Základní škola Zubří

okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří ————— školní rok 2019/2020
image_print

Od

OŠETŘOVNÉ – PODATELNA ŠKOLY

Informace o způsobu komunikace při podání žádosti ošetřovného po dobu koronavirových opatření.


Dle pokynů OSSZ Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let a od 25.03.2020 po celou dobu uzavření škol i pro děti do 13 let. 

Jelikož není prozatím k dispozici platný formulář, volejte si pro ověření termínu a upřesnění způsobu komunikace.

Žadatelé/rodiče si mohou žádat i o elektronické zaslání na email : zszubri@ro.inext.cz anebo datovou schránkou : u3u3eic

Z důvodu uzavření školy bude škola vystavovat rodičům tento formulář na sekretariátě školy v budově II. stupně, Hlavní 70, 756 54 Zubří, paní Smolíková.

VSTUP POVOLEN POUZE S ROUŠKOU !!! RESPEKTUJTE PŘI POBYTU VE ŠKOLE HYGIENICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ ŠKOLY !!

Uřední hodiny od od 23.03.2020 : denně od 8:00 – 12:00 hodin kromě pátku. V případě nejasností volejte na tel. 571 658 920.

 

INFORMACE ZE DNE 11-03-2020

Na základě opatření vlády je možná péče rodičů/zákonných zástupců po dobu platnosti opatření takto :

 • Pečuje a nárokuje péči vždy jen  jeden z rodičů pro dítě navštěvujíci ZŠ Zubří do 10 let.
 • Celková doba péče typu „ošetřovné“ je 9 dní, vyjímky jsou upřesněny
  v příloze Karantena_a_osetrovne .
 • Nárokování probíhá formou žádosti formulářem soc. zapezpečení.
  Dle pokynů OSSZ Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy bude škola vystavovat  rodičům tento formulář na sekretariátě školy v budově II. stupně, Hlavní 70, 756 54 Zubří, paní Smolíková od středy 11.03.2019 do pátku 13.03.2020 vždy v době od 8:00 – 12:00 hodin.
  Podpůrčí doba pro všechny žadatele začíná dnešním dnem tzn. 11.03.2020, více viz. informace přílohy.
  Pro další dny bude harmonogram stanoven později, sledujte, prosím, informační zdroje.
 • Vzhledem k specifické podobě formuláře bude  vyplnění probíhat na místě, z tohoto důvodu nevyplňujte/nestahujte formulář předem, škola má závazné oficiální instrukce OSSZ a bude se jimi řídit.
 • Po uplynutí 9 dnů ošetřovného je forma proplácení náhrady mzdy na straně zaměstnance a zaměstnavatele, škola již za toto neodpovídá, školy plní jen povinnost potvrzení a ověření zahájení ošetřovného.
 • Více informací poskytuje OSSZ a odkaz přílohy je zde : Karantena_a_osetrovne  a případně i  zde.

Od

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY – KORONAVIR

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE DNE 23-03-2020

Vzhledem k prohlášení MŠMT ze dne 23.03.2020 informuje vedení školy
o následujících opatřeních:

 • probíhající a budoucí způsob výuky
  • dá se očekávát stávající způsob vzdálené výuky nejméně do konce dubna/poloviny května 2020 resp. do doby, kdy dojde k výraznému poklesu nově nakažených
  • škola implementovala a vyškolila pedagogické pracovníky pro prostředí Office 365, které umožňuje specifický způsob hodnocení (testy, dotazníky, výměna vyplněných zadání)
  • všichni ped. pracovníci zveřejňují podklady pro výuku na webových stránkách včetně alternativních způsobů výměny informací – vzdálené výuka
  • vzhledem k vyjímečnosti situace bude vyjímečná i klasifikace, s ohledem na nynější podmínky  nelze přesně stanovit způsob závaznosti, dosavadní klasifikace je brána jako motivační a alternativní
  • škola vidí jako svou prioritu komunikaci s dětmi, nastavení pracovního tempa a uchování dovedností a schopností, známky není možno vzhledem k okolnostem objektivně stanovit
 • zápis dětí do 1. tříd –
 • žádosti o ošetřovné – odkaz zde
 • podpora/doporučení pro hygienickou a psychologickou osvětu dětí: jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni

 


Na základě opatření vlády, MZ ČR a dalších institucí je od 11.3.2020 pro žákyně/žáky zrušena výuka ve smyslu docházky do školy.  Dále pak je zrušen provoz školní družiny, školního klubu bez náhrady.

Provoz školní jídelny – jídelna nevydává obědy dětem, ani dalším strávníkům, prostory jídelny i výdejny jsou uzavřeny. Odhlášky pro žákyně/žáky a ostatní strávníky proběhnouy automaticky do doby ukončení opatření.

Znění opatření naleznete zde :

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

SLEDUJTE TYTO INFORMAČNÍ ZDROJE PRO DALŠÍ POKYNY A EV. OPATŘENÍ ŠKOLY VE SMYSLU ORGANIZACE VZDÁLENÉ VÝUKY.


Vedení školy si je vědomo závažnosti situace, která se může dynamicky měnit. Žádáme proto o zodpovědnou spolupráci všech osob při řešení této nenadálé situace a doufáme v její brzké vyřešení.

 

 

Od

Karneval školní družiny

Dne 27.2. si děti ze školní družiny přišly již tradičně užít karnevalového veselí do místní sokolovny. Představily se nám v originálních kostýmech, ale i v zakoupených maskách známých komiksových a pohádkových hrdinů. Mezi tanci si děti mohly zahrát hry, občerstit se, shlédnout 2 taneční vystoupení a také zazpívat. Vše zakončila tombola, která ani letos nemohla chybět. Náramně jsme si to užili a všichni, ač znaveni, jsme odcházeli domů zvesela. Foto ke shlédnutí ZDE

Od

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

INFORMACE

VP – INFORMACE RODIČŮM PŘEDŠKOLÁKŮ

VP – INFORMACE RODIČŮM ŽÁKŮ 1.TŘÍD


POZVÁNKA

Vážení rodiče – zákonní zástupci,

ředitelství ZŠ Zubří Vás zve k zápisu do 1. ročníku školního roku 2020/2021. S vyplněným dotazníkem, občanským průkazem a rodným listem dítěte se dostavte do budovy 1. stupně ZŠ, Školní 540 v uvedených dnech.

S ohledem na situaci koronaviru a doporučení MŠMT se dostavte bez přítomnosti dětí. Upřednostňujeme a těšíme se na Vaši osobní přítomnost, která je pravděpodobně časově i organizačně nejjednoduším řešením pro obě strany.

Alternativou je elektronická výměna informací pomocí emailu a předepsaných souborů – ke stažení zde. Tento způsob je však podmíněn osobním stvzením správnosti údajů, pokud nemáte certifikovaný podpis nebo datovou schránku.

Upozorňujeme na zákonnou povinnost účasti na řízení zápisu – tzn. rodič  tak jak tak musí nějakým způsobem dítě zapsat.

Popis zápisu : během krátkého administrativního setkání rodiče jen doručí vyplněné formuláře a dostanou kód žáka, dojde ke stručnému sdělení informací pro přechod z MŠ na ZŠ.

Odklady školní docházky: Rodiče, kteří zvažují zralost svého dítěte pro školní docházku a přemýšlejí o odkladu, žádáme, aby si již před schůzkou ujasnili priority z následujících důvodů:

 • k odkladu je nutné vyjádření specializovaného poradenského pracoviště – PPP Valašské Meziříčí, jehož provoz je a bude výrazně omezen – může být obtížné obstarání tohoto doporučení
 • škola potřebuje znát počty zapsaných žáků z organizačních důvodů

Žádáme Vás, proto, abyste se proto jednoznačně přiklonili k pevnému rozhodnutí (zápis / odklad) a toto jednoznačně sdělili při přijímacím pohovoru, bez ohledu na legislativu a prováděcí předpisy.

V neobvyklých či sporných případech konzultujte tuto přípravu jak se stávajícími mateřskými školkami, tak s budoucí školou – paní Martinátová – tel. 571 658 320


Termíny zápisu :

středa 15. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin

čtvrtek 16. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin

Těšíme se na nové žáčky.

Mgr. Svatava Martinátová, zást. řed. pro 1. stupeň ZŠ Zubří

 


 

VÝSLEDKY ZÁPISU

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ – 20.4.2020 00:01

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku šk. roku 2020/2021

Pozn. Pořadí ani umístění v tabulce nemá žádnou souvislost se zařazením do budoucích tříd.

 

 


Seznam žáků s odkladem pro 1. ročník šk. roku 2020/2021

 

Od

Poslední letošní lyžaři?

5.A a 5.B začaly řezat oblouky na Kyčerce skoro v bahně a nikdo nezareptal. Učenliví sjezdaři pomalu mávali zimě, ale ona si je oblíbila a ještě se vrátila! Nejdůležitějším módním doplňkem byl úsměv, a možná proto se nebe radostí rozsněžilo. Většina dobře rozlyžovaných sněžných virtuozů se chystá o víkendu pokračovat; to je lepší závěr kurzu než slalomové závody. 

Gemby (od Hrstků a Šustáčků) – 1. Honza Holčák, 2. Viky Krupová, 3. Kuba Koleček

Úžasné vážky (od Ondřejů) – 1. Anežka Divínová, 2. Domča Vojkůvková, 3. Monika Mitášová

Játroví knedlíčci (od Zemanů) – 1. Štěpán Švec, 2. Viktor Starové, 3. Lukáš Snoza

Růžoví medvídci (od Pšeniců) – 1. Adélka Kolečková, 2. Terka Andrýsková, 3. Vanesa Vojkůvková

Gratulujeme a přejeme radost na svazích jakýchkoli sklonů!!

A pár záběrů uvidíte tady.