpovím.

 

Zde je odkaz na archiv, kde je učivo z předcházejících týdnů.

Matematika 7.A

 

15.6. -19.6.2020 
 V tomto týdnu byste měli prolistovat sešit a podívat se na učivo v 2. pololetí    Formuláře nechám otevřené od středy do soboty ZDE a protože hlavním tématem byly čtyřúhelníky a hranoly, zkuste si udělat pojmovou mapu na téma čtyřúhelníky. Vodítkem vám může být pojmová mapa trojúhelníku, kterou jsme dělali loni. Vypracované pl  s pojmovou mapou zase ofotíte a nahrajete a pamatujte, že to děláte pro sebe a ne pro mě. Poslední online výuka na téma shrnutí učiva bude zítra, tj v pondělí od 9.15 do 10.15.

 

 

ZDE je  pro opozdilce odkaz do archivu s příspěvky z minulého týdne. V sekci info pro rodiče najdete i přihlašovací heslo k nahrávání, pokud jste si ho neuložili.

ICT-7.B-Zetek

atmosférický tlak

sestavte ve dvojicích krátkou prezentaci o vzducholodích ( historie, obrázky nejznámějších , katastrofy, současnost … ) – uložte do složky

Děkuji za vzornou spolupráci. L. Zetek

ICT-7.B-Zetek

období : 9.6. – 16.6.

atmosférický tlak

vyhledej a vysvětli ve zkratce princip fungování horkovzdušného balónu ( ovládání pohybu nahoru a dolů ) , vyhledej výškový rekord při letu horkovzdušným balónem – ulož do složky

AJ 8.r. Správné znění z týdne od 8.6. – 14.6.2020 Janušová

AJ 8.r. Správné znění z týdne od 8. 6. – 14. 6. 2020 Janušová

Učebnice

str. 70

cv.1

Smart Alec  is trying to catch the thieves.

Sweet Sue was going home when  she saw a door was open.

 

cv.2

1             False. He has been there every night this week.

2             It doesn´t  say.

3             THe tries not to fall asleep.

4             False. He falls asleep.

5             False. It´s  Friday. Sweet Sue says it´s Saturday tomorrow.

6             True. She pushes the alarm switch, the alarm goes off and the police come.

7             False. The thieves are in the police car and Smart Alec is congratulating Sweet Sue.

8             True. Smart Alec suggests it and Sweet Sue agrees.

 

str. 71

cv.3a)

I must stay awake. I mustn´t fall asleep.

 

cv.3c)

We must cath those thieves.

You mustn´t touch the switch.

I must go and have a look.

 

cv.4a)

1             We must catch those thieves. (It´s neceséry.)

2             You mustn´t touch that switch. (Don´t touch it.)

3             You don´t have to stay here again tonight. (It isn´t neceséry.)

 

cv.5

no smoking – in a building, e.g. restaurant

no talking – in a library

traffic lights – in a street

no photos – in a museum

no touching – in a museum

walk / don´t walk  –  in a street

no swimming – by a river, lake or on the beach

Customs – at the airport

wear a hard hat  – on a building site

 

1             You mustn´t smoke.

2             You mustn´t talk. / You must keep quiet.

3             You must stop. / You mustn´t go.

4             You mustn´t také photographs.

5             You mustn´t touch anything.

6             You must stop. / You mustn´t go.

7             You mustn´t turn left.

8             You mustn´t swim  / go swimming.

9             You must show your pasport.

10           You must wear a hard hat.

Pracovní sešit

str. 56

cv.1

2             You mustn´t go in here.

3             You must stop.

4             You mustn´t  touch the statue.

5             You must take your shoes off.

6             You mustn´t play football here.

7             You must wear your seatbelt.

8             You mustn´t use a mobile phone.

 

cv.2 a 3

 

Sami podle sebe ( own answers ).

 

str. 57

cv.4

2             has to

3             has to

4             doesn´t have to

5             doesn´t have to

6             has to

7             doesn´t have to

8             has to

 

cv.5

2             I have to / don´t have to make my own breakfast.

3             I have to / don´t have to feed the dog.

4             I have to / don´t have to take the bus to school.

5             I have to / don´t have to arrive at school by half past eight.

6             I have to / don´t have to help with the housework.

7             I have to / don´t have to go to bed before  nine  o´clock.

8             I have to / don´t have to get up early on Saturdays.

 

 

 

F-8.A,8.B-Zetek

období 15.6. – 19.6.

opakování učiva 8. ročníku formou videoukázek

 1. optika – co je to světlo – nezkreslená věda –( cca 11 min ) – zde
 2. přeměna energie kinetické a potenciální -pokus ( cca 2 min ) – zde
 3. akustika – jak se šíří zvuk – pokus ( cca 2 min ) – zde
 4. akustika – jak se vyrábí píšťalka ( cca 5 min ) – zde
 5. optika – jak se vyrábějí luxfery ( co to je?! ) – cca 5 min – zde

 

Děkuji všem , kteří podle vzdálené výuky ve fyzice pracovali . Má práce tím pádem nebyla zbytečná. L. Zetek

M-7.B-Zetek

období 15.6. – 19.6.

Všechny vás zdravím .

Je to poslední týden vzdálené výuky , tak to pojmeme trochu jinak.

Na úvod několik informací

 1. učebnice se odevzdávají v úterý 23.6. v 10.00 hod ! Dejte si knížky do pořádku. Necháváte si do příštího ročníku učebnice AJ a NJ. Někteří ( ti co mají ) odevzdají atlas do zeměpisu. 
 2. vysvědčení se vydává v pátek 26.6. v 7.40 hod. Ne dřív !!! Kdo nemá možnost , vysvědčení bude k dispozici v kanceláři školy.
 3. pár trochu jiných úloh. nejprve pár logických(otestujte se trochu , dole je jich dalších 10 )- zde
 4. řešení detektivních případů – zde ( podobné úlohy vpravo )
 5. hledej rozdíly – zde ( podobné úlohy vpravo )
 6. Děkuji všem , kteří podle vzdálené výuky v matematice pracovali. Vím   že řada z vás velmi poctivě . Má práce tím pádem nebyla zbytečná.    L. Zetek

M-6.B-Zetek

období : 15.6. – 19.6.

Všechny vás zdravím .

Je to poslední týden vzdálené výuky , tak to pojmeme trochu jinak.

 

 1.  pár logických (otestujte se trochu , dole je jich dalších 10  ) – zde
 2. zajímavé hádanky – zde ( hledej rozdíly – vpravo podobné úlohy )
 3. hádanky i zde ( vpravo máte řadu dalších podobných úloh, pokud vás to baví )
 4. Děkuji všem , kteří podle vzdálené výuky v matematice pracovali. Vím   že řada z vás velmi poctivě . Má práce tím pádem nebyla zbytečná.    L. Zetek

 

Závěr na dohled

Vysvědčení na vás bude čekat 26. 6. mezi 7:40 a 8:25.

15. června – 19. června 2020

Slabikář str. 95 – 100 (Str. 95 je místo čtecí karty:) – my budeme hrát divadlo, můžete doma taky, str. 96 znáš i jiné hlasy ptáků?

tady si můžete pustit sýkorku, slavíka, káně, sedmihláska…http://www.nasiptaci.info/zvuky-ptaku/

str. 98 u kytičky – napište do Opic  str. 99 Co chtěl vidět Ivan? S kým se bavil? Co bylo ve vodě? Kdo tam plaval? Házel něco potom Ivan? Str. 100 Znáte něco v Praze z TV nebo z výletu? A co nějaká jiná hlavní města?

Písanka str. 1 – 5 (nebo kolik toho stihnete…nová písmena potom už nemáme, jen procvičování; bylo by dobré dojít do str. 16) Pozor na malé f a směr kličky a očka – je to jako u b.

Matematika str. 56, 58. 59 čili celý zbytek

Pro radost: Výstaviště řešíme tak, že procházíme všechny místnosti od 1 do 12, 16 nebo 20 a nesmíme nic přeskakovat ani jít dvakrát do stejné „místnosti“.  výstaviště

Prvouka str. 74 – 77 ( dobrovolný úkol – vylisuj si pár lučních květin, nalep je na A4 papír a napiš, co to je, jaký je měsíc a kde to vyrostlo)

Naučili jsme se písničku Kdyby prase mělo křídla 

https://www.youtube.com/watch?v=uhwlz-5-myY

Žofinka tančí a jančí u Horňáků a už se ptá, zda se najdou odvážlivci, kteří ji přijmou na celý týden o prázdninách. Zatím má volno kdykoli:).

Staré věci si hoví tady.

 

ÚKOLY OD 15.6. DO 19.6.

PONDĚLÍ 15.6.

Český jazyk

 •  uč. str. 100 – INFINITIV (neurčitý tvar) – přečti si žlutou tabulku
 • do sešitu cv.2 /str. 100 – najdi slovesa, která nejsou v ifinitivu a urči osobu, číslo, čas
 • pak si vyber 4 slovesa v infinitivu, zapiš je pod sebe a do dalších dvou sloupců je napiš v 1. osobě čísla jednotného a ve 3. osobě čísla množného a v přítomném čase

Vzor:    infinitiv             1.os.č.j.          3. os.č. mn.

              psát                     (já) píšu           (oni) píšou

Matematika

 • uč.str.78 – NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL JEDNOCIFERNÝM ČÍSLEM ZPAMĚTIpřečti si postup v tabulce (zkoušeli jsme ve škole)

 • do sešitu cv.3 / str. 78 (udělej si nožičky s rozkladem, kdo spočítá z hlavy, nožičky dělat nemusí)

Angličtina

 • zopakuj si měsíce v roce  – viz učebnice str. 63 – už je zvládneš odříkat zpaměti, jak jdou po sobě?
 • pracovní sešit str. 58 / spodní obrázek – vybarvuj podle nápovědy

ÚTERÝ 16.6.

Český jazyk

 • uč. str. 101 – ZVRATNÁ SLOVESA
 • Do sešitu cv. 2 / str. 101 – dle zadání a cv. 3 – z první věty vypiš podstatná jména a urči pád, číslo, rod

Matematika

 • pracovní sešit str. 35 / cv. 15
 • dobrovolně cv. 4 / str. 32 (vynechali jsme)

Angličtina

 • učebnice str. 61 – čti otázky a zkus na ně odpovídat
 • pracovní sešit str. 59 / cv. 3

STŘEDA 17.6.

Český jazyk

 • učebnice str. 102 a 103 – přečti si žluté tabulky a prohlédni si tabulky časování

 • do sešitu cv. 3 / str. 102 – doplň chybějící písmena a u sloves v prvním řádku urči osobu a číslo – můžeš psát klidně na papír do tabulky pro slovesa,

  Vzor:  umím (1.os., č. j.)

Matematika

 •  pracovní sešit str. 36 / cv.16  a cv. 18 ( piš výsledky nad příklad)

ČTVRTEK 18.6.

Český jazyk

 • napiš do sešitu z učebnice str. 103/ cv. 6 – slovesa si napiš pod sebe do sloupečku, jednoduchý slovesný tvar podtrhni modře, složený slovesný tvar červeně a do závorky urči jejich osobu a číslo

Matematika

 • pracovní sešit str. 36 / cv. 19 (a už víme, že když tam není závorka, tak má násobení  a dělení přednost před sčítáním a odčítáním)

PÁTEK 19.6.

Český jazyk

 • učebnice str. 106 – přečti si žlutý rámeček – STAVBA VĚTY JEDNODUCHÉ – jednoduše řečeno – větu jednoduchou poznáme tak, že je v ní jen jedno sloveso (Naše maminka peče ty nejlepší buchty.), ale v souvětí je sloves více (Naše maminka peče ty nejlepší buchty, které znám.)

 • učebnice  str. 107 – ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE – přečti si žlutý rámeček – zjednodušeně: podmět = KDO? (podst. jméno v 1. pádě) a přísudek = CO DĚLÁ? (sloveso) např. maminka peče, tatínek řídí, dítě si hraje,.. Podmět podtrhneme ve větě rovnou čarou, přísudek vlnovkou a spojíme je dvojitou svorkou – viz žlutý rámeček
 • do sešitu  str. 106 / cv. 2 dle zadání

Matematika

 • do sešitu z učebnice str. 79 / cv. 8 ( stačí 4 sloupečky) – s nožičkami nebo bez

Angličtina

 • pracovní sešit str. 60 – Quiz time A, B, odkaz na správné odpovědi z části B zde:

http://www.zszubri.cz/wp-content/uploads/2020/06/PS-odpovědi.docx

 • pracovní sešit str. 62 – 63 – dobrovolně

PRVOUKA

http://www.zszubri.cz/wp-content/uploads/2020/06/PRV_Žijeme_zdravě.docx

 

ODKAZ NA ARCHIV STARŠÍCH ZADÁNÍ:

https://www.zszubri.cz/?p=11444