image_print

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY – KORONAVIR

INFORMACE O TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH ze dne 18-05-2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 proběhne běžným způsobem – známkou. Na základě stanovených a zveřejněných kritérií – odkaz zde – vám zasíláme klasifikaci za druhé pololetí. Tento způsob nahrazuje tradiční třídní schůzky, které vzhledem ke stávající situaci neproběhnou formou návštěvy školy. Klasifikace bude zaslána v elektronické podobě kombinací SMS odkazu a hesla zaslaného jednomu ze zákonných zástupců.

Za stávajícího stavu, kdy se nepředpokládá výuka na 2. stupni do 30.6. 2020, je možné přistoupit ve výjimečných, odůvodněných a oboustranně dohodnutých případech k individuální konzultaci dle pokynů MŠMT.

U 1. stupně bude postupováno obdobně po zahájení výuky 25.5. 2020, informace budou aktualizovány v prvním týdnu výuky.


INFORMACE O HODNOCENÍ ze dne 14-05-2020

Hodnocení žáků v období koronaviru 2019/2020

vyhláška  – instrukce MŠMT a metodika zde : hodnoceni MSMT


INFORMACE VÝUKA  – 1. STUPEŇ  – 1. – 5. ROČNÍKY – ze dne 07-05-2020

 odkaz zde : informace 1 – 5.roč.

Zákonní zástupci budou informování pomocí SMS brány školy.


INFORMACE O PŘÍPRAVĚ  9. ROČ. NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – ze dne 05-05-2020

odkaz zde : informace 9.roč.

Zákonní zástupci budou informování pomocí SMS brány školy.


INFORMACE ZE DNE 03-05-2020

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ŽÁKYNĚ/ŽÁKY OHLEDNĚ IMPLEMENTACE JEDNOTNÉHO VÝUKOVÉHO PROSTŘEDÍ – SMS e-výuka

zavádění hesel pro žákyně/žáky, zkušební provoz


INFORMACE ZE DNE 31-03-2020

Vedení školy reaguje na podněty a připomínky ohledně vzdálené výuky a dalšího průběhu školního roku takto:

Škola opakovaně informuje o faktu, že současná výuka si klade za cíl vytvořit jednotný školní systém pro základní výměnu informací mezi pedagogy a žáky a jejich rodiči a má formu spíše řízené oboustranné spolupráce namísto klasické výuky.

Všechny aktivity vzdálené výuky (výuky vedené elektronickou formou) jsou doporučeny.

Aktivity vzdálené výuky jsou pedagogickými pracovníky hodnoceny u spolupracujících žáků a žákyň různými formami zpětné vazby od vyučujícího daného předmětu, která má charakter především motivační. Hodnocení nemá v těchto případech váhu klasifikace dle školního řádu.

Pravidla celkového hodnocení za 2. pololetí (známky z jednotlivých předmětů na vysvědčení) škola upřesní až po vydání metodického pokynu MŠMT .

Vzhledem k očekávané nízké právní váze takovéto normy – doporučení MŠMT – má již nyní škola obecnou vizi hodnocení:

Celkově bude známka (v důsledku mimořádných okolností) vycházet ze známky za 1. pololetí s přihlédnutím k již získaným známkám v měsíci únoru a březnu, k aktivitě při vzdálené výuce a v individuálních případech i s ohledem na množství času další květnové či červnové výuky také k hodnocení v této době.

Po ukončení období omezení výuky provede škola normalizaci výuky, nebude přistupováno k plošnému zkoušení z organizačních, časových a pedagogicko-psychologických důvodů, klasifikace bude vycházet z již zmiňovaných pravidel, bude se spíše blížit slovnímu hodnocení převedenému na známku. Hlavním cílem bude řádné ukončení tohoto podivného pololetí a vytvoření plánu pro nový školní rok (možnost opakování, přenesení částí učiva do dalšího ročníku apod.).

VÝZVA PRO RODIČE – ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Vážení rodiče!

Z důvodu zjišťování zapojení našich žáků do vzdálené výuky s cílem intenzivněji pomoci doposud neaktivním dětem (rodinám) Vás žádáme o spolupráci. V těchto dnech Vám posíláme SMS výzvu o potvrzení dostupnosti vzdálené výuky ZŠ Zubří. V zájmu Vašeho dítěte, prosím, zašlete odpověď podle instrukcí v SMS zprávě.

Děkujeme Vám za Vaše eventuální připomínky a podněty, které by tuto spolupráci mohly dále rozvíjet. Zašlete je, prosím, na email školy: zszubri@ro.inext.cz


INFORMACE ZE DNE 23-03-2020

Vzhledem k prohlášení MŠMT ze dne 23.03.2020 informuje vedení školy
o následujících opatřeních:

probíhající a budoucí způsob výuky

dá se očekávat stávající způsob vzdálené výuky nejméně do konce dubna/poloviny května 2020, resp. do doby, kdy dojde k výraznému poklesu nově nakažených

škola implementovala a vyškolila pedagogické pracovníky pro prostředí Office 365, které umožňuje specifický způsob hodnocení (testy, dotazníky, výměna vyplněných zadání)

 • všichni ped. pracovníci zveřejňují podklady pro výuku na webových stránkách včetně alternativních způsobů výměny informací – vzdálená výuka
 • vzhledem k výjimečnosti situace bude výjimečná i klasifikace, s ohledem na nynější podmínky nelze přesně stanovit způsob závaznosti, dosavadní klasifikace je brána jako motivační a alternativní
 • škola vidí jako svou prioritu komunikaci s dětmi, nastavení pracovního tempa a uchování dovedností a schopností, známky není možno vzhledem k okolnostem objektivně stanovit

zápis dětí do 1. tříd –

pokyn MŠMT: opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

organizační instrukce školy – zde

žádosti o ošetřovné – odkaz zde

podpora/doporučení pro hygienickou a psychologickou osvětu dětí: jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni


Na základě opatření vlády, MZ ČR a dalších institucí je od 11.3.2020 pro žákyně/žáky zrušena výuka ve smyslu docházky do školy. Dále pak je zrušen provoz školní družiny, školního klubu bez náhrady.

Provoz školní jídelny – jídelna nevydává obědy dětem ani dalším strávníkům, prostory jídelny i výdejny jsou uzavřeny. Odhlášky pro žákyně/žáky a ostatní strávníky proběhnou automaticky do doby ukončení opatření.

Znění opatření naleznete zde:

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

SLEDUJTE TYTO INFORMAČNÍ ZDROJE PRO DALŠÍ POKYNY A EV. OPATŘENÍ ŠKOLY VE SMYSLU ORGANIZACE VZDÁLENÉ VÝUKY.

Vedení školy si je vědomo závažnosti situace, která se může dynamicky měnit. Žádáme proto o zodpovědnou spolupráci všech osob při řešení této nenadálé situace a doufáme v její brzké vyřešení.

Karneval školní družiny

Dne 27.2. si děti ze školní družiny přišly již tradičně užít karnevalového veselí do místní sokolovny. Představily se nám v originálních kostýmech, ale i v zakoupených maskách známých komiksových a pohádkových hrdinů. Mezi tanci si děti mohly zahrát hry, občerstit se, shlédnout 2 taneční vystoupení a také zazpívat. Vše zakončila tombola, která ani letos nemohla chybět. Náramně jsme si to užili a všichni, ač znaveni, jsme odcházeli domů zvesela. Foto ke shlédnutí ZDE

Poslední letošní lyžaři?

5.A a 5.B začaly řezat oblouky na Kyčerce skoro v bahně a nikdo nezareptal. Učenliví sjezdaři pomalu mávali zimě, ale ona si je oblíbila a ještě se vrátila! Nejdůležitějším módním doplňkem byl úsměv, a možná proto se nebe radostí rozsněžilo. Většina dobře rozlyžovaných sněžných virtuozů se chystá o víkendu pokračovat; to je lepší závěr kurzu než slalomové závody. 

Gemby (od Hrstků a Šustáčků) – 1. Honza Holčák, 2. Viky Krupová, 3. Kuba Koleček

Úžasné vážky (od Ondřejů) – 1. Anežka Divínová, 2. Domča Vojkůvková, 3. Monika Mitášová

Játroví knedlíčci (od Zemanů) – 1. Štěpán Švec, 2. Viktor Starové, 3. Lukáš Snoza

Růžoví medvídci (od Pšeniců) – 1. Adélka Kolečková, 2. Terka Andrýsková, 3. Vanesa Vojkůvková

Gratulujeme a přejeme radost na svazích jakýchkoli sklonů!!

A pár záběrů uvidíte tady.

 

Zimní soustředění sportovních tříd na Soláni 2020

Zimní soustředění sportovních tříd se konalo opět ve skiareálu Karolinka s týdenním ubytováním na hotelu Čarták na Soláni v týdnu od neděle 9. února do pátku 14. února 2020. Soustředění se účastnilo 73 žáků a 7 instruktorů z řad učitelů – Jiří Mika (vedoucí kurzu), Tomáš Randýsek, Matěj Šustáček, Martin Hrstka, Jaroslava Juříčková, Gabriela Cábová a Kateřina Ulrychová. Stejně jako v předchozím letech začal výcvik nedělním ubytováním na hotelu. Večerní program byl zaměřen na poučení o bezpečnosti a chování na sjezdovkách tak, abychom mohli hned v pondělí vyrazit na sjezdovku do Karolinky a mohli se tak zdokonalovat v lyžování.

Počasí nám přálo, i když bylo poněkud aprílové, někdy sluníčko, déšť a silný vítr.

V rámci programu, který letos pro všechny účastníky zajišťovala třída 9. A, byla každý večer diskotéka, společenské hry a také test lyžařské průpravy.

Ve středu odpoledne si všichni žáci zahráli bowling ve Velkých Karlovicích a večer byla pro ně zorganizována beseda s panem Zdeňkem Zerzáněm, dlouholetým záchranářem, který bezmála 20 let vedl Horskou službu Jeseníky. Pan Zdeněk Zerzáň nám poutavě vyprávěl nejen o zážitcích při záchraně lidských životů v horách. Jedinečným, ale dnes už zapomenutým „zimním“ sportovním výkonem, se před 40 lety zapsal pan Zerzáň do historie sportu. V roce 1980 sjel jako první na světě na lyžích nejvyšší africkou horu Kilimandžáro z jejího nejvyššího bodu. Další část svého vyprávění věnoval naší nejlepší sportovní gymnastce sedminásobné olympijské vítězce Věře Čáslavské. Od doby, kdy se připravovala na letní olympiádu do Mexika v Jeseníkách a on ji musel schovat před tehdejší sovětskou tajnou službou, byla po mnoho let jeho dobrou kamarádkou. Přijel do tělocvičny, sbalili věci, zašli za trenérkou a prchali pryč na Vřesovou studánku. Na paní Věru vzpomínal jako na člověka, ve kterém byla nesmírná síla a odhodlání. Věřil, že v roce 1968 z Mexika doveze zlato, ale že toho zlata bude tolik… (pozn.: v Mexiku získala čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile). Celá beseda byla zakončena pěknou prezentací fotografií již ze zmiňované expedice z Kilimandžára.

Ve čtvrtek se dopoledne uskutečnil závod ve slalomu, kterého se účastnili všichni lyžaři. Večer se vyhlašovaly závodu ve slalomu. Pátečním dopoledním lyžováním zimní soustředění sportovních tříd skončilo a opět se můžeme těšit za rok.

Poděkování patří všem žákům z 9. A, kteří se starali o celotýdenní večerní program

Výsledky závodu ve slalomu:

Mladší žákyně                                                          Mladší žáci_______________

 1. Michaela Radová 39,42 s                         1. Jan Románek          34,30 s
 2. Natálie Švecová 40,34 s                            2. Tomáš Pšenica        38,70 s
 3. Nela Fiedlerová 40,58 s                            3. Matěj Polehňák      39,38 s

Starší žákyně                                                            Starší žáci_________________

 1. Julie Zemanová 39,18 s                        1. Tomáš Hronek        35,93 s
 2. Klára Mikulenková 43,54 s                  2. Adam Chovanec    37,14 s
 3. Lucie Ondruchová 44,03 s                   3. Šimon Ondruch      37,80 s

Za tým instruktorů Mgr. Gabriela Cábová

Všechno foto zde.

Lyžařský výcvik 7. B, 7. C a 5. C

První únorový týden a počasí jako na houpačce. Od pondělí se měli žáci 7. B, C a 5. C účastnit lyžařského výcviku ve Velkých Karlovicích, ve skiareálu Kyčerka. Natěšeni na lyžování jsme vyjeli v pondělí přes Soláň do Karlovic. Počasí nám ale opravdu nepřálo a vůbec nebylo zimní. Lilo jako z konve, takže se nelyžovalo. Po krátké procházce do údolí Pluskovce jsme se všichni ohřáli v chatě Kyčerka, posvačili a odjeli o trošku dříve domů. Vypadalo to, že ani v úterý se lyžovat nebude. Takže na úterý instruktoři ve složení Gabriela Cábová (vedoucí kurzu), Jiří Mika, Matěj Šustáček, Jaroslava Juříčková, Kateřina Pšenicová, Martin Hrstka a Eliška Divínová zorganizovali pro účastníky lyžařského výcviku suchou přípravu ve sportovní hale – turnaj v přehazované.

Od středy si počasí už dalo říct, začalo sněžit, přituhlo, ale zase vanul velmi silný vítr. To už ale neodradilo nikoho a i když poryvy větru byly někdy dost šílené, všichni jsme si lyžování do pátku užili. Závod se nekonal, ale i tak to byl super týden lyžování, pohody, sportování a rozmarů počasí.

Za celý tým instruktorů GC.

Foto zde.

 

 

Badatelský klub

Setkání v badatelském klubu, což je novinka všech novinek v naší škole, mají skoro všechna za sebou jeho vybraní členové z 6. ročníku. Prokop, Martin, Natálie, Sam, Karel, Andrea a Dominik se každý týden utkávají s tajemnými zákony přírody a na vlastní kůži zažívají pocity prvních objevitelů z oblasti přírodních věd. Najít živé organismy pod ledem a sněhem, prozkoumat všechny vnitřní orgány ryby při pitvání, na vlastní kůži zažít, jak pracují lidské smysly, odlévat stopy zvířat, likvidovat skvrny od tuku ze svého oblečení, vymodelovat měňavku z vlastně vyrobeného materiálu nebo přelstít gravitaci, to jsou jen některé z úkolů, které stály na počátku každého bádání. A jak to děti zvládly? S elánem, nadšením a geniální kreativitou. Ochutnávka foto zde.

Poetický únor

Nové pololetí začalo jemně, něžně a s elegancí. Talentovaní recitátoři ze  všech tříd se v laskavém souboji utkali o nejprocítěnější, nejdůvtipnější a nejčarovnější uchvácení poroty a diváctva. To je víc než tituly a ceny:).

Gratulujeme a děkujeme!!

 1. místo –  Dominika Daňková 1.A, Vojta Vltavský 1.B, Lili Malinová 1.A, Rozárka Piskořová 2.C a Tereza Piskořová 5.A
 2. místo –  Amálie Hýblová 1.A, Marie Křenková 1.B, Anička Petřeková 3.A, Ondřej Satola 2.A, Klára Trojáková 4.A a Antonín Křenek 5.B
 3. místo –  Bára Zemanová 1.B, Alžběta Machová 2.B, Nikol Francková 2.A, Vanesa Vojkůvková 5.A, Tereza Jaroňová 4.B, Karolína Žáková 4.A a Lucie Fialová 5.A                                
  Nahlédněte tady.